unifloor216

Cabbani DecospanFlamingo-2013

SKYLT-BANNER-NEW-2

nieuws
Breed kennisplatform gevaarlijke stoffen

Jaarplan-2018De Inspectie SZW heeft zojuist zijn Jaarplan 2018 gepubliceerd. De Inspectie constateert drie belangrijke ontwikkelingen op zijn werkterrein. Het gaat om ongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en om gevaarlijke stoffen. “Zaken die in 2018 onverminderd aandacht nodig hebben.” Op het gebied van gevaarlijke stoffen gaan bedrijven, kennisinstituten en overheden in een platform straks hun kennis over gevaarlijke stoffen delen, zo meldt de organisatie. “Zodat er een gezamenlijk beeld komt over eventuele risico’s. Maar ook om de risico’s van blootstelling zo vroeg mogelijk te herkennen om zo toekomstige slachtoffers te voorkomen.” Per saldo ziet de Inspectie dat de meeste werkgevers zich aan de wet kunnen en willen houden. Daarentegen draait ook de economische motor steeds beter en stijgt het aantal werkenden. De Inspectie neemt evenzo de negatieve aspecten daarvan waar, zoals meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Het Jaarplan is te lezen op www.inspectieszw.nl.

(Parketplein, 15-12-2017)

 
Sponsors NKP-2018 bekend

NKP-2018-SponsorblokNamens het Platform Parketbranche (organisator van het Nederlands Kampioenschap Parketleggen) meldt Walter Esch dat alle sponsors van het afgelopen NKP zich - nu al - wederom hebben verbonden aan het NKP van 2018. De betreffende sponsors zijn Plinten & Profielen Centrale, Houtbedrijf Kerkhofs, Rigo Verffabriek, Festool en Stauf.

De verbindende factor van de sponsors is dat zij zich graag inzetten voor het ambacht van het parketleggen. Door de jaren heen is er een stevige band ontstaan tussen de sponsors en enthousiaste deelnemers van het NKP, met als doel om de branche waar mogelijk verder te professionaliseren. De uiterst plezierige samenwerking met de sponsors resulteert ook komend jaar weer in een unieke opdracht voor de deelnemers, zo klinkt de enthousiaste aankondiging van Esch.

Het NKP-2018 vindt plaats tijdens de ‘Interieur Collectie Dagen’ in Gorinchem, van zondag 16 tot en met dinsdag 18 september, en wordt gefaciliteerd door de Evenementenhal Gorinchem. Meer info over het NKP of opgave voor deelname: info@platformparketbranche.nl / 06-51112982.

(Parketplein, 13-12-2017)

 
Partnerschap Kerkhofs en Devomat

kerkhofs-logo-devomatHoutbedrijf Kerkhofs en Devomat Industries hebben de handen ineengeslagen voor de distributie van de afwerkingsproducten van DevoNatural en de primers, lijmen, machines en schuurmaterialen van Devo. Beide bedrijven verklaren een sterke focus te hebben op de traditionele parketplaatsers. “Het Devo-assortiment is een perfecte aanvulling voor Kerkhofs, en de sterkte van Kerkhofs in thuisbasis Limburg en hun goede positie op de Nederlandse markt past uitstekend in de expansiestrategie van Devomat,” zo klinkt het in een persbericht van laatstgenoemde. De komende maanden worden bij Kerkhofs overigens interne en externe opleidingen georganiseerd waarop de klanten van beide bedrijven van harte welkom zijn. De Devo- en DevoNatural-producten zijn vanaf dit moment verkrijgbaar bij Kerkhofs, met de blijvende productondersteuning van Devomat.

(Parketplein, 13-12-2017)

 
Carpetright ziet de consument aarzelen

Wilf Walsh Carpetright-logoWilf Walsh, CEO Carpetright: ‘Eerste jaarhelft was zonder twijfel uitdagend.’Carpetright heeft in zijn tot eind oktober lopende eerste halfjaar een omzet geboekt van 228,1 miljoen Britse pond, omgerekend circa 259 miljoen euro, een toename van 2,6 procent. De onderliggende winst voor belastingen kukelt echter naar beneden van 5,1 miljoen pond in dezelfde periode in het vorige boekjaar, naar nu 2,1 miljoen pond. De keten waarschuwt dat de winst voor belastingen in de tweede helft van het boekjaar aan de onderzijde zal liggen van waar de markt momenteel rekening mee houdt.

Gunstig nieuws is dat de vloerenverkoop op de Britse thuismarkt ‘like for like’ met 1,9 procent weet te plussen in het voorbije halfjaar, terwijl de beddenverkoop tegenvallers heeft gekend. De onderliggende bedrijfswinst op de thuismarkt daalt naar 3,6 miljoen pond (vorig jaar 4,9 miljoen) als gevolg van opruimingen in het beddenaanbod en hogere loonkosten voor de winkels.

De rest van Europa (Nederland, België en Ierland) tekent een omzetgroei op van 6,5 procent op basis van een constant verondersteld winkelbestand, waar vorig jaar nog sprake was van een afname van 1,5 procent. De onderliggende winst van 1,1 miljoen pond is echter omgeslagen in een verlies van 0,4 miljoen pond. De Britten hebben te maken gehad met (nu ook in Nederland) de verwerking van legkosten in de prijzen en met als ‘mislukt’ aangeduide kortingsacties. “In Nederland en België hebben we de prijsstrategie gewijzigd van kortingen op individuele producten naar meer ‘basket-lead’-promoties om de gemiddelde transactiewaarden te verhogen. Dit vond geen weerklank onder kopers,” aldus financieel directeur Neil Page.

In de eerste zes weken van de tweede jaarhelft (tot en met vorige week) is de rest van Europa evenwel goed voor een omzetgroei ‘like for like’ van 9,2 procent in euro’s gerekend, en het Verenigd Koninkrijk van 1,4 procent (met een plus van 2,7 procent voor specifiek het vloerenaanbod). CEO Wilf Walsh noemt de recente versnelling van de groei bemoedigend, maar blijft in het licht van de stemming onder de consumenten terughoudend voor wat de tweede jaarhelft gaat brengen.

De eerste jaarhelft was volgens Walsh “zonder twijfel uitdagend.” De topman zag dat het consumentenvertrouwen breekbaar bleef en dat zijn bedrijf de invloed onderging van de fellere concurrentie. Goed te spreken is de CEO over de prestaties van de gerenoveerde winkels en van het ‘harde’ vloerenaanbod in de Britse winkels. Op de thuismarkt zijn nog eens tien slecht presterende winkels gesloten. In Nederland en België zijn nu 26 winkels gemoderniseerd

(Parketplein, 13-12-2017)

 
Europese norm emissies uit bouwproducten

cen-logoCEN heeft de Europese norm NEN-EN 16516 gepubliceerd voor het bepalen van de emissie van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten naar de binnenlucht. De bepalingsmethode is gebaseerd op de bekende ISO 16000-serie voor binnenluchtkwaliteit. De vrijkomende vluchtige stoffen uit bouwproducten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu.

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) stelt dat bouwproducten geschikt moeten zijn om bouwwerken te maken die voldoen aan een aantal fundamentele eisen. Naast eisen aan bijvoorbeeld de constructieve veiligheid en de energiezuinigheid zijn er ook eisen op het gebied van gezondheid en milieu (BWR 3), waaronder ‘regulated dangerous substances’.

De norm beschrijft de methode om de emissie uit bouwproducten naar de binnenlucht te bepalen. Het gaat hierbij om schadelijke stoffen zoals formaldehyde en vluchtige organische stoffen (VOS). De methode is ‘horizontaal’. Dat wil zeggen dat de norm van toepassing is op alle bouwproducten waarvoor onder de CPR een geharmoniseerde productnorm bestaat.

Verschillende Europese landen hebben nationale regelgeving opgesteld met limietwaarden voor bouwproducten, waaronder vloerbedekking. In de Nederlandse regelgeving wordt goede ventilatie gezien als maatregel om vervuilde binnenlucht af en schone lucht toe te voeren. Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen voor ventilatiecapaciteiten.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces is Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, het aanspreekpunt bij NEN in Delft (e-mail afc@nen.nl).

(Parketplein, 13-12-2017)

 
Nieuwe federatie Centrum Hout van start

vvnh-nbvt-logosDe Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 samen te werken in een nieuwe federatie. Onder de naam ‘Centrum Hout’ gaat de organisatie de belangen van de houtsector vertegenwoordigen. Centrum Hout wil in ons land hét aanspreekpunt voor hout en houtproducten zijn.

De federatie streeft ernaar om in 2020 het marktaandeel van hout en houtproducten in de bouw met minimaal 5 procent te laten stijgen ten opzichte van alternatieve materialen en tevens dat duurzaam geproduceerd hout vanaf dat moment de norm is in Nederland.

Paul van den Heuvel van de VVNH wordt directeur van de nieuwe federatie. “Hernieuwbare grondstoffen en hout en houtproducten in het bijzonder hebben de toekomst,” zo meent hij. De huidige directeur van de NBvT Hans Zwaanenburg zal de organisatie begin volgend jaar verlaten. Centrum Hout wordt eerst gevestigd in het kantoor van de NBvT te Bussum, later wellicht op een locatie waar de ‘beleving’ van hout en houtproducten goed tot z’n recht komt.

(Parketplein, 13-12-2017)

 
Opleidingscentrum WoonTotaal Academy

woontotaal-logoHet platform van WoonTotaal, professionele web-based software voor de calculatie van gordijnen en vloeren, is aangevuld met de WoonTotaal Academy. “WoonTotaal Academy is een voor Nederland uniek, onafhankelijk opleidingsinstituut, waar alle bedrijven binnen de interieurbranche opleiding en technische ondersteuning kunnen afnemen,” zo prijst de nieuwe onderneming zichzelf aan.

Specialisten in het interieurvak verzorgen vanuit de Woonindustrie in Nieuwegein en de WoonTotaal Academy in Zoetermeer technische verkooptrainingen en vanuit de locatie in Zoetermeer technische installatietraining. De trainingen zijn algemeen, dan wel specifiek voor een merk of productgroep. Product- en installatiekennis komen uitgebreid aan bod, bij eerstgenoemde ook verkoopkennis en bij de andere de voorbereiding.

Voorts bieden de vakspecialisten van de WoonTotaal Academy fabrikanten, leveranciers, groothandels, grootwinkelketens en woning- en projectinrichters dienstverlening in de vorm van technische support. Een en ander betreft een technische helpdesk, reclamatiebezoeken op locatie, installatie-ondersteuning, onafhankelijke expertise, demo’s en workshops op beurzen, ondersteuning op productontwikkeling en installatietesten van nieuwe producten of methodieken.

Tevens kwalificeert en rangschikt de organisatie installateurs, zodat zijn klanten, vanuit de koppeling van het opleidingsinstituut met het WoonTotaal-programma, de juiste vakman voor hun installatiewerk kunnen selecteren en inplannen.

(Parketplein, 13-12-2017)

 
IVC Group adviseert Xtrafloor Flex Pro

Installatie-XtrafloorInstallatie Xtrafloor.De IVC Group vraagt aandacht voor zijn zelfklevende ondervloer Xtrafloor Flex Pro. Deze werd specifiek ontwikkeld voor een zwevende installatie onder pvc-vloeren van Moduleo. Zijn grote troef heet de snelle plaatsing te zijn, die volgens de Belgische fabrikant samen te vatten is met de begrippen simpel, snel en schoon. “De ondervloer kan makkelijk op een bestaande vloer geïnstalleerd worden – ideaal bij renovatie, effent ook kleine ongelijkheden in de dekvloer – en is perfect compatibel met Moduleo PVC-planken of -tegels, verlijmbare versie en of met clicksysteem.”

Met Xtrafloor Flex Pro plaatst men de vloer volgens opgave van IVC 40 procent sneller, in vergelijking met een traditioneel gelijmde PVC-vloer. Doordat geen lijm nodig is, kan de ondervloer prima op drukbelopen plaatsen (commerciële ruimtes) worden geïnstalleerd met een minimum aan hinder. Het systeem van vloer (met gepatenteerde dubbele glasvliesdragers) en ondervloer is wat IVC betreft bovendien gegarandeerd vormvast. De ondervloer is combineerbaar met watergedragen vloerverwarming en -koeling en heeft gunstige eigenschappen ten aanzien van geluidsisolatie en loopcomfort.

(Parketplein, 11-12-2017)

 
Objectflor brengt Expona Simplay

Doordat-de-vloerstrokenDoordat de vloerstroken zonder klikken of lijmen worden verlegd, kunnen ze voor bijvoorbeeld pop-upstores meermaals worden gebruikt.Objectflor vraagt aandacht voor Expona Simplay. De nieuwe loose-lay designcollectie telt veertig verschillende designs modulaire LVT-vloeren, aangevuld met zes kleuren naadloos in te passen tapijtstroken en vier schoonloopstroken. Dit ‘mix en match’-principe biedt volgens de aanbieder een scala aan vormgevingsmogelijkheden. De Expona Simplay-tegels of -stroken kunnen desgewenst eenvoudig worden verwisseld. Mede vanwege de toplaag van 0,7 mm is het designvinyl geschikt voor gebruik in onder meer winkels, hotels, kantoorgebouwen of ziekenhuizen.

De kleuren en materialen van de vinylvloeren, tapijtstroken en schoonloopstroken zijn op elkaar afgestemd en naadloos aan elkaar te leggen. Voor al deze drie vloersoorten geldt volgens de Keulse leverancier dat ze strook voor strook eenvoudig op een goed geprepareerde ondergrond kunnen worden gelegd. De bij elkaar vijftig dessins zijn in drie kleurgroepen verdeeld, te weten ‘Coffee’ (warme bruintinten), ‘Berry’ (grijstinten met sterke contrasten) en ‘Pepper’ (gemengde kleuren en designs). De dessins van de Expona Simplay-vloer lopen van elegant eiken met zijdematte finish tot vintage verweerd hout of trendy betonlook. De vloeren zijn emissiearm en recyclebaar. De tapijtstroken zijn gemaakt van geregenereerd Econyl-garen.

(Parketplein, 11-12-2017)

 
Bona opent nieuw distributiecentrum
Feestelijke-openingFeestelijke opening rondt grootste investering ooit van Bona af.
Nieuwe-distributiefaciliteitNieuwe distributiefaciliteit verdubbelt de capaciteit.

Met de feestelijke opening van een nieuw distributiecentrum in het Duitse Limburg heeft Bona deze week zijn grootste investering ooit gevierd. Het ‘duurzame’ centrum is goed voor een verdubbeling van de capaciteit voor de verwerking en distributie van goederen. Een en ander zal naar verwachting begin 2018 volledig in bedrijf zijn.

Limburg ligt centraal in Duitsland, de grootste Europese markt voor Bona, en voorziet alle dochterondernemingen in Europa, de VS, Latijns-Amerika en Azië plus Bona Centers, distributeurs en vakmensen van alle producten. De nieuwe faciliteit van 9.200 vierkante meter op een terrein van 40.000 vierkante meter krijgt moderne magazijnbeheersystemen en apparatuur voor een efficiëntere distributie, aansluitend bij de groeiplannen van de Zweedse multinational. In de toekomst kan de magazijncapaciteit nog eens worden verdubbeld.

“Wij hebben een ambitieuze groeistrategie voor ogen en de afgelopen jaren zagen we een toenemende behoefte aan meer distributiecapaciteit in Europa om onze klanten een betere service te bieden,” zo verklaart Kerstin Lindell, President & CEO van Bona AB. “Dit is de grootste investering van Bona tot nu toe, een investering die een cruciale rol speelt bij de toekomstige groei van onze activiteiten.”

Het voor Bona zwaarwegende ‘duurzame’ aspect van de investering betreft onder meer zonnepanelen die het nieuwe centrum zelfvoorzienend maken en zelfs stroom leveren aan het openbare net. De constructie is voorts voorzien van een ‘groen dak’ voor het kweken van specifieke planten. Rondom zijn wilde bloemen gezaaid voor de bijen en insecten en ook nog tientallen bomen geplant. Andere ‘groene’ voorzieningen zijn warmtepompen, oplaadpunten voor e-bikes en auto’s en een elektrische shuttle tussen de nabije lijmfabriek van Bona en het nieuwe centrum.

(Parketplein, 08-12-2017)

 
Europese klanten COREtec bezoeken de VS
2-lachende-gezichten-Jan-en-PietLachende gezichten van gastheren Jan (links) en Piet Dossche tijdens “The 1st Euro-American ‘COREtec The Original' Event”.
FabrieksbezoekFabrieksbezoek met ter zake doende uitleg.
Bijeenkomst-in-de-showroomBijeenkomst in de showroom van USfloors, met afgevaardigden van onder meer Bosgoed en Headlam in beeld.

USFloors heeft zijn Europese klanten onlangs een bijzondere en vooral ook leerzame trip aangeboden naar zijn hoofdkwartier in de Verenigde Staten. De distributeurs stelden de uitnodiging zeer op prijs en blikken terug op een geslaagd initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

De directie van USFloors-COREtec had zijn belangrijkste Europese klanten midden november uitgenodigd voor een druk en levendig bezoek van vier dagen aan het hoofdkwartier van USFloors en Shaw in Dalton, in de staat Georgia. De gastheer bleek een indrukwekkend programma te hebben opgetuigd. Elk van de meegereisde Europese klanten, onder aanvoering van Jan Dossche, President USFloors International te Waregem, werd allereerst door diens broer Piet Dossche, President van Hardflooring Shaw, van harte welkom geheten in Hotel Ritz-Carlton Buckhead in Atlanta, op zaterdag 11 november. Alle genodigden kregen er een gepersonaliseerde ‘goodiebag’ mee met tal van interessante items. De Europese klanten toonden zich zeer in hun sas met het warme en stijlvolle onthaal. “Never seen before,” zo viel dan ook links en rechts te beluisteren.

Op zaterdagavond stond voor alle genodigden een diner gepland in het bekende restaurant Cape Dutch in Atlanta. De sfeer zat er meteen goed in en voor de klanten van USFloors uit een verscheidenheid aan Europese landen was dit direct een geschikte gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Op zondagmorgen werden een aantal ‘highlights’ in Atlanta bezocht, zoals het bekende Georgia Aquarium en ‘the World of Coke’. Voor de namiddag stond een belangrijke wedstrijd in het American Football geprogrammeerd in het splinternieuwe en indrukwekkende Atlanta’s Mercedes Benz stadium. Het thuispubliek zag dat de Atlanta Falcons de Dallas Cowboys wisten te vloeren en de gasten uit Europa sloten een tot in de puntjes verzorgde dag naar tevredenheid af.

Op maandagochtend 13 november was een ‘kick-off’-meeting voorzien op het hoofdkantoor van USFloors, alwaar in de showroom aandacht werd besteed aan USFloors als fabrikant en aan COREtec als innovatief vloerproduct. Daarenboven werden de nieuwe producten voor de Europese markt uitvoerig gepresenteerd en werd tevens de nieuwe huisstijl van COREtec voorgesteld, met inbegrip van het nieuwe logo. De presentatie kon stellig op instemming rekenen van de aanwezige klanten. Overigens worden de nieuwe vloeren op Domotex 2018 gepresenteerd, in hal 12. In de namiddag werd ‘fabriek nr. 71’ te Ringgold bezocht. Vance Bell, CEO van Shaw, heette er de genodigden van harte welkom en gaf wat uitleg over de fabriek en de vloerproducten. Na de verwelkoming kregen de genodigden de mogelijkheid om de fabriek te bezoeken onder begeleiding van de ploeg van Shaw.

GroepsfotoGroepsfoto, met in het midden Vance Bell van Shaw, geflankeerd door de broers Dossche en geheel rechts Harry Elshof.

Na een dag van interessante presentaties en bezoeken aan de twee fabrieken, namen Piet Dossche en zijn vrouw de rol van de gastheer en gastvrouw op zich voor een mooi diner bij Dossche thuis. De genodigden werden flink in de watten gelegd en wisten deze ontvangst zeer te waarderen. Tot besluit werd op dinsdagmorgen nog een uitgebreide presentatie verzorgd van de diverse marketingmiddelen ten behoeve van COREtec, die ervoor moeten zorgen dat de verkoop van de vloeren naar behoren wordt ondersteund in de diverse Europese landen. Al met al een nuttige trip die volgens alle betrokkenen voor herhaling vatbaar is.

(Parketplein, 08-12-2017)

 
DecoRad in handen van MvE Invest

UV-renovatieUV-renovatie van een twintig jaar oude linoleumvloer in een voetbalkantine (foto: DecoRad).DecoRad Systems, aanbieder van mobiele drogingsapparaten voor verven en coatings, is overgenomen door MvE Invest, een holdingmaatschappij van Marius van Ekris, zo meldt schildersblad.nl vandaag. DecoRad verhuist naar de vestiging van Cimar in Veenendaal, specialist in printplaattechnologie, eveneens eigendom van Van Ekris. Van Ekris wordt CEO van DecoRad als opvolger van de vertrekkende Rob Muller. Op de komende Domotex in Hannover worden nieuwe ontwikkelingen als de Linemate, een UV-drogingssysteem voor industrïele toepassingen, getoond.

(Parketplein, 08-12-2017)

 
MVVM breidt assortiment uit
Mano-Demmers12Mano Demmers.
waaier-MVVM-LaminaatWaaier MVVM Laminaat.
James-flessenFlessen met onderhoudsmiddelen James.

Mano Demmers van MVVM heeft onlangs, na de nodige voorbereidende gesprekken en werkzaamheden, een begin gemaakt met het uitzetten van een kleinschalige collectie laminaat- en ondervloeren onder eigen naam. Ook kan men vanaf deze week bij hem terecht voor de reinigers en dergelijke van James. Sinds zijn start als zelfstandige drie maanden geleden is hij als agent tevens al het aanspreekpunt voor de Nederlandse klanten van INPA Parket.

Onder de naam MVVM (wat staat voor ‘Mooie Vloeren Van Mano’) voert hij nu een vijftal acht millimeter dikke en 24 centimeter brede laminaatdelen met een Register Embossing. Hij heeft de keuze gemaakt om zijn stalenwaaiers niet ‘zomaar overal’ neer te leggen, maar selectief te werk te gaan en om de verkooppunten zorgvuldig uit te kiezen, zodat de collectie exclusief blijft. Verder levert Mano een vijftal ondervloeren, waarvan drie een certificering voor 10dB reductie hebben en zodoende geschikt zijn voor verwerking in appartementen, al dan niet in combinatie met vloerverwarming.

Verder is Mano trots te kunnen melden dat hij, vanaf gisteren, ook de onderhoudsproducten van James aan zijn assortiment heeft toegevoegd. “Kwalitatief hoogstaande producten voor het onderhouden van laminaat, pvc maar ook meubelstoffen en tapijt,” zo prijst hij aan. “Het Nederlandse James bestaat dit jaar maar liefst 90 jaar en kan dus bogen op een schat aan ervaring op het gebied van dit soort producten.” In de winkel is op simpele wijze via een app te bepalen welk advies de verkoper aan de klant dient te geven, op wat voor vraag dan ook, en welke producten daar vervolgens bij horen.

Desgevraagd levert James voor in de winkel een compleet met onderhoudsproducten gevulde display, met ingebouwd een iPad waarop de app al is geïnstalleerd. Zo kan de klant door het invullen van een aantal simpele vragen eventueel ook zelf bepalen welk product hij of zij nodig heeft. Dit scheelt tijd en laat er bovendien geen twijfel over bestaan of de verkoper wel het juiste flesje meegeeft. Bij interesse in de producten van MVVM is Mano bereikbaar op telefoonnummer 06-40676699 of per email op mano@mvvm.nu.

(Parketplein, 06-12-20-17)

 

 

 

 
EFWEX 2018 medio maart in Flanders Expo

Sfeerbeelden-EFWEX-2016Sfeerbeelden EFWEX 2016.De derde editie van de European Floor & Wall Exhibition, ofwel EFWEX, de enige Belgische vakbeurs voor houten vloeren en aanverwante producten, vindt opnieuw plaats in Flanders Expo Gent en wel op 14, 15 en 16 maart 2018. Het evenement verzamelt om de twee jaar nationale en internationale spelers uit de wereld van parket, laminaat, LVT, wand- en gevelbekleding en alle toebehoren en chemie. Per vandaag is ruim de helft van de beursvloer al ingenomen. Initiatiefnemer Floor Forum International Magazine meldt dat reeds de nodige grote namen uit de parketsector en de chemische industrie present tekenen.

Aan de sterke punten van de vorige editie verandert volgens de door Filip de Ridder aangevoerde organisatie niets. EFWEX 2016 kreeg destijds een rapportcijfer 8 van de ondervraagde bezoekers. Met name de fraaie stands, de internationale diversiteit in het aanbod en de gratis catering werden geprezen. Veel exposanten prezen van hun kant dan weer de kwaliteit en de herkomst van de bezoekers. Wel nieuw voor de standhouders en bezoekers aan EFWEX 2018 is in ieder geval, halverwege de beurs op 15 maart, een nocturne met dans en animatie. Verder wordt de centrale bar aangevuld met nog drie bars in de hoeken. De organisatie voorziet dit jaar voor het eerst ook in een (beperkt) aantal ‘demostanden’ aan de langste achterwand van hal 8.

De komende beurs staat in het teken van de terugkeer van het eclecticisme, een actuele trend van belang in de interieurinrichting. Stijlen uit andere sferen, uit verschillende nationaliteiten en architectuurperiodes worden in deze stroming samengevoegd. Combinaties van oud en nieuw, vintage in een hypermoderne omgeving of kubisme in een oud herenhuis zijn voorbeelden van dergelijke ‘hybride’ en verrassende samenstellingen.

EFWEX 2016 was goed voor iets meer dan honderddertig exposanten en voor bijna tweeduizend professionele bezoekers, waarvan ongeveer een kwart uit de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland afkomstig was, maar ook van elders in Europa en daarbuiten. De toegang voor professionele bezoekers is gratis mits voorgeregistreerd via de website www.efwex.eu.

(Parketplein, 06-12-2017)

 
Uzin Utz Nederland nieuwe naam Unipro

Pand-Uzin-Utz-NederlandBedrijfspand Uzin Utz Nederland, net zo groen als voorheen maar nu met nieuw logo.Unipro B.V. wijzigt op 1 januari 2018 zijn naam in Uzin Utz Nederland B.V. Afgezien van een nieuwe naam en een nieuw logo, verandert er naar eigen zeggen niets voor het bedrijf, zijn medewerkers, leveranciers en klanten.

Het bedrijf in Haaksbergen is al sinds 2004 een onderdeel van de Uzin Utz Group. De Duitsers veronderstellen met deze naamswijziging het potentieel van een ruimer marktaandeel beter te kunnen benutten. “We creëren daarmee een uniform bedrijfsimago. De nieuwe bedrijfsnaam maakt voor iedereen duidelijk dat Uzin Utz Nederland een volledige dochteronderneming is van de Uzin Utz Group,” zo verklaart Philip Utz, toekomstig lid van de raad van bestuur en achterkleinzoon van de oprichter van het familiebedrijf. “Door de naamswijziging profiteren de dochterbedrijven bovendien beter van de naamsbekendheid van het moederbedrijf.”

Unipro levert de merken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo en codex. Op genoemde datum gaat Unipro België overeenkomstig verder als Uzin Utz België nv.

(Parketplein, 06-12-2017)

 
Oprichter van Estillon overleden

Frans-LokinFrans Lokin.De heer Frans Lokin, oprichter van Estillon, is afgelopen week overleden op de leeftijd van 86 jaar. Hij begon het bedrijf in 1965, aanvankelijk als regionale textielgroothandel in Tilburg, later als landelijke speler voor textiele onderlagen. In 1986 werd Estillon overgenomen en nam Dick Bosveld de touwtjes in handen. Onder diens leiding werd het internationale netwerk vormgegeven. Sinds 2013 is de onderneming in Uden gevestigd en gaat er prat op met succes te opereren in Europa en het Midden-Oosten als leverancier van ondertapijten, ondervloersystemen en specifieke accessoires. De leiding is nu in handen van Richard Bosveld.

(Parketplein, 06-12-2017)

 
VS handhaaft sancties tegen China

china-usa-flagsDe Verenigde Staten handhaaft de momenteel geldende antidumpingtarieven en compenserende heffingen op de invoer van meerlaagse parketvloeren uit China. De Amerikaanse International Trade Commission (USITC) heeft bepaald dat intrekking van de bestaande maatregelen naar verwachting binnen afzienbare tijd zal resulteren in een voortzetting of terugkeer van wezenlijk nadeel voor de Amerikaanse industrie. De ITC kondigde de maatregelen tegen de oneerlijke handelspraktijken van bepaalde Chinese fabrikanten af in 2011. Uit onderzoek was gebleken dat Amerikaanse fabrikanten van meerlaags parket benadeeld werden door de import van producten uit China die een unfair prijsvoordeel genoten vanwege overheidssubsidies. Volgens internationale afspraken dient elke vijf jaar te worden bezien of de heffingen blijven bestaan. Bepaalde handelspartijen in de VS keerden zich destijds evenwel tegen de strafmaatregelen.

(Parketplein, 04-12-2017)

 
Dag van de Afwerking druk bezocht

Veel-belangstelling-standVeel belangstelling voor het aanbod op de stand van RIGO Verffabriek (foto met dank aan de exposant).De Brussels Kart Expo heeft vorige week dinsdag een recordaantal van ruim 4600 professionele bezoekers geturfd voor de Dag van de Afwerking 2017. Het vorige bezoekersrecord dateert van de editie 2016, met toen iets meer dan 4300 vakmannen en -vrouwen uit de wereld van de afwerking. Organisator Confederatie Bouw betitelt het voorbije evenement dan ook tevreden als een “topeditie”. Het ééndaagse evenement met zijn gekende praktijk- en ervaringsgerichte aanpak mocht dit jaar tien kaarsjes uitblazen. Over zo’n twaalf maanden staat editie nummer elf op de rol.

(Parketplein, 04-12-2017)

 
Branche blijft meeliften met woningmarkt

cbs-logoIn het voorbije derde kwartaal groeide de omzet van winkels in doe-het-zelfartikelen en keukens wederom flink ten opzichte van een jaar eerder, zo rapporteert het CBS in zijn jongste Kwartaalmonitor Detailhandel. In dit clustertje bevinden ook de winkels in (parket-, laminaat- en kurk-)vloeren. De omzet van het segment was 6,5 procent hoger. De verkopen groeiden ongeveer even hard, met 6,6 procent. De branche profiteert volgens het CBS onder andere van het feit dat de huizenmarkt op dit moment op volle toeren draait. Deze winkels noteerden in het eerste kwartaal een omzetgroei van 10,8 procent en in het tweede van 7,6 procent. Over de eerste drie kwartalen van 2017 bedraagt hun omzetgroei nu 8,2 procent.

Ook de winkels in meubels en huishoudelijke artikelen (met inbegrip van de bredere woninginrichters) profiteren van de herstelde woningmarkt. In het derde kwartaal noteerden zij wederom een volume- en omzetstijging. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder namen de verkopen toe met 7,9 procent. De omzet groeide even hard. Dergelijke groeicijfers zijn sinds het tweede kwartaal van 2006 niet meer in de officiële statistieken voorgekomen. Hoewel de omzet al sinds het derde kwartaal van 2014 onafgebroken groeit, is het omzetniveau in deze branche nog steeds bijna 13 procent lager dan in het derde kwartaal van 2008, zo nuanceert het CBS. Deze groep retailers noteerde in het eerste kwartaal van 2017 nog een beperktere omzetgroei van 4,5 procent en in het tweede van 3,2 procent.

(Parketplein, 04-12-2017)

 
‘Grote inhaalslag woningonderhoud’

usp-logoUitgesteld onderhoud aan particuliere woningen wordt door de consument in de komende een à twee jaar alsnog uitgevoerd. Deze ontwikkeling zal leiden tot een stijging in de opdrachten voor professionele bedrijven in de onderhoudssector. Dit blijkt uit een online onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder vijfhonderd particuliere woningeigenaren.

De voorbije twee jaar heeft een kwart van de particuliere woningeigenaren in ons land gepland onderhoud aan de woning uitgesteld. Van de consumenten die het onderhoud de afgelopen twee jaar uitstelden, geeft ruim driekwart aan dit onderhoud de komende twee jaar wel uit te gaan (laten) voeren. Met name schilders- en onderhoudsbedrijven (binnen en buiten) zullen profiteren van de onderhoudsplannen van de consument.

(Parketplein, 04-12-2017)

 
Branchebarometer plust bijna 5 punten

De door Van Es Marketing Services opgestelde ‘woonbranche economische barometer’ stijgt in november met bijna vijf punten en sluit de maand november af op een stand van 16,3. De cijfers over het producentenvertrouwen en de woningmarkt laten een fraaie stijging zien in vergelijking met vorige maand. De cijfers over het consumentenvertrouwen en de weekomzetmutatie van woondetaillisten noemt Van Es ‘vrijwel onveranderd positief’.

Woonbranche-economische-baromter-nov-2017‘Woonbranche economische barometer’ stijgt in november met bijna vijf punten (bron: marktdata.nl).

De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten blijft in november ‘stabiel positief’ en komt uit op 16,7, slechts een fractie lager dan vorige maand. Van Es meldt verder dat 42 procent van de woondetaillisten een toename van de weekomzet noteert en 26 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht ruim de helft (53%) dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 15 Procent voorziet een omzetdaling.

Het in de barometer meegewogen CBS-cijfer over het vertrouwen onder consumenten is in november 2017 gelijk gebleven en komt net als in oktober en september uit op 23. Ook de koopbereidheid verandert niet in november. Deze deelindicator komt eveneens net als in september en oktober uit op 10. Het meegewogen CBS-cijfer van het producentenvertrouwen stijgt van 8,2 in oktober naar 9,1 in november. Dat is de hoogste stand na januari 2008 toen met 9,4 de hoogste waarde ooit werd bereikt.

In de verslagmaand oktober registreert het Kadaster 20.143 verkochte woningen, een stijging van 16,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De deelindicator van de woningmarkt stijgt hiermee van -1,8 naar 16,2. Vergeleken met vorige maand is er sprake van een daling van 2,4 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden een stuk positiever zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de stand van de barometer.

(Parketplein, 01-12-2017)

 
PPC met Bauwerk op Masters of LXRY

masters of LXRY 2017Als groothandel steekt PPC veel energie in het ondersteunen van de dealers van vloerenmerken zoals Douwes Dekker®, Hollandsche Vloeren®, BOEN® en Bauwerk Parkett. Van vrijdag 8 december tot en met maandag 11 december staat Bauwerk Parkett vol in de aandacht tijdens de ‘Masters of LXRY’ in Amsterdam RAI. Dit toonaangevende evenement richt zich volledig op het hoogste marktsegment, waar volgens PPC deze exclusieve vloeren uiterst geschikt zijn. “Met de schoonheid en uitstraling van écht hout is Bauwerk Parkett een natuurproduct om tientallen jaren plezier van te hebben. Dit Zwitserse kwaliteitsparket is verkrijgbaar in meer dan 400 verschillende kleuren, afwerkingen en formaten. Een collectie met een ongekende creatieve diversiteit en individualiteit. Ook zijn vloerverwarming en –koeling geen enkel probleem,” aldus PPC in een persbericht. Bauwerk Parkett is uitsluitend te koop bij geselecteerde parketspecialisten, te vinden via www.bauwerk.nl Tijdens de Masters of LXRY presentereert PPC een ‘100 procent’ Bauwerk-stand, waar het diverse fraaie vloeren laat zien. PPC zal samen met parketspecialisten van Jim Bouwmeester Vloeren en ’t Vloerenhuis Amsterdam de stand bemannen.

(Parketplein, 01-12-2017)

 
Samenwerking Amorim en Gebrs. Willard

amorim-wicanders-willardPer 1 januari 2018 zal het bekende WICANDERS vloerenassortiment van Amorim Benelux BV naast haar eigen distributienetwerk ook via groothandel Gebrs. Willard BV leverbaar zijn. Met de toevoeging van de bekende kurk- en vinylvloeren van het merk Wicanders aan haar vloerenassortiment versterkt Gebrs. Willard haar positie in de harde vloerenmarkt. Gebrs. Willard introduceert zeer binnenkort een speciaal voor hen ontwikkelde Wicanders panelendisplay met daarin twee verschillende producten uit het Wicanders assortiment. Het betreft de kwaliteiten Design Comfort en Authentica. Deze 28 items vormen de kern van de collectie. Deze vloeren zijn vanzelfsprekend vanuit Naarden leverbaar. Het overige assortiment is uiteraard ook in Nederland voorradig en zal vanuit Tholen (Amorim) rechtstreeks bij de Wicanders dealers geleverd worden. Omdat beide organisaties veel waarde hechten aan productkennis is de buitendienst van Gebrs. Willard recent naar Portugal geweest voor een intensieve (product)training over de eigenschappen, toepassingen en legvoorschriften van Wicanders kurk- en vinylvloeren. “Door de samenwerking tussen Amorim en Willard zal de sales capaciteit verdubbelen en zullen de twee bedrijven nog beter in kunnen spelen op de groeiende vraag naar de unieke 2-laags zwevende kurk- en vinylvloeren van Wicanders. De komende maanden zal Wicanders veel nieuwe producten aan de collecties toevoegen. Onder andere door gebruik van digital printing direct op de kurk toplaag zal de collectie sterk geïnnoveerd worden in het eerste kwartaal van 2018,” aldus het persbericht.

(Parketplein, 30-11-2017)

 
Roommade breidt uit
Henk-Jeurissen-2017Henk Jeurissen, Commercieel Directeur Roommade.
Collectie-Mountain-van-RoommadeDe collectie ‘Mountain’ van Roommade.

“Wie een woonruimte of kantooromgeving binnenstapt, wordt direct gegrepen door de typische sfeer die er heerst. Datzelfde geldt voor een kledingzaak, een pompstation of een supermarkt.” Aan het woord is Henk Jeurissen, Commercieel Directeur bij Roommade. Henk Jeurissen is nieuw binnen de organisatie van Roommade maar een oude bekende in de wereld van vloeren. “Een goede sfeervolle vloer die passend is aan de omgeving maakt dat je je er prettig voelt, of je nu medewerker bent, bezoeker of klant.” Met de komst van Henk Jeurissen vond er een omslag binnen Roommade plaats. “De ervaring die er binnen de organisatie van Roommade aanwezig is, is van onschatbare waarde. Het is natuurlijk jammer om die niet - veel meer dan Roommade ooit heeft gedaan - in bestaande en ook nieuwe branches in te zetten. De nieuwe focus van het bedrijf betekent een omslag in de organisatie. Een andere manier van denken en werken is noodzakelijk om aan een steeds sneller veranderende marktwens te kunnen voldoen. Alle afdelingen, van commercie tot logistiek gaan hierin mee. Investeringen in mens en materiaal zijn hierbij noodzakelijk. Op deze wijze gaat Roommade bestaande markten bestendigen en nieuwe markten ontginnen.” Mede daarom heeft Roommade ook haar vloeren catalogus uitgebreid met een nieuwe lijn laminaatvloeren: ‘Mountain’. Mountain omvat 9 kleuren, onderverdeeld in 3 groepen: 3 kleuren op 7mm AC3, klasse 23/31, pak 2.47m2, 1285x192; 3 kleuren op 8mm AC4, klasse 23/32, pak 2.49m2, 1285x242 en 3 kleuren op 8mm AC4, klasse 23/32, pak 2.22m2, 1285x192. Alle vloeren zijn voorzien van G-5 kliksysteem en leverbaar per commissie of per pallet. “Nu op voorraad én in een eindejaarsactie. Wie voor Roommade kiest, kiest voor kwaliteit,” aldus Jeurissen tot besluit.

(Parketplein, 29-11-2017)

 
PPC trainingsaanbod goed bezocht

Training-traprenovatieTraining traprenovatie.Ruim 250 mensen hebben de afgelopen maanden trainingen gevolgd bij Plinten en Profielen Centrale. De trainingskalender in het najaar bevatte maar liefst 8 trainingen, verdeeld over 12 data. RIGO, Dr. Schutz, Thomsit, Stauf, Vesting, ze maakten het allemaal mogelijk gratis deel te nemen. Ook de Cemcolori training was volgens de Plinten en Profielen Centrale weer gewild. “De deelnemers maakten er 10 persoonlijke monsterborden, een verrijking voor de showroom! De behoefte aan de training traprenovatie was zo overweldigend dat we deze week zelfs een echte marathontraining hebben gehouden. Van 9.00 tot 21.00 uur hadden we 5 rondes waarin Peter Broekman en Erik Brandt in totaal 120 deelnemers alle tips & tricks rondom traprenovatie hebben geleerd. Een unieke dag waar we voldaan op terugkijken!” In december is er nog een Thomsit egalisatietraining en de Plinten en Profielen Centrale laat weten zeker door te gaan met het aanbieden van vak-trainingen. Op de website en in de nieuwsbrieven zullen de nieuwe data bekend worden gemaakt.

(Parketplein, 29-11-2017)

 
Voorman parketmakers hekelt ‘imitaties’

Schmid-MichaelVoorzitter Michael Schmid constateert dat de consument vaak op het verkeerde been wordt gezet met parketimitaties (foto: VDP).Michael Schmid, voorzitter van de Duitse parketmakersvereniging VDP, verklaart de vrij forse terugloop van de parketproductie in zijn land (een ruim 7 procent lager volume in het eerste halfjaar; zie nieuws van afgelopen woensdag) ten dele uit de grote populariteit onder consumenten van wat hij oneerbiedig ‘Reproduktionsprodukten’ noemt, nagebootste producten dus eigenlijk. "Het dient eruit te zien als hout, aan te voelen als hout, maar het hoeft niet per se hout te zijn - dit is helaas de trieste werkelijkheid wat veel van de consumenten betreft.”

Om deze reden blijft het volgens de voorzitter nog altijd noodzaak om het ‘voorlichtende’ werk voort te zetten. "Consumenten worden bij de omschrijving van vloerbedekkingen helaas nog vaak op het verkeerde been gezet met misleidende beweringen.” Hij wijst in dit verband op de wekelijkse folders van de bouwmarkten, op wat online winkels communiceren en ook op gebrekkige naspeuringen door kranten. “Alleen een houten vloer met een echt houten slijtlaag van minimaal 2,5 millimeter mag ‘parket’ worden genoemd - al het andere geldt als nabootsing,” zo brengt Schmid nog eens in herinnering. Overigens noemt hij evenzo het afkoelen van de bouwconjunctuur in Duitsland als oorzaak van de krimp van de parketproductie.

(Parketplein, 27-11-2017)

 
Voorbeschouwingen Dag van de Afwerking
Dag vd afwerking op-komstDag van de Afwerking op komst.
Ronald-Knip-van-Tip-TopRonald Knip van Tip-Top kijkt uit naar zijn eerste deelname.
STEP GlansgradendisplayboxSTEP Glansgraden Displaybox.
Unifloor-Jumpax-FamilyUnifloor toont alle uitvoeringen van de Jumpax Family.
Manshoge-weergave-monsterboxManshoge weergave van de monsterbox te zien op de stand van Lecol.
Bona-TitanBona Titan is een parketlijm van de nieuwste generatie.

Komende dinsdag 28 november biedt het Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden onderdak aan editie nummer tien van de Dag van de Afwerking, bij onze zuiderburen - en ook hier - gewaardeerd als jaarlijkse vakbeurs en gezellig netwerkevent voor professionals uit de brede afwerkingssector. Een aantal exposanten blikt vooruit.

Tip Top schuurmaterialen neemt dit jaar voor het eerst deel. Ronald Knip is sinds 2014 bezig om het merk in Nederland en België op de kaart te zetten. En dat gaat volgens hem steeds beter en makkelijker. “Je ziet dat door de beursdeelnames van de afgelopen jaren en de zichtbaarheid in de media het aantal aanvragen groeit. En waarom ook niet? Tip Top levert topkwaliteit, een scherpe prijs en persoonlijke service.” Knip stelt dat de meeste producten vanuit het ruime magazijn in Nederland direct aan de parketteur kunnen worden geleverd, vaak al binnen twee dagen in België.

“Tip Top levert alle soorten schuurmaterialen van A-merken als Norton, Mirka, Jöst en Awuko en daarnaast ook olie-, lak-, boenpads en onderhoudsmiddelen voor houten vloeren van het merk Floorcoat.” Tevens heeft zijn bedrijf het dealerschap Nederland van Debal Ciranova. “Op de Dag van de Afwerking staan beide bedrijven broederlijk naast elkaar, juist om elkaar te versterken,” zo besluit Knip.

Exposant RIGO Verffabriek ontmoet - onder het motto ‘samen maken we meesterwerk’ - voor het tweede jaar op rij de Belgische schrijnwerker en parketteur op het evenement. “Een professionele, compacte beurs, waar de serieuze vakman komt om zich te laten informeren,” zo stelt Henriëtte van Westerhoven. “Wij willen het gebruiksgemak en de ultieme prestaties van ROYL en SKYLT laten zien, en natuurlijk de eindeloze mogelijkheden van het combineren van de Colourwash 2K kleurolieprimer in alle trendy ROYL kleuren, afgewerkt met SKYLT. Zo creëer je de look van een olievloer, met het gemak van een onzichtbare lak. Speciaal om de verschillende mogelijkheden eenvoudig uit te kunnen leggen ontwikkelden wij een ‘Glansgraden Displaybox’, waarin verschillende kleine samples te vinden zijn, afgewerkt in diverse kleuren en glansgraden.”

De vloerproductlijnen zijn inmiddels aangevuld met een eenvoudig onderhoudsprogramma. “Voor met RIGO Verffabriek-producten afgewerkte vloeren geldt dat het onderhoud verrassend eenvoudig is: één reiniger volstaat,” zo vervolgt het bedrijf uit IJmuiden. “Vanaf deze week hebben we dan ook voor het complete vloerenassortiment een ‘Startset Onderhoud’ voor SKYLT, ROYL en STEP. De startset bestaat uit een STEP of ROYL milde reiniger, of SKYLT conditioner, onderhoudstips en een kortingsvoucher voor herhalingsaankopen aan de binnenzijde van de sleeve.”

“Unifloor toont op de Dag van de Afwerking alle uitvoeringen van de Jumpax Family: het unieke egaliserende en contactgeluid reducerende ondervloersysteem,” aldus steekt Monique Meijer van de Deventer specialist van wal. “De gehele Family bestaat uit zes varianten zodat voor nagenoeg elke vloersituatie een Jumpax-oplossing is. Ook combinatiemogelijkheden, zoals Jumpax Heat speciaal voor vloerverwarming, zijn te zien. Jumpax is een echte probleemoplosser, snel en eenvoudig te verwerken en geen droogtijd dus geen wachttijd.”

Tevens laat Unifloor zijn nieuwe EcoFleece in combinatie met EcoPearls zien. “Deze flexibele, dampdoorlatende onderlaag voor houten draagvloeren voorkomt dat de EcoPearls weglopen in de naden, scheuren en gaten van de houten draagvloer. EcoPearls zijn egalisatiekorrels om onregelmatigheden en hoogteverschillen weg te werken.”

“Op de Dag van de Afwerking gaan we ons focussen op onze lakken, inkleuren van lakken en het complete lakconcept,” zo laat Leonieke Jaspar namens Lecol weten. “Dus exact het verhaal van onze voorbije Dag van de Innovatie. De grote monsterbox-panelen komen ook op de stand.” En welke verwachtingen heeft Lecol van de bijeenkomst? “We verwachten net zo’n enthousiasme als afgelopen zondag in Rhenen en denken veel klanten warm te kunnen maken voor een aanschaf van onze monsterbox.”

“Wij staan achter onze lakken, onze kleuren en het lakconcept. Met de monsterbox als het perfecte communicatiemiddel is het voor de detaillist en voor de zzp’er en schrijnwerker een kwestie van inkoppen,” zo vervolgt de marketingmedewerker. “De consument kan kiezen uit verschillende kleuren, al dan niet met een extra voorkleuring - waardoor het kleurenpalet alleen maar groter wordt - en in verschillende matgraden. Ze kunnen een monster bestellen en thuis bekijken of het in hun interieur gaat passen.”

Bona is sinds het begin exposant. “Wij verwachten opnieuw veel van onze vaste klanten te mogen ontmoeten, en goede gesprekken mee te kunnen voeren,” zo verklaart Debbie Verdeyen namens Bona België. Zijn er speciale producten die jullie op deze dag gaan introduceren? “Zoals elk jaar zijn er ook in 2017 tal van nieuwe producten geïntroduceerd, in alle Bona-productgroepen. Zo is er bij de machines de aandrijfschijf PowerDrive NEB, die toegevoegd is aan de bestaande reeks voor de éénschijfsmachine FlexiSand 1.9. Met de PowerDrive NEB kan je parket zowel schuren als borstelen, door de benodigde klikbare accessoires te plaatsen. De meest recente introductie is de DCS 25, de kleinere versie van de DCS 70, voor het stofvrij schuren. Bij de silaanlijmen werd de superkrachtige Bona Titan geïntroduceerd. In de productgroep onderhoud kwam de Spray Mop voor geoliede vloeren erbij, alsook de witte en grijze kleur van de onderhoudsolie Bona Care Oil.”

Bona staat ook weer in de demo-ruimte, waar voornamelijk de FlexiSand 1.9 gedemonstreerd zal worden, gebruikmakend van de diverse aandrijfschijven. “Uiteraard focussen wij op het concept ‘Bona System’, waarbij alle producten - van installatie tot afwerking en onderhoud - op elkaar zijn afgestemd. En daar zijn de nieuwigheden wederom een bewijs van,” zo sluit Verdeyen af.

(Parketplein, 24-11-2017)

 
Sponsors NKP ook in 2018 van de partij

Rigo-Bokaal-2017RIGO-bokaal NKP 2017.Namens het Platform Parketbranche kan Walter Esch reeds melden dat RIGO Verffabriek en ook Plinten & Profielen Centrale en Stauf komend jaar wederom het NKP gaan sponsoren. “Nog nooit spraken de sponsors zich in zo’n vroeg stadium zo positief uit!”

RIGO Verffabriek zal ook in 2018 de inmiddels bekende ‘RIGO-bokaal’ uitreiken. Dit jaar ging de prijs, die is opgebouwd uit delen van de vloer van een oude sportzaal, naar de bij Parketzorg werkzame Daan van den Berg. RIGO is een van de oudste sponsors van het kampioenschap en organiseert samen met de andere sponsors, voorafgaand aan de wedstrijd, de bekende NKP-workshops.

Esch kondigt verder aan dat, mede aan de hand van een onder de deelnemers gehouden enquête en met dank aan de positieve visie van alle sponsors, het NKP komend jaar op verschillende onderdelen weer verder zal worden geprofessionaliseerd. Meer info over en mogelijkheid om je op te geven voor deelname aan het NKP in 2018 komt in december beschikbaar.

(Parketplein, 24-11-2017)

 
Nieuwe accountmanagers Amorim Benelux
Lex-KeijzerLex Keijzer.
Wouter-SprangersWouter Sprangers.
Rik CremersRik Cremers.

Amorim Benelux heeft zijn salesteam voor Nederland uitgebreid met een drietal accountmanagers. Aanleiding is de toenemende vraag naar de kurkgerelateerde vinylvloeren van Wicanders voor residentieel en projectmatig gebruik.

Lex Keijzer is de nieuwe accountmanager West/Randstad/Utrecht. Hij is mobiel te bereiken op het nummer 06-15082385 en via e-mail op het adres lkeijzer.ar.nl@amorim.com. Wouter Sprangers neemt Zeeland/West-Brabant/Tilburg onder zijn hoede. Hij is bereikbaar op 06-21999387 en wsprangers.ar.nl@amorim.com. Rik Cremers ten slotte is verantwoordelijk voor Midden-Nederland/Limburg. Hij is bereikbaar op 06-55363675 en rcremers.ar.nl@amorim.com.

Door deze versterking is het Tholense bedrijf volgens verkoopdirecteur Bart Nietsch beter in staat om in te spelen op de groeiende vraag naar de tweelaagse, zwevende kurk– en vinylvloeren van Wicanders. Binnenkort volgt op Domotex nog de introductie van nieuwe producten en een uitbreiding van bestaande collecties.

(Parketplein, 24-11-2017)

 
Omzetgroei bouwbedrijf door de helft

cbs-speciaal-bouw-q3De bouwomzet groeide in het derde kwartaal weliswaar voor het twaalfde kwartaal op rij, maar de toename van 3,1 procent was de kleinste in bijna twee jaar, zo meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Bouw. In het eerste halfjaar van 2017 groeide de omzet nog ruim 6 procent, terwijl die in het laatste halfjaar van 2016 nog met meer dan 8 procent was toegenomen.

Steeds meer ondernemers geven aan dat personeels- en materiaaltekorten hun bouwactiviteiten belemmeren. Tot anderhalf jaar geleden speelden deze belemmeringen in de bouwsector niet. Toen was onvoldoende vraag voor ondernemers juist de grootste belemmering voor hun bouwactiviteiten.

In deze periode van toenemende vraag naar bouwdiensten enerzijds en toenemende belemmeringen voor de bouwproductie anderzijds, groeit ook het aantal bouwondernemers dat verwacht hogere tarieven te berekenen. Meer dan de helft zelfs van de bouwondernemers gaf aan het begin van het vierde kwartaal aan een tariefstijging te verwachten.

De afwerkingsbedrijven binnen de deelbranche van de gespecialiseerde bouw noteren in het voorbije kwartaal een omzetgroei van 3,6 procent. In het eerste en tweede kwartaal bereikten zij nog plussen van tussen de 7,5 en 8 procent. Tot de afwerking in de bouw rekent het CBS de afwerking van vloeren en wanden (zoals parketleggers en woningstoffeerders), stukadoren, bouwtimmeren, schilderen en glaszetten en overige afwerking van gebouwen.

Bij de gespecialiseerde bouwbedrijven als geheel stokt de groei na elf kwartalen. In het derde kwartaal was hun omzet gemiddeld net zo hoog als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wel zijn er opmerkelijke verschillen. Zo zagen grote bedrijven hun omzet met 7,0 procent dalen. Hun omzet is al drie kwartalen achter elkaar verminderd. Kleine bedrijven zagen daarentegen hun omzet met 5,5 procent stijgen, middelgrote bedrijven met 2,1 procent. Binnen de gespecialiseerde bouw zagen bouwinstallatiebedrijven als enige hun omzet voor het tweede kwartaal op rij met enige procenten afnemen.

(Parketplein, 24-11-2017)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

 

Floor Forum

FF-128FFI-96

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons september nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Kleur hardwax- en olie
  • Dossier Antislipafwerking voor houten en bamboe terrasvloeren
  • Dossier Aanbieders van Hongaarse punt en visgraat in laminaat
  • Dossier Vloeren met de beste akoestische eigenschappen
  • Dossier Buitenvloeren: onderhoud en afwerking
  • Dossier Voordelen en eigenschappen van kurkvloeren

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com