unifloor216

Heditex-hydro-coreFlamingo-2013

banner SKYLT

nieuws
BBZ pakt werkgevers aan
Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) helpt mensen met een beroepsziekte om de geleden (en te lijden) financiële schade te verhalen op de (ex-)werkgever. Voor FNV-leden, maar ook voor niet-leden. Gisteren maakte BBZ bekend voor 108 slachtoffers 100 werkgevers aansprakelijk te hebben gesteld. Het gaat om 47 mensen met RSI, 21 met OPS, 13 met rugklachten, 8 met burnout, 6 met aandoeningen veroorzaakt door schimmels, 4 met lawaaidoofheid, 4 met allergie en beroepsastma, 3 met kapotte knieën en 2 met een beroepskanker. 55 Procent is lid van FNV Bondgenoten of FNV Bouw. Werkgevers en producenten zijn aangeschreven op basis van werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of ontslagvergoeding. Alleen de laatste werkgever is genoemd. Soms zijn ook eerdere werkgevers aansprakelijk gesteld. Opvallend is het aantal werkgevers dat aan de kaak wordt gesteld: precies honderd en uit uiteenlopende sectoren. Het lijkt erop dat BBZ met de actie een punt wil maken. Op de lijst staat ook Doetinchem Parket vermeld. Directeur Hylke ter Beest is verbaasd over de actie van de FNV. "We hebben een werknemer gehad waarvan het vermoeden bestond dat deze OPS-slachtoffer kon zijn. Deze oud-werknemer is bij meerdere bedrijven in dienst geweest, onder meer bij een trappenfabriek. Al de bedrijven waarvoor onze oud-werknemer heeft gewerkt zijn aansprakelijk gesteld door de FNV. Men is nu aan het onderzoeken hoe en waar hij deze ziekte gekregen heeft. Doetinchem Parket heeft altijd voor beschermende hulpmiddelen gezorgd, ook toen de oplosmiddelen nog niet verboden waren. Verder is het zeer vreemd dat het bij deze werknemer is geconstateerd omdat juist hij erg veel aandacht besteedde aan beschermende middelen. De man werkt overigens inmiddels allang weer voor een ander parketbedrijf. Waarom men nu bij ons terecht komt is me een raadsel. We houden ons aan de regels en gebruiken de voorgeschreven producten en beschermende middelen."

(Parketplein/BBZ, 23-11-2001)
 
FNV tegen rode sticker op hout
FNV Bouw heeft deze week een oproep gedaan aan de Eerste Kamer om de houtwet-Vos niet aan te nemen. Dit wetsontwerp wil niet-gecertificeerd hout (en houtproducten, waaronder wellicht parket) van een 'rode sticker' voorzien. Volgens Theo van Amersfoort, bondsbestuurder meubel en hout, moet de overheid tegelijkertijd de Stichting Keurhout meer mogelijkheden geven, bijvoorbeeld door op gecertificeerd hout het lage BTW-tarief van toepassing te verklaren. Ook de houthandel zou zich meer dienen in te spannen voor de in- en verkoop van gecertificeerd hout. Van Amersfoort vindt dat het wetsontwerp-Vos goedwillende consumenten naar aluminium en kunststof jaagt, omdat bijna al het hout dat nu in Nederland verkrijgbaar is van een rode waarschuwing zou moeten worden voorzien. Hij vindt het evenmin terecht dat alleen FSC-hout voor 'goed hout' doorgaat. Ook ander gecertificeerd hout kan een goede rol spelen op de Nederlandse markt. Recentelijk heeft KPMG de Stichting Keurhout doorgelicht en geconcludeerd dat de organisatie kampt met ondoorzichtigheid en een tekortschietend toekenningsbeleid. Volgens de Duitse site Holz gaat de regering nu Keurhout zijn controlefunctie ontnemen en een nieuwe structuur opzetten. De Nederlandse onderzoekster Saskia Ozinga concludeerde onlangs in een rapport dat zij samenstelde in opdracht van het Europese platform voor milieuorganisaties (FERN) dat de certificering van de FSC als enige aan de eisen van betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en werkbaarheid voldoet. Overigens zijn de Stichting Goed Hout! en de Nederlandse afdeling van FSC kortgeleden samengesmolten tot FSC Nederland. Wat de behandeling van de houtwet-Vos in de senaat betreft, is het nog steeds wachten op het standpunt van de regering. (Zie ook de eerdere berichten op Parketplein).

(Parketplein/Holz/FNV/FSC, 21-11-2001)
 
Abet uit consumentenmarkt
Abet Laminati uit IJsselstein stopt met het leveren van zijn laminaatvloeren aan de Nederlandse consument. Het gaat hierbij om de merken Parwood en Parqcolor. Een woordvoerder van het bedrijf wil niet meer kwijt dan dat men "om diverse redenen" tot dit besluit is gekomen. De HPL-vloeren van Abet blijven wel beschikbaar voor projectmatige toepassingen.

(Parketplein, 19-11-2001)
 
Vaktoppers weer actief
De manier waarop het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) via zijn site www.vaktoppers.nl het beroep parketvloerenlegger profileerde (zie het nieuws van 13 en 15 juni) zorgde afgelopen zomer voor nogal wat consternatie. Zowel de wijze waarop de arbeidsomstandigheden ("slecht voor je gezondheid") als het beroep an sich werd beschreven ("de parketlegger behoort tot de lagere bouwkundige beroepen waar de komende jaren banen zullen verdwijnen") waren niet echt een reclame waarmee de instroom van nieuwe, gekwalificeerde leggers werd bevorderd. "Dit moet van het," stelde een verontwaardigde parketopleider Ad van Mierlo dan ook. En hij kreeg zijn zin. Onlangs ging de site met een nieuwe versie in de lucht waarbij bij de omschrijving van het beroep parketlegger de heikele parafrases zijn vervangen. Zo is men bij het hoofdstuk 'arbeidsomstandigheden' duidelijk meegegaan met de laatste ontwikkelingen: "Tegenwoordig wordt er vaak gewerkt met milieuvriendelijke producten (die je gezondheid dus niet kunnen schaden). Om zo weinig mogelijk last te hebben van stof of van het lawaai van elektrische en pneumatisch machines en gereedschappen, zorgt je werkgever voor beschermingsmiddelen (zoals een stofkap, bril en gehoorbeschermers). Als je er verkeerd mee omgaat, kun je je bezeren aan deze apparaten." Met de site geeft het HBA nu het beoogde beeld van ambachtelijke beroepen en de mogelijkheden die deze te bieden hebben. Om de site te promoten, heeft het HBA twee flyers laten ontwikkelen: één voor jongeren en één voor beleidsmakers en intermediairs met algemene gegevens over de ambachtelijke sector. De flyers zijn in setjes van 50 aan te vragen bij het HBA.

(Parketplein, 16-11-2001)
 
Historische vloer behouden
De schoonheid van een historische houten vloer kan niet worden geëvenaard door een nieuwe houten vloer, meent de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Toch verdwijnen er volgens Monumentenzorg nog veel vloeren in de afvalcontainer, door onoordeelkundig gebruik, onwetendheid of omdat men van mening is dat zij niet meer te herstellen zijn. Monumentenzorg heeft daarom een brochure samengesteld die een leidraad moet zijn bij het behoud, het onderhoud en de reparatie van historische houten vloeren. De brochure is op te vragen bij de Rijksmonumentendienst in Zeist.

(Parketplein/RDMZ, 16-11-2001)
 
CBW: parketomzet in de min
Uit de zojuist verschenen CBW-omzetenquête over het derde kwartaal blijkt dat de wonenbranche een slechte periode achter de rug heeft. De geschreven omzetten bleven achter ten opzichte van vorig jaar. Over de gehele linie lag de omzet 1,9 procent lager dan in het derde kwartaal van 2000. Vooral de kurk- en parketspeciaalzaken (-3,4 procent) en de keukenspeciaalzaken (-3,3 procent) zagen de omzet sterk teruglopen. De daling is het geringst bij de gemengde zaken. Hier is sprake van een omzetdaling van 0,7 procent. Over de eerste negen maanden van het lopende jaar hebben de woningtextielzaken en de meubelzaken te maken met een omzetgroei van respectievelijk 1,5 en 1,8 procent. De gemengde zaken scoren onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Bij de woningtextielzaken en de gemengde zaken draaien vooral de middelgrote winkels, met een modaal prijsniveau en samenwerkend met andere MKB'ers goed. Dalingen in omzetten worden waargenomen bij de kurk- en parketzaken (-0,5 procent), de keukenspeciaalzaken (-3,0 procent) en de slaapspeciaalzaken (-3,1 procent). De woninginrichters in de regio's Noord en Oost doen het het beste.

(CBW/Parketplein, 14-11-2001)
 
Witte Huis pro parket
De Amerikaanse parketfabrikant Kentucky Wood Floors meldt met nauwelijks ingehouden trots aan de pers onlangs opdracht te hebben gekregen om een van zijn eigen parketvloeren in het Witte Huis opnieuw te laten schuren en af te werken. Een en ander heeft plaatsgevonden jongstleden augustus, tijdens de vakantie van president Bush. Kentucky Wood Floors vervaardigde deze mozaiekvloer van wit eiken en Amerikaanse walnoot tijdens de dagen van Reagan. De gebroeders Rode uit Los Angeles viel destijds de eer ten deel deze vloer te mogen leggen. Onder supervisie van de U.S. Secret Service vanzelfsprekend. Hij verving een vinylvloertje met een hout-'look' dat nog onder Nixon was gelegd.

(Parketplein, 12-11-2001)
 
Nieuw record Duitse leggers?
Terwijl in Nederland de voorbereidingen in volle gang zijn om op de aanstaande Parket Expo de Duitsers het wereldrecord parketleggen te ontfutselen, hebben onze oosterburen voor de aanstaande vloerbedekkingsvakbeurs Domotex (12 t/m 15 januari) alweer een nieuwe stunt voorbereid. Ter gelegenheid van deze beurs willen 20 parketleggers en vijf vloerenleggers de grootste houten voetbal van de wereld bouwen. Het compleet uit kersenhout opgebouwde kunstwerk moet een middellijn van 3,6 meter krijgen. Wanneer de recordpoging slaagt, zal deze aan het Guinnessbook of Records worden voorgelegd. Het Zentralverband Parkett- und Fußbodentechnik en het Verband der deutschen Parkettindustrie willen met de actie meer belangstelling krijgen voor de legopleiding.

(Parketplein/DRW-Verlag, 09-11-2001)
 
Woodpecker brengt Chapel Parket
Chapel Parket en Woodpecker zijn een samenwerking aangegaan. Vanaf deze maand is Woodpecker voor de Nederlandse markt exclusief leverancier van Chapel Parket. Als reden noemt Woodpecker de toenemende vraag en belangstelling van de consument voor de producten van Chapel Parket. "De grote interesse is voor Chapel Parket en Woodpecker de reden geweest de krachten te bundelen zodat beide partijen precies dat kunnen doen waar zij goed in zijn." Chapel Parket richt zich vanaf nu op de productie van de oude vloeren. Woodpecker neemt als gespecialiseerd distributeur het organisatorische gedeelte voor haar rekening. Woodpecker en Chapel Parket verwachten dat dit de verkoop en distributie van de unieke oude vloeren ten goede komt. Chapel Parket krijgt daarnaast meer dan ooit de mogelijkheid zich te concentreren op productontwikkeling en -verbetering. Vanaf 26 november zullen alle commissieorders die bij Chapel Parket uitstaan door Woodpecker worden uitgeleverd. Vanaf dezelfde datum kunnen bestellingen voor de producten van Chapel Parket bij Woodpecker worden geplaatst. Vanaf 1 januari 2002 zullen de basis Chapelvloeren door Woodpecker uit voorraad leverbaar zijn.

(Parketplein, 09-11-2001)
 
'11 September' raakt ook Pergo

Enkele dagen geleden kwam Pergo naar buiten met de omzetgegevens over de eerste drie kwartalen van het lopende jaar. De netto verkopen bedroegen 2826 miljoen Zweedse kronen (circa 300 miljoen euro), een afname van 5 procent ten opzichte van 2000. Volgens het bedrijf werd de daling veroorzaakt door lagere prijzen en lagere verkopen in belangrijke Europese retailketens en in Noord-Amerikaanse vloerenspeciaalzaken. De omzet in het derde kwartaal was 7 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In Noord-Amerika werd rekening gehouden met een lichte daling van de markt voor laminaatvloeren in het derde kwartaal. Na de aanvallen van 11 september viel echter een duidelijke neergang in de verkopen waar te nemen. In Europa werd de markt voor vloerproducten in zijn algemeenheid negatief beïnvloed door economische teruggang. Pergo meldt tevens momenteel druk doende te zijn met marktbewerking op uitgebreide schaal en met de lancering van een vernieuwd productassortiment. Van het Amerikaanse patentfront komt zojuist nog het gunstige bericht dat een administratieve rechter bij de U.S. International Trade Commission in een voorbeslissing heeft bepaald, afgelopen vrijdag, dat het lijmloze laminaat van Pergo (met het Uniclic-systeem van Unilin) en de daarbij behorende leginstructies niet strijdig zijn met een aantal patenten die in het bezit zijn van Välinge Aluminium (Berry).

(Pergo/Parketplein, 07-11-2001)

 
Parket Expo blijft in Utrecht
Beursorganisator Promotion Projects heeft in samenspraak met de adviescommissie de knoop doorgehakt. De Parket Expo 2002 wordt gewoon in de Utrechtse Jaarbeurs gehouden. Als datum is voor 15, 16 en 17 september gekozen. Hiermee komt aan alle geruchten dat de beurs naar Maastricht verplaatst zou worden een einde. "We hebben de afgelopen weken nauwgezet de mening van de branche gepeild," vertelt Petra Loos. "Wanneer je de balans opmaakt hoeveel exposanten je erbij krijgt als je naar een andere locatie uitwijkt of wanneer je in de Utrechtse Jaarbeurs blijft, blijkt deze in het voordeel van Utrecht uit te slaan. Dit is ook in het belang van de Europese Kampioenschappen Parketleggen. Bovendien hadden we al een afspraak met de Jaarbeurs."

(Parketplein, 05-11-2001)
 
Select op zelfde voet voortgezet
Na het overlijden van Dirk Ederzeel is S. Jimidar de nieuwe directeur-eigenaar van Select Parket uit Lelystad geworden. De heer Jimidar verklaart dat er verder geen veranderingen zullen plaatsvinden bij Selecta en dat men op dezelfde voet verder gaat. Hieronder volgt een 'in memoriam' geschreven door Jaap Wijte. In memoriam Dirk Ederzeel Op 23 oktober 2001 is ons ontvallen Dirk Ederzeel, geen onbekende in de parketbranche. Een slopende ziekte heeft helaas veel te vroeg een einde gemaakt aan zijn leven. Het is werkelijk een groot verlies omdat Dirk een self-made man was en het parketgebeuren tot in de kleinste details onder de knie had. Begonnen in het parketvak als vloerenlegger vond hij al gauw zijn plaats als vertegenwoordiger. Dat was voor Dirk nog niet de plaats die hij wenste. Hij begon zijn parketfabriek onder de naam Select Parket in Lelystad. In deze fabriek kon hij al zijn fantasieën en ideeën kwijt. Als een echte autodidact nam hij kennis van al hetgeen nodig was voor het goed functioneren van een parketfabriek. Van het natuurlijk drogen tot kunstmatig drogen, van inkoop van alle mogelijke en onmogelijke machines. Als een fabriek de gewenste machine niet kon leveren maakte Dirk de machine zelf. En vooral de inkoop van hout niet te vergeten. Kwaliteit stond hoog in zijn vaandel. Naast de normale standaard productie legde Dirk zich meer en meer toe op het produceren van speciale borduren, panelen sterren, etc. In de jaren dat ik met hem heb mogen samenwerken hebben we vele mogelijke en bijna onmogelijke dessins geproduceerd voor de Engelse markt. In herinner mij nog als de dag van gisteren dat we voor de Sultan van Brunai in een groot Engels landgoed een parketvloer hebben gemaakt bestaande voor een groot gedeelte uit een vliegers dessin in een cirkel gelegd met rondom een borduurrand in de vorm van een gevlochten touw. De vraag naar speciale dessins nam zo'n vlucht dat de computer en een lasermachine noodzakelijk werden. Op diverse shows in Nederland en Engeland stonden Dirk zijn showborden en de parketbranche en de consumenten vergaapten zich aan de vele mogelijkheden welke zich openbaarden. Daarnaast was Dirk een verwoed watersporter. Het bouwen van een motorjacht van alle moderne snufjes voorzien was zijn lust en zijn leven. Helaas is aan zijn leven een einde gekomen maar de herinnering aan hem zal ons nog lang bijblijven bij het zien van al die mooie parketvloeren. Een bekend gezegde is 'hout begint te leven als het gestorven is'. Dirk leefde heel bewust en daarom zullen wij hem ook heel bewust blijven herinneren.

(Jaap Wijte, 02-11-2001)
 
CAO-voorstel FNV
Vandaag (31 oktober) presenteerde de FNV Bouw zijn voorstel voor de nieuwe CAO-parket die in 2002 van kracht moet worden. FNV Bouw gaat wederom uit van een eenjarige CAO. "De voorstellen moeten nog aan de leden worden voorgelegd," aldus voorlichter Anne Pols. "Wanneer de leden wat anders willen, dan kan dat vanzelfsprekend." De bond stelt voor de lonen structureel te verbeteren met 4 procent. "Bij de looneis wil FNV Bouw de economische situatie in het oog houden. Die is onzeker sinds de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten." Verder wil de bond onder meer jongeren naar hun ervaring belonen, niet langer naar leeftijd. De bond streeft ook naar een leermeestertoeslag, voor werknemers die een leerling begeleiden. Vakantierechten die langer dan een jaar worden gereserveerd, zullen in de regeling voor 'verlofsparen' worden ondergebracht. Werknemers vanaf 45 jaar die met deze regeling vakantiedagen sparen voor een 4-daagse werkweek op hun 55e, moeten van de werkgever een bonus krijgen van 50 procent van deze dagen. FNV Bouw wil alle werknemers van 55 jaar en ouder het recht geven om vrijwillig in een 4-daagse werkweek van 32 uur te gaan werken met inzet van verlof, adv en feestdagen. Pensioenderving wil de bond via de werkgever compenseren. Voor werknemers van 50 jaar en ouder moet overwerk niet langer verplicht zijn. FNV Bouw wil bovendien dat de parketsector de komende tijd een gedegen plan ontwikkelt voor loopbaanbeleid. Daar hoort ook een campagne in de bedrijfstak bij, die scholing en ontwikkeling onder de aandacht brengt. FNV Bouw houdt op woensdag 7 november een landelijke vergadering voor alle leden in de parketsector. Dat gebeurt om 20.00 uur in het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht. In een vergadering met alle bonden stelt de FNV op 19 november het definitieve gezamenlijke arbeidsvoorwaardenbeleid vast.

(Parketplein, 31-10-2001)
 
ZZP of OZP?
Ook werkgeversorganisaties azen op de zelfstandige vloerenlegger, zo blijkt uit de recentelijk opgerichte vereniging OZP Afbouw en Onderhoud. Het betreft een initiatief van de Koninklijke Vereniging FOSAG en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). "Er wordt onvoldoende gestructureerd bijstand aan deze groep ondernemers geboden," vindt FOSAG-voorzitter Jan van der Worp, die bewust spreekt van OZP-ers (ondernemers zonder personeel), in plaats van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel). De FNV heeft de ZZP-ers enige tijd geleden een tehuis gegeven binnen de Vereniging Zelfstandigen Bouw. Van der Worp vindt dat de zelfstandigen in de afbouw en onderhoud daar niet thuishoren. "De FNV richt zich op werknemers, niet op ondernemers. En zelfstandige ondernemers moeten door een echte ondernemersorganisatie worden ondersteund." OZP-ers kunnen bij de nieuwe vereniging terecht met vragen over het zelfstandig ondernemerschap, wetgeving en men biedt daarnaast juridische hulp. Ook is er voor de OZP-er een verzekeringspakket ontwikkeld. Binnen de FNV Bouw ligt men niet wakker van het initiatief van de werkgeversorganisaties. Voorlichter Anne Pols: "De FOSAG zegt al langer dat deze zelfstandigen tot hun branche behoren. Wij zien dat meer als onze manier van werken. Maar een stuk concurrentie is helemaal niet erg. Wij bieden onze leden een professioneel pakket met persoonlijk advies inzake allerhande vraagstukken die op hun weg komen; verzekeringen, juridische hulp, enzovoorts. De mensen moeten zelf maar bepalen waar hun belangen het beste behartigd worden."

(Parketplein/Ondernemen!, 29-10-2001)
 
Personeelswisseling bij CBW
Marjolein Rohde neemt eind deze maand afscheid als contactpersoon voor de Vaksectie Parket. Haar taken worden overgenomen door Tos Baalman, die begin deze maand bij de CBW in dienst kwam als beleidsmedewerker. De CBW heeft deze maand ook een nieuwe voorzitter aangetrokken in de persoon van Jaap Koster. Koster is oud-manager Wonen en oud-directeur Magazijn de Bijenkorf te Amsterdam. Hij was tevens actief in de Federatie van Meubileringsbonden. Koster volgt hiermee de heer Snater op (directeur Carpetland) die indertijd was aangesteld om het belang dat de CBW stelt in het segment vloeren en de Vaksectie Parket te onderstrepen. "Het vertrek van de heer Snater verandert daar niets aan. De professionaliteit van de Vaksectie Parket is de afgelopen jaren verder versterkt. De Vaksectie is naast de segmenten keukens en woninginrichting uitgegroeid tot een belangrijke pijler van de CBW. Ik ben ervan overtuigd dat Tos Baalman, die zich nadrukkelijk met de verdere profilering en belangenbehartiging van de Vaksectie zal bezighouden, zich daar ook de komende jaren op deskundige wijze voor zal inspannen," aldus Marjolein Rohde in haar slotwoord aan www.parketplein.nl.

(Parketplein, 26-10-2001)
 
Oostenrijkers kritisch tevreden
De statistieken over het eerste halfjaar van 2001 laten voor de Oostenrijkse parketindustrie per saldo een positieve ontwikkeling zien. De export is zowel in volume als in geld gemeten flink gestegen. In vergelijking met een jaar eerder werden ruim 1,7 miljoen vierkante meter uitgevoerd, een toename van bijna 15 procent. De waarde van de export bedroeg circa een half miljard Schilling. De belangrijkste afzetmarkt voor de Oostenrijkse parketindustrie blijft de Europese Unie. De afzet in de EU steeg zelfs met 30 procent. Er wordt vooral naar Duitsland, Zwitserland en Italië uitgevoerd. De export naar Engeland en Spanje zit in de lift. Dat laatste geldt ook, tot verbazing van de producenten, voor Denemarken en Zweden. De invoer van parket is in het eerste halfjaar met 2,2 miljoen vierkante meter niet wezenlijk veranderd. De invoer uit de EU nam toe met een kwart, de invoer uit Oost-Europa daalde met 20 procent. De importen uit China nemen steeds meer in betekenis toe. In waarde gemeten exporteren de Oostenrijkers tot hun tevredenheid nu meer dan ze importeren. Ontevreden zijn de producenten met de ontwikkeling van de prijzen. De teruglopende conjunctuur in Midden-Europa en vooral in Duitsland komt gevoelig aan. Omdat veel van het voor de uitvoer bestemde volume aldaar niet meer is af te zetten, wordt door prijsdalingen ook de thuismarkt onder druk gezet. Los daarvan signaleert men dat in toenemende mate producten uit het Verre Oosten op de Europese markten terecht komen. Voor de liefhebbers: bij de houtsoorten maakt eiken een serieuze come-back.

(Österreichische Parkettindustrie/Parketplein, 24-10-2001)
 
Woninginrichting in de plus
In augustus is de omzet van de Nederlandse detailhandel 8,1 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De winkels in woninginrichtingsartikelen (meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking) bleven met een plus van 5 procent iets achter op het gemiddelde. Over de eerste acht maanden van het lopende jaar scoren de woninginrichters +5,7 procent. Vooral drogisterijen (+11,5), consumentenelectronica (+10,2) en huishoudelijke artikelen (+7,9) deden het in augustus goed. De doe-het-zelfwinkels bleven iets achter met een uitkomst van 4,3 procent meer. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat winkelen flink duurder is geworden. In vergelijking met augustus vorig jaar liggen de winkelprijzen 5,5 procent hoger. Het volume van de omzet is met 2,5 procent gestegen. In totaal heeft de consument in augustus voor 6,3 miljard euro in de detailhandel uitgegeven. Per huishouden is dit een besteding van gemiddeld 920 euro. Van dit bedrag is bijna tweederde uitgegeven in de non-foodbranches van de detailhandel.

(Parketplein/CBS, 22-10-2001)
 
Certificaat als verkoopargument?
Op vrijdag 16 november organiseert Febelhout (de Belgische federatie der ondernemingen van de houtverwerking) in samenwerking met andere houtorganisaties een studiedag over nut en noodzaak van certificering van duurzaam beheerde bossen en van houten producten. Voor parketverkopers kan het van belang zijn dat Febelhout er alvast rekening mee houdt dat het certificaat in de toekomst een verkoopargument kan worden. "Nu reeds kunnen we vaststellen dat er vanuit de consument een toenemende vraag is naar gecertificeerde houten producten. Deze vraag kan in de toekomst sterk toenemen en zou snel kunnen evolueren tot een eis." Meer informatie over deze dag is te vinden op www.febelhout.be.

(Febelhout/Parketplein, 22-10-2001)
 
Spookhuis met een staartje
"Ik betreur de wijze waarop de branche te kijk is gezet," aldus Ad van Mierlo van Instituut Gildevaart in een reactie op de RTL4-uitzending Spookhuis van afgelopen dinsdag. "Sindsdien staat mijn telefoon roodgloeiend. Met positieve maar ook negatieve reacties." Uw tv-debuut is dus niet goed gevallen? "Ik heb in het programma gezegd dat de consument ten aanzien van kwaliteit er onder meer op kan letten of de legger gecertificeerd of gediplomeerd is en of hij is aangesloten bij een organisatie zoals de CBW en VPL. Maar ik heb daar aan toegevoegd dat er ook goede ongeorganiseerde parketbedrijven zijn en dat er parketteurs zijn die dan wel niet over een diploma beschikken, maar al jaren in de parketbranche werkzaam zijn en echt wel hun vak verstaan. De programmamakers vonden die kanttekening blijkbaar niet interessant want ze hebben haar er gewoon uitgeknipt. Dit terwijl ik nota bene nadrukkelijk heb gevraagd of deze ook in het programma werd uitgezonden. Als gevolg hiervan heb ik al de nodige verwijten op mijn bord gekregen. Als ik het een en ander uitleg begrijpt men het wel, maar het blijft vervelend. Ik probeer nu via de consumentbond een publicatie te regelen om de consument goed en objectief op de hoogte te brengen. Spookhuis heeft in het programma een indruk gewekt die niet waar is en de branche geen goed doet." Wel positief vindt Van Mierlo het aantal mensen dat naar aanleiding van het programma contact heeft gezocht met Gildevaart om er een opleiding of cursus te volgen.

(Parketplein, 19-10-2001)
 
Huis & Interieur verdwijnt (niet)
Op het recent gehouden consumentenevenement Woonbeurs Amsterdam ging het gerucht dat Huis & Interieur verdwijnt. Het resterende interieuraanbod zou worden ondergebracht in de totale Huishoudbeurs. Interieurexposanten zouden niet tevreden zijn over de kwaliteit van het publiek en andere beursevenementen zouden veel meer aan de verwachtingen voldoen. "Het gerucht is waar, alleen de achterliggende redenen kloppen niet," aldus productmanager Saskia Poulissen. "Huis & Interieur was in feite als beurstitel al geïntegreerd in de Huishoudbeurs. Dit heeft echter niet de toegevoegde waarde opgeleverd waar we als beursorganisatie op gerekend hadden. Vandaar dat we ten aanzien van onze marktcommunicatie gekozen hebben voor een vereenvoudiging. Dat wil zeggen dat het concept en de inhoud niet zullen veranderen. Huis & Interieur wordt nu als het ware opgenomen in de Huishoudbeurs en valt vanaf nu onder dezelfde naam. De bezoekers aan de Huishoudbeurs verwachten ten aanzien van het aanbod het nodige aan interieur en dat zullen we dan ook in de toekomst blijven brengen." De komende Huishoudbeurs wordt van 15 tot en met 24 maart gehouden in de Amsterdamse RAI.

(Parketplein, 19-10-2001)
 
Parket Expo najaar 2002
De afgelopen paar weken gonsde het van de geruchten rond niet alleen het tijdstip, maar ook de locatie van de komende Parket Expo. "De branche heeft te kennen gegeven niet gelukkig te zijn met de geplande datum 12 tot en met 14 mei, vanwege Hemelvaart, Pinksteren, enzovoorts. We hebben een en ander doorgenomen met de adviescommissie en besloten dat de beurs verschoven wordt naar september of begin oktober 2002," aldus beursorganisator Rob Simoons van Promotion Projects. In de branche wordt ook met regelmaat Maastricht als nieuwe locatie genoemd in plaats van de Utrechtse Jaarbeurs. "De branche heeft ook aangegeven internationaler te willen opereren. Een andere locatie zou uitkomst kunnen bieden. Drie locaties komen daarvoor in aanmerking: Utrecht, Amsterdam en inderdaad ook Maastricht. Maar een beslissing daarover is nog niet gevallen. We zijn nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek dat we in razendsnel tempo hopen af te ronden. We onderzoeken daarbij de beschikbaarheid - is de locatie pasbaar in de gewenste periode? - en de kosten van een nieuwe locatie. Vervolgens maken we in overleg met de branche een keuze."

(Parketplein, 17-10-2001)
 
Woonbeurs kwalitatief hoogstaand
Afgelopen week werd in de RAI voor de negende maal De Woonbeurs Amsterdam gehouden. Op de ruim 33.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte met in totaal 265 exposanten waren 34 deelnemers uit de vloerensector vertegenwoordigd. De Parketmeesters hadden samen met hun leveranciers weer een indrukwekkende stand neergezet. "De stand is ruimtelijk opgezet en dat trekt veel publiek," aldus Parketmeester-voorzitter Ruud van der Woerdt. "Het lijkt me uniek dat je met je concurrenten op één stand vertegenwoordigd bent," meende Edwin Cools van Rooding Parket, dat ook van de partij was op de stand van de Parketmeesters. Laminaatleverancier Quick-Step promootte onder andere Perspective, laminaatplanken met V-groef die gecreëerd wordt bij het in elkaar klikken van de planken. "Perspective verkoopt enorm goed," stelt marketing manager Philiep Caryn. "Wat me echter verbaast is de populariteit van ons tegellaminaat met realistische design en voelbare oppervlaktestructuur. Dit product was vooral gericht op de Amerikaanse markt. Als ik geweten had dat het product het op deze beurs zo goed zou doen, had ik er wat meer ruimte voor ingeruimd." Gezien aanbod en belangstelling blijken planken vloeren het nog steeds goed te doen. De Woonbeurs 2001 was weer in alle opzichten een kwalitatief hoogstaande beurs, daar waren bezoekers en exposanten het wel over eens. Volgend jaar is het de bedoeling dat er aan de consumentenbeurs een vakhal wordt gekoppeld (zie verslag Inter Decor 2001). "Dat is zo goed als rond," vertelt beursorganisator Annette van Baarle. "Je moet de hal zien als een soort van superlounge waar vakmensen elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit men ook een bezoek aan de Woonbeurs kan brengen. Binnen de branche bestaat er de behoefte om elkaar jaarlijks te ontmoeten en te informeren over de laatste ontwikkelingen."

(Parketplein, 15-10-2001)
 
Parket in het Spookhuis
Dinsdag aanstaande is het zover. Dan staat het RTL4-programma Spookhuis volledig in het teken van parket. In het programma komen een aantal klachten over parket aan de orde, maar wordt er tevens dieper ingegaan hoe klachten te voorkomen zijn. De redactie van het populaire televisieprogramma heeft daarvoor onder meer opnames gemaakt bij de Centrale Branchevereniging Wonen, VPL en Instituut Gildevaart, waar onder meer een praktijkles werd gefilmd. "Ik heb ze in mijn interview verteld hoe de consument zelf ook op een aantal zaken kan letten," aldus parketopleider Ad van Mierlo. "Zoals: heeft hij te maken met gecertificeerde of gediplomeerde leggers, bij welke organisatie is het bedrijf aangesloten en hoe zit de garantie daar in elkaar (wat overigens niet wil zeggen dat een niet aangesloten parketteur niet een goede vakman kan zijn), dat hij zelf bij de parketteur om informatie kan vragen over het vochtgehalte van het hout en de ondervloer." Hoe positief dit ook alllemaal klinkt, feit blijft dat de insteek van het programma natuurlijk klachten bij parket en houten vloeren is, waardoor er toch een negatieve nagalm blijft hangen. Van Mierlo: "Afhankelijk van hoe men in de opnames snijdt en wat men uiteindelijk uitzendt denk ik dat de uitzending een positief vervolg kan krijgen. Brancheorganisaties leggen de garantiesystemen goed uit en in mijn verhaal krijgt de consument voldoende handvaten waarmee deze een goed product kan kopen. Bovendien wordt duidelijk gemaakt dat er een gedegen vakopleiding is, wat het imago van de branche alleen maar ten goede komt. Maar hoe het ook uitpakt, ik verwacht dat er binnen de branche voldoende mensen worden wakker geschud en mijn telefoon de andere dag zal rinkelen."

(Parketplein, 12-10-2001)
 
Paloheimo wil parketproductie afstoten
De Paloheimo-groep wil zijn verliesgevende parketindustrie afstoten. Het staken van de werkzaamheden van Paloheimo Parquets Oy wordt in overweging genomen omdat geen enkele onderneming van buitenaf interesse lijkt te hebben in een eventuele overname. "We hebben enkele maanden naar kopers gezocht," bericht managing director Eero Raitio. "Staking van onze activiteiten blijft daardoor als enig alternatief over. Twee jaar geleden lanceerden we een uitgebreid herstructureringsprogramma, maar we hebben de verliezen geen halt toe kunnen roepen. Op grond van de zich voortzettende verliezen en de grote investeringsbehoefte bevinden we ons nu in een heel penibele situatie. De definitieve beslissing over onze toekomst zullen we over zes weken nemen na intensief overleg met ons personeel." De parketindustrie van Paloheimo werkt sinds meerdere jaren met voortdurend hoge verliezen. De moeilijkheden werden versterkt door de verslechterde marksituatie voor parket aan het eind van vorig jaar alsook door de gedaalde prijs van parket. Voor de parketfabriek van Paloheimo in Lemoine (Frankrijk) wordt eveneens een koper gezocht. Paloheimo Parquets Oy's jaarlijkse productie beslaat circa 1,3 miljoen vierkante meter. Het bedrijf telt zo'n 200 medewerkers, waarvan er 120 in Finland werken.

(Parketplein/Paloheimo, 10-10-2001)
 
Parketlegcursus afgeblazen
De cursus voortgezet parketleggen die aanstaande dinsdag (4 september) had moeten beginnen gaat definitief niet door. Initiatiefnemer Ad van Mierlo heeft zich tot het laatst toe ingespannen om tenminste het minimum aantal benodigde cursisten binnen te halen (zie nieuws van 8 augustus op deze pagina). "Het is me niet gelukt dit te bewerkstelligen," vertelt Van Mierlo. "Jammer, maar blijkbaar is er geen interesse om dieper en breder over het vak te worden geïnformeerd. Wat de kwaliteit alleen maar ten goede had kunnen komen. Vooralsnog heb ik geen energie om een dergelijke cursus nog eens op te zetten. Wat ik nog het meest betreur is dat ik de 20 enthousiaste docenten uit een keur aan bedrijven die hun medewerking hadden toegezegd, heb moeten teleurstellen. Vakmensen die de cursisten heel wat hadden kunnen bijbrengen over de laatste ontwikkelingen bij tal van producten."

(Parketplein, 31-08-2001)
 
Parketwerknemers wijken af
Volgend jaar worden werknemers die vallen onder de parket-cao ondergebracht in een nieuw loon- en functiegebouw. De inventarisatie van functies, resulterend in 25 verschillende karakteristieken, is inmiddels afgerond. Op dit moment worden deze gewaardeerd en gaat een adviesgroep na hoe de beloning in de praktijk is. Werk- en denkniveau, ervaring, verantwoordelijkheden en communicatieve vaardigheden vormen hierbij de criteria. De eerste resultaten, zo valt te lezen in de jongste uitgave van de Houtkrant van de CNV, tonen aan dat er in de bedrijfstak een groot verschil blijkt te zijn tussen werknemers in parketfabrieken en werknemers in de detailhandel. Hoewel de cao, zoals bekend, beide groepen dekt, zou het volgens de CNV beter zijn als iedere groep een eigen functie-indeling krijgt. Indien het niveau inderdaad verschillend blijkt, kunnen afzonderlijke bedrijven uiteindelijk de vastgestelde functies en loonschalen met de eigen praktijk vergelijken en hiervan afwijken. Als het nieuwe loongebouw staat, wordt er verder gepraat over een definitief beoordelingssysteem.

(Hout- en Bouwbond CNV/Parketplein, 31-08-2001)
 
Synergie Hoebeek-Tarkett
De groep Tarkett Sommer brengt, naast een breed aanbod aan andere vloerbedekkingen, al tientallen jaren in Zweden vervaardigd lamelparket onder de naam Tarkett op de markt. De firma Hoebeek, producent van onder meer massief houten vloeren en plinten, laat nu weten dat zij tot een overeenkomst is gekomen met Tarkett Sommer om het Tarkett lamelparket te gaan verdelen op de Belgische markt. "Door een stijgende consumentenvraag naar houten vloeren, is het duidelijk dat legklare lamelparketten een steeds belangrijker marktaandeel zullen veroveren," verklaart Rudi Hoebeek, zaakvoerder van Hoebeek NV. Tarkett wil zijn belang in de parketvloeren op de Belgische markt uitbreiden en doet daarom een beroep op Hoebeek, het sinds 1904 in houtbewerking gespecialiseerde bedrijf uit Willebroek. Tarkett noemt Hoebeek de ideale partner mede vanwege het specifieke marketingconcept en het logistieke netwerk van Hoebeek voor de Belgische houthandel en de parketteerbranche. Hoebeek steekt op zijn beurt Tarkett een pluim op de hoed, door te verklaren tot deze samenwerking te zijn gebracht door de productie-ervaring, het ruime assortiment en de ecologische en hoge kwaliteitsnormen van haar nieuwe medespeler. Tot het totaalconcept dat voortvloeit uit de synergie tussen Tarkett en Hoebeek behoren aangepaste plinten, overgangsprofielen, onderhoudsproducten, ondervloeren, lijmen en accessoires. De lancering van de Tarkett lamelparketten in een aangepaste Hoebeek-presentatie, gebeurt op Europarket.

(Hoebeek/Tarkett/Parketplein, 29-08-2001)
 
Europa Parket in stukken door
Het op 13 augustus jl. failliet verklaarde Europa Parket BV maakt in stukken verdeeld een doorstart. Midden vorige week werd bekend dat de leg-orderportefeuille van de filialen Barneveld en Neede is overgenomen en dat deze vestigingen weer open gaan. Tegelijkertijd is de orderportefeuille van de door de consument zelf te leggen afhaalvloeren van alle zeven filialen overgenomen. Afgelopen vrijdag zijn ook de legorders van Nieuw-Vennep en Bleiswijk verkocht. Naar verwachting van woordvoerder mr Caris van Dirkzwager Advocaten & Notarissen te Nijmegen, het kantoor van de curator, wordt vandaag (maandag 27 augustus, red.) de handtekening gezet onder het document dat de overname van filiaal Wormerveer regelt. Over Drachten en Utrecht is men nog in onderhandeling, maar waarschijnlijk wordt een en ander deze week afgerond. Er zijn meerdere partijen betrokken bij de reeds overgenomen orderportefeuilles en ook bij de nog lopende onderhandelingen. Hoeveel van de 75 man die zijn ontslagen hun baan terugkrijgen, is nog niet te zeggen. Inmiddels heeft FNV Bondgenoten vermoedens geventileerd dat het Barneveldse bedrijf via een sterfhuisconstructie bewust heeft aangestuurd op een faillissement, nadat werkkapitaal is overgeheveld naar het gezonde Flamingo Parket BV, het nieuwe groothandels- en productiebedrijf. In reactie hierop zegt mr Caris dat dergelijke aantijgingen standaard worden onderzocht, zo ook nu. Europa Parket zelf geeft geen commentaar voordat directeur A. van Geffen bij de bond om opheldering heeft gevraagd.

(Parketplein, 27-08-2001)
 
Parador wint 'Klickstreit'
In de juridische strijd tussen Norske Skog en Parador over de rechten op een lijmvrij kliksysteem, hebben de rechters van de arrondissementsrechtbank van het Duitse Braunschweig zich op 18 juli jl. in het voordeel van Parador uitgesproken. Norske Skog Flooring AS uit Noorwegen claimt een bepaald onderdeel van een klikverbinding voor laminaatvloeren, dat eveneens figureert in een patent van Parador, als het zijne en eiste dat Parador zou stoppen met de verkoop van zijn 'Clever Click'-vloeren. De rechters zagen hiertoe geen aanleiding, nadat Parador in de tussentijd een aanpassing van het profiel heeft openbaar gemaakt. Behalve een kleine partij uit de periode van de introductie op de markt, blijft 'Clever Click' zodoende in de handel. Volkmar Halbe, bedrijfsleider van Parador, zegt ondanks de voor hem gunstige beslissing erover na te denken om in beroep te gaan: "Wij zijn ervan overtuigd dat er wereldwijd talrijke ondernemingen betrokken zijn bij deze juridische strijd en belang hebben bij een diepgravende opheldering van deze affaire."

(Parketplein/DRW-Verlag, 23-08-2001)
 
Vereniging treedt naar buiten
In een persbericht laat de nieuwe Belgische vereniging van parketplaatsers weten dat zij voor het eerst haar gezicht zal tonen op de beurs Europarket, komende maand in Kortrijk. Dan wordt het nieuwe logo kenbaar gemaakt en worden de verdere plannen geopenbaard. Vast staat in ieder geval dat er vanaf januari 2002 een documentatie en info-centrum komt te Ieper. Xavier Desmit, de voorzitter van de vereniging, meldt verder dat er druk gewerkt wordt aan het maken van het opleidingsboek voor parketplaatsers en een lastenboek, dat men voorts bezig is met een geschillencommissie en met expertisezaken en scholing. De vereniging is onafhankelijk en richt zich tot ieder in België die ook maar iets met parket te maken geeft. De vereniging bestaat uit een bestuur met als voorzitter, zoals gezegd, Xavier Desmit, de ondervoorzitter is Sylveer De Dobbelaere en Filip Coveliers heeft de taken van secretaris op zich genomen. Een en ander aangevuld met vakmensen, leveranciers en andere betrokkenen. Meer informatie (en tevens adres van het Belgische DIC in oprichting): Oostkaai 44-C, B-8900 Ieper, telefoon (0032)-(0)57-201676, fax (0032)-(0)57-205052.

(BVvP/Parketplein, 22-08-2001)
 
<< Begin < Vorige 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

Lindura

 

Floor Forum

FF-133FFI-101

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Producenten van stijlpanelen
  • Dossier Olie voor parket
  • Dossier Plaatsen van groot formaat parket
  • Dossier Aanbieders Hongaarse punt en visgraat in LVT, PVC en vinyl
  • Dossier Producenten van dispersielijmen
  • Nabeschouwingen Domotex Asia en Made Expo

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com