pp2000

chapel-banner-mei20Flamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Contrastrijke CBS-cijfers detailhandel

Alles bij elkaar genomen heeft de detailhandel in april 'slechts' 1,5 procent minder omgezet dan in april vorig, zo blijkt uit cijfers van het CBS, met een 3,5 procent lager verkoopvolume. De uitkomsten voor de afzonderlijke sectoren lopen evenwel flink uiteen, en ook binnen de sectoren zijn de verschillen groot. Daarnaast is online ruim 62 procent meer omgezet, een record.

omzet-april-retail

De omzet van de winkels in non-food als geheel krimpt in april met liefst bijna 16 procent. De contrasten zijn echter groot. Het CBS constateert dat ook deze maand de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus een uiteenlopend effect hebben gehad. Zo trekken de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren de lijn van maart door en noteren de grootste omzetstijging (+25,6 procent) sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005. De bouwmarkten komen zelfs tot een plus van 34,3 procent. Ook de winkels in consumentenelektronica en witgoed behalen opnieuw een aanzienlijke omzetgroei.

De kleding- en schoenenwinkels daarentegen boeken een nog groter omzetverlies dan een maand eerder. Winkels in meubels en woninginrichting hebben eveneens minder omgezet (-8,2 procent), maar lijken de schade naar verhouding enigszins te beperken. Ook de winkels in recreatie-artikelen en de drogisterijen hebben minder omgezet dan een jaar eerder.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in de vierde maand van het jaar ruim 6 procent meer omgezet, met overigens een bescheidener groei van het verkoopvolume van iets minder dan 3 procent. Verder stijgt de online omzet met 62,4 procent, een niet eerder opgetekende groei. Webwinkels boeken 52,4 procent vooruitgang, multi-channelers 75,7 procent.

De krimp van ruim 8 procent voor de winkels in meubels en woninginrichting in april volgt op een eerste kwartaal dat zij wisten af te sluiten met een beperkte groei van 1,2 procent (samengesteld uit januari +3,4 procent, februari +8,3 procent en maart -7,2 procent). De groei van de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (met inbegrip van de winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren) met ruim 25 procent in april komt bovenop een plus van 13,9 procent in het eerste kwartaal (samengesteld uit januari +5,5 procent, februari +11,3 procent en maart +23,4 procent).

(Parketplein, 29-05-2020)

 
Building Up: veilig terug naar de werkvloer

bu-logoOp initiatief van Progenta is het kennisplatform 'Building Up' in het leven geroepen. Op het platform delen wereldwijd samenwerkende vloerspecialisten op onafhankelijke basis hun kennis. Uitgangspunt is de vraag die bij onder anderen facilitymanagers leeft hoe gebouwen weer veilig en hygiënisch open kunnen gaan voor meer en meer publiek.

Aanleiding volgens de initiatiefnemer, een bedrijf dat al geruime tijd werkzaam is in vloeronderhoud, is de grote hoeveelheid informatie die rondgaat - "vaak nuttig, soms tegenstrijdig of onwaar" - over hoe om te gaan met hygiëne in gebouwen in tijden van corona. Met als sprekend voorbeeld de (on)mogelijkheden van het desinfecteren van vloeren. Marijn van Dijkhuizen van Progenta stelt vast dat er op dit terrein de nodige vragen leven bij verantwoordelijken. "Hoe pak ik dit nu aan en wanneer is, en blijft, het veilig genoeg voor de mensen die in steeds grotere aantallen weer gaan verblijven in mijn gebouw?"

Building-UpReden genoeg voor Progenta om met inmiddels bijna twintig internationale, gespecialiseerde partners de handen ineen te slaan om een onafhankelijk kennisplatform te realiseren voor deze dubbende facilityprofessionals. Partners zijn onder andere Interface, Nora, Kvadrat, Modulyss, EW Facility Services, DecoRad en FloorPro.

Building Up wil een bron van onafhankelijk advies zijn, met de nadruk op vloeren en meubilair. Het platform stelt een volledig overzicht te bieden van alle relevante kennis en mogelijkheden op dit gebied en welke stappen al of niet genomen kunnen of moeten worden. Alle gedeelde kennis wordt eerst op feitelijke waarheid getoetst, door bijvoorbeeld een chemicus. Daarbij worden adviezen gebaseerd op protocollen van het OSB en RIVM.

De kennis is gestructureerd verzameld en bereikbaar via www.buildingup.nl. Deze onderscheidt zachte, elastische, houten en natuurstenen vloeren. De site is zopas gelanceerd en belooft steeds de meest actuele inzichten en informatie te delen. Hij zal ook in het Engels en later meer talen beschikbaar zijn. De partners organiseren tevens een online seminar, waarop vloerspecialisten live hun kennis delen en vragen beantwoorden.

(Parketplein, 29-05-2020)

 
Parket Alliance peilt situatie rond corona

logo-Parket-AllianceVijf van de leden van de Parket Alliance geven in een enquête over de corona-situatie aan dat er dit jaar door Covid-19 al zichtbare omzetontwikkelingen zijn geweest. Drie respondenten antwoorden ontkennend op deze vraag. In het voorbije eerste kwartaal noteren drie van de acht deelnemers aan het onderzoekje een terugval van de omzet vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, evenveel een verhoging en de resterende twee een gelijk blijven van de omzet.

Desgevraagd geven de respondenten korte toelichtingen als 'Vanaf april dalende omzet' en 'Sinds de laatste twee weken van maart is de gemiddelde orderintake per week aan het teruglopen. De terugloop in omzet vanwege Corona (maatregelen) is vanaf eind april zichtbaar'. Een ander geeft aan circa 20 procent omzetdaling te hebben geboekt in het eerste kwartaal. Ook wordt gewezen op het inkrimpen van de orderportefeuille doordat de buitendienst geen bezoekjes mag brengen. Nog een respondent merkt op dat Nederland in mindere mate terugloopt, maar de uitlevering van orders naar Zuid Europa en USA ernstig is vertraagd.

In het vorige boekjaar, 2019, hadden overigens drie van de acht parketfabrikanten en -groothandels in het algemeen al een omzetdaling moeten opschrijven, tegenover drie een verhoging en twee een stabilisering.

Zeven van de acht respondenten verwachten in de rest van 2020 omzetverlies te zullen krijgen, slechts eentje niet. Percentages die in dit verband door het zevental worden genoemd (soms met de nodige slagen om de arm) zijn 10 tot 15 procent (1x), 15 tot 20 procent (2x), 20 procent (2x) en 50 procent (1x). Een respondent geeft geen precieze inschatting van de verwachte omzetdaling. De 'nee'-antwoordgever verklaart een grote order te hebben ontvangen die het omzetverlies door corona gaat opvangen. Zonder deze opdracht zou zijn bedrijf dit jaar zeker een omzetverlies van 20 procent tegemoet kunnen zien.

De vraag of ontslagen in de productie/groothandel te verwachten zijn of het niet verlengen van tijdelijke contracten, wordt door vijf met 'nee' beantwoord, door twee met 'ja' en door een enkele respondent opengelaten. Zeven van de acht maken momenteel geen gebruik van de NOW-regeling, eentje wel. Drie spreken de verwachting uit gebruik te zullen gaan maken van deze regeling, vier niet en eentje weet het nog niet.

De dubbelvraag wat men nu specifiek anders doet dan voorheen en of de andere leden in de Parket Alliance dat ook kunnen of moeten doen, levert veelal nuchtere antwoorden op. Een greep: 'Gesprekken met klanten gaan nu meer telefonisch en met videobellen', 'We gaan gewoon door zolang het zo kan', 'Nog beter op de kosten letten', 'Aanleveringen van de aankoopgoederen wat afremmen', 'Voorzichtig aan met personeel aannemen en investeringen opschorten,' en 'Meer mailingen de deur uit'. Twee respondenten menen grosso modo niet iets wezenlijk anders te doen, eentje houdt het bij regelmatig ontsmetten en pauzes verleggen in groepen.

Niet meer dan twee van de acht respondenten zien - nu al of binnenkort - kosten substantieel stijgen, waarbij transport en schoonmaak worden genoemd. De rest ziet over het algemeen geen bijzondere ontwikkelingen op dit vlak. Aan de andere kant worden wel dalingen van kosten waargenomen, zoals voor reis- en verblijfskosten, voor marketingkosten vanwege annuleringen en vertragingen van beurzen en events, voor energiekosten en voor afschrijvingen. Stabiel blijvende kosten die door de respondenten specifiek worden genoemd betreffen personeelskosten en huur en loonbelasting. De rest ziet in zijn algemeenheid min of meer gelijke kosten.

De vraag 'wat doet u of vindt u dat er met het prijsniveau van onze producten moet gebeuren en in welke mate denkt u?' levert de volgende antwoorden op: 'Prijzen zijn en blijven stabiel', 'Voor mij persoonlijk is het gestabiliseerd', 'Bij minder verkoop is het essentieel dat de prijzen/marge niet dalen. Dus prijzen gelijk laten', 'Handhaven zoals het nu is, we zullen eerder extra marge nodig hebben dus die moeten we zeker niet weggeven', 'Op dit niveau handhaven of naar boven stellen (zeker niet naar beneden)', 'Niet noodzakelijke prijsverhoging absoluut niet doorvoeren in deze tijd', 'Niets, als er vraaguitval is gaan we dat met lagere prijzen niet heel erg compenseren', en ook 'De producten moeten in prijsniveau stijgen'.

Tot besluit de vraag 'wat denken detaillisten en wat verwachten of vragen zij nu specifiek anders of meer van ons?' Drie van de acht respondenten merken weinig verandering op aan detaillistenzijde: 'Nog niets', 'Tot op heden nog geen andere verwachtingen' en 'Niets, zover ik dat weet'. Eén respondent schrijft op: 'De detaillisten hebben, mijns inziens, geen grote problemen door de crisis'. Een ander meent evenwel dat detaillisten 'misbruik maken' van de situatie om de facturen later te betalen. Andere antwoorden zijn: 'Misschien op andere tijden leveren i.v.m. openingstijden', 'Snellere levertermijnen, flexibiliteit in aanleveringen', 'Meer flexibiliteit in betalingstermijnen, leveringstermijnen en soms een extra korting' en 'Heel verschillend, variërend van drukker dan normaal tot volledige vraaguitval. Ze verwachten korte levertijden.'

(Parketplein, 27-05-2020)

 
Motto van Domotex 2021: Cover New Ground!

Beursorganisator Deutsche Messe acht de tijd rijp om mee te delen dat het team dat Domotex onder zijn hoede heeft "optimistisch blijft in deze uitdagende tijden en op volle kracht aan de slag is om de branche een eersteklas en veilig platform te bieden teneinde een forse opleving in het zakendoen mogelijk te maken." Kortom, de eerstvolgende editie van de internationale vloerenvakbeurs in Hannover stond en staat op de agenda voor 15 t/m 18 januari 2021.

domotex-2021

Sonia Wedell-Castellano, Global Director van Domotex, weet wel een verklaring voor bovengenoemd optimisme. "De Global Flooring Alliance, de vereniging van internationale vloerengroothandels, heeft in het eerste kwartaal van 2020 ondanks de corona-crisis een positieve gang van zaken achter de rug. En sommige exposanten hebben zelfs aangegeven dat ze onverwachte groei genereren als gevolg van het naar voren halen van openbare projecten." De directeur stelt overigens de veiligheid van haar gasten te kunnen waarborgen door het toepassen van de opvattingen van het Robert Koch Instituut ten aanzien van hygiëne en afstand houden.

Het motto van de beurs luidt deze keer 'Cover New Ground!', een aansporing om in tijden van het 'nieuwe normaal' nieuw terrein te ontginnen in de wereld van de vloerbedekkingen en legtechnieken. De drie geselecteerde facetten 'Balanced Living', 'Sustainable Living' en 'More than Floor' geven in dit opzicht de denkrichting aan.

Nieuw volgend jaar, naar eigen zeggen een uitkomst van lopend overleg met allerlei belanghebbenden, zijn zogeheten 'Flooring Parks', waar de specifieke segmenten van de textiele vloerbedekkingen (in hal 11) en de parketvloeren, het lvt & kurk & laminaat en de legtechnieken (in hal 12) elk hun eigen podium krijgen, met uitgelichte producten in interieuropstellingen en functionerend als trendshows. Exposanten die hun producten in deze setting willen laten zien, kunnen hun interieurontwerpen indienen en een gratis plek bemachtigen. Te midden van deze speciale zones krijgen exposanten bovendien 'zakelijke hubs' aangeboden, voorgesteld als een ontspannen omgeving waar fabrikanten en hun klanten tot overeenkomsten kunnen komen.

Ondernemingen kunnen vanaf nu hun vernieuwende ideeën in het kader van 'Cover New Ground!' indienen en zich inschrijven voor de 'Flooring Parks'. Meer informatie is beschikbaar op www.domotex.de/en/expo/keynote-theme/index-2. Gehandhaafd voor het segment van de handgemaakte tapijten is de uitreiking van de 'Carpet Design Awards' in hal 3, met inbegrip van een speciale tentoonstelling.

Door het opdelen van de gesneuvelde 'Framing Trends' in de segment-gerichte 'Flooring Parks' in de respectievelijke hallen, bewegen de zuidelijke hallen naar het noorden en de westelijke hallen naar het zuiden, waardoor de loopafstanden korter worden. De nieuwe beursplattegrond dient de bezoekers, op hun verzoek, sneller en gemakkelijker hun weg te laten vinden op het beursterrein.

Het goed ontvangen evenementenprogramma met Speakers Corner, rondleidingen en prijsuitreikingen zal eveneens plaatsvinden met de blik gericht op de specifieke sectoren, dat wil zeggen in de hallen 3, 11 en 12. In hal 7 wordt ten slotte een lounge ingericht om delegaties uit de retail te ontvangen.

(Parketplein, 27-05-2020)

 
HydroTX van Rinos voor een schonere vloer

Vochtopname-van-een-entreemat-logoVochtopname van een entreemat met HydroTX (links) vergeleken met een gewone entreemat in een voetafdrukproef, zoals te zien in het filmpje."Als het buiten flink regent en er komen veel mensen binnen, worden op de vloer achter de entreemat tóch vaak natte voetstappen zichtbaar," zo schetst de fabrikant van entreevloerbedekking Rinos een welbekend probleem. "Harde of elastische vloeren kunnen hierdoor glad en gevaarlijk worden. Bovendien ziet het er onverzorgd en vies uit." Uit gesprekken van Rinos met facilitymanagers van grote kantoren bleek dat dit 'stempelen' het grootste praktische probleem is.

Als oplossing introduceert Rinos nu HydroTX. Deze textiele technologie zorgt ervoor dat entreematten drie maal zoveel vocht in de eerste paar stappen opnemen van de schoenzolen, in vergelijking tot conventionele matten. Dit is vooral handig, zo legt de specialist uit Genemuiden uit, doordat er in het interieur meestal geen ruimte is voor een loper van zes meter of langer.

Met HydroTX is het mogelijk om entreevloerbedekking te maken die geschikt is voor zwaar projectgebruik (klasse 33) en die voldoet aan de strenge brandveiligheidseisen (Cfl-s1 of Bfl-s1) voor projectvloeren.

Voor de oplossing van het 'stempelprobleem' werd samengewerkt met Hogeschool Saxion. Onderzoekers gingen terug naar de basis om een doorbraak in vochtabsorptie te realiseren. Uit testen blijkt dat honderd personen na een regenbui een liter water naar binnen lopen. Dit moet in een paar stappen worden opgenomen, terwijl vrijwel niemand zijn voeten veegt. Het vocht moet dus in een heel korte contacttijd worden opgenomen. De absorptiesnelheid is afhankelijk van zeer veel verschillende factoren, die door Saxion zijn samengevoegd in een fysisch model. Op basis hiervan is de HydroTX-technologie ontwikkeld.

HydroTX is binnenkort beschikbaar en wordt via producten van de vloerengroothandel op de markt gebracht. Meer informatie staat op de website www.hydrotx.eu. Een korte maar veelzeggende video over de werking van de technologie is te bekijken op YouTube - klik hier >>

(Parketplein, 27-05-2020)

 
'Meer bossen gaan vanwege corona verloren'

logo-wwfSatellietbeelden laten zien dat de ontbossing in de tropen enorm toeneemt door de corona-pandemie, zo stelt de Duitse tak van het Wereld Natuur Fonds. Satellietdata voor achttien landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika tonen aan dat in maart van dit jaar 645.000 hectare tropenbos is vernietigd, omgerekend zeven maal de omvang van de stad Berlijn. De ontbossing ligt rond 150 procent hoger dan het gemiddelde voor de maand maart in de jaren 2017 tot 2019. In bijna alle gevallen zijn de verliezen te herleiden tot menselijk handelen. Vergeleken met het gemiddelde van de maand maart in de jaren 2017-2019 is het bosverlies in Maleisië in maart 2020 met bijna 70 procent toegenomen. In Indonesië en Myanmar met 130 procent en in Cambodja met 190 procent. De verliezen in Thailand zijn meer dan verviervoudigd. In volume kon het grootste verlies in Indonesië worden vastgesteld met ruim 130.000 hectare. In Afrika noteerde Congo een verlies van 100.000 hectare, in Zuid-Amerika is Brazilië goed voor een verlies van 95.000 hectare, gevolgd door Columbia met zo'n 55.000 hectare.

"Deze toenemende verliezen zijn geen toeval," zo stelt de Duitse afdeling van het WWF. "Volgens onze WWF-collega's ter plaatse wordt het bos nog meer bedreigd dan voorheen door de politieke maatregelen tegen de epidemie. Toezicht door de staat is op zijn minst ten dele ernstig beperkt. Er zijn momenteel minder politiemensen, rangers en andere inspecteurs namens de staat op pad in de bossen. Ook veel natuurbeschermers zitten vast in hun kantoor thuis. Vooral de gebieden van de inheemse bevolking worden bedreigd. Beschermde gebieden worden niet in acht genomen. Illegale ontbossing en landroof zoals voor goudmijnen zijn op dit moment eenvoudigweg een stuk gemakkelijker voor daders."

Bijkomend probleem is dat corona her en der tot meer armoede leidt en mensen hun toevlucht moeten nemen tot wat het bos te bieden heeft. In Tanzania bijvoorbeeld is de legale houthandel door de lockdown stilgevallen. "Veel gemeenschappen hebben grote financiële problemen. Dit vergroot vanzelfsprekend het gevaar van minder bos en verlies van boskwaliteit. In Zuidoost-Azië zijn ook de inkomsten uit toerisme teruggelopen. De markten voor bosproducten zoals honing, noten of bessen zijn op slot gegaan. Veel mensen keerden tijdens de crisis terug van hun stad naar hun geboortedorp en gebruiken het bos nu steeds meer als bron voor hout en inkomen," aldus WWF Duitsland.

(Parketplein, 25-05-2020)

 
Omzet bouw- en afwerkingsbedrijven plust

De bouw ondervond in het eerste kwartaal nog geen hinder van de coronacrisis. De omzet van de sector was niet minder dan 9,1 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS. De afwerkingsbedrijven in de bouw (waaronder de gespecialiseerde afwerkers van vloeren en wanden) liepen voorop met een omzettoename van liefst 13,9 procent.

omzet-bouwnijverheid-gee

Ook in de maand maart trouwens, waarin de eerste effecten van de maatregelen tegen Covid-19 zichtbaar werden, behaalde de bouw een omzetstijging, en wel in de dubbele cijfers: 10,4 procent. De afwerkingsbedrijven deden daar nog een schepje bovenop met een groei van 14,4 procent.

De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen lag in het eerste kwartaal ruim 11 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, voor bedrijfsgebouwen ruim 12 procent lager dan een jaar eerder. De vergunde bouwsom voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen was ruim 21 procent lager, terwijl de verbouw van bedrijfsgebouwen ruim 7 procent hoger was dan een jaar eerder.

In het voorbije kwartaal werd voorts voor 14 duizend te bouwen woningen een vergunning verleend. Dit is bijna 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Deze toename volgt op een jaar van dalingen, maar ligt volgens het CBS nog niet op het niveau van de eerste kwartalen van 2017 en 2018, toen nog zo'n 17 duizend nieuwbouwwoningen werden vergund.

Evenzo noteert het CBS dat per saldo de helft van de bouwondernemers een lagere omzet verwacht te behalen in het tweede kwartaal. Een vijfde van hen verwacht een krimp van het personeelsbestand.

(Parketplein, 22-05-2020)

 
Tegelvloeren Coretec met trendy steenmotief
VELA-coretec-stoneCoretec Stone+ 'Vela'.
COLUMBA-coretec-stoneCoretec Stone+ 'Columba'.

USFloors International wijst op een tweetal fraaie steenmotieven in de nieuwe Stone-collectie van Coretec. De Coretec Stone+ 'Vela' weet een uitzonderlijke diepte te scheppen in ruimtes dankzij zijn donkere antracietkleur en markante patroon. De Coretec Stone+ 'Columba' trekt juist de aandacht met een vriendelijk wit en helder design.

Voor beide vloeren uit de serie geldt dat ze direct na plaatsing kunnen worden belopen en aangenaam warm voelen aan blote voeten. Ze hebben een vierzijdige tegelvoeg voor een authentieke tegel-look. De afmetingen zijn 457 bij 610 millimeter. De vloeren zijn bovendien honderd procent watervast. Er zijn voorts toebehoren in dezelfde decoren verkrijgbaar.

De tegelformaten van Coretec's rigid click PVC zijn lichter dan echte tegels en voelen warmer aan dan het keramische origineel, zo somt leverancier USFloors International een aantal voordelen op. Verder breken ze niet en laten ze zich gemakkelijker (en goedkoper) installeren en desgewenst ook eenvoudiger weer verwijderen.

In het algemeen worden de vloeren van Coretec thuis toegepast (in keukens, badkamers, tuinkamers, enzovoorts) maar in toenemende mate ook in het horeca-segment, zoals hotels en restaurants. Zo meldt USFloors International met enige trots dat de Marriott Hotel Group zijn vloerenmerk heeft gekozen voor plaatsing wereldwijd.

(Parketplein, 22-05-2020)

 
Foress: 'Natuurvloeren tegen een mooie prijs'

Fabriek-in-BosnieFabriek in Bosnië en Herzegovina.Ruim twintig jaar produceert Floorcenter vloeren met een geheel eigen uitstraling in haar drietal productiefaciliteiten in Bosnië en Nederland. Floorcenter heeft hiermee het productieproces geheel in eigen hand. "Wij kopen bomen, zagen, drogen en schaven onze planken zelf. Vanzelfsprekend is al ons hout gecertificeerd en voldoet het aan de eisen van duurzaam bosbeheer. Vervolgens werken wij de vloerdelen af in onze eigen olie- en lakstraten," aldus directeur-eigenaar Martin Lenes. "Alle kwaliteitsaspecten hebben wij onder controle, waardoor er gegarandeerd een hoogwaardig eindproduct ontstaat met een perfecte pasvorm en stabiliteit, en doordat we alles in eigen hand hebben garandeert dit ook een snelle en betrouwbare levering van onze producten."

Orange-label-WitOrange label Wit.
Display-van-ForessDisplay van Foress.

Onlangs lanceerde Floorcenter het merk Foress. "Wij willen met Foress de mooiste houten vloeren leveren tegen een heel voordelige prijs. Deze belofte kunnen wij waarmaken, doordat wij onze vloeren zelf vanaf de bron verwerken tot het eindproduct. Wij geloven in de kracht en uitstraling van de natuurlijke houten vloer. Met Foress is het mogelijk een Nederlands kwaliteitsproduct aan te bieden tegen de beste prijs en dito marge."

Foress omvat drie collecties: Orange label, Red label en Black label. "Orange label is een prachtige vloer voorzien van een Europees eiken toplaag en verkrijgbaar in tien moderne kleuren. De vloer is tevens voorzien van twee lagen hardwax olie, wat zorgt voor een slijtvaste, waterafstotende en vooral duurzame vloer. De Orange label is de budgetlijn van Floorcenter. De collectie Red label bestaat uit speciaal geproduceerde vloeren die zijn afgewerkt met oxidatieve hardwaxolie. De warme uitstraling van de vloeren ontstaat door de bijzondere opbouw van behandelingen. De Black label is een unieke lijn van handgemaakte, exclusieve designvloeren met zeer bijzondere kleuren en afwerkingen. De collectie varieert van strak modern tot uitgesleten antiek."

De vloeren zijn verkrijgbaar in duo lamelplanken, visgraat en Hongaarse punt.

Floorcenter richt zich met Foress in eerste instantie geheel op de Nederlandse markt en biedt haar dealers een prachtig marketingconcept, waarmee het de consument kan bedienen. "Er is nog ruimte voor dealers die we met dit marketingtechnisch goed onderbouwd concept kunnen ondersteunen," aldus Martin Lenes tot besluit. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
of via 0320-257787.

(Parketplein, 20-05-2020)

 
Unilin haalt zijn gelijk bij de ITC

unilin-division-techn-logoDe Internationale Handelscommissie (ITC) heeft afgelopen vrijdag een initiële bepaling vrijgegeven in het onderzoek dat op 25 maart 2019 door het IP-bedrijf van Unilin, Mohawk Industries en IVC US is ingesteld tegen 45 bedrijven die inbreuk zouden maken op de octrooien van Unilin in zijn portfolio van 'rigid' en 'foamed core' vergrendelingssystemen. De bestuursrechter van dienst Shaw bevestigt volgens de aanklagende partij de schending van alle 48 claims die Unilin had ingediend.

Hij beveelt tevens een algemeen uitsluitingsbevel ('general exclusion order') aan voor alle producten die inbreuk maken op dergelijke patentclaims. Een algemeen uitsluitingsbevel is een buitengewone maatregel die alleen kan worden opgelegd door de International Trade Commission, volgens welke alle producten van alle fabrikanten ter wereld de Verenigde Staten niet binnen mogen komen in het geval ze inbreuk maken op de claims van Unilin en niet zijn geautoriseerd door Unilin om geïmporteerd te worden in dit land.

Bart Van der Stockt, de baas van Unilins IP-activiteiten, gaat ervan uit de ITC deze aanbeveling van een algemeen uitsluitingsbevel zal overnemen, de tweede keer overigens dat de ITC deze maatregel oplegt om inbreuk op patenten in de portefeuille van Unilin vóór te zijn. Eerder ging het om het lijmvrije kliksysteem (en veelal om laminaat), nu om actuele ontwikkelingen in het segment van de elastische vloeren.

Eind april stelde I4F overigens, klaarblijkelijk met vooruitziende blik, dat de firma na de schikkingsovereenkomst van vorig jaar met Flooring Industries (Unilin) ​​het recht heeft ervoor te zorgen dat haar licentiehouders niet worden onderworpen aan de lopende ITC-procedures in de Verenigde Staten, noch aan de gevolgen van ITC-besluiten, die lijken uit te draaien op een algemeen uitsluitingsbevel voor bepaalde Unilin-patenten met betrekking tot producten van de zogeheten nieuwe materialen, zoals LVT, MLF, WPC, SPC, EPC, MgO et cetera.

(Parketplein, 20-05-2020)

 
Prima kwartaal producenten bouwmaterialen

In het eerste kwartaal van dit jaar lag de omzet van de industrie als geheel 2,7 procent lager dan een jaar eerder, zo meldt het CBS. Een stevige plus werd daarentegen opgeschreven door de producenten van bouwmaterialen, een opvallende prestatie die zij herhaalden in de maand maart, toen de 'intelligente' lockdown werd opgelegd.

omzetveranderingen-indus

In het binnenland hebben producenten in het eerste kwartaal vrijwel evenveel omgezet als een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag juist 4,2 procent lager. De halverwege maart door de Nederlandse overheid getroffen maatregelen om het coronavirus te bestrijden vielen samen met een per saldo 8,4 procent lagere omzet van industriële producenten in deze maand, die zodoende op de omzetontwikkeling van het eerste kwartaal drukte.

In de meeste industriële bedrijfstakken lag de omzet in het eerste kwartaal lager dan een jaar eerder. De omzet lag wel hoger bij de producenten in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, en ook in de hout- en bouwmaterialenindustrie was sprake van een hogere omzet dan een jaar eerder. De grootste positieve omzetontwikkeling in deze tak was te zien bij de producenten van bouwmaterialen, met een toename van liefst 5,8 procent.

In maart sprong de aardolie-industrie er negatief uit met 43,4 procent minder omzet ten opzichte van maart vorig jaar. De omzet was wel hoger voor onder meer producenten van farmaceutische producten (+19,1 procent) en opnieuw van bouwmaterialen (+5,7 procent).

(Parketplein, 20-05-2020)

 
Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni

Op 1 juni a.s. gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en een nieuwe regeling, zo meldt de KvK die een en ander keurig op een rijtje heeft gezet. Het pakket sluit idealiter beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

Het kabinet heeft 13 miljard euro uitgetrokken voor het nieuwe steunpakket, dat ondernemers moet helpen de periode tot eind augustus, de 'overgangsfase' van de coronacrisis, door te komen. Lag bij noodpakket 1 de nadruk op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, bij het tweede pakket wordt extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten. Het kabinet stelt dat het doel blijft om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar dat niet alle ontslagen en faillissementen kunnen worden voorkomen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, zo is het kabinet van mening.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30 procent omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per drie maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van beide regelingen overlappen dus deels.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt tegen aangepaste voorwaarden met drie maanden verlengd tot eind augustus. De regeling heet nu toepasselijk Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Een belangrijk verschil is dat bij Tozo 2 meetelt wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Vanwege deze partnertoets kunnen in de nieuwe situatie alleen huishoudens met één inkomen onder het sociaal minimum aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen deze regeling wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Ook de NOW krijgt een vervolg. Hij lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn enkele voorwaarden aangepast. Zo wordt de ontslagboete geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie in het geval ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie indien ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan. Tevens trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt in NOW 2.0 verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan bestuur of directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Verder verleent de Belastingdienst langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01 procent. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp'ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd. Wie uitstel aanvraagt krijgt bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoeft men maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Men kan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval dient men te verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen in te kopen.

Tot besluit lopen de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket door.

(Parketplein, 20-05-2020)

 
In memoriam Henk Rooding

Henk-RoodingHenk Rooding.Vrijdag 15 mei jongstleden overleed op 89-jarige leeftijd Henk Rooding. Hiermee is de parketbranche één van de meest markante en toonaangevende persoonlijkheden ontvallen. Rooding begon in 1963 als zelfstandig importeur van lamelparket en verwierf in de jaren '70 een aantal fabrieken. In 1972 werd begonnen met de productie van traditioneel parket in een eigen volledig nieuwe fabriek met droogkamers. In 1980 werd een Franse parketfabriek met zagerij overgenomen. Dit stelde het bedrijf in staat om gelaagd parket te leveren van een constante kwaliteit uit de streek Elzas-Lotharingen. Hetzelfde jaar nog werd de bekende groothandel Veha in Amsterdam overgenomen.

Henk Rooding had een frisse, eigenzinnige kijk op de branche en voelde brancheontwikkelingen haarscherp aan. Hij stoorde zich nogal eens aan de lage organisatiegraad binnen de branche. Vanuit deze onvrede verenigde hij zich in 1980 samen met andere parketfabrikanten in Alliance, waarvan hijzelf de voorzitter werd. Rooding was tevens een overtuigd Europeaan en hij zette zich vanuit die overtuiging ook nadrukkelijk in voor de Europese Federatie van de Parketindustrie (FEP). Hij werd president van de FEP en veranderde binnen die vereniging de bestuursstructuur met als doel de onderlinge communicatie in Europa te verbeteren. Rooding was een man met een bijzondere kijk op de branche en kwam vaak met verrassende en oorspronkelijke ideeën. Hij was daarin vaak zijn tijd ver vooruit. "De groei zit hoofdzakelijk in het kant-en-klaar-product," zo vertelde hij me ruim 25 jaar geleden. In 2009 stopte Rooding met zijn werkzaamheden en droeg het bedrijf over aan Karin Rooding. Met de uiteindelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Parketfabriek Lorraine kwam in 2017 definitief een einde aan het meer dan 50 jaar oude bedrijf.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Jos Krijnen

(Parketplein, 18-05-2020)

 
Edwin Cools herdenkt Henk Rooding

Zondag 17 mei bereikte mij het bericht dat mijn oud-werkgever Henk Rooding op 89-jarige leeftijd was overleden.

Ondanks deze respectabele leeftijd was het toch schrikken. Ik heb de heer Rooding mogen leren kennen als een charismatische man met een uitgesproken mening, die het harde werken niet schuwde. Als Rooding eenmaal op zijn praatstoel zat kon hij urenlang enthousiast en vol passie vertellen over de branche en de politiek.

In het bijzonder kijk ik met veel plezier terug op onze gezamenlijke momenten op de zagerij Scierie Parqueterie Lorraine in Frankrijk. Onder het genot van een goede maaltijd en een goed glas wijn konden wij eindeloos doorbomen over de parketbranche.

Eind jaren tachtig ontwikkelde Rooding met een meer dan vooruitziende blik het 2-laagssysteem Parquet Lorraine. Veertig jaar later is het 2-laagssysteem niet meer weg te denken uit de Europese parketbranche.

Wat mij betreft kun je zeggen dat de heer Rooding een visionair was.

Naast Rooding parket en Scierie Parqueterie Lorraine heeft Rooding zich altijd nadrukkelijk ingezet voor de branche. Als voorzitter van de Parket Alliance en later als President van de FEP (Europese branchevereniging) heeft hij zich jarenlang geheel belangeloos ingezet voor de parketbranche.

Ik dank Henk Rooding voor de bijzonder leerzame jaren die een goede basis hebben gelegd voor mijn verdere carrière in de parketbranche.

Ik wens Mary, Jacqueline en Karin veel sterkte toe.

Edwin Cools, Albers parket

(Parketplein, 18-05-2020)

 
Extra online ondersteuning dealers Cotap

Met-de-speciale-AI-toolMet de speciale AI-tool projecteert de consument alle vloeren uit de Floorlife-collectie binnen een paar tellen in zijn eigen kamer.Cotap laat weten weer een stapje verder te zijn in het online ondersteunen van zijn dealers met het lanceren van een digitale vloerencatalogus en Artificial Intelligence (AI) tool. In de online catalogus is een groot gedeelte van de vloerencollectie opgenomen. Zo kunnen consumenten op floorlife.nl hun toekomstige vloer bekijken, vergelijken en een offerte opvragen bij een dichtbij gelegen dealer. Samen met zijn dealers hoopt Cotap de consument op deze manier nog beter van dienst te zijn.

Verder lanceert Cotap een speciale AI-tool. Hiermee kan de consument alle vloeren uit de Floorlife-collectie binnen een paar tellen projecteren in de eigen leefruimte. Hij dient een foto van de betreffende ruimte te uploaden en één van de vloeren uit de collectie te selecteren. Cotap belooft de consument een resultaat dat verbluffend genoemd mag worden. De nieuwe vloer lijkt al bij hem thuis gelegd te zijn, waarbij zelfs de daar aanwezige meubels netjes op de vloer staan. De tool is te bekijken via www.floorlife.nl/bekijk-uw-vloer.

(Parketplein, 18-05-2020)

 
PPC lanceert gietvloeren Schutz Specials

Flyer-Schutz-SpecialsPPC-flyer gietvloeren Schutz Specials.Totaalleverancier PPC biedt vanaf nu de nieuwe gietvloeren van Schutz Specials aan. De gietvloeren van het dochterbedrijf van vloerverzorgingsmerk Dr. Schutz zijn leverbaar in drie varianten, met ieder hun specifieke eigenschappen. Alle vloeren zijn UV-stabiel, oplosmiddelvrij en geschikt voor vloerverwarming.

De Seamless Cork is een naadloze gietvloer die voor 75 procent bestaat uit natuurlijke grondstoffen. Door het gebruik van kurk krijgt het oppervlak van de vloer een robuuste uitstraling. De vloer is blijvend flexibel en bovendien UV-stabiel, waardoor hij niet verkleurt. De Seamless Cork gietvloeren zijn leverbaar in 24 standaardkleuren, en vanaf 300 kg kan een kleur op aanvraag worden gemaakt. Dankzij de lage viscositeit is de vloer ook leverbaar in Duo Colors, waarbij twee standaardkleuren gemengd worden om een natuurgetrouwe betonlook te creëren.

De elastische en comfortabele PU gietvloeren bieden tal van mogelijkheden. Deze polyurethaan gietvloer op basis van kunsthars is leverbaar in vrijwel alle RAL-, NCS- en Sikkens-kleuren. Ook de PU gietvloeren zijn leverbaar in Duo Colors.

Schutz Specials biedt tevens de bijzondere Purstone gietvloer met een opmerkelijke minerale (beton/marmer) look in drie kleuren en combineert dit met alle voordelen van een elastische, comfortabele PU gietvloer, zo stelt PPC. De Purstone heeft door een bijzondere samenstelling van pigmenten een eigenzinnig uiterlijk en onderscheidt zich volgens de leverancier van alle andere beton- en marmerlook gietvloeren.

In samenwerking met Dr. Schutz biedt PPC trainingen aan voor de gietvloeren van Schutz Specials. Zo leert de professional de verschillende gietvloeren te herkennen, de juiste voorbereidingen te treffen en de verschillende gietlagen aan te brengen. De trainingen worden gegeven op de maandagen van 22 juni, 6 juli, 7 september en 5 oktober. Meer informatie en aanmelden voor de training is mogelijk via plintenenprofielencentrale.nl/trainingen.

(Parketplein, 18-05-2020)

 
Vloerentak Amorim plust 11 procent

amorim-150-jaar-logoDe divisie Floor & Wall Coverings van het Portugese kurkconcern Amorim laat in het voorbije eerste kwartaal (en ondanks Covid-19) een stevige groei van de omzet zien van liefst 11 procent. Dit gaat gepaard met een gedegen verbetering van de winstgevendheid, reden genoeg voor het concern om te spreken van een heuse 'turn-around' voor dit bedrijfsonderdeel, volgend op een tweetal naar eigen zeggen 'zware' jaren.

De omzet van de vloerentak stijgt van 28,4 miljoen euro in het eerste kwartaal vorig jaar naar nu 31,5 miljoen, onder meer door toegenomen activiteiten en prijsverhogingen. Scandinavië, Duitsland en Noord-Amerika worden genoemd als markten die goed presteren. De innovatie WISE, een PVC-vrij, koolstof-negatief, waterbestendig vloerproduct met als kern Cork Rigid Core, bereikt in het eerste kwartaal een omzet van 3,0 miljoen euro, tegenover nog 0,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De divisie noteert voorts een positieve ebitda van 1,3 miljoen, tegenover 1,0 miljoen verlies vorig jaar. De ebitda-marge verbetert zich zodoende van minus 3,7 procent naar plus 4,1 procent. Hogere productieniveaus, een betere productmix, lagere kurkprijzen, minder operationele kosten en meer efficiency liggen ten grondslag aan het verbeterde rendement.

(Parketplein, 15-05-2020)

 
Estillon neemt nieuw magazijn in gebruik

Team-van-EstillonTeam van Estillon, met in hun midden algemeen directeur Richard Bosveld, in de nieuwe bedrijfshal.Estillon heeft deze week, volgens plan, zijn nieuwe magazijn officieel in gebruik kunnen nemen. Ruim drie jaar na de voltooiing van de vorige uitbreiding, was de leverancier van ondervloeren, ondertapijten, profielen en gereedschappen alweer toe aan extra ruimte. Het magazijn bleek vanwege de vraag wederom uit zijn jasje gegroeid. Reden om aan de overzijde van het huidige pand een nieuwe bedrijfshal te bouwen, een extra magazijn voor de voorraad ondertapijten en ondervloeren.

Vanuit Uden levert Estillon naar meer dan vijftig landen in Europa en het Midden-Oosten. Het bedrijf wijst in dit verband op het belang, vooral in deze tijd, van een goede voorraad zodat de klant leveringen tijdig ontvangt. Estillon heeft nu bovendien meer ruimte voor de ondertapijten van zijn strategische samenwerkingspartner Interfloor uit het Verenigd Koninkrijk. Over deze collectie volgt te zijner tijd meer informatie.

(Parketplein, 15-05-2020)

 
Kerakoll hervat activiteiten, brengt nieuws

L34-HybridKerakoll GreenBuilding Company, die zoals tal van andere bedrijven in Italië een gedwongen sluiting van meerdere weken achter de rug heeft, laat weten zijn werkzaamheden weer geleidelijk te hebben herpakt. De lockdown, zo bericht Geert Wellink vanuit Sassuolo, heeft ook bij zijn bedrijf de nodige veranderingen met zich meegebracht. Dit houdt volgens de Kerakoll Export GreenBuilding consultant veel 'smart working' in, evenzo logistieke aanpassingen in de kantoren ten behoeve van de veiligheid, en voorts professionele meetings, presentaties en ook vergaderingen die vooralsnog als webinars via internet worden gedaan. "Persoonlijk moet ik zeggen dat de webinars professioneel gezien voordelen hebben. Meerdere personen kunnen immers deelnemen, de laatste met zelfs 330 personen, en de presentatie is helderder. Ook is het vragen-en-antwoorden en het stemmen - ja of nee - duidelijker en directer. Het grote nadeel is natuurlijk dat men de producten niet kan uitproberen. Jammer genoeg is er culinair gezien, voor de restaurants, even geen business."

De herstart van Kerakoll begint met een modernere en meer overzichtelijke digitale presentatie van zijn producten op //products.kerakoll.com/nl-BX - informatie die trouwens ook te bereiken is vanaf de website www.kerakoll.nl. Verder wordt de L34 Hybrid (voorheen SLC Eco L34 Flex New) voorgesteld, die nu dan met zijn officiële naam op de markt is gekomen.

De L34 Hybrid past de bijzondere Hybride technologie toe, die is ontwikkeld in het Kerakoll GreenLab. Er wordt gebruikgemaakt van de MS Polymer, die tezamen met een nieuwe, actieve minerale silicium filler, als resultaat de nieuwe hybride hard-elastische matrix heeft. Met ongekende eigenschappen, zo somt de fabrikant op: GreenBuilding Rating 5 (de hoogste), een zeer lage 'Carbon Footprint'-waarde en geen gevarenetikettering. Voorts een schuif-trekkracht van meer dan 3N/mm2 (meer dan 30 kg/cm2) en versnelde uitharding; 50 procent van de prestaties worden binnen acht uur bereikt. Ondanks de snelle uitharding heeft hij een zeer lange, bijna verdubbelde werktijd. Hij beschadigt afgewerkt parket niet en is reukloos. Ook is de uitharding volgens de producent zeer zeker en stabiel; tot 5 mm dikte lijmlaag hardt normaal uit. Ondanks de grote kleefkracht, vervolgt Kerakoll, heeft hij een gekalibreerde elasticiteit - hierdoor is de L34 Hybrid te gebruiken voor alle houtsoorten en formaten, en is het product zeer geschikt voor vloerverwarming.

Ook de verpakking doet van zich spreken, want door het gebruiksvriendelijke, harde interne afdek-deksel, kan de lijm vaak en gemakkelijk worden hergebruikt. De 1-component L34 Hybrid is geclassificeerd volgens ISO17178 als 'Hard-Elastic' en de GEV als 'EC1 Plus'. "Een hoogstandje voor de professionele parketteur," zo prijst Wellink aan. "En ondanks de geavanceerde technologie is de prijs-kwaliteitverhouding zeer voordelig." Het product is verkrijgbaar in 16 kg-emmers bij de PPC.

De L34 Hybrid betreft overigens niet de enige naamsverandering in het assortiment voor parket: de SLC Eco L34 Rapid gaat L34 Evolution Rapid heten - en alle benamingen 'SLC Eco' vervallen, zo wordt bijvoorbeeld SLC Eco Aqua-Pur HPX gewoon Aqua-Pur HPX.

(Parketplein, 13-05-2020)

 
Tarkett terug naar normaal na cyberaanval

tarkett-logoNa de cyberaanval op 29 april die een deel van zijn activiteiten heeft getroffen, heeft Tarkett zijn informatietechnologiesystemen en kritieke applicaties opnieuw opgestart. "Dankzij het reactievermogen en de inzet van de teams van Tarkett, ondersteund door externe IT-experts, is de terugkeer naar de normale bedrijfsvoering nu goed op gang en worden de werkzaamheden van de groep geleidelijk hervat," aldus een mededeling van vandaag. In dit stadium, zo vervolgt het vloerenconcern vanuit Parijs, is er geen bewijs dat persoonlijke gegevens van werknemers, klanten of partners zijn gestolen.

Tarkett heeft een klacht ingediend en staat in contact met de relevante autoriteiten om de oorsprong van de aanval te achterhalen. De groep benadrukt zijn cyberbeveiligingsverzekeraar op de hoogte te hebben gebracht. Het concern heeft voorts alle lof voor de ferme inzet van zijn medewerkers en bedankt graag klanten en partners voor hun steun en vertrouwen.

(Parketplein, 13-05-2020)

 
Nieuw: Bodiax Hydro-core BP580 Fisk

Na het succes van zijn BP500 Thor en BP400 Ivar, breidt Bodiax, een onderdeel van Heditex in Vlaardingen, zijn collectie Hydro-core clic PVC uit met een vloer in visgraat. De BP580 Fisk met Unilin-clic-verbinding is direct uit voorraad leverbaar in zes eigentijdse kleuren.

bodiax-6-variatiesZes dessins in visgraat van Bodiax Hydro-core BP580 Fisk.

Bodiax logoDe leverancier verklaart met de introductie in te spelen op de op vloerengebied al langer bestaande trend van het visgraatpatroon, maar dan zonder het prijskaartje dat aan deze manier van leggen met houten vloeren hangt. De visgraat-collectie Fisk biedt alle voordelen van een PVC-vloer, zo stelt Bodiax, en is voorzien van een geluiddempende en egaliserende ondervloer. De vloer is net als de Thor- en Ivar-collecties voorzien van het Unilin-clic-systeem, waarmee de Fisk-collectie gemakkelijk en zeer snel is te leggen. De leverancier benadrukt evenzo dat PVC onderhoudsvriendelijk is.

(Parketplein, 13-05-2020)

 
Nieuwe leden voor EPLF en MMFA

eplf-logo-mmfaDe in Brussel zetelende Europese verenigingen EPLF en MMFA, van respectievelijk de fabrikanten van laminaatvloeren en van meerlaagse modulaire vloeren, hebben zich opnieuw versterkt met een aantal geassocieerde en ondersteunende leden.

Tot de EPLF toegetreden als geassocieerd lid is het bedrijf Fair Underlay, een in 2011 opgericht onderdeel van Fair Packaging en fabrikant van professionele natuurrubberen ondervloeren. Productie (jaarlijks vijfentwintig miljoen vierkante meter) en logistiek centrum bevinden zich in het westen van Polen. De EPLF bestaat nu uit 16 gewone leden (HDM en de joint venture Laminate Park zijn enige maanden geleden weggevallen), 24 geassocieerde en tien ondersteunende.

Bij de MMFA heeft Flooring Industries Ltd. zich aangesloten als geassocieerd lid en Servaco Product Testing - Joint Venture with VITO als ondersteunend lid. Eerstgenoemde (ook bekend als Unilin, division Technologies) beheert en exploiteert de IP-activa van Unilin en de Mohawk Group. Servaco Product Testing – Joint Venture with VITO ging ruim een jaar geleden van start en is gevestigd in België. Het bedrijf verleent laboratorium- en adviesdiensten binnen de nichemarkt van productemissietests en prestatiestests voor het reduceren van vluchtige organische stoffen. De MMFA telt nu 25 gewone leden, 28 geassocieerde en drie ondersteunende.

(Parketplein, 13-05-2020)

 
Ondernemen in de anderhalvemetersamenleving

Ruim twee derde van de Nederlandse ondernemers verwacht ('zeker' of 'waarschijnlijk') te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Dit blijkt uit de derde KVK-Flitspeiling waaraan eind april een kleine 5800 ondernemers hebben meegedaan. Circa een kwart van de respondenten vermoedt ('zeker' of 'waarschijnlijk') niet te zullen overleven, zo'n tien procent weet het (nog) niet.

Merendeel-van-de-ondernemers-verwachtMerendeel van de ondernemers verwacht te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving. (bron: Flitspeiling meting 3 – KvK, mei 2020) *Indicatief in verband met een laag aantal onderliggende waarnemingen.

In de horeca en persoonlijke dienstverlening (zoals rijscholen, kappers) zijn de verwachtingen het meest negatief; circa zes op de tien ondernemers verwacht niet te kunnen blijven bestaan in de 'nieuwe' samenleving. In de gezondheid en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor circa vier op de tien ondernemers. In de overige sectoren zijn de verwachtingen juist relatief positief. In de detailhandel bijvoorbeeld verwacht bijna driekwart zich te kunnen handhaven.

Bijna twee op de tien ondernemers geven aan het bedrijf 'volledig' en nog eens twee op de tien 'grotendeels' al te hebben ingericht voor of aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. Bedrijven met tien of meer werkzame personen zijn vaker 'grotendeels' aangepast dan micro-mkb'ers en zzp'ers.

Bijna vier op de tien ondernemers zijn nog 'helemaal niet' aangepast. Dit betreft relatief vaak zzp'ers of kleinere bedrijven. Zzp'ers geven in hun toelichting aan dat aanpassingen niet nodig zijn doordat ze al vanuit huis werken, werkzaamheden online kunnen uitvoeren of aanpassingen niet nodig zijn aangezien ze alleen werken. Daarnaast geven ondernemers uit de horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie relatief vaker (circa zes op de tien) aan dat ze 'helemaal niet' zijn aangepast. Uit de toelichting blijkt dat dit onder andere te maken heeft met (verplichte) sluiting van het bedrijf, afwachting van het protocol of de onmogelijkheid om in alle ruimtes, zoals bijvoorbeeld de keuken, anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Verrassend is dat ruim twee derde van alle ondernemers verklaart geen hulp of informatie nodig te hebben over aanpassingen aan of voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Opgemerkt dient te worden dat ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis in de peiling zijn oververtegenwoordigd.

(Parketplein, 13-05-2020)

 
GFA: 'doe voorzichtig, wees creatief'

Logo-gfa-30-yearsGlobal Flooring Alliance (GFA), de wereldwijd actieve vereniging van groothandels en distributeurs in vloeren, heeft een online evaluatie gemaakt van de huidige situatie met betrekking tot Covid-19 en de gevolgen ervan. GFA heeft leden in verschillende landen over de hele wereld, wat het mogelijk maakt om een ​​interessant overzicht te verkrijgen van de actuele stand van zaken.

Ondanks Covid-19 hebben de meeste GFA-leden een zakelijk gezien positief eerste kwartaal van 2020 beleefd. Sommige leden maakten zelfs een zeer onverwachte groei door. Dit was vooral te danken aan de (publieke) projectensector waar veel opdrachten naar voren werden gehaald. Deze effecten hebben een positieve uitwerking op de omzet gehad. Aan de andere kant werden in de particuliere sector veel werkzaamheden uitgesteld of zelfs afgezegd. In weer andere landen gingen bedrijven vanwege een strikte lockdown een tijdje op slot en kregen veel te verduren, zoals bijvoorbeeld in Italië.

De meeste regeringen in de landen van de leden hebben tal van programma's geïmplementeerd om veel van de marktsectoren te helpen, zoals loonsubsidies voor bedrijven en rentetoeslagen voor kleine bedrijven. Het werkloosheidscijfer is niettemin zeer snel gestegen, doordat veel bedrijven besloten dat ze hun personeel, ondanks de hulp van de overheid, met deze gang van zaken niet op het huidige niveau konden handhaven.

Festivities-GFAFestiviteiten en veel vruchtbare discussies op de 30ste verjaardag van de Global Flooring Alliance vorig jaar.De meeste GFA-leden hebben de vereiste veiligheidsmaatregelen genomen en doen het gezien de omstandigheden goed. Maar het grootste gevaar, dat grotendeels buiten hun macht ligt, zo wordt gesteld, is het handhaven van de vraagniveaus. Veel afnemers zullen het niet overleven, wat gevolgen zal hebben voor de lidbedrijven - hoeveel van hen echter dit lot treft is te vroeg om te kwantificeren. Alles hangt volgens de vereniging af van creativiteit en aanpassingsvermogen. GFA is zich er vanzelfsprekend van bewust dat Covid-19 en overheidsbeperkingen factoren zijn die de klanten van zijn leden niet onder controle hebben.

Renovatieklussen thuis en het uitstellen of annuleren van veel vakanties daarentegen zijn positieve factoren die de retail in zijn voordeel kan benutten. De (semi-)lockdown heeft de blik van de consument op het interieur gericht, wat in meerdere landen merkbaar is. Vloerenwinkels hebben nieuwe manieren gevonden om klanten via internet te werven met 'roomview'-programma's en afspraken op maat. Al met al zeer positieve signalen. 'Blijf creatief en onderscheid je en laat jezelf zien', zo adviseert GFA.

Mensen hebben het zogenaamde 'Nieuwe Nu' aanvaard, zo meent GFA. En zelfs met de vele van overheidswege opgelegde beperkingen, lijkt het leven langzaam weer op gang te komen. Aan de andere kant is de vereniging zich ervan bewust dat er veel persoonlijk leed is als gevolg van het Corona-virus. GFA oordeelt positief over het opheffen van een aantal lockdown-beperkingen, maar waarschuwt om strikt op deze toe te zien, op nationaal en zelfs regionaal niveau, teneinde een ​​vervelende en ongewenste uitkomst te voorkomen.

GFA ziet dat van tal van beurzen over de hele wereld thans worden geannuleerd. En vindt dit begrijpelijk. GFA hoopt van harte dat Domotex 2021 en BAU 2021 door zullen gaan, met deelname van veel representatieve exposanten op vloerengebied wereldwijd. Dit zou immers een positief signaal zijn voor de vloerenhandel. Maar de omstandigheden moeten veilig zijn. Misschien is bijvoorbeeld veel mogelijk met een systeem van 'gecontroleerde routing' in één richting. GFA zal de wereldwijde situatie blijven volgen en waar nodig de vereiste maatregelen nemen. Meer informatie over Global Flooring Alliance: www.globalflooringalliance.com.

(Parketplein, 11-05-2020)

 
InCoDa verhuist naar begin 2021

incoda-banner-nieuwe-datumBeursorganisator Easyfairs heeft in overleg met de branche besloten om de Interieur Collectie Dagen (InCoDa) te verplaatsten van 13, 14 en 15 september aanstaande naar 31 januari, 1 en 2 februari volgend jaar. Tevens wordt gewerkt aan het 'corona-proof' maken van ook dit evenement.

Zoals deze week duidelijk werd op de persconferentie in Den Haag, betekenen de corona-maatregelen die de overheid nu oplegt aan vergunningsplichtige evenementen, dat deze tot 1 september a.s. niet door mogen gaan. "Ondanks dat Interieur Collectie Dagen niet in deze periode plaatsvindt," zo verklaart Mascha de Bruin, Head of Event Interior & Retail, "hebben we in de afgelopen periode nauw contact gehad met onze exposanten en bezoekers. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er draagvlak is vanuit een overgroot deel van de exposanten om hun nieuwe collecties te tonen begin 2021, na de grote internationale beurzen. Ook bezoekers gaven aan dat dit een goed alternatief is." Volgens De Bruin kunnen de exposanten zich op deze manier goed voorbereiden op het evenement en veel nieuwe collecties presenteren.

Easyfairs heeft het voornemen om zijn evenementen vanaf september 'corona-proof' te maken, in de stellige verwachting dat de anderhalvemetersamenleving voorlopig de norm blijft. De beursorganisator ziet in dat dit grote gevolgen heeft voor de wijze waarop bijeenkomsten vorm krijgen. "Het uitgangspunt is dat onze events veilig zijn, en dat iedereen zich veilig voelt. We zijn daarom bezig om verschillende protocollen te maken om onze beurzen op een verantwoorde manier door te laten gaan." Te denken valt, zo opperde Easyfairs onlangs al, aan 'time slots' voor delen van het bezoek, een ruimere indeling voor het geheel en aan (voortzetting van) het gebruik van 'smartbadge'-technologie. Binnenkort volgt meer informatie hieromtrent. De openingstijden en de lokatie van de beurs in Gorinchem (www.interieurcollectiedagen.nl) blijven trouwens ongewijzigd.

(Parketplein, 08-05-2020)

 
Conjunctuurenquête schetst somber beeld

voortbestaan-bedrijf-bij

Ondernemers in alle sectoren van het (niet-financiële) bedrijfsleven vrezen voor de continuïteit van hun bedrijf, zo blijkt begin april uit de Conjunctuurenquête Nederland, een gezamenlijk onderzoek van CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW. Ondernemers in de horeca zijn een maand geleden het meest pessimistisch. Mocht de crisis meer dan zes maanden duren dan verwacht ook een meerderheid van de ondernemers in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt. Ondernemers in de verhuur en handel in onroerend goed zien de continuïteit van hun bedrijf het minst gevaar lopen door de coronacrisis. In de detailhandel kan de helft van de ondernemers geen inschatting maken hoe lang hun bedrijf het kan volhouden. Per saldo zijn kleinere bedrijven het somberst en verwachten grotere bedrijven minder snel in gevaar te komen.

inschatting-ondernemers

Driekwart van de ondernemers gaat voorts uit van een afname van de omzet door corona in het tweede kwartaal, bijna 44 procent verwacht een omzetdaling van meer dan 20 procent. Slechts 6 procent van het totaal aantal ondernemers verwacht een omzettoename. Ondernemers die groei van omzet voorzien komen vooral voor in de detailhandel (27 procent) en vervoer en opslag (8 procent). Naast een omzetdaling verwacht een ruime meerderheid van bedrijven ook een afname van de personeelssterkte in het lopende kwartaal. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht de hoeveelheid personeel met zelfs meer dan 20 procent te moeten reduceren als gevolg van de coronacrisis. In de horeca wordt het meeste verlies aan werkgelegenheid verwacht, maar ook in de auto- en motorbranche en de cultuur, sport en recreatiesector. In de detailhandel verwacht circa de helft een stabiel personeelsbestand - desgevraagd begin april, vóór de aangekondigde versoepelingen. Op 15 mei verschijnt bij het CBS het reguliere nieuwsbericht Ondernemersvertrouwen tweede kwartaal 2020.

(Parketplein, 08-05-2020)

 
Tarkett heeft last van cyberaanval

tarkett-logoTarkett heeft begin deze week meegedeeld het slachtoffer te zijn van een cyberaanval die sinds 29 april een deel van zijn activiteiten heeft getroffen, ondanks de door de groep ingevoerde IT-beveiligingsmaatregelen. Als reactie hierop verklaart Tarkett onmiddellijk zijn informatietechnologiesystemen te hebben stopgezet en de nodige preventieve maatregelen te hebben genomen om zijn activiteiten en de gegevens van zijn werknemers, klanten en partners te beschermen.

"Tarkett's teams zijn momenteel volledig gemobiliseerd met de steun van vooraanstaande externe IT-experts en forensisch onderzoek om de activiteiten zo snel mogelijk weer normaal te laten verlopen. Commerciële en productieactiviteiten blijven momenteel verstoord," aldus een statement van 4 mei vanuit het hoofdkantoor in Parijs. Tarkett zegt verder in contact te staan met de relevante autoriteiten en zijn cybersecurity-verzekeraar op de hoogte te hebben gebracht. De onderneming belooft updates te verstrekken naarmate de toestand zich ontwikkelt.

Op onder meer sociale media, adviseert Tarkett Nederland klanten met vragen omtrent orders en dergelijke om hun contactgegevens te sturen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , waarna de accountmanager contact zal opnemen.

(Parketplein, 08-05-2020)

 
Bona 'skypet' noviteiten aan de branche

skype-bona-1-2Eerder vandaag vond voor ingelogde deelnemers de 'skype-introductie' plaats van Bona Quantum en Bona 8600."Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen en een vernieuwende manier van denken en handelen," aldus Bona in een uitnodiging, waarmee aan vakpers en branchegenoten vandaag de kans werd geboden om deel te nemen aan een presentatie via skype van de jongste noviteiten van het Zweedse bedrijf. "Helaas is ons belangrijkste communicatiemiddel, het actief bezoeken en benaderen van parketteurs via de samenwerkende groothandels door het Corona-virus abrupt gestopt, wat ons aan het denken heeft gezet hoe we de introductie van twee belangrijke nieuwe producten alsnog succesvol kunnen uitvoeren."

Na enkele succesvolle try-outs in het buitenland was ditmaal Nederland aan de beurt om deel te nemen aan de 'skype-introductie' van de Bona Quantum silaanlijm en de 8600-serie schuurmateriaal. Nico Booster voerde met assistentie van Raymond van Harmelen de ingelogde deelnemers, die konden kiezen uit een middag- of avondsessie, langs de vele voordelen en 'ins and outs' van de nieuwe producten.

Bona Quantum is de volgens Bona sterk verbeterde en vooral vernieuwende vervanger van de iconische Bona R850 silaanlijm. De Bona Quantum is volgens het Zweedse bedrijf uniek in zijn soort en "met eigenschappen die nog niet eerder ontwikkeld zijn voor een parketvloerlijm." Bona gaat er verder prat op al jarenlang marktleider te zijn in speciaal voor de parketbranche ontwikkelde schuurmaterialen. "Om te voldoen aan een specifieke vraag vanuit de markt is samen met SIA, de wereldbekende fabrikant van schuurmaterialen uit Zwitserland, een nieuwe productrange ontwikkeld: de Bona 8600-serie." Buiten de introductie van dit schuurmateriaal legde Bona in zijn presentatie ook uit wat de schuurmaterialen zo uniek maakt en waarom deze tot zulke goede eindresultaten moeten leiden.

Hoewel door kleine technische haperingen de pilot niet geheel soepel verliep, was het verhaal van Booster helder en duidelijk, en kwamen de productpresentaties goed tot hun recht. Wanneer hieraan nog een praktijkelement kan worden toegevoegd, is het plaatje compleet en heeft Bona een zeer interessante tool in handen om de branche op een snelle en praktische wijze te informeren.

(Parketplein, 06-05-2020)

 
Ook Mohawk levert in door Covid-19

jeffreyLorberbaum-mohawkCEO Jeffrey Lorberbaum: '"De wereld is veranderd in het eerste kwartaal en we leiden het bedrijf nu doorheen een ongekende situatie."Mohawk Industries, 's werelds grootste vloerenconcern, heeft in het eerste kwartaal 6,4 procent netto-omzet prijs moeten geven, van ruim 2,4 miljard dollar vorig jaar naar nu bijna 2,3 miljard dollar. De bedrijfswinst is met 8,4 procent gezakt, van afgerond 165 miljoen naar 151 miljoen dollar. "De wereld is veranderd in het eerste kwartaal en we leiden het bedrijf nu doorheen een ongekende situatie," aldus CEO Jeffrey S. Lorberbaum, die verzekert dat de groep over voldoende liquiditeit beschikt om door de mindere tijden heen te komen en om klaar te staan wanneer de economie zich weer herstelt.

De divisie Global Ceramic Segment verliest 6 procent omzet in de eerste drie maanden, Flooring North America 8 procent en Flooring Rest of the World 5 procent (al blijft die laatste netjes stabiel bij constant veronderstelde wisselkoersen en aantallen werkdagen).

Mohawk schrijft in zijn persbericht dat de resultaten tot aan de uitbraak van Covid-19 volgens plan waren. "Naarmate de tijd verstreek, ondervonden al onze markten de invloed van overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, waarbij sommige activiteiten in de retail en de productie op slot gingen. In al onze markten is de vraag dramatisch gedaald, waarbij de residentiële herinrichting tot nu toe het meest werd geraakt en de doe-het-zelfproducten het beste presteerden, aangezien sommige mensen klussen aanvingen terwijl ze thuis bleven."

"Naarmate de vraag afnam, hebben we de productie aanzienlijk verminderd en worden wekelijks aanpassingen gedaan om ons te voegen naar de veranderende omgeving. Zelfs waar verplichte shutdowns zijn opgelegd, blijven we goederen vanuit voorraad naar onze nog actieve klanten verzenden. We verlagen onze kosten door ontslagen en tijdelijke werkloosheid in te voeren, gebruikmakend van overheidssteun waar deze beschikbaar is en we vangen arbeidskosten op waar dit verplicht is," zo vervolgt het concern. "We profiteren van lagere grondstof- en energiekosten, hoewel de tegenwind aanzienlijk harder waait. We beperken onze uitgaven en investeringen tot wat essentieel is om het bedrijf te runnen en verbeteren de verslaglegging voor het aansturen van wezenlijke aandachtsgebieden, zoals voorraadniveaus, personeelsbestand, vorderingen en schulden."

Ook Mohawk moet vaststellen dat het coronavirus momenteel, begin mei, overal ter wereld economieën danig verstoort. "Sommige landen onderzoeken het versoepelen van de beperkingen, terwijl andere deze uitbreiden. Al onze fabrieken over de hele wereld zijn nu weer in bedrijf, behalve die in Mexico en een kleine fabriek in Pennsylvania." De hierboven geschetste maatregelen worden voortgezet. Het concern waagt zich niet aan concrete winstvoorspellingen voor het tweede kwartaal, aangezien bijvoorbeeld het tempo waarin overheden zaken weer vrijgeven en de daaropvolgende reactie van de consumenten zich lastig laten bepalen. "Aan het einde van april, nu het merendeel van de mensen zich wereldwijd schuil houdt, ligt onze verkoop ongeveer 35 procent onder het voorgaande jaar en we kunnen niet voorspellen in welk tempo het zal herstellen," aldus Mohawk, dat zijn optimistische blik op de toekomst overigens behoudt.

(Parketplein, 06-05-2020)

 
Geen Domotex Turkey dit jaar

sfeerbeeld-domotexturkije-logoSfeerbeeld Domotex Turkey. (foto: Hannover Fairs Turkey)Vakbeurs Domotex Turkey, die gepland stond voor 13 t/m 16 juli a.s. in Gaziantep, is een volgend slachtoffer van Covid-19. Het evenement, met zijn nadruk op machinaal vervaardigde tapijten, gaat dit jaar niet door. Organisator Hannover Fairs Turkey zegt dat gezondheid en veiligheid van betrokkenen voorop staan en suggereert daarnaast zijn deelnemers nu geen geslaagde beurs te kunnen garanderen. Het besluit om te annuleren is naar eigen zeggen genomen in nauw overleg met ondersteunende verenigingen, exposanten in binnen- en buitenland en ook bezoekers. De nieuwe datum van Domotex Turkey, ergens in 2021, wordt binnenkort bekendgemaakt. De vorige, zesde editie was goed voor ruim 200 exposanten en 14000 bezoekers.

Het blijft op de beurskalender overigens niet bij annuleringen in nu ook de zomermaanden. Vanuit een andere tak van de interieurbranche komt vandaag bericht dat de tweejaarlijkse vakbeurs Light+Building te Frankfurt, die al was opgeschoven van maart naar nota bene eind september, begin oktober, geen doorgang kan vinden vanwege 'het virus'. Wordt allemaal vervolgd dus.

(Parketplein, 06-05-2020)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

meister

 

Floor Forum

ff-140ffi-108

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Houten sportvloeren
  • Dossier Producenten van stijlpanelen
  • Dossier Olie voor parket
  • Dossier Vochtmeters en vochtmeten
  • Dossier Voorkleuren: wie biedt wat?
  • Dossier Gebruik van (hecht-) primers en/of vochtschermen

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com