unifloor216

Cabbani DecospanFlamingo-2013

banner SKYLT

nieuws
DIC wil kwaliteitsverbetering
Het Documentatie en Informatie Centrum Parket (DIC) te Nieuwegein bekijkt de mogelijkheden om uit te groeien tot een platform voor kwaliteitsverbetering. Om tot concrete voorstellen te komen werd onlangs een commissie in het leven geroepen waaraan de volgende bedrijven deelnemen: Unipro, Overmat, Lecol, Albers Parketgroothandel, Uipkes en Gildevaart. Binnen dit overlegorgaan wordt onder meer onderzocht of het DIC dienst zou kunnen doen als wervende en certificerende instelling voor leggers. Daarnaast zou het DIC de reclame voor parket in het algemeen kunnnen verzorgen. Om tot het beoogde platform te komen zijn twee besluiten genomen. Ten eerste worden de deelnemers van het DIC geënquêteerd over de wenselijkheid van een dergelijke uitbreiding van het takenpakket van het DIC. Daarnaast is een volgende branchebrede vergadering gepland waarbij ook CBW, VPL, Alliance, Parketmeesters en ParketGroep Nederland zijn uitgenodigd. Prangende vraag blijft of het DIC zich hiermee niet op het terrein begeeft van de betreffende brancheverenigingen (CBW/VPL). Initiatiefnemer Ad van Mierlo spreekt dit tegen: "Individueel wil men wel het een en ander aan kwaliteitsverbetering doen, maar men heeft het gewoon te druk. Het DIC is een brancheoverkoepelend verzamelpunt waar dit soort zaken aan de orde komen. Ze zijn te belangrijk om links te laten liggen en niets te ondernemen. Maar het is pertinent niet de bedoeling op de stoel van de respectievelijke brancheverenigingen te gaan zitten. Wel blijkt dat deze verenigingen er tot nu toe geen prioriteit aan hebben gegeven om het een en ander aan bovengenoemde zaken als certificering te doen. Ik heb er geen enkel probleem mee als de brancheverenigingen het voorgestelde initiatief naar zich toe trekken. We moeten binnen de branche goed beseffen dat er na deze voorspoedige tijden ook een mindere periode zal aanbreken. Daar kunnen we beter goed op voorbereid zijn." .

(DIC, 21-11-2000; n.b. zie ook Meeting Point op deze site)
 
Tönjann weg bij Pergo
Op 1 december aanstaande beëindigt Hans Tönjann zijn werkzaamheden als directeur Benelux bij Pergo. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van reorganisatie. Tönjann: "Dit was nodig door de margedruk van de goedkopere producten enerzijds en het niet op tijd inspelen op de technische veranderingen van het product anderzijds. Door de daarop volgende verhuizing naar Antwerpen hebben wij helaas noodgedwongen afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde medewerkers. Deze maatregel was noodzakelijk voor de continuïteit op de lange termijn. Nu deze reorganisatie een feit is, heb ik besloten mijn carrière elders voort te zetten. Zes jaar heb ik met veel plezier voor Pergo gewerkt. Met name de eerste jaren werden gekenmerkt door een combinatie van hard werken, veel plezier en goede resultaten. Met veel plezier denk ik terug aan spectaculaire dealer bijeenkomsten en bijvoorbeeld de reis die wij met veel dealers naar Bonaire maakten." Is de Benelux voor laminaat niet een bijzonder moeilijke markt gebleken? "Dat is niet helemaal juist. De Benelux is de snelst innoverende markt met veel uitdagingen en daardoor een zeer interessante regio om in te opereren." Hans Becu zal vanaf december de leiding van Tönjann overnemen. "Ik weet zeker dat de belangen bij Hans Becu, die naast de Belgische inmiddels ook zeer vertrouwd is met de Nederlandse markt, in goede handen zijn. Met de nieuwe samenwerkingsverbanden en de nieuwe producten voor 2001 zijn alle ingrediënten aanwezig voor succes." .

(Pergo, 17-11-2000)
 
Doorbraak Europese standaardisatie parket
Afgelopen september is een belangrijke doorbraak verwezenlijkt op het terrein van de standaardisatie van parket en houten vloeren in Europa, zo meldt de FEP in een recent persbericht. Een werkgroep van de CEN (Europese Commissie voor Standaardisatie) heeft groen licht gegeven aan een zestal concepten van Europese normen voor parketvloeren, die als volgt staan gerubriceerd:
 
VS/Azie: laminaatmarkt van de toekomst

Uit een recente inventarisatie van de EPLF blijkt dat deze vereniging van toonaangevende Europese laminaatfabrikanten vorig jaar wereldwijd over een marktaandeel beschikte van ruim 59 procent, oftewel 132 miljoen vierkante meter laminaat. In Europa is de marktpositie van de EPLF traditioneel het sterkst. De vereniging heeft hier een marktaandeel van ruim 77 procent (103 miljoen vierkante meter). In Europa staan dan ook de belangrijkste laminaatfabrieken van de leden. Op dit moment lopen Noord-Amerika en Azië/Pacific achter op deze cijfers. In Noord-Amerika werd vorig jaar 39 miljoen vierkante meter verhandeld (aandeel EPLF: 44 procent) en in Azië/Pacific 46 miljoen vierkante meter (aandeel EPLF: 19 procent). Noord-Amerika en Azië/Pacific beschikken echter over een enorm groeipotentieel. Niet voor niets zijn enkele EPLF-leden druk bezig met het bouwen van lokale fabrieken. De EPLF verwacht voor deze regio's een groei met dubbele cijfers, voor zowel de markt als voor de EPLF-leden..

(EPLF, 13-11-2000)

 
Recordaantal bezoekers vakbeurs Hout
De vakbeurs HOUT 2000, die van 31 oktober t/m 4 november in Ahoy' Rotterdam werd gehouden is een groot succes geworden, aldus de beursorganisatie. Ondanks het slechte weer tijdens de eerste drie dagen en de daarmee gepaard gaande verkeersproblemen, kwam het recordaantal van 32.696 bezoekers naar deze 20e vakbeurs, die daarmee de grootste en meest belangrijkste in zijn soort is in de Benelux. Dit aantal betekent een plus van 6 procent ten opzichte van de vorige Hout-beurs die in 1998 plaatsvond. Niet alleen de kwantiteit van het bezoek was bijzonder hoog, maar ook de kwaliteit stemde de exposanten meer dan tevreden. Alhoewel er nog geen gedetailleerde bezoekersanalyse beschikbaar is kan uit de reacties van de exposanten worden opgemaakt, dat er ook opvallend veel bezoekers van over de grenzen kwamen, met name uit België en Duitsland. Maar ook Engelsen, Fransen, Italianen en zelfs Afrikanen werden gesignaleerd op de beursvloer. De volgende vakbeurs Hout zal in 2002, in ongeveer dezelfde periode, wederom in Ahoy' Rotterdam worden gehouden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met RTB Beurzen, tel. (010) 242 53 10 .

(RTB, 9-11-2000)
 
Europese parketmarkt: blijvende groei
Ontwikkelingen op de Europese parketmarkt in het lopende jaar 2000 lijken erop te wijzen dat zowel vraag als aanbod nog steeds toenemen. Het aandeel van parket op de vloerenmarkt groeit dus nog altijd, zo meldt de Europese Federatie van Parketfabrikanten (FEP) in zijn jongste persbericht. Een negatieve ontwikkeling is echter dat fabrikanten die hun grondstoffen van niet-Eurolanden betrekken een onverwachte druk op hun resultaten ondervinden. Noord-Amerikaans hout voor de toplaag is bijvoorbeeld behoorlijk prijzig geworden. Daarnaast zijn de loonkosten over de hele linie aan het stijgen. De FEP wijst erop dat de huidige marktsituatie weinig ruimte biedt om deze effecten weer recht te trekken. Anderzijds zouden de Europese producenten van de situatie gebruik kunnen maken door grotere hoeveelheden van hun product uit te voeren naar landen buiten de Europese Unie.

(FEP, 7-11-2000)
 
Prins prefereert plavuizen
De gevaren van het water worden ernstig onderschat en het besef dat er dingen mis kunnen lopen is ten onrechte verdwenen bij een hoop Nederlanders, aldus sprak een bezorgde kroonprins Willem-Alexander vorige week op het congres van het Koninklijke Nederlandse Aardrijkskundige Genootschap. Als er per se gebouwd moet worden in laaggelegen, risicovolle gebieden, dan moet dat uiterst weloverwogen gebeuren. "We kennen de beelden van ondergelopen en opgekrulde parketvloeren. Hadden de bewoners niet beter voor plavuizen kunnen kiezen? Had het trapgat niet zo ontworpen moeten zijn dat ze de meubels snel naar boven hadden kunnen brengen," zo vroeg de nationale waterbeheerder zich af.

(Parketplein, 7-11-2000
 
Vloer 2000: weinig interesse parketbranche
Een groot aantal klachten bij parketvloeren kan worden teruggevoerd op problemen met de ondervloer. Het was voor de parketteur dan ook een uitgelezen kans om op de vakbeurs Vloer 2000 met producenten van de diverse ondervloersystemen in discussie te gaan. De beurs, die van 2 tot en met 4 november in het Euretco Expo Center in Houten werd gehouden, toonde een keur aan dekvloeren, gietdekvloeren, bedrijfsvloeren, natuursteenvloeren, terazzovloeren en coatings. Waarom was er (wederom) zo weinig belangstelling vanuit de parketsector? Gaat het te goed, hebben we het te druk of calculeren we eventuele klachten al op voorhand in bij onze omzet? "Er is te weinig ruchtbaarheid aan deze beurs gegeven," meende Ruud Stam van lijmfabrikant Schönox. "Terwijl het toch van belang is dat een parketteur op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen bij de ondervloeren. Straks missen ze iets en komen ze later op de werkvloer een nieuwe ondervloer tegen waar ze niet mee om kunnen gaan. Een ondervloer wordt nog teveel als een vreemd kindje gezien, terwijl toch vaak daar de eventuele problemen beginnen. De branche van de bovenvloer praat te weinig met die van de ondervloer, en omgekeerd." Er was op Vloer 2000 genoeg te zien. Verrassende deelnemer was Overmat Industries uit Waspik. "Onze machines zijn niet alleen geschikt voor hout, maar ook voor de ondervloer zeer bruikbaar. Denk daarbij aan het opruwen en egaliseren," aldus een woordvoerder van Overmat. Voor elk vloerprobleem hebben we een oplossing in huis." Hoewel de beurs rustig oogde werd de kwaliteit van het bezoek door de diverse exposanten hoogstaand genoemd..

(Parketplein, 6-11-2000)
 
Kwartaalverslag Pergo
Uit het recent gepresenteerde kwartaalverslag van Pergo blijkt de netto opbrengst uit verkopen over de eerste drie kwartalen van 2000 licht te zijn gedaald in vergelijking met het resultaat over dezelfde periode van vorig jaar. Pergo verklaart de bescheiden terugval uit een daling bij de prijzen voor laminaat, die vooral in Europa waarneembaar is, en uit een vertraging bij de lancering van nieuwe producten. Deze nieuwe producten worden nu aan de hand van een herzien tijdschema op de markt gebracht. Zoals bekend heeft Perstorp een belang van 25,1 procent verworven in Witex. Onder bepaalde condities kan Pergo dit belang vergroten tot 49 procent. Beide bedrijven hebben inmiddels de banden verder aangehaald. Zo is een gedeelte van Pergo's productie in Trelleborg verschoven naar Witex in Augustdorf. Hiermee hoopt het bedrijf de kosten terug te brengen en de concurrentiepositie verder te versterken. Tijdens een bijeenkomst op 20 oktober heeft het management van Pergo besloten verder te gaan met de vorig jaar ingezette strategie en het bedrijf voor te bereiden op een beursgang in 2001. Deze beursgang moet onder meer een snellere expansie mogelijk maken..

(Perstorp, 1-11-2000)
 
HOUT 2000: innovatie leidend thema
Zes hallen vol vakmanschap, de looppaden prima gevuld met een kritisch publiek van belangstellenden en draaiende machines die hun technisch kunnen demonstreren. Kortom: de beurs HOUT 2000 is begonnen en voor wie breed geïnformeerd wil worden over alles wat te maken heeft met het verwerken en bewerken van hout en kunststof is de Ahoy' in Rotterdam nog tot en met morgen, zaterdag 4 november, geopend. Ook bij Lamaker's Fijnhouthandel was er flinke aanloop op de stand. Edwin Klooster van Lamaker was druk doende en meer dan tevreden met de belangstelling. "Alleen jammer dat er zo weinig houthandelaren staan. Er zijn er hier zes of zeven, maar eigenlijk niet meer dan twee die ook echt hout kunnen laten zien. De rest zit verscholen in een samenwerkingsverband." Ook bij houthandel Willy Carpentier heerste er drukte op de stand. Heidi Carpentier kon nog net tijd vrijmaken om te vertellen dat de beurs voor haar tot nu toe goed geslaagd was. Het leidende thema van de vakbeurs is innovatie en dat krijgt onder andere gestalte in de facetten automatisering, materialen, milieu, opleidingen en veiligheid. Noviteiten zijn onder meer te zien bij Cefla (nieuw lak-terugwinsysteem), Dekker Houttechniek (Stanley-producten), DeWalt (lichtgewicht boormachines), Mac Lean (formaatzagen) en Poppers-Systems (nieuwe accu bandschroefmachine). Aanvullende informatie is te vinden op www.hout.nl.

(Ahoy' Rotterdam, 03-11-2000)
 
Afscheid van Addy Bekker
Afgelopen weekend overleed na een slepende ziekte Addy Bekker. Addy Bekker was het gezicht van Invent Parket, waar zij als manager werkzaam was. Bekker was de stuwende kracht achter het Zoeterwoudse bedrijf. Mede dankzij haar inzet maakte het een stormachtige groei door, wat onder meer te danken was aan de expansie bij met name de woninginrichters die begin jaren negentig de dalende tapijtomzetten probeerden te compenseren door harde vloerbedekking aan te gaan bieden. "De grootste groei is behaald in de woninginrichting, onze eerste doelgroep, maar het is nooit de intentie geweest om ons alleen op deze groep te richten," vertelde Bekker twee jaar geleden aan de redactie van het Parketblad. Invent haalde dan ook via een presentatie op de Parket-Expo de banden aan met de parketvakhandel. "De woninginrchter is de interieurspecialist van wie de consument een compleet advies verwacht. De professionele parketteur heeft door zijn jarenlange ervaring natuurlijk een grotere ambachtelijke kennis." De branche verliest met Addy Bekker een kleurrijk persoon. Als vrouw was het niet altijd eenvoudig zich in de hoofdzakelijk door mannen bevolkte wereld staande te houden. Bekker stoorde zich daar niet aan, zo liet het vakblad weten: "Dat valt wel mee. In het begin was het soms niet makkelijk, omdat ze mijn technische uitleg niet altijd even serieus leken te nemen. Die argwaan heb ik kennelijk overwonnen, want tegenwoordig wordt er speciaal aan mij om raad gevraagd bij problemen. Ik voel me in deze wereld dan ook als de spreekwoordelijke vis in het water." We wensen Wessel, kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe..

(Jos Krijnen, 25-10-2000)
 
FEP: Nederlandse stickerregeling is handelsbelemmering
Vanuit Europa is er een groeiende weerstand tegen het Nederlandse wetsvoorstel ten aanzien van verplichte rode en groene labels op importhout en houten producten. Ook de Europese Federatie van Parketfabrikanten (FEP) ziet niets in de Nederlandse plannen. "Het beoogde wetsvoorstel zal mijns inziens handelsbelemmerend werken," stelt FEP-secretaris Filip De Jaeger. "Het gaat hierbij om hele praktische zaken. Zo weet een fabrikant bijvoorbeeld op voorhand niet welk gedeelte van zijn productie naar Nederland zal gaan en welk deel dus bestickerd zal moeten worden. Wij steunen de CEI Bois in hun actie de Nederlandse plannen tegen te houden. Ook de Europese Commissie heeft al van zich laten horen. Ik hoop dat de Nederlandse regering deze reactie serieus neemt en dat de Eerste Kamer de rede zal laten zegevieren.

(FEP, 30-10-2000)
 
Europa tegen stickerplicht
Eergisteren, 18 oktober, heeft secretaris-generaal O'Sullivan van de Europese Commissie Nederland gewaarschuwd geen wetsvoorstel aan te nemen over verplichte rode en groene labels op importhout en houten producten. Volgens de commissie kan de stickerplicht het vrije verkeer van goederen in Europa belemmeren. De Europese Commissie zegt dat Nederland niet bevoegd is producten tegen te houden die niet het eigen milieu betreffen. De commissie verzoekt Nederland om de kwestie te komen bespreken, gezien de felle reacties op het voorstel in en buiten de Europese Unie. In Nederland heeft onder meer het Platform Hout al eerder zijn bedenkingen geuit, op Europees niveau is CEI Bois actief aan het lobbyen geslagen. GroenLinks-Kamerlid M. Vos, die het wetsvoorstel heeft ingediend, beschouwt de Europese reactie als een koerswijziging. "Eerst waren ze het eens met het doel, maar niet met het middel. Nu stellen ze ook het doel ter discussie." Zij vindt het zeer aanvechtbaar dat een lidstaat in de visie van de Europese Commissie alleen het eigen milieu mag beschermen. De suggestie voor een vrijwillig keurmerk neemt ze niet ter harte omdat al het FSC-keurmerk van het Wereld Natuur Fonds bestaat. Vos legt zich niet bij de kritiek neer: "De strijd gaat door." Het wetsvoorstel komt op 14 november aan de orde in de Eerste Kamer. Zie ook het bericht elders op deze nieuwspagina.

(ANP, 19-10-2000)
 
HARO in Benelux
In een persbericht laat de Duitse parketaanbieder Hamberger weten dat vanaf nu zijn uitgebreide productengamma Haro volledig te verkrijgen is op de Nederlandse markt. De marketing en distributie worden voor de Benelux gedaan door Brems Products uit het Belgische Halen, dat deze taken al enkele jaren verzorgt voor de Belgische markt. In het assortiment bevinden zich o.a. het traditionele legklare lamel-parket in 3-stroken, 2-stroken of in brede planken, afgewerkt met Permadur-vernis of met ecologische olie bioTec (HARO-Original), het fineerparket, afgewerkt met Permadur of de ecologische olie bioTec (HARO-Furnett) dat ook beschikbaar is met het eigen patent voor lijmloze verbinding (Clic-Connect) en kurkvloeren afgewerkt met bioTec olie (HARO-Corkett). Laminaatvloeren behoren ook tot de eigen productie onder de naam HARO-Tritty, eveneens met de lijmloze verbinding Clic-Connect.

(Brems, 23-10-2000)
 
Woonbeurs infobeurs met topuitstraling
De Woonbeurs lijkt ook dit jaar weer een succes te zijn geweest. De consumentgerichte interieurbeurs die van 10 t/m 15 oktober in de Rai werd gehouden heeft zo’n 100.000 bezoekers getrokken. “Dat zijn meer bezoekers dan vorig jaar. Niet slecht als men bedenkt dat er bij andere beurzen een terugloop waarneembaar is,” vertelt Annet van Baarle van de beursorganisatie. De organisatie heeft nog steeds te kampen met een wachtlijst aan potentiële exposanten. “We zijn zeer kritisch, want men moet over een bepaalde kwaliteit en uitstraling beschikken wil men voor een stek in aanmerking komen.” En dat lukt aardig vindt ook Pieter Pruyn van Lecol. “Deze beurs weet toch de chiquere consument naar zich toe te trekken. De uitstraling is er dan ook naar. Ik vond wat vloeren betreft de Parketmeesters en Bruynzeel in het oog springend. Hoewel het vloerenaanbod beperkt is, is het voor parketteurs zeer zeker de moeite waard een kijkje te komen nemen. Op de Woonbeurs kom je in aanraking met de nieuwste interieurtrends.” Naast uitstraling roemde een vertegenwoordiger van Albers Parketgroothandel het informatieve karakter van de beurs. “Men komt hier niet meer zozeer om te kopen, maar om ideeën op te doen. Wat dat betreft was het goed dat de parketbanche een uiteenlopend beeld aan vloeren te zien gaf.” Er was ook nog een persoonlijk succesje voor de groothandel uit Weert. “Normaal liggen er in de stands van de woonbladen planken vloeren. Ditmaal was er ook tapis en meerlaags terug te vinden.” Driemaal raden wie de leverancier was...

(Woonbeurs, 16-10-2000)
 
Vloeroppervlak woonkamer steeds groter
Nieuw opgeleverde woningen zijn volgens het Ministerie van VROM van steeds betere kwaliteit en ook groter dan voorheen. Blijkbaar verschuift het accent naar de dure sector zoals vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Voor de parketlegger is het goed om te weten dat het aantal kamers per woning en het vloeroppervlak van de woonkamer is toegenomen. Overigens zal dit jaar een lager aantal woningen worden opgeleverd dan in de jaren daarvoor. De dip is te wijten aan een lager aantal afgegeven bouwvergunningen in eerdere jaren en aan de langere bouwtijd. De gemiddelde bouwtijd is de laatste twee jaren opgelopen van 10 maanden tot 14,5 maanden. Op dit moment is het aantal afgegeven bouwvergunningen ten opzichte van vorig jaar weer toegenomen. Vooral in de grote Vinex-locaties in de Randstad, Brabant en Gelderland zal naar verwachting een inhaalslag plaatsvinden. Mede daardoor zal de bouwproductie vanaf 2001/2002 sterker aantrekken.

(Ministerie van VROM, 17-10-2000)
 
ZBO ook voor parketzelfstandigen
Afgelopen zaterdag werd FNV Zelfstandigen Bouw (FNV Zbo) opgericht. Deze bond is nauw gelieerd aan FNV Bouw. Alle zelfstandigen in de sectoren bouw en hout kunnen hier terecht. Hierbij gaat het om zelfstandige ondernemers met een eigen bedrijf die geen personeel in dienst hebben, de zogeheten ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). De bond is in korte tijd uitgegroeid tot zo’n 600 leden maar er komen nog elke dag leden bij. “Heel veel mensen die binnen bouw en hout voorheen in loondienst waren en later voor zichzelf zijn begonnen blijken dit niet aan FNV Bouw te hebben doorgegeven. Zij zijn als het ware in een grijs gebied terecht gekomen. FNV Zbo is voor hen een oplossing,” aldus een woordvoerster van FNV Zbo. Dat geldt dus ook voor zelfstandige parketondernemers zonder personeel. Zij kunnen van de bond ondersteuning op allerhande terreinen verwachten. Zo biedt FNV Zbo een op de bedrijfsuitoefening toegesneden pakket verzekeringen aan, met aantrekkelijke FNV-korting. Er is een informatiepakket in de maak over offerte, facturering en incasso. Er is ook juridische ondersteuning. Over het nieuwe belastingstelsel organiseert de FNV voor zelfstandigen speciale bijeenkomsten.

(FNV Bouw, 10-10-2000)
 
Houtstofcampagne FNV Bouw
Eind oktober, begin november gaat FNV Bouw meubel- en houtbedrijven bezoeken in het kader van zijn houtstofcampagne. Onder het motto "Het kan beter!" wenst de bond haar leden ter plekke uit te leggen hoe de verspreiding van houtstof tegengegaan kan worden. De bond verwacht dat zeker niet alle bedrijven de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-waarde) van 2 mg/m3 halen, maar wel dat de informatie van de vorige houtstofcampagne, ruim twee jaar terug, heeft geleid tot verbeteringen.

(FNV Bouw-Regio Zuid, 05-10-2000)
 
Europees patent voor UNICLIC-systeem
In een persbericht laat Unilin uit Wielsbeke weten dat het Europees Patentenbureau op 4 oktober 2000 aan dit bedrijf het Europees patent (EP 0843763) voor het UNICLIC-systeem heeft toegekend. Dit systeem zorgt ervoor dat de laminaatpanelen naadloos en zonder het gebruik van lijm geïnstalleerd kunnen worden. Het patent is het resultaat van een intensief ontwikkelingsprogramma. Dit zorgde uiteindelijk voor diverse patenten in diverse landen. Unilin diende zijn eerste patentaanvraag medio 1996 in in België en nu werd dan het Europees patent toegekend. Managing director Bernard Thiers laat in een eerste reactie weten zeer tevreden te zijn met het patent en verwacht in de toekomst nieuwe markten aan te kunnen boren.

(Unilin, 06-10-2000)
 
Schaarste personeel remt parketproductie
Uit gegevens van de Industriemonitor Oktober 2000 van het CBS blijkt dat maar weinig ondernemers in de timmer- en parketindustrie rekenen op een verdere productiegroei in de laatste maanden van dit jaar. Het uitblijven van de verwachte verdere productietoename kan volgens het CBS heel goed samenhangen met de in deze bedrijfstak bestaande grote personeelstekorten. Medio 2000 gaf 30 procent van de bedrijven aan dat de productie wordt belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Een tendens van de laatste maanden is dat er tevens beduidend meer vraag is ontstaan naar gespecialiseerd personeel, met de juiste diploma’s en werkervaring. Uitbreidingsplannen worden gefrustreerd, mede omdat het uitbesteden van de productie geen soelaas meer biedt.

(CBS, 13-10-2000)
 
PPC doet voortaan Parketman
De Citin Bruynzeel Groep uit Wijk bij Duurstede is voor zijn divisie Parketman een samenwerking aangegaan met de Plinten & Profielen Centrale (PPC), gevestigd in dezelfde gemeente. Vanaf 1 oktober a.s. zullen orders van Parketman-dealers niet meer vanuit het magazijn van Citin Bruynzeel worden geleverd, maar door het jonge bedrijf van Drees Klaassen worden uitgevoerd. Als reden wordt opgegeven dat het voor Citin Bruynzeel steeds moeilijker wordt om de groeiende orderstroom op tijd en op de juiste wijze bij de relaties te bezorgen. De samenwerking met PPC is aangegaan om ook in de toekomst efficiënt te kunnen blijven opereren. Een tevreden Drees Klaassen zegt in een reactie “hartstikke happy” te zijn met de deal en hij is er trots op te hebben bewezen in korte tijd een volwassen bedrijf te kunnen opbouwen dat hoogstaande service levert.

(Citin Bruynzeel/PPC, 28-09-2000)
 
Duitse winnaar EK-parketleggen
n het Poolse Bielsko-Biala is Duitsland de grote winnaar geworden van het Europese Kampioenschap parketleggen. Vrijdag 29 september ontving Thomas Zeisler in Polen de felbegeerde kampioenstrofee. Het “zilver” ging naar zijn landgenoot Mathias Gehrke. Benny van Roosmalen van Pruysen Parket uit Dussen was goed voor “brons”. Joris van Hoorn (Ketelaar Parket, Eindhoven) eindigde eervol op de vijfde plaats. Parketopleider Ad van Mierlo noemt de Duitse dubbelslag terecht. “Op de Duitse overwinning valt niet veel af t e dingen. Bijzonder vind ik de vierde plaats die in de wacht is gesleept door het Franse meisje Angelique Herbin.” De kampioenschappen verliepen traditioneel weer in goede verstandhouding, onder het motto deelnemen is belangrijker dan winnen. Aan de kampioenschappen in Polen namen zes landen deel: Nederland, Duitsland, Frankrijk Polen, Oostenrijk en Italië.

(Bielsko-Biala, 29-09-2000)
 
Stichting Bouwresearch van start met handboek 'houten vloer'
Onlangs is de in Rotterdam gevestigde Stichting Bouwresearch begonnen met de opzet van een naslagwerk voor het ontwerp en de uitvoering van houten afwerkvloeren. Hiertoe is een samenwerkingsverband in het leven geroepen met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) uit België. Het handboek gaat een algemeen deel bevatten en daarnaast katernen waarin nader op specifieke gebruikscategorieën, zoals de woning, de kantoorruimte, de badkamer, de buitenruimte, etcetera, wordt ingegaan. Doelstelling van het project is om ontwerpers en opdrachtgevers, zoals architecten en de grotere woninginrichters, in staat te stellen om verantwoorde keuzes te maken in de omgang met houten afwerkvloeren. Om de inbreng van de praktijk zoveel mogelijk te waarborgen coördineert Centrum Hout de informatie van de zijde van de producenten en de parketteurs. 'Houten afwerkvloeren' is deel drie van de Gids voor afwerkvloeren, zal rond 100 pagina's tellen en volgens planning in september 2001 op de markt komen. Meer informatie: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken .

(SBR, 26-09-2000)
 
Merkteken op houtproducten verplicht ?
Binnenkort wordt een initiatief wetsvoorstel ter goedkeuring aan de Eerste Kamer voorgelegd dat grote consequenties kan hebben voor parket- en laminaatproducenten. De indienster van het initiatief wetsvoorstel, M. Vos van Groen Links, wil komen tot een verplicht merkteken op alle houtproducten. Indien de wet wordt aangenomen, de Tweede Kamer ging eerder akkoord, zal het vanaf 1 januari 2002 verboden zijn om hout of van hout afgeleide producten zonder merkteken (mogelijk een groen en een rood label voor resp. duurzaam en niet-duurzaam geproduceerd hout) op de markt te brengen. Eerstverantwoordelijke voor het merkteken is het bedrijf dat het hout op de Nederlandse markt brengt, maar ook houtverwerkers zoals parketfabrikanten worden voor de uiterst lastige taak gesteld te moeten aantonen dat hun grondstof uit duurzaam beheerde bossen komt, aldus Nico Leek, stafmedewerker bij de Stichting Bos en Hout en secretaris van het Platform Hout in Nederland. Leek verwacht dat de Eerste Kamer haast zal maken en dat er nog dit jaar een beslissing valt. Welke dat zal zijn is volgens hem moeilijk aan te geven. Wel is duidelijk dat vanaf 10 oktober, dan bespreekt de Eerste Kamer-commissie de procedure voor de verdere afhandeling, het politieke spel pas echt van start gaat. Peter Eerkens, voorzitter van de Alliance, laat in een reactie weten dat het belang en de actualiteit van de zaak bekend is bij de Alliance. Charles van Kesteren, van Parketfabriek Van Kesteren, heeft ernstige bedenkingen bij het Groen Links-voorstel. “Ten eerste is er de vraag hoe importhout getraceerd moet worden. Ten tweede is het een zaak die in Europees verband geregeld moet worden en is het altijd mogelijk de wet in Brussel aan te vechten. Ten derde zijn er jaren voor nodig om zo’n keurmerk rond te krijgen en is 15 maanden absoluut te weinig. En tenslotte is er het probleem wat te doen met de huidige voorraden. Ik zie het nog niet zo ver komen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(SBH / Alliance / Eerste Kamer, 03-10-2000)
 
Reacties National Floor Show
Nauwelijks twee weken geleden werd The National Floor Show in het Britse Harrogate gehouden. De eerste reacties sijpelen binnen. "We hebben weer een goede beurs gedraaid," stelt Gerrit van den Brand van ondervloerenspecialist Unifloor. "Vanzelfsprekend was er weer veel belangstelling vanuit de noordelijke regio's, zoals Schotland en Ierland, maar de beurs trekt steeds meer bezoekers vanuit andere landen. Zo hebben we goede contacten gelegd met vertegenwoordigers van Arabische landen en was er belangstelling vanuit Turkije, Cyprus, India en Itali‘. Het aantal bezoekers was wat minder dan het jaar ervoor, maar de kwaliteit was beter." De harde vloeren worden traditioneel in de kelder van de beurs geplaatst. Van den Brand: "Dat gaat veranderen. Volgend jaar komt er een nieuwe hal bij en gaat iedereen naar boven." "Harrogate is een schoolvoorbeeld van hoe een beurs moet zijn," vertelt Klaas Bakker van het Genemuidense Cotap. "Eenvoud en gericht op handel en product. Iedereen die je er mocht verwachten was er dan ook." Quick-Step doet het als vanouds goed op de Britse markt en mocht voor de tweede maal in successie daar een prijs voor in ontvangst nemen. Philiep Caryn: "Daar zijn we natuurlijk enorm verguld mee. Harrogate blijft natuurlijk wel een beurs met een regionale uitstraling. Wat dat betreft is Interbuild in Birmingham een belangrijke aanvulling op onze presentatie."

(Parketplein, 21-09-2000)
 
Controleronde Arbeidsinspectie !!
Parketleggers moeten er rekening mee houden dat de arbeidsinspectie op 1 oktober a.s. op de stoep staat. Rond die datum begint namelijk de volgende fase in het lopende project van het toezicht op toepassing van de Vervangingsregeling vluchtige organische stoffen. In tegenstelling tot de eerste controleronde, zal de nadruk dit najaar minder liggen bij de nieuwbouw en meer bij het renovatie- en onderhoudstraject. Extra aandacht gaat tevens uit naar lijmverwerkende tapijtleggers en naar parketteurs. Dit laatste mede naar aanleiding van de resultaten eerder dit jaar. Waar de parketondernemer op moet letten is het naleven van de Vervangingsregeling, het aanwezig hebben van productinformatie en het geven van voorlichting aan zijn werknemers. Als de inspectie constateert dat de Vervangingsregeling niet wordt nageleefd krijgt men tot 1 januari 2001 een waarschuwing en acht dagen de tijd om de juiste producten te gebruiken. Na 1 januari 2001 kan men zich schuldig maken aan Ôernstig beboetbare feitenÕ en riskeert men het boete normbedrag van 5000 gulden.

(Arbeidsinspectie Noord, 12-09-2000)
 
DIC gaat internationaal
Het Documentatie Informatie Centrum (DIC) voor parket te Nieuwegein kan rekenen op een toenemende belangstelling vanuit het buitenland. "We hebben onlangs het Sheffield College uit Engeland op bezoek gehad," vertelt Ad van Mierlo, de stuwende kracht achter het DIC. "Maar er zijn ook een aantal mensen uit Kaapstad, Zuid-Afrika, langsgeweest. Zij kwamen hier onder meer kijken hoe wij onze parketopleiding verzorgen en waren erg onder de indruk." Erg tevreden is Van Mierlo over de interesse vanuit Ierland. "Ik heb recent gesproken met een Ierse parketopleider. Deze was tamelijk onder de indruk en wil deelnemen aan het DIC en het centrum zelfs sponsoren. Men wil in Ierland graag meer informatie over hout, vocht en meer van dit soort technische zaken. Daarnaast is men geïnteresserd in het opleiden van docenten in Nederland. De Ieren willen het parketleggen op een hoger niveau brengen. In Ierland is een nijpend tekort aan goede opleiders. Overigens is er ook vanuit Nederland veel belangstelling voor het DIC. We verwachten het centrum dit jaar verder uit te breiden met een aantal deelnemers."

(Gildevaart, 04-09-2000)
 
Controleronde Arbeidsinspectie
Ruim driekwart van de binnenschilders, tapijt- en parketleggers is overgestapt op het gebruik van verven en lakken op waterbasis en oplosmiddelvrije lijmen. Dit blijkt uit gegevens van de Arbeidsinspectie op basis van een inspectie in 210 bedrijven. Sinds 1 januari is het gebruik van deze producten verplicht op grond van de Vervangingsregeling vluchtige organische stoffen. Vooral bij kleine parketlegbedrijven blijkt de vervangingsregeling niet goed bekend te zijn. Komend najaar houdt de Arbeidsinspectie een nieuwe controleronde naar de naleving van de vervangingsplicht.

(HBA, augustus 2000)
 
Diploma-uitreiking Gildevaart
Op 15 september werden op Instituut Gildevaart diploma's uitgereikt aan leerlingen die in 1998 waren begonnen aan de opleiding Parketleggen. Van de 26 jongeren waarmee werd gestart hebben 21 de opleiding afgemaakt. De navolgende leerlingen mochten een diploma in ontvangst nemen: R. Ajodhia, G. Beck, T. Broeders, W. Fraanje, S. de Bruin, R. van Gaal, B. Gessese, M. Hoomoedt, J. van Hoorn, R. Kiewiet, J. Kok, R. Koopman, U. Lukkassen, T. Luiten, M. Pronk, J. Putman, Y. Putman, W. Rockx en B. van Rosmalen. Bijzondere vermeldingen waren er voor J. Wendenberg, die de opleiding in 1 jaar afrondde met 3 zevens en 2 achten, en voor M. Logtenberg die als jaarbeste de opleiding afsloot met 1 negen en 4 achten. In een korte toespraak werd beklemtoond dat leerlingen in hun opleidingstijd weliswaar veel over parket leren en dus een voorsprong hebben op niet-opgeleide collega's, maar nog niet uitgeleerd zijn.

(Gildevaart, 17-09-2000)
 
www.parketplein.nl op het internet
Op 14 augustus was het zover. Een (digitale) mijlpaal voor de parketbranche. Voor het eerst is er in Nederland en Vlaanderen een voor iedereen vrij toegankelijke site voor én door de parketbranche: WWW.PARKETPLEIN.NL Met op maat toegespitste brancheinformatie, actualiteit, vraag en aanbodrubriek, vacaturebank, gedachteuitwisseling, enzovoorts. Vanaf nu kunt u met één simpele muisklik toegang krijgen tot alle vakgerichte informatie waar ú belang bij heeft; de hele branche in een notendop! Geen onoverzichtelijke presentaties van zoekmachines; nee, type WWW.PARKETPLEIN.NL en u heeft de gehele branche in uw hand! WWW.PARKETPLEIN.NL is een medium dat op praktische wijze gebruikt maakt van de vele mogelijkheden van internet. Aktueel nieuws wordt snel gebracht, vakgerichte informatie aangepast aan de meest recente ontwikkelingen binnen de branche. Wat betekent dit concreet voor u? Simpel. Zoekt u een leverancier in een bepaald productsegment, dan kunt u die vinden door (kosteloos!) gebruik te maken van de overzichtelijke database. Komt een leverancier met een revolutionair nieuw product, parketplein.nl meldt het. Heeft u een vacature of zoekt u een baan, parketplein.nl brengt als intermediair betrokken partijen nader tot elkaar. Zoekt u bijvoorbeeld een (gebruikte) schuurmachine of wilt u er van af, raadpleeg de vraag en aanbodrubriek en u wordt op uw wensen bediend. WWW.PARKETPLEIN.NL levert daarnaast vele andere diensten. Technische informatie, chatsessies met experts binnen de branche, enzovoorts. WWW.PARKETPLEIN.NL beoogt het meest actuele medium van, voor en door de branche te zijn. Een site die het waard is iedere dag bezocht te worden!
 
<< Begin < Vorige 191 192 193 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

 

Floor Forum

FF-129FFI-97

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons december nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Laminaat: kwaliteitsoverzicht kliksystemen
  • Dossier Lamel op kant
  • Dossier Producenten van ecologische lijmen
  • Dossier Producenten van egalisatiemiddelen
  • Dossier Trends in bamboevloeren
  • Voorbeschouwingen Domotex en BAU

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com