unifloor216

Heditex-banner-juniFlamingo 2019 prijslijst

banner SKYLT

nieuws
'11 September' raakt ook Pergo

Enkele dagen geleden kwam Pergo naar buiten met de omzetgegevens over de eerste drie kwartalen van het lopende jaar. De netto verkopen bedroegen 2826 miljoen Zweedse kronen (circa 300 miljoen euro), een afname van 5 procent ten opzichte van 2000. Volgens het bedrijf werd de daling veroorzaakt door lagere prijzen en lagere verkopen in belangrijke Europese retailketens en in Noord-Amerikaanse vloerenspeciaalzaken. De omzet in het derde kwartaal was 7 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In Noord-Amerika werd rekening gehouden met een lichte daling van de markt voor laminaatvloeren in het derde kwartaal. Na de aanvallen van 11 september viel echter een duidelijke neergang in de verkopen waar te nemen. In Europa werd de markt voor vloerproducten in zijn algemeenheid negatief beïnvloed door economische teruggang. Pergo meldt tevens momenteel druk doende te zijn met marktbewerking op uitgebreide schaal en met de lancering van een vernieuwd productassortiment. Van het Amerikaanse patentfront komt zojuist nog het gunstige bericht dat een administratieve rechter bij de U.S. International Trade Commission in een voorbeslissing heeft bepaald, afgelopen vrijdag, dat het lijmloze laminaat van Pergo (met het Uniclic-systeem van Unilin) en de daarbij behorende leginstructies niet strijdig zijn met een aantal patenten die in het bezit zijn van Välinge Aluminium (Berry).

(Pergo/Parketplein, 07-11-2001)

 
Parket Expo blijft in Utrecht
Beursorganisator Promotion Projects heeft in samenspraak met de adviescommissie de knoop doorgehakt. De Parket Expo 2002 wordt gewoon in de Utrechtse Jaarbeurs gehouden. Als datum is voor 15, 16 en 17 september gekozen. Hiermee komt aan alle geruchten dat de beurs naar Maastricht verplaatst zou worden een einde. "We hebben de afgelopen weken nauwgezet de mening van de branche gepeild," vertelt Petra Loos. "Wanneer je de balans opmaakt hoeveel exposanten je erbij krijgt als je naar een andere locatie uitwijkt of wanneer je in de Utrechtse Jaarbeurs blijft, blijkt deze in het voordeel van Utrecht uit te slaan. Dit is ook in het belang van de Europese Kampioenschappen Parketleggen. Bovendien hadden we al een afspraak met de Jaarbeurs."

(Parketplein, 05-11-2001)
 
Select op zelfde voet voortgezet
Na het overlijden van Dirk Ederzeel is S. Jimidar de nieuwe directeur-eigenaar van Select Parket uit Lelystad geworden. De heer Jimidar verklaart dat er verder geen veranderingen zullen plaatsvinden bij Selecta en dat men op dezelfde voet verder gaat. Hieronder volgt een 'in memoriam' geschreven door Jaap Wijte. In memoriam Dirk Ederzeel Op 23 oktober 2001 is ons ontvallen Dirk Ederzeel, geen onbekende in de parketbranche. Een slopende ziekte heeft helaas veel te vroeg een einde gemaakt aan zijn leven. Het is werkelijk een groot verlies omdat Dirk een self-made man was en het parketgebeuren tot in de kleinste details onder de knie had. Begonnen in het parketvak als vloerenlegger vond hij al gauw zijn plaats als vertegenwoordiger. Dat was voor Dirk nog niet de plaats die hij wenste. Hij begon zijn parketfabriek onder de naam Select Parket in Lelystad. In deze fabriek kon hij al zijn fantasieën en ideeën kwijt. Als een echte autodidact nam hij kennis van al hetgeen nodig was voor het goed functioneren van een parketfabriek. Van het natuurlijk drogen tot kunstmatig drogen, van inkoop van alle mogelijke en onmogelijke machines. Als een fabriek de gewenste machine niet kon leveren maakte Dirk de machine zelf. En vooral de inkoop van hout niet te vergeten. Kwaliteit stond hoog in zijn vaandel. Naast de normale standaard productie legde Dirk zich meer en meer toe op het produceren van speciale borduren, panelen sterren, etc. In de jaren dat ik met hem heb mogen samenwerken hebben we vele mogelijke en bijna onmogelijke dessins geproduceerd voor de Engelse markt. In herinner mij nog als de dag van gisteren dat we voor de Sultan van Brunai in een groot Engels landgoed een parketvloer hebben gemaakt bestaande voor een groot gedeelte uit een vliegers dessin in een cirkel gelegd met rondom een borduurrand in de vorm van een gevlochten touw. De vraag naar speciale dessins nam zo'n vlucht dat de computer en een lasermachine noodzakelijk werden. Op diverse shows in Nederland en Engeland stonden Dirk zijn showborden en de parketbranche en de consumenten vergaapten zich aan de vele mogelijkheden welke zich openbaarden. Daarnaast was Dirk een verwoed watersporter. Het bouwen van een motorjacht van alle moderne snufjes voorzien was zijn lust en zijn leven. Helaas is aan zijn leven een einde gekomen maar de herinnering aan hem zal ons nog lang bijblijven bij het zien van al die mooie parketvloeren. Een bekend gezegde is 'hout begint te leven als het gestorven is'. Dirk leefde heel bewust en daarom zullen wij hem ook heel bewust blijven herinneren.

(Jaap Wijte, 02-11-2001)
 
CAO-voorstel FNV
Vandaag (31 oktober) presenteerde de FNV Bouw zijn voorstel voor de nieuwe CAO-parket die in 2002 van kracht moet worden. FNV Bouw gaat wederom uit van een eenjarige CAO. "De voorstellen moeten nog aan de leden worden voorgelegd," aldus voorlichter Anne Pols. "Wanneer de leden wat anders willen, dan kan dat vanzelfsprekend." De bond stelt voor de lonen structureel te verbeteren met 4 procent. "Bij de looneis wil FNV Bouw de economische situatie in het oog houden. Die is onzeker sinds de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten." Verder wil de bond onder meer jongeren naar hun ervaring belonen, niet langer naar leeftijd. De bond streeft ook naar een leermeestertoeslag, voor werknemers die een leerling begeleiden. Vakantierechten die langer dan een jaar worden gereserveerd, zullen in de regeling voor 'verlofsparen' worden ondergebracht. Werknemers vanaf 45 jaar die met deze regeling vakantiedagen sparen voor een 4-daagse werkweek op hun 55e, moeten van de werkgever een bonus krijgen van 50 procent van deze dagen. FNV Bouw wil alle werknemers van 55 jaar en ouder het recht geven om vrijwillig in een 4-daagse werkweek van 32 uur te gaan werken met inzet van verlof, adv en feestdagen. Pensioenderving wil de bond via de werkgever compenseren. Voor werknemers van 50 jaar en ouder moet overwerk niet langer verplicht zijn. FNV Bouw wil bovendien dat de parketsector de komende tijd een gedegen plan ontwikkelt voor loopbaanbeleid. Daar hoort ook een campagne in de bedrijfstak bij, die scholing en ontwikkeling onder de aandacht brengt. FNV Bouw houdt op woensdag 7 november een landelijke vergadering voor alle leden in de parketsector. Dat gebeurt om 20.00 uur in het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht. In een vergadering met alle bonden stelt de FNV op 19 november het definitieve gezamenlijke arbeidsvoorwaardenbeleid vast.

(Parketplein, 31-10-2001)
 
ZZP of OZP?
Ook werkgeversorganisaties azen op de zelfstandige vloerenlegger, zo blijkt uit de recentelijk opgerichte vereniging OZP Afbouw en Onderhoud. Het betreft een initiatief van de Koninklijke Vereniging FOSAG en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). "Er wordt onvoldoende gestructureerd bijstand aan deze groep ondernemers geboden," vindt FOSAG-voorzitter Jan van der Worp, die bewust spreekt van OZP-ers (ondernemers zonder personeel), in plaats van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel). De FNV heeft de ZZP-ers enige tijd geleden een tehuis gegeven binnen de Vereniging Zelfstandigen Bouw. Van der Worp vindt dat de zelfstandigen in de afbouw en onderhoud daar niet thuishoren. "De FNV richt zich op werknemers, niet op ondernemers. En zelfstandige ondernemers moeten door een echte ondernemersorganisatie worden ondersteund." OZP-ers kunnen bij de nieuwe vereniging terecht met vragen over het zelfstandig ondernemerschap, wetgeving en men biedt daarnaast juridische hulp. Ook is er voor de OZP-er een verzekeringspakket ontwikkeld. Binnen de FNV Bouw ligt men niet wakker van het initiatief van de werkgeversorganisaties. Voorlichter Anne Pols: "De FOSAG zegt al langer dat deze zelfstandigen tot hun branche behoren. Wij zien dat meer als onze manier van werken. Maar een stuk concurrentie is helemaal niet erg. Wij bieden onze leden een professioneel pakket met persoonlijk advies inzake allerhande vraagstukken die op hun weg komen; verzekeringen, juridische hulp, enzovoorts. De mensen moeten zelf maar bepalen waar hun belangen het beste behartigd worden."

(Parketplein/Ondernemen!, 29-10-2001)
 
Personeelswisseling bij CBW
Marjolein Rohde neemt eind deze maand afscheid als contactpersoon voor de Vaksectie Parket. Haar taken worden overgenomen door Tos Baalman, die begin deze maand bij de CBW in dienst kwam als beleidsmedewerker. De CBW heeft deze maand ook een nieuwe voorzitter aangetrokken in de persoon van Jaap Koster. Koster is oud-manager Wonen en oud-directeur Magazijn de Bijenkorf te Amsterdam. Hij was tevens actief in de Federatie van Meubileringsbonden. Koster volgt hiermee de heer Snater op (directeur Carpetland) die indertijd was aangesteld om het belang dat de CBW stelt in het segment vloeren en de Vaksectie Parket te onderstrepen. "Het vertrek van de heer Snater verandert daar niets aan. De professionaliteit van de Vaksectie Parket is de afgelopen jaren verder versterkt. De Vaksectie is naast de segmenten keukens en woninginrichting uitgegroeid tot een belangrijke pijler van de CBW. Ik ben ervan overtuigd dat Tos Baalman, die zich nadrukkelijk met de verdere profilering en belangenbehartiging van de Vaksectie zal bezighouden, zich daar ook de komende jaren op deskundige wijze voor zal inspannen," aldus Marjolein Rohde in haar slotwoord aan www.parketplein.nl.

(Parketplein, 26-10-2001)
 
Oostenrijkers kritisch tevreden
De statistieken over het eerste halfjaar van 2001 laten voor de Oostenrijkse parketindustrie per saldo een positieve ontwikkeling zien. De export is zowel in volume als in geld gemeten flink gestegen. In vergelijking met een jaar eerder werden ruim 1,7 miljoen vierkante meter uitgevoerd, een toename van bijna 15 procent. De waarde van de export bedroeg circa een half miljard Schilling. De belangrijkste afzetmarkt voor de Oostenrijkse parketindustrie blijft de Europese Unie. De afzet in de EU steeg zelfs met 30 procent. Er wordt vooral naar Duitsland, Zwitserland en Italië uitgevoerd. De export naar Engeland en Spanje zit in de lift. Dat laatste geldt ook, tot verbazing van de producenten, voor Denemarken en Zweden. De invoer van parket is in het eerste halfjaar met 2,2 miljoen vierkante meter niet wezenlijk veranderd. De invoer uit de EU nam toe met een kwart, de invoer uit Oost-Europa daalde met 20 procent. De importen uit China nemen steeds meer in betekenis toe. In waarde gemeten exporteren de Oostenrijkers tot hun tevredenheid nu meer dan ze importeren. Ontevreden zijn de producenten met de ontwikkeling van de prijzen. De teruglopende conjunctuur in Midden-Europa en vooral in Duitsland komt gevoelig aan. Omdat veel van het voor de uitvoer bestemde volume aldaar niet meer is af te zetten, wordt door prijsdalingen ook de thuismarkt onder druk gezet. Los daarvan signaleert men dat in toenemende mate producten uit het Verre Oosten op de Europese markten terecht komen. Voor de liefhebbers: bij de houtsoorten maakt eiken een serieuze come-back.

(Österreichische Parkettindustrie/Parketplein, 24-10-2001)
 
Woninginrichting in de plus
In augustus is de omzet van de Nederlandse detailhandel 8,1 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De winkels in woninginrichtingsartikelen (meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking) bleven met een plus van 5 procent iets achter op het gemiddelde. Over de eerste acht maanden van het lopende jaar scoren de woninginrichters +5,7 procent. Vooral drogisterijen (+11,5), consumentenelectronica (+10,2) en huishoudelijke artikelen (+7,9) deden het in augustus goed. De doe-het-zelfwinkels bleven iets achter met een uitkomst van 4,3 procent meer. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat winkelen flink duurder is geworden. In vergelijking met augustus vorig jaar liggen de winkelprijzen 5,5 procent hoger. Het volume van de omzet is met 2,5 procent gestegen. In totaal heeft de consument in augustus voor 6,3 miljard euro in de detailhandel uitgegeven. Per huishouden is dit een besteding van gemiddeld 920 euro. Van dit bedrag is bijna tweederde uitgegeven in de non-foodbranches van de detailhandel.

(Parketplein/CBS, 22-10-2001)
 
Certificaat als verkoopargument?
Op vrijdag 16 november organiseert Febelhout (de Belgische federatie der ondernemingen van de houtverwerking) in samenwerking met andere houtorganisaties een studiedag over nut en noodzaak van certificering van duurzaam beheerde bossen en van houten producten. Voor parketverkopers kan het van belang zijn dat Febelhout er alvast rekening mee houdt dat het certificaat in de toekomst een verkoopargument kan worden. "Nu reeds kunnen we vaststellen dat er vanuit de consument een toenemende vraag is naar gecertificeerde houten producten. Deze vraag kan in de toekomst sterk toenemen en zou snel kunnen evolueren tot een eis." Meer informatie over deze dag is te vinden op www.febelhout.be.

(Febelhout/Parketplein, 22-10-2001)
 
Spookhuis met een staartje
"Ik betreur de wijze waarop de branche te kijk is gezet," aldus Ad van Mierlo van Instituut Gildevaart in een reactie op de RTL4-uitzending Spookhuis van afgelopen dinsdag. "Sindsdien staat mijn telefoon roodgloeiend. Met positieve maar ook negatieve reacties." Uw tv-debuut is dus niet goed gevallen? "Ik heb in het programma gezegd dat de consument ten aanzien van kwaliteit er onder meer op kan letten of de legger gecertificeerd of gediplomeerd is en of hij is aangesloten bij een organisatie zoals de CBW en VPL. Maar ik heb daar aan toegevoegd dat er ook goede ongeorganiseerde parketbedrijven zijn en dat er parketteurs zijn die dan wel niet over een diploma beschikken, maar al jaren in de parketbranche werkzaam zijn en echt wel hun vak verstaan. De programmamakers vonden die kanttekening blijkbaar niet interessant want ze hebben haar er gewoon uitgeknipt. Dit terwijl ik nota bene nadrukkelijk heb gevraagd of deze ook in het programma werd uitgezonden. Als gevolg hiervan heb ik al de nodige verwijten op mijn bord gekregen. Als ik het een en ander uitleg begrijpt men het wel, maar het blijft vervelend. Ik probeer nu via de consumentbond een publicatie te regelen om de consument goed en objectief op de hoogte te brengen. Spookhuis heeft in het programma een indruk gewekt die niet waar is en de branche geen goed doet." Wel positief vindt Van Mierlo het aantal mensen dat naar aanleiding van het programma contact heeft gezocht met Gildevaart om er een opleiding of cursus te volgen.

(Parketplein, 19-10-2001)
 
Huis & Interieur verdwijnt (niet)
Op het recent gehouden consumentenevenement Woonbeurs Amsterdam ging het gerucht dat Huis & Interieur verdwijnt. Het resterende interieuraanbod zou worden ondergebracht in de totale Huishoudbeurs. Interieurexposanten zouden niet tevreden zijn over de kwaliteit van het publiek en andere beursevenementen zouden veel meer aan de verwachtingen voldoen. "Het gerucht is waar, alleen de achterliggende redenen kloppen niet," aldus productmanager Saskia Poulissen. "Huis & Interieur was in feite als beurstitel al geïntegreerd in de Huishoudbeurs. Dit heeft echter niet de toegevoegde waarde opgeleverd waar we als beursorganisatie op gerekend hadden. Vandaar dat we ten aanzien van onze marktcommunicatie gekozen hebben voor een vereenvoudiging. Dat wil zeggen dat het concept en de inhoud niet zullen veranderen. Huis & Interieur wordt nu als het ware opgenomen in de Huishoudbeurs en valt vanaf nu onder dezelfde naam. De bezoekers aan de Huishoudbeurs verwachten ten aanzien van het aanbod het nodige aan interieur en dat zullen we dan ook in de toekomst blijven brengen." De komende Huishoudbeurs wordt van 15 tot en met 24 maart gehouden in de Amsterdamse RAI.

(Parketplein, 19-10-2001)
 
Parket Expo najaar 2002
De afgelopen paar weken gonsde het van de geruchten rond niet alleen het tijdstip, maar ook de locatie van de komende Parket Expo. "De branche heeft te kennen gegeven niet gelukkig te zijn met de geplande datum 12 tot en met 14 mei, vanwege Hemelvaart, Pinksteren, enzovoorts. We hebben een en ander doorgenomen met de adviescommissie en besloten dat de beurs verschoven wordt naar september of begin oktober 2002," aldus beursorganisator Rob Simoons van Promotion Projects. In de branche wordt ook met regelmaat Maastricht als nieuwe locatie genoemd in plaats van de Utrechtse Jaarbeurs. "De branche heeft ook aangegeven internationaler te willen opereren. Een andere locatie zou uitkomst kunnen bieden. Drie locaties komen daarvoor in aanmerking: Utrecht, Amsterdam en inderdaad ook Maastricht. Maar een beslissing daarover is nog niet gevallen. We zijn nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek dat we in razendsnel tempo hopen af te ronden. We onderzoeken daarbij de beschikbaarheid - is de locatie pasbaar in de gewenste periode? - en de kosten van een nieuwe locatie. Vervolgens maken we in overleg met de branche een keuze."

(Parketplein, 17-10-2001)
 
Woonbeurs kwalitatief hoogstaand
Afgelopen week werd in de RAI voor de negende maal De Woonbeurs Amsterdam gehouden. Op de ruim 33.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte met in totaal 265 exposanten waren 34 deelnemers uit de vloerensector vertegenwoordigd. De Parketmeesters hadden samen met hun leveranciers weer een indrukwekkende stand neergezet. "De stand is ruimtelijk opgezet en dat trekt veel publiek," aldus Parketmeester-voorzitter Ruud van der Woerdt. "Het lijkt me uniek dat je met je concurrenten op één stand vertegenwoordigd bent," meende Edwin Cools van Rooding Parket, dat ook van de partij was op de stand van de Parketmeesters. Laminaatleverancier Quick-Step promootte onder andere Perspective, laminaatplanken met V-groef die gecreëerd wordt bij het in elkaar klikken van de planken. "Perspective verkoopt enorm goed," stelt marketing manager Philiep Caryn. "Wat me echter verbaast is de populariteit van ons tegellaminaat met realistische design en voelbare oppervlaktestructuur. Dit product was vooral gericht op de Amerikaanse markt. Als ik geweten had dat het product het op deze beurs zo goed zou doen, had ik er wat meer ruimte voor ingeruimd." Gezien aanbod en belangstelling blijken planken vloeren het nog steeds goed te doen. De Woonbeurs 2001 was weer in alle opzichten een kwalitatief hoogstaande beurs, daar waren bezoekers en exposanten het wel over eens. Volgend jaar is het de bedoeling dat er aan de consumentenbeurs een vakhal wordt gekoppeld (zie verslag Inter Decor 2001). "Dat is zo goed als rond," vertelt beursorganisator Annette van Baarle. "Je moet de hal zien als een soort van superlounge waar vakmensen elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit men ook een bezoek aan de Woonbeurs kan brengen. Binnen de branche bestaat er de behoefte om elkaar jaarlijks te ontmoeten en te informeren over de laatste ontwikkelingen."

(Parketplein, 15-10-2001)
 
Parket in het Spookhuis
Dinsdag aanstaande is het zover. Dan staat het RTL4-programma Spookhuis volledig in het teken van parket. In het programma komen een aantal klachten over parket aan de orde, maar wordt er tevens dieper ingegaan hoe klachten te voorkomen zijn. De redactie van het populaire televisieprogramma heeft daarvoor onder meer opnames gemaakt bij de Centrale Branchevereniging Wonen, VPL en Instituut Gildevaart, waar onder meer een praktijkles werd gefilmd. "Ik heb ze in mijn interview verteld hoe de consument zelf ook op een aantal zaken kan letten," aldus parketopleider Ad van Mierlo. "Zoals: heeft hij te maken met gecertificeerde of gediplomeerde leggers, bij welke organisatie is het bedrijf aangesloten en hoe zit de garantie daar in elkaar (wat overigens niet wil zeggen dat een niet aangesloten parketteur niet een goede vakman kan zijn), dat hij zelf bij de parketteur om informatie kan vragen over het vochtgehalte van het hout en de ondervloer." Hoe positief dit ook alllemaal klinkt, feit blijft dat de insteek van het programma natuurlijk klachten bij parket en houten vloeren is, waardoor er toch een negatieve nagalm blijft hangen. Van Mierlo: "Afhankelijk van hoe men in de opnames snijdt en wat men uiteindelijk uitzendt denk ik dat de uitzending een positief vervolg kan krijgen. Brancheorganisaties leggen de garantiesystemen goed uit en in mijn verhaal krijgt de consument voldoende handvaten waarmee deze een goed product kan kopen. Bovendien wordt duidelijk gemaakt dat er een gedegen vakopleiding is, wat het imago van de branche alleen maar ten goede komt. Maar hoe het ook uitpakt, ik verwacht dat er binnen de branche voldoende mensen worden wakker geschud en mijn telefoon de andere dag zal rinkelen."

(Parketplein, 12-10-2001)
 
Paloheimo wil parketproductie afstoten
De Paloheimo-groep wil zijn verliesgevende parketindustrie afstoten. Het staken van de werkzaamheden van Paloheimo Parquets Oy wordt in overweging genomen omdat geen enkele onderneming van buitenaf interesse lijkt te hebben in een eventuele overname. "We hebben enkele maanden naar kopers gezocht," bericht managing director Eero Raitio. "Staking van onze activiteiten blijft daardoor als enig alternatief over. Twee jaar geleden lanceerden we een uitgebreid herstructureringsprogramma, maar we hebben de verliezen geen halt toe kunnen roepen. Op grond van de zich voortzettende verliezen en de grote investeringsbehoefte bevinden we ons nu in een heel penibele situatie. De definitieve beslissing over onze toekomst zullen we over zes weken nemen na intensief overleg met ons personeel." De parketindustrie van Paloheimo werkt sinds meerdere jaren met voortdurend hoge verliezen. De moeilijkheden werden versterkt door de verslechterde marksituatie voor parket aan het eind van vorig jaar alsook door de gedaalde prijs van parket. Voor de parketfabriek van Paloheimo in Lemoine (Frankrijk) wordt eveneens een koper gezocht. Paloheimo Parquets Oy's jaarlijkse productie beslaat circa 1,3 miljoen vierkante meter. Het bedrijf telt zo'n 200 medewerkers, waarvan er 120 in Finland werken.

(Parketplein/Paloheimo, 10-10-2001)
 
Parketlegcursus afgeblazen
De cursus voortgezet parketleggen die aanstaande dinsdag (4 september) had moeten beginnen gaat definitief niet door. Initiatiefnemer Ad van Mierlo heeft zich tot het laatst toe ingespannen om tenminste het minimum aantal benodigde cursisten binnen te halen (zie nieuws van 8 augustus op deze pagina). "Het is me niet gelukt dit te bewerkstelligen," vertelt Van Mierlo. "Jammer, maar blijkbaar is er geen interesse om dieper en breder over het vak te worden geïnformeerd. Wat de kwaliteit alleen maar ten goede had kunnen komen. Vooralsnog heb ik geen energie om een dergelijke cursus nog eens op te zetten. Wat ik nog het meest betreur is dat ik de 20 enthousiaste docenten uit een keur aan bedrijven die hun medewerking hadden toegezegd, heb moeten teleurstellen. Vakmensen die de cursisten heel wat hadden kunnen bijbrengen over de laatste ontwikkelingen bij tal van producten."

(Parketplein, 31-08-2001)
 
Parketwerknemers wijken af
Volgend jaar worden werknemers die vallen onder de parket-cao ondergebracht in een nieuw loon- en functiegebouw. De inventarisatie van functies, resulterend in 25 verschillende karakteristieken, is inmiddels afgerond. Op dit moment worden deze gewaardeerd en gaat een adviesgroep na hoe de beloning in de praktijk is. Werk- en denkniveau, ervaring, verantwoordelijkheden en communicatieve vaardigheden vormen hierbij de criteria. De eerste resultaten, zo valt te lezen in de jongste uitgave van de Houtkrant van de CNV, tonen aan dat er in de bedrijfstak een groot verschil blijkt te zijn tussen werknemers in parketfabrieken en werknemers in de detailhandel. Hoewel de cao, zoals bekend, beide groepen dekt, zou het volgens de CNV beter zijn als iedere groep een eigen functie-indeling krijgt. Indien het niveau inderdaad verschillend blijkt, kunnen afzonderlijke bedrijven uiteindelijk de vastgestelde functies en loonschalen met de eigen praktijk vergelijken en hiervan afwijken. Als het nieuwe loongebouw staat, wordt er verder gepraat over een definitief beoordelingssysteem.

(Hout- en Bouwbond CNV/Parketplein, 31-08-2001)
 
Synergie Hoebeek-Tarkett
De groep Tarkett Sommer brengt, naast een breed aanbod aan andere vloerbedekkingen, al tientallen jaren in Zweden vervaardigd lamelparket onder de naam Tarkett op de markt. De firma Hoebeek, producent van onder meer massief houten vloeren en plinten, laat nu weten dat zij tot een overeenkomst is gekomen met Tarkett Sommer om het Tarkett lamelparket te gaan verdelen op de Belgische markt. "Door een stijgende consumentenvraag naar houten vloeren, is het duidelijk dat legklare lamelparketten een steeds belangrijker marktaandeel zullen veroveren," verklaart Rudi Hoebeek, zaakvoerder van Hoebeek NV. Tarkett wil zijn belang in de parketvloeren op de Belgische markt uitbreiden en doet daarom een beroep op Hoebeek, het sinds 1904 in houtbewerking gespecialiseerde bedrijf uit Willebroek. Tarkett noemt Hoebeek de ideale partner mede vanwege het specifieke marketingconcept en het logistieke netwerk van Hoebeek voor de Belgische houthandel en de parketteerbranche. Hoebeek steekt op zijn beurt Tarkett een pluim op de hoed, door te verklaren tot deze samenwerking te zijn gebracht door de productie-ervaring, het ruime assortiment en de ecologische en hoge kwaliteitsnormen van haar nieuwe medespeler. Tot het totaalconcept dat voortvloeit uit de synergie tussen Tarkett en Hoebeek behoren aangepaste plinten, overgangsprofielen, onderhoudsproducten, ondervloeren, lijmen en accessoires. De lancering van de Tarkett lamelparketten in een aangepaste Hoebeek-presentatie, gebeurt op Europarket.

(Hoebeek/Tarkett/Parketplein, 29-08-2001)
 
Europa Parket in stukken door
Het op 13 augustus jl. failliet verklaarde Europa Parket BV maakt in stukken verdeeld een doorstart. Midden vorige week werd bekend dat de leg-orderportefeuille van de filialen Barneveld en Neede is overgenomen en dat deze vestigingen weer open gaan. Tegelijkertijd is de orderportefeuille van de door de consument zelf te leggen afhaalvloeren van alle zeven filialen overgenomen. Afgelopen vrijdag zijn ook de legorders van Nieuw-Vennep en Bleiswijk verkocht. Naar verwachting van woordvoerder mr Caris van Dirkzwager Advocaten & Notarissen te Nijmegen, het kantoor van de curator, wordt vandaag (maandag 27 augustus, red.) de handtekening gezet onder het document dat de overname van filiaal Wormerveer regelt. Over Drachten en Utrecht is men nog in onderhandeling, maar waarschijnlijk wordt een en ander deze week afgerond. Er zijn meerdere partijen betrokken bij de reeds overgenomen orderportefeuilles en ook bij de nog lopende onderhandelingen. Hoeveel van de 75 man die zijn ontslagen hun baan terugkrijgen, is nog niet te zeggen. Inmiddels heeft FNV Bondgenoten vermoedens geventileerd dat het Barneveldse bedrijf via een sterfhuisconstructie bewust heeft aangestuurd op een faillissement, nadat werkkapitaal is overgeheveld naar het gezonde Flamingo Parket BV, het nieuwe groothandels- en productiebedrijf. In reactie hierop zegt mr Caris dat dergelijke aantijgingen standaard worden onderzocht, zo ook nu. Europa Parket zelf geeft geen commentaar voordat directeur A. van Geffen bij de bond om opheldering heeft gevraagd.

(Parketplein, 27-08-2001)
 
Parador wint 'Klickstreit'
In de juridische strijd tussen Norske Skog en Parador over de rechten op een lijmvrij kliksysteem, hebben de rechters van de arrondissementsrechtbank van het Duitse Braunschweig zich op 18 juli jl. in het voordeel van Parador uitgesproken. Norske Skog Flooring AS uit Noorwegen claimt een bepaald onderdeel van een klikverbinding voor laminaatvloeren, dat eveneens figureert in een patent van Parador, als het zijne en eiste dat Parador zou stoppen met de verkoop van zijn 'Clever Click'-vloeren. De rechters zagen hiertoe geen aanleiding, nadat Parador in de tussentijd een aanpassing van het profiel heeft openbaar gemaakt. Behalve een kleine partij uit de periode van de introductie op de markt, blijft 'Clever Click' zodoende in de handel. Volkmar Halbe, bedrijfsleider van Parador, zegt ondanks de voor hem gunstige beslissing erover na te denken om in beroep te gaan: "Wij zijn ervan overtuigd dat er wereldwijd talrijke ondernemingen betrokken zijn bij deze juridische strijd en belang hebben bij een diepgravende opheldering van deze affaire."

(Parketplein/DRW-Verlag, 23-08-2001)
 
Vereniging treedt naar buiten
In een persbericht laat de nieuwe Belgische vereniging van parketplaatsers weten dat zij voor het eerst haar gezicht zal tonen op de beurs Europarket, komende maand in Kortrijk. Dan wordt het nieuwe logo kenbaar gemaakt en worden de verdere plannen geopenbaard. Vast staat in ieder geval dat er vanaf januari 2002 een documentatie en info-centrum komt te Ieper. Xavier Desmit, de voorzitter van de vereniging, meldt verder dat er druk gewerkt wordt aan het maken van het opleidingsboek voor parketplaatsers en een lastenboek, dat men voorts bezig is met een geschillencommissie en met expertisezaken en scholing. De vereniging is onafhankelijk en richt zich tot ieder in België die ook maar iets met parket te maken geeft. De vereniging bestaat uit een bestuur met als voorzitter, zoals gezegd, Xavier Desmit, de ondervoorzitter is Sylveer De Dobbelaere en Filip Coveliers heeft de taken van secretaris op zich genomen. Een en ander aangevuld met vakmensen, leveranciers en andere betrokkenen. Meer informatie (en tevens adres van het Belgische DIC in oprichting): Oostkaai 44-C, B-8900 Ieper, telefoon (0032)-(0)57-201676, fax (0032)-(0)57-205052.

(BVvP/Parketplein, 22-08-2001)
 
Organisatie EK-parketleggen op koers
Op 8 augustus is bij Centrum Hout een levensgrote afbeelding van de advertentie van de sponsors van het Europees kampioenschap parketleggen onthuld. De branche blijkt het evenement goed op te pikken. Leveranciers dragen enthousiast hun steentje bij. Hierdoor heeft de organisatie inmiddels het budget weten op te schroeven. Door de inzet van branche en organisatie lijkt het evenement uit te groeien tot een toonaangevend Europees evenement waar andere branches een voorbeeld aan kunnen nemen. Voor de winnaar en de nummers 2 en 3 van de wedstrijd is door kunstenares Brunhilde van Vuuren-Löwe een prachtig bronzen beeldje gemaakt dat beschikbaar wordt gesteld door Eemland Parket, Documentatie Informatie Centrum (DIC) en Amorim Benelux BV. Ook het andere evenement dat op de komende Parket Expo in mei in de Utrechtse Jaarbeurs wordt gehouden ligt op koers. De plannen om het wereldrecord parketleggen (15 vierkante meter parket binnen 4 minuten) te verbreken, worden sinds kort gecoördineerd door een daarvoor speciaal in het leven geroepen Commissie Wereldrecord Parket. Hierin hebben zitting Aart Tibboel (Hatibo), Gerard Pruysen (Pruysen Parket), Jan v/d Kroef en Ad van Mierlo (Gildevaart). Van Mierlo: "De plannen zijn zo goed als klaar. We hebben de film van het Duits wereldrecord bekeken en ik weet het zeker: Dat kunnen wij ook! Het wordt een grandioos spektakel. Ook de televisie heeft al interesse getoond. We hebben voor de eventuele registratie contact opgenomen met het Guiness Book of Records."

(Parketplein, 21-08-2001)
 
Faillissement Europa Parket
Maandag 13 augustus is het faillissement uitgesproken over negen vestigingen van Europa Parket. Eerder dit jaar gaf het bedrijf nog te kennen de winkels te zulllen restylen omdat de omzet achter bleef op de prognose. Dit vanwege de verwikkelingen rond de groothandels- en productieactiviteiten. Zo werden in mei 2000 de groothandelsactiviteiten sterk afgeslankt wat leidde tot de liquidatie van het zusterbedrijf DIN Parkett. Tevens werd een strategische koerswijziging ingezet voor het zusterbedrijf Europa Parkett (Deutschland) GmbH. Flamingo Parket BV werd de nieuwe naam voor het groothandels- en productiebedrijf. De directie stelt dat dit bedrijf geen problemen kent en dat het faillissement puur de detailhandelsvestigingen betreft. "Begin dit jaar hebben we een serieuze reorganisatie in gang gezet. De negatieve marktontwikkelingen hebben ons uiteindelijk de das om gedaan. We hopen nu dat de curator een doorstart mogelijk maakt voor de gezonde zaken van Europa Parket," aldus directeur A. van Geffen. "Het onderzoek naar deze doorstart is vrij serieus. We verwachten hierover volgende week meer duidelijkheid over te krijgen. Dat is ook nodig want hiermee kun je een het aantal gedupeerde consumenten opvangen. Ben je te laat dan raak je een groot deel van je orderportefeuille kwijt. De curator deelt deze mening ook. De curator zal daarnaast zo goed als het kan de belangen van de betrokken leveranciers in ogenschouw nemen."

(Parketplein, 15-08-2001)
 
Directiewisseling Woodpecker
Rob van der Hoort is sindskort de nieuwe directeur van Woodpecker uit Mijdrecht. Van der Hoort is geen bekende uit de branche. Hij was eerder werkzaam als commercieel directeur bij Sparta Fietsen. Ook Tarkim kende een wisseling van de wacht. Daar is Aad van Noort aangetrokken als nieuwe directeur. Bart Otto kon daardoor begin deze week zijn werkzaamheden als directielid neerleggen. Hans Ebbelink blijft nog wel tot 1 oktober als directeur aan Tarkim verbonden. Steven Otto blijft voorlopig nog aan als directeur van Woodpecker.

(Parketplein, 14-08-2001)
 
Weinig animo voor parketcursus
Op 4 september moet volgens planning op het Instituut Gildevaart te Nieuwegein de cursus voortgezet parketleggen van start gaan. De kans dat de cursus doorgaat is echter op dit moment zeer klein. "Als op 20 augustus niet tenminste tien deelnemers zich hebben aangemeld zie ik me genoodzaakt de cursus af te blazen," vertelt een teleurgestelde Ad van Mierlo, parketopleider op Instituut Gildevaart. "Ik heb nu nog maar drie aanmeldingen binnen." De cursus voortgezet parketlegggen is bedoeld voor diegenen die de beschikking hebben over een diploma niveau 2, over diverse certificaten van parketcursussen, of tenminste vijf jaar legervaring en/of verkoopervaring. Van Mierlo: "Bij de voortgezette cursus wordt veel dieper, maar ook breder, op elk onderdeel ingegaan. Er wordt lesgegeven door een keur aan docenten uit het vak. Men wordt breed geïnformeerd door tal van producenten die op hun eigen terrein, variërend van lijmen en lakken, tussenvloeren, hout, enzovoorts, uitleg geven aan de cursisten. Wanneer men bij wil blijven is deze cursus onmisbaar; zeker voor diegenen die een leidinggevende functie willen gaan bekleden." Belangstellenden kunnen zich tot 20 augustus opgeven bij Instituut Gildevaart ter attentie van Mevrouw Ria Nederend, Postbus 28, 3430 AA Nieuwegein.

(Parketplein, 08-08-2001)
 
Nieuwe controleronde SZW
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat de Arbeidsinspectie het gebruik van vluchtige organische stoffen verder gaat controleren. Zo'n 1000 bedrijven waar regelmatig wordt gewerkt met vluchtige organische stoffen, worden door de Arbeidsinspectie bezocht. Daarnaast worden ongeveer 150 bedrijven in de grafische sector en in de sector autospuiterijen geïnspecteerd. Sinds 1 oktober 2000 geldt voor de grafische sector en voor autospuiterijen een vervangingsplicht. De Arbeidsinspectie gaat controleren of werkgevers in deze sectoren zich aan de nieuwe regels houden. Zoals bekend werd de vervangingsplicht voor binnenschilders en tapijt- en parketleggers al eerder van kracht. De Arbeidsinspectie heeft in een eerder inspectieproject al hierop gecontroleerd. Bedrijven waar verder regelmatig met vluchtige organische stoffen wordt gewerkt, zijn te vinden in onder meer de sectoren bouwnijverheid, scheepsschoonmaak, textiel en metaalbewerking. De Arbeidsinspectie gaat in deze sectoren bekijken in hoeverre gebruik wordt gemaakt van vluchtige organische stoffen. Daarnaast wordt bekeken of werkgevers aandacht hebben besteed aan de risico's van het gebruik van deze stoffen en welke maatregelen werkgevers hebben getroffen om de risico's te verminderen. Ook de binnenschilders en tapijt- en parketleggers zullen in dit deel van het project opnieuw worden gecontroleerd.

(Parketplein/SZW, 06-08-2001)
 
'Step into the future'

Onder het marketingmotto 'Interieurtrends spelen een steeds belangrijker rol in keuze en advies rond vloerbekleding', presenteert Europarket komende september de randmanifestatie 'Step into the future'. Vloeren verkopen is lang niet meer zo eenvoudig als voorheen, zo lijkt de Kortrijkse beursorganisatie in een persbericht te willen suggereren. "Voordien waren technische, functionele en praktische kenmerken van primordiaal belang. Nu zijn deze elementen ruim onvoldoende als verkoopsargument. Trends en stijlen en het daarin plaatsen van het product, spelen minstens even sterk mee." Europarket wil vanaf de editie 2001 haar exposanten en bezoekers informeren over wat komen zal in de interieurwereld. In het kader van 'Step into the future' komt er een Trendforum, centraal gelegen in de beurs, waar aan de hand van een aantal thema's de nieuwe tendensen in de woonsector algemeen, en de vloerproducten specifiek, zullen worden toegelicht. Praktisch is de stalenbank met productstalen van de exposanten, die al een toepassing zijn van de aangehaalde thema's. Verder zijn er dagelijks trendseminars voor de uitdieping van een en ander. Ook de parketbranche ontkomt niet - of zij nou wil of niet - aan de benoeming van de woonthema's voor de nabije toekomst. Dat zijn respectievelijk Memories (nostalgisch, artisanaal, rustiek, gebruikt, eventueel gewit), Forties (design van vroeger, vintagelook, luxe, lounge-effect) en Smarties (technische snufjes, optische effecten, kleur, fun, flexibel). Voor meer info en reserveringen, zie: www.europarket.com.

(Parketplein/Europarket, 01-08-2001)

 
Duitse parketindustrie somber
Ralph Plessmann, de voorzitter van de vereniging van Duitse parketproducenten (VDP) maakt zich ernstige zorgen over de recente terugval van het aantal goedgekeurde nieuwbouwplannen in zijn land. Die zijn met zo'n 25 procent ingezakt. Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de VDP sprak Plessmann over "een instorting met het karakter van een aardverschuiving". Positief was hij over de ongebroken trend van de vraag naar natuurlijke materialen zoals hout, gemengde gevoelens had hij over de sterke groei van 'concurrent' laminaat. Het verbruik van parket is vorig jaar niettemin met 7 procent gegroeid in Duitsland tot een totaal van rond 23,5 miljoen vierkante meter. De voorman merkte wel bezorgd op dat de eigen parketindustrie in toenemende mate marktaandeel verliest, vooral bij de massieve parketsoorten. In dit segment zijn de Duitsers op hun thuismarkt nog maar goed voor een kwart. Concurrentie komt vooral van de veel goedkopere Oost-Europese fabrikanten, maar ook uit China. De oprukkende Polen leveren bijvoorbeeld mozaïekparket voor 12 DM per meter. "Als het niet lukt om ons door middel van marketing, productmix en service te onderscheiden, om zodoende volumes en eventueel ook prijzen enigermate stabiel te houden," zo waarschuwde Plessmann, "dan kan het voor het segment massief parket dramatisch worden." Ook op de exportmarkten (min 10 procent) lijkt de Duitse parketindustrie bezig zichzelf uit de markt te prijzen. Plessmann wijst in deze op het belang van kostenbesparingen en rationalisaties in de productie. De voorzitter geeft "newcomer" fijntjes de raad mee zeer goed te overwegen of zij iets te zoeken hebben op de Duitse markt. "Het geld dat hier vroeger verdiend werd behoort echt tot het verleden."

(Parketplein/Objekt-Verlag, 31-07-2001)
 
7 Van de 10 bedrijven op internet
Uit onderzoek van Nipo-Interactive in opdracht van het zakenblad Bizz blijkt dat 70 procent van de Nederlandse bedrijven nu is aangesloten op internet. Van de 100 bedrijven hebben er 43 een internetaansluiting, maar geen website, 20 hebben een eigen website, maar zonder verkoop, 5 onderhouden een website waarop wel producten of diensten worden verkocht en 2 bezitten een site die orders geautomatiseerd afhandelt. De zakelijke dienstverlening en de groothandels doen duidelijk het meeste met internet. Opvallend is dat kleine bedrijven (minder dan tien medewerkers) relatief vaak via internet handelen. Slechts 42 procent van de bedrijven die verkopen via het net zegt winst te maken. Volgens Bizz kan dat komen doordat de meeste bedrijven nog niet zolang online zijn. Ook aanloopproblemen kunnen zorgen voor een achterblijvende omzet. Detaillisten die geld willen verdienen op het internet kunnen volgens Bizz het beste kiezen voor de E-tailer strategie, omdat die het beste aansluit bij wat die bedrijven al doen. Deze strategie komt er in wezen op neer dat men zijn bestaande assortiment ook via internet afzet. Zo'n soort site kan ook interessant zijn om al bestaande klanten te verleiden tot het doen van herhalingsaankopen. (Misschien na de woonkamer ook een vloer voor de slaapkamer verkopen?). Aan de consumentenkant begeeft inmiddels meer dan de helft van de Nederlandse kopers zich op internet, zo meldt Pro Active International op basis van de halfjaarlijkse Nationale Internet Monitor. Het onderzoeksbureau raamt de e-commerce omzet op de consumentenmarkt dit jaar op 2,1 miljard gulden, een half miljard meer dan het jaar ervoor. In de zakelijke markt wordt dit jaar een omzet van 5,5 miljard gulden gemaakt, beduidend meer dan de 3,3 miljard van vorig jaar. Volgens Pro Active heeft 15 procent van de Nederlandse internetters de afgelopen weken een besteding gedaan of zich online georiënteerd op een aankoop. De gemiddelde particuliere online-aankoop bedraagt bijna 200 gulden, in de zakelijke markt is dat ruim 1000 gulden. Computerhardware is het meest populaire product. Zie ook het artikel 'Creatief online vloeren verkopen' van 7 mei jl. op deze pagina.

(Bizz/Pro Active/Parketplein, 27-07-2001)
 
Nieuwe projecten Brancheplatform
Afgelopen vrijdag vond de vierde vergaderronde van het Branche Platform Parket plaats. Parketopleider Ad van Mierlo licht toe dat het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en het Verbeterteam Wonen een plan hebben ontwikkkeld dat een stuk verder gaat dan werving en scholing. "Het HBA gaat een 'branchecode' opstellen waarin de eisen komen te staan waaraan elk fatsoenlijk bedrijf dient te voldoen. We hopen dat de branche hierachter gaat staan. Een en ander wordt nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan alle partijen van het platform met het verzoek om daar nog vóór september commentaar op te leveren." Verder valt te melden dat het Verbeterteam Wonen bezig is met het opzetten van een wervingsproject met een MLK-school. Instituut Gildevaart zit ook niet stil en besteedt energie aan het opzetten van een project met buitenlanders. Ad van Mierlo: " Ik ben bezig met inburgeringsprojecten in Utrecht en Amsterdam. Na verloop van tijd, na een of anderhalf jaar, als het onderwijs in de Nederlandse taal een eind is opgeschoten, willen we met de respectievelijke ROC-instituten daar vakopleidingen centraal gaan stellen." Van Mierlo meldt verder nog dat Gildevaart zojuist een breed, landelijk onderzoek heeft afgerond naar de scholingsbehoefte in de parketbranche. "Daaruit blijkt duidelijk dat het besef dat het absoluut geen luxe is om op te leiden, dat een opleiding een investering is en geen kostenpost, nog lang niet zo wijdverbreid is als we zouden wensen. Ook en met name onder de ZZP'ers, prima uitzonderingen daargelaten natuurlijk. 'Opleiden is duur', zegt de branche en 'een werknemer die werkt levert meer op dan eentje die studeert', - maar dát is niet zo: tijdens het opleidingstraject kost 't juist niks, vanwege de vele subsidiemogelijkheden! We zullen er dus nog flink aan moeten trekken om iedereen wakker te schudden. Want meer scholing is meer kwaliteit, en dat betekent minder klachten en een beter imago. Ook de brancheorganisaties CBW, VPL, PGN en Parketmeesters mogen wat mij betreft meer doen om vakgerichte opleidingen beter onder de aandacht van hun leden te brengen. Of zie ik het misschien verkeerd?" zo besluit Ad van Mierlo. "Al die klachten bestaan niet en alles is dus in orde?"

(Parketplein, 25-07-2001)
 
<< Begin < Vorige 191 192 193 194 195 196 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

 

Floor Forum

FF-134FFI-102

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons juni nummer van Floor Forum: 

  • Special Frankrijk
  • Dossier Producenten van verouderde vloeren
  • Dossier Automatisatie in de parketindustrie
  • Dossier Verouderingsproducten
  • Dossier Lijmen voor vinyl, PVC en LVT vloeren
  • Nabeschouwing Ligna Hannover

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com