forinn-2018

moduleo

Forbo health 2394 mFLOR

headlam247-a

nieuws
Dersimo distributiepartner F. Ball

Jonathan-Goold-en-Marc-DubbeldamJonathan Goold (links) schudt de hand van Marc Dubbeldam.F. Ball breidt zijn activiteiten in ons land uit in de vorm van een samenwerking met Dersimo. De verkoop- en marketingteams van de distributeur in Maassluis zijn inmiddels op bezoek geweest bij de fabrikant in het Engelse Staffordshire. Op het programma stonden onder meer een introductie, rondleiding en intensieve producttraining. In het trainingscentrum konden de gasten een groot aantal van de vloervoorbereidingsproducten en vloerlijmen zelf uitproberen.

De samenwerking markeert volgens het Britse bedrijf een nieuwe ontwikkeling in zijn plannen om te groeien in Nederland. “Het ontwikkelen van onze relatie met Dersimo is een prominente stap in het bereiken van onze doelstellingen,” zo stelt Jonathan Goold, belast met exportzaken bij F. Ball. De verkoop- en marketingteams van Dersimo zullen uiteraard worden ondersteund door de technische adviseurs van de Britse fabrikant.

Dersimo is de tweede distributeur van F. Ball in ons land, naast de Zutphense interieurgroothandel Headlam en zijn service centers. Het bedrijf in Maassluis is sinds maart van dit jaar een zelfstandige dochteronderneming van de Headlam Group uit Engeland en staat onder leiding van Marc Dubbeldam.

(Vloerenplein, 28-05-2018)

Schildersziekte verdwijnt uit beeld

attentiesymboolHet aantal patiënten met de 'schildersziekte' (OPS) is flink gedaald, zo blijkt uit onderzoek van neuropsycholoog Evelien van Valen, die vorige week promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek toont met name aan dat mensen die hersenschade hebben door het werken met oplosmiddelen, daar jarenlang gezondheidsklachten aan over houden. Daar staat tegenover dat klachten niet erger worden. Het Algemeen Dagblad besteedde er woensdag uitgebreid aandacht aan.

De klachten, waarvoor geen behandeling of medicatie is, worden veroorzaakt door langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen. Schilders, stoffeerders en vloerenleggers behoren, zoals bekend, tot de risicogroep. Sinds 1997 zijn ruim 3000 mensen met gezondheidsklachten doorverwezen naar twee speciale 'Solvent-teams' in Amsterdam en Enschede. Circa 600 patiënten kregen de diagnose. Ze zijn vergeetachtig, hebben concentratieproblemen en zijn sneller moe of geïrriteerd.

Voor haar onderzoek volgde Van Valen, voormalig hoofd van het Solvent-team in het AMC in Amsterdam, 137 patiënten. “Er waren zorgen dat de klachten zouden verergeren. Het goede nieuws is dat de klachten stabiliseren of iets afnemen. Bij mensen die na twee jaar terugkomen, functioneert het geheugen iets beter. Het slechte nieuws is dat de klachten niet verdwijnen. Ze hebben er blijvend last van,’’ zo zegt ze tegen het AD.

Het aantal nieuwe OPS-patiënten daalt gelukkig jaarlijks. In 1999 waren het er 104, in 2016 nog slechts negen. Aangescherpte wet- en regelgeving voor het werken met organische oplosmiddelen en meer bekendheid met de ziekte hebben daaraan bijgedragen. De schildersziekte is volgens Van Valen dan ook zeldzaam aan het worden in ons land, al heeft ze nog haar bedenkingen bij de veiligheid in sommige kleinere bedrijven en bij zelfstandigen.

Elders is de ziekte bepaald niet op zijn retour. “Met name in Azië is nog veel industrie met ongezonde werkomstandigheden. Veel productieprocessen zijn naar landen daar verhuisd. We hebben het probleem geëxporteerd,’’ zo besluit de onderzoekster in het AD.

(Vloerenplein, 28-05-2018)

Belangrijke primeur voor Unifloor

NSG-keurmerkgeluid-3Unifloor Underlay Systems deelt mee, als eerste ondervloerproducent, een NSG-certificering te hebben ontvangen voor houten draagvloerconstructies. De producten die het label mogen hanteren zijn Renoboard en EcoPearls in combinatie met Jumpax Strong, Jumpax Nature en Redupax. Het bedrijf in Deventer laat weten “ontzettend trots” te zijn op dit resultaat. “Dit onderstreept het vooruitstrevende karakter van Unifloor om ondervloeroplossingen te bieden die aan de behoeften van de markt voldoen.”

De ondervloerproducent licht toe dagelijks vragen te krijgen, net als de NSG, over 10 dB-oplossingen voor houten draagvloerconstructies. “Tot voor kort was hier nog geen gecertificeerde oplossing voor. Dit was voor Unifloor de belangrijkste drijfveer om haar producten door te ontwikkelen.” Met als gevolg nu dat het bedrijf de eerste producent is met NSG-gecertificeerde ondervloeren voor houten draagvloerconstructies.

De NSG (voluit de Nederlandse Stichting Geluidshinder) is de grondlegger van de contactgeluidreductie-eis van 10 dB in Nederland. De stichting geeft 10 dB-labels en -certificaten uit aan ondervloeren die voldoen aan de strenge Europese eisen. Meer informatie over de NSG, haar labels en certificaten, zijn terug te vinden op www.unifloor.nl en op www.nsg.nl.

(Vloerenplein, 25-05-2018)

Jaarverslag Geschillencommissies 2017

logo-SGCBij de Geschillencommissie Wonen, die geschillen behandelt met ondernemers die deelnemen aan de Stichting Garantieregelingen CBW, waren vorig jaar 1111 (2016: 1124; 2015: 987) zaken in behandeling, waarvan 863 ingediend in het verslagjaar. Dit blijkt uit het zojuist verschenen Jaarverslag 2017 van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Van de 779 afgeronde zaken (tegenwoordig ‘eindproducten’ geheten) bij deze geschillencommissie werd ruim 57 procent onderling opgelost. Partijen kwamen 239 keer vroegtijdig in de procedure alsnog tot een oplossing. In 209 zaken bewoog een bemiddelingsdeskundige partijen alsnog tot een onderlinge oplossing. Afgelopen jaar werden overigens weer meer deskundigen opgeleid om te kunnen bemiddelen.

In 323 zaken deed de commissie een uitspraak. In bijna 44 procent kreeg de cliënt (deels) gelijk. Er waren vier zaken waarbij de partijen tijdens de zitting alsnog een schikking troffen. Gemiddeld duurde de behandeling van de ‘eindproducten’ op een week na drie maanden. Aan het eind van het verslagjaar stonden nog 216 zaken open. De commissie behandelt deze in 2018.

De geschillen die in 2017 zijn behandeld gingen onder meer over verkeerd geleverde producten, zoals douchedeuren en een badkamerspiegel. Maar ook over het gebruik van verkeerd kantenband in een kastenwand, het verkeerd inmeten van werkbladen voor een keuken, problemen met de bekleding van banken en stoelen, een keuken die in de verkeerde kleur is geleverd, een breuklijn in een PVC-vloer en bobbelend marmoleum.

Bij de Geschillencommissie Parket, die geschillen behandelt tussen consumenten en VPL-ondernemers, waren vorig jaar dertien zaken (2016: vijftien; 2015: veertien) in behandeling, waarvan tien ingediend in het verslagjaar.

Bij twee geschillen kwamen partijen alsnog tot een schikking dankzij een daartoe speciaal opgeleide deskundige. In zeven zaken deed de commissie een uitspraak. In vier zaken kreeg de cliënt (deels) gelijk, in drie zaken ongelijk. Twee zaken stonden eind 2017 nog open. De commissie zal beide in 2018 behandelen.

De geschillen van vorig jaar gingen over gaten en haarscheuren in de toplaag van het parket, vlekken onder de laklaag, het onthechten van de vloer, het loslaten van de laklaag en het niet volgens afspraak leggen van een vloer.

Carolien Pietjouw, directeur van De Geschillencommissie, schrijft in haar voorwoord bij het jaarverslag dat haar organisatie bezig is te veranderen van ‘uitsluitend geschilbeslechtend' naar ‘oplossingsgericht’. Met die laatste ontwikkeling loopt De Geschillencommissie wat haar betreft vooruit op de plannen van het kabinet, dat vaststelt dat alledaagse problemen zich lastig laten oplossen in de complexe wereld van de formele procedures. Buurtrechters, lagere griffiekosten en de uitbreiding naar mediation zouden hierop een antwoord moeten zijn.

“Lovenswaardige experimenten,” zo reageert Pietjouw, “ware het niet dat er al 48 jaar zo’n laagdrempelig, effectief en gezaghebbend alternatief is: De Geschillencommissie. Het is voor mij dan ook een raadsel waarom de minister enerzijds iets nieuws wil optuigen, en anderzijds – door substantiële verlaging van de subsidie – ons goed werkend systeem in gevaar brengt, waarbij het bedrijfsleven overigens al 80 procent van de kosten van De Geschillencommissie voor haar rekening neemt.”

De directeur wijst er ook op dat het kabinet zo de Europese verplichting voor alternatieve geschillenbeslechting, die grotendeels door De Geschillencommissie wordt ingevuld, onder druk zet. “Diezelfde overheid beseft niet dat de overheidsbijdrage altijd nodig zal zijn om het tripartiete karakter in stand te houden en zo de onafhankelijkheid van De Geschillencommissie te waarborgen opdat consumenten, patiënten en ondernemers vertrouwen in ons blijven houden,” zo besluit Pietjouw.

(Vloerenplein, 25-05-2018)

Omzet bouw en afwerking in de lift

cbs-logoDe omzet van de bouwnijverheid is in het voorbije eerste kwartaal gestegen met 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo meldt het CBS. Bedrijven met minder dan tien werkzame personen behalen de hoogste groei (ruim 11 procent), bedrijven met honderd of meer werknemers de laagste (bijna 6 procent).

Gespecialiseerde bouwbedrijven behalen 7,6 procent meer omzet dan een jaar eerder. De afwerkingsbedrijven binnen dit segment scoren zelfs een plus van 9,5 procent. Tot de afwerking in de bouw rekent het CBS de afwerking van vloeren en wanden (zoals parketleggers en woningstoffeerders), stukadoren, bouwtimmeren, schilderen en glaszetten en overige afwerking van gebouwen.

De omzet in de bouwsector als geheel stijgt al veertien kwartalen op rij onafgebroken. Hiermee komt het omzetniveau van de bouwnijverheid in het eerste kwartaal bijna 4 procent hoger uit dan het niveau van het eerste kwartaal in 2008, het ‘topjaar’ voor de crisis. Gunstig is dat de vergunde bouwsom in het voorbije eerste kwartaal verder is toegenomen. Ook de werkgelegenheid is opnieuw verbeterd. Wel geeft 20 procent van de ondernemers aan gehinderd te worden door een tekort aan arbeidskrachten.

(Vloerenplein, 25-05-2018)

Omzetgroei woonwinkels verflauwt

inretail-logoDe INretail Woonwinkelmonitor rapporteert een gemiddelde omzetstijging van 3,4 procent voor de woonbranche als geheel in het eerste kwartaal. Woninginrichtingszaken, meubelverkopers en woningtextielwinkels zien hun omzetten in de eerste drie maanden groeien met respectievelijk 1,2, 1,4 en 1,6 procent. Gemengde winkels noteren 3 procent omzetgroei.

Slaapspeciaalzaken realiseren als enige uitzondering minder omzet, minus 2,6 procent gemiddeld, dan vorig jaar in het eerste kwartaal. Opvallend is de omzetgroei van 11,6 procent die keukenverkopers noteren in de INretail Woonwinkelmonitor. Zonder deze categorie zou de gemiddelde groei van de woonbranche 1,2 procent hebben bedragen. (Ter vergelijking: bij het CBS bereiken winkels in doe-het-zelfartikelen, waaronder dus de keukenwinkels, een slechts bescheiden omzetplus van 0,7 procent in het eerste kwartaal.)

Opmerkelijk is ook dat de ene helft van de woonbranche een stijging van de omzet boekt, en de andere juist een daling. Een regionale uitsplitsing van de INretail-cijfers toont verder dat de omzet van de woonbranche in het westen van het land en evenzo in de drie grote steden met slechts 1,3 procent is toegenomen. De andere regio’s noteren een hogere omzetgroei, variërend van 3,7 procent (regio Oost) tot 5,2 procent (regio Zuid). De woningmarkt die in de Randstad op slot raakt, is volgens de brancheorganisatie de belangrijkste oorzaak dat de omzet daar achterblijft.

Relatief kleine ondernemingen met een omzet tot een miljoen euro worstelen in de eerste drie maanden met hun omzetten. Die blijft achter vergeleken met een jaar eerder. Woonwinkels met een hogere jaaromzet noteren in het eerste kwartaal wel omzetgroei.

Voor 2018 als geheel heeft INretail een vooralsnog gehandhaafde prognose van 4 procent omzetgroei afgegeven.

(Vloerenplein, 23-05-2018)

Bod James Halstead op Airea blijft uit

airea-logo halsteadIn een summiere verklaring laat James Halstead weten geen bod te zullen uitbrengen op Airea, de eigenaar van het projecttapijtmerk Burmatex. In eerste instantie zou de onderneming uiterlijk 2 mei zijn intenties met zijn Britse landgenoot duidelijk moeten maken, een termijn die werd opgeschoven naar vandaag. Airea stelt op zijn beurt in een reactie nogmaals vast dat de toenadering van James Halstead ‘ongevraagd’ was en dat in de besprekingen tussen de twee partijen sowieso geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van een mogelijk bod. Airea blijft onafhankelijk en zegt te vertrouwen op het groeipotentieel van zijn succesvolle projectvloerentak. Afgelopen maart kondigde Airea aan zijn verlieslatende merk Ryalux Carpets, dat tapijt maakt voor de residentiële markt, op korte termijn te zullen sluiten. (Zie ook Nieuws van 06-04-2018).

(Vloerenplein, 23-05-2018)

Steun voor aandelenplaatsing Carpetright

carpetright-logoCarpetright heeft vandaag aangekondigd 60 miljoen pond op te gaan halen middels een aandelenplaatsing, waarvan circa de helft is bestemd voor het moderniseren van het winkelbestand en investeringen in activiteiten online. CEO Wilf Wash verklaart blij te zijn met de steun van zijn aandeelhouders en andere investeerders voor de volledig onderschreven aandelenplaatsing. De opbrengst van netto 60 miljoen verschaft hem naar eigen zeggen de middelen die hij nodig heeft om de herstructurering te voltooien en het herstelplan te versnellen.

Deels wordt het kapitaal gebruikt om de implementatie van de CVA te financieren, gericht op een winkelbestand op een schaal naar wens en tegen huurtarieven die houdbaar zijn. Verder wordt een gedeelte ingezet voor het opknappen en moderniseren van bestaande winkels en het upgraden van het digitale platform. “Beide zijn essentiële investeringen in onze toekomst,” zo onderstreept Walsh. “Wij zijn van mening dat een geherkapitaliseerde marktleider uiteindelijk beter is voor klanten, leveranciers, huisbazen en aandeelhouders.”

De keten wijst erop dat zijn al eerder onder handen genomen Britse winkels een omzetgroei genereren die negen procentpunten hoger ligt dan die van de verkooppunten die nog niet zijn opgekalefaterd. Een ander speerpunt in de nieuwe bedrijfsstrategie betreft een aanzienlijke uitbreiding van het productaanbod in het segment van de harde vloeren, daarmee inspelend op de veranderende voorkeuren van de consument. De keten streeft naar een jaarlijkse like-for-like omzetgroei voor harde vloerproducten van 14 procent in de komende drie boekjaren. De Britse consument moet beter gaan beseffen dat Carpetright, anders dan de naam doet vermoeden, ook een verkoper van parket, laminaat, vinyl, etc. is.

(Vloerenplein, 18-05-2018)

Voorjaarsactie 2018 bij Peitsman

voorjaarsactie-peitsman-2018Bij groothandel Peitsman loopt van maandag 21 mei tot en met zondag 17 juni een voorjaarsactie. Klanten kunnen sparen voor een fraaie keuze aan tuinaccessoires, zoals barbecues (van het Italiaanse merk Boretti) en terrasverwarmers. Bij een groot aantal geselecteerde producten (te herkennen aan het spaaricoontje op de online bestelsite) ontvangt de klant punten, die men kan inwisselen voor een aardig cadeau. Tegenover elke euro die men besteedt aan een of meer van de deelnemende artikelen staat één spaarpunt. De klant kan zoveel punten sparen als hij wil. Gespaarde punten zijn te verzilveren via de bestelsite van de koninklijke groothandel. Voor alle cadeaus geldt dat ‘op = op’. Op de pagina www.peitsman.nl/nieuws/385/ zijn de geschenken, de deelnemende artikelen (in de te downloaden actiefolder) en de volledige voorwaarden te bekijken.

(Vloerenplein, 18-05-2018)

Tajima en Tarkett bij Your Floor

Collage-Tajima-TarkettNieuw in het programma van Your Floor zijn producten van Tajima en Tarkett. Van het Japanse merk in pvc trapt de groothandel deze maand af met een tweetal series. Ambiente XL betreft drie millimeter dikke pvc-dryback-stroken, verkrijgbaar in zowel plank als tegel. Contract-SL is een loose lay-product van totaal vijf millimeter dik, met een slijtlaag van 0,7 millimeter. Het product vereist geen permanente lijm en kan over bestaande harde vloeren worden geïnstalleerd dankzij de versteviging met een glasvezellaag.

Verder gaat het bedrijf in Oss exclusief voor Tarkett de Ultimate Rigid PVC verdelen. Deze ‘Rigid' met een gewicht van ruim elf kilogram per vierkante meter is volgens de leverancier een extreem sterke vloer met een composietkern. Hij is te verkrijgen in twee versies, te weten 0.55 en 0.70. Als pluspunten worden voorts opgesomd een geïntegreerde ondervloer, een geluidsreductie van 19 dB en een snelle installatie door het click-systeem. De vloer is bovendien opgewassen tegen grote temperatuurverschillen (10 tot 60°C). De introductie volgt in juni bij geselecteerde dealers.

(Vloerenplein, 18-05-2018)

Meer en minder bescheiden omzetplussen

In de non-foodsector hebben alleen de drogisterijen het in maart beter gedaan dan de winkels in meubels en woninginrichting, zo rapporteert het CBS vandaag. Laatstgenoemde zaken boeken een omzetstijging van 6,7 procent, volgend op een plus van 4,5 procent in februari. De winkels in doe-het-zelfartikelen daarentegen, waaronder de keukenwinkels, bouwmarkten en verkopers van parket-, laminaat- en kurkvloeren, kampen voor de tweede opeenvolgende maand met een omzetverlies. Dit cluster rapporteert in de derde maand van het jaar een krimpje van 1,3 procent, na in februari 0,6 procent omzet te hebben verloren.

detailhandel-maart18

De omzet van de non-foodsector als geheel ligt in maart bijna 1 procent lager, al is zijn verkoopvolume wel bijna 1 procent hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Het verkoopvolume van food en non-food bij elkaar genomen stijgt in de verslagmaand met bijna 2 procent. Opmerkelijk nog is dat de online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) met ruim 29 procent groeit in maand drie.

De winkels in meubels en woninginrichting algemeen assortiment sluiten het eerste kwartaal af met een voorlopig omzetcijfer van 4,6 procent in de plus. De winkels in doe-het-zelfartikelen bereiken bij het CBS een meer bescheiden omzetplus van 0,7 procent in deze periode. Hun verkoopvolumes in de eerste drie maanden liggen respectievelijk 2,8 en 2,4 procent hoger, terwijl de non-foodsector als geheel niet verder komt dan 1,5 procent meer verkopen. Zonder correctie voor de koopdagen zouden de meeste uitkomsten zowat een procent hoger zijn uitgekomen.

(Vloerenplein, 16-05-2018)

Tempo voor wie haast heeft

Tempo-Foxtail-PineTempo ‘Foxtail Pine’.De IVC Group beveelt zijn vernieuwde collectie Tempo, voorgesteld als luxevinyl op rol met de stijlvolle look van LVT-planken, specifiek aan voor gebruik in ruimtes als woonzorgcentra, studentenverblijven, sociale huisvesting of retail. In zakelijke omgevingen als deze is een snelle installatie immers belangrijk, net als een eigentijdse uitstraling. Tempo wordt volgens de Vlaamse leverancier tot dertig procent rapper gelegd dan het klassieke LVT.

Het oppervlak van de vloer is geheel naadloos, dus waterdicht. Andere troeven, naast hygiëne en onderhoudsgemak, liggen op het vlak van geluiddemping en weerstand tegen indrukken. De stevige zwarte rug die is afgewerkt met een fijne structuur zorgt voor de gewenste verlijming en hechting met de ondervloer. Toepassing in projecten wordt verder ondersteund door brandklasse Bfl-S1 en gebruiksklasse 33.

Het luxevinyl op rol wordt gebracht in een viertal trendy houtdessins, in veertien kleuren. De extra matte beschermlaag draagt bij tot de realistische ‘look & feel'. Daarnaast, zo stelt de fabrikant, zorgt de nieuwe structuurtechnologie voor de ‘finishing touch’: een scherpe V-groef tussen de planken. Daarenboven krijgt elke plank een accent door een aparte houtstructuur. Tempo komt in rollen van twee en vier meter breed.

(Vloerenplein, 16-05-2018)

Carpetright regelt noodfinanciering

carpetright winkel-vkCarpetright heeft een tussentijdse financiering van netto 15 miljoen pond verkregen van zijn grootste aandeelhouder Meditor European Master Fund Limited. Het brutobedrag van de lening is 17,25 miljoen pond, met inbegrip van een fee van 2,25 miljoen. De rente bedraagt 18 procent op jaarbasis. Dit werkkapitaal voor de korte termijn gaat vooraf aan de voor later deze maand geplande kapitaalverhoging van circa 60 miljoen pond. Carpetright gaat er nog altijd vanuit dit voor zijn plannen benodigde kapitaal op of rond 18 mei aan te kunnen trekken.

Eind maart regelde Carpetright met Meditor al een eerste lening van 12,5 miljoen pond. De Britse vloerenketen verwacht deze terug te betalen uit de opbrengsten van de voorgestelde verhoging van het eigen vermogen. Daarna kan de onlangs door schuldeisers en aandeelhouders goedgekeurde herstructurering van de vloerenketen in gang worden gezet, waaronder de sluiting van ruim negentig onrendabele Britse winkels en een huurverlaging voor nog eens ruim honderd vestigingen in eigen land. Als gevolg van de voorgenomen sluitingen verliezen circa driehonderd werknemers hun baan.

(Vloerenplein, 14-05-2018)

Weer importverbod VS op tapijt uit Iran

Donald-TrumpTrump gaat voor ‘harde exit’ uit internationale Iran-deal.De Amerikaanse president Trump heeft zijn land, zoals bekend, vorige week resoluut teruggetrokken uit het drie jaar oude nucleair akkoord met Iran. Evenzo wordt een terugkeer afgekondigd van de zware economische sancties tegen het land in kwestie. Na een overgangsperiode van negentig dagen zullen onder andere niet langer tapijten ‘van Iraanse oorsprong’ in de VS mogen worden ingevoerd. Deze strafmaatregel wordt van kracht op 6 augustus a.s. Onduidelijk is vooralsnog wat de sancties zullen betekenen voor Europese bedrijven die zaken doen in Iran, ook gezien mogelijke straffen van de Amerikanen op financiële transacties (in dollars) met het land.

(Vloerenplein, 14-05-2018)

Prestige, Elegance en Dynamic Cemento
PrestigePrestige.
EleganceElegance.
Dynamic-CementoDynamic Cemento.

Interfloor lanceert momenteel weer een aantal nieuwe tapijt- en vinylkwaliteiten. Daaronder de tapijtcollectie Prestige, waarin de trend met metallic is terug te zien. Inhakend op deze ‘glamour trend’ is in het 2 x 2-draads frisé-garen één draad met ‘Ultra Bright’-eigenschappen toegepast. Dit geeft de kenmerkende en sprekende uitstraling van deze tapijtkwaliteit. Het frisé-garen wordt sterk getwijnd en vervolgens gefixeerd, waardoor het oppervlak van Prestige zeer praktisch is voor dagelijks intensief gebruik en extreem bestand tegen loopsporen, aldus de leverancier in Zwartsluis. Prestige is gecertificeerd met gebruiksclassificatie 23 en 32. De trendy gesneden kortpool is verkrijgbaar in dertien kleuren, van weelderig koperrood en goudgeel tot koelblauw en metallic grijs. Gezien zijn glanzende look suggereert de leverancier een toepassing in combinatie met ruwe, hedendaagse materialen, zoals beton, hout of steen.

De tapijtcollectie Elegance wordt voorgesteld als een ‘ultiem luxe’ vloerbedekking met een poolgewicht van niet minder dan 2350 gram per vierkante meter en een zeer hoge pooldichtheid. Elegance wordt dan ook aangeprezen als buitengewoon zacht om op te zitten, liggen en te lopen. De reeks is vervaardigd van duurzaam Ultra Soft Solution Dyed PES. De bleekmiddelbestendige garens zijn bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, hebben een zeer hoge lichtechtheid en een zeer hoge veerkracht. De ‘aaibare’ vloerbedekking komt in vijftien kleuren, van poederroze tot hemelsblauw en in diverse bij het product passende naturellen. Dit comfort biedende hoogpolig tapijt wordt aanbevolen in bijvoorbeeld loungehoek, zithoek of slaapkamer. Elegance leent zich eveneens goed voor toepassing als karpet op maat.

Als derde nieuwkomer brengt Interfloor de vinylcollectie Dynamic Cemento onder de aandacht. Deze kamerbrede PVC-vinylvloer combineert, in de woorden van de leverancier, het gevoel van een ruige cementen vloer met aangenaam woongenot. De stijlvolle en natuurgetrouwe vloer (met zogeheten Natural Look-oppervlaktestructuur) geeft iedere ruimte kortom een industrieel en geheel bij 2018 aansluitend karakter. Dynamic Cemento koppelt zijn voorkomen bovendien aan functionaliteit. Net als een ‘echte’ betonnen vloer is hij ijzersterk en krasvast, zo garandeert de aanbieder. Ook Dynamic Cemento is voorzien van de robuuste Black Tex Backing, bekend van de gehele Dynamic-reeks. De nieuwe collectie is verkrijgbaar in zeven als cement ogende tinten, ook in heartwood en koper, die zich laten combineren met andere stijlen en materialen, zoals metaal en hout. Toepassingsgebieden zijn intensief woongebruik, normaal projectgebruik en licht industrieel gebruik.

(Vloerenplein, 09-05-2018)

MMFA werkt aan Europese koepelvereniging

mmfa-logoDe Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) heeft op zijn onlangs gehouden jaarvergadering in Mönchengladbach Matthias Windmöller (van het gelijknamige bedrijf) herkozen tot voorzitter van het bestuur. Volker Kettler (MeisterWerke Schulte), vice-voorzitter en eerste man van de werkgroep techniek, maakt na zes productieve jaren plaats voor Carl Ruland (Novalis). Peter M. Hamberger (van het gelijknamige bedrijf) blijft aan als penningmeester. Op de door circa tachtig belangstellenden bezochte jaarvergadering konden voorts drie buitengewone leden worden bijgeschreven, dB Cover Solutions uit Spanje, H.B. Fuller Deutschland en I4F Licensing uit Nederland.

Voorzitter-Matthias-WindmöllerMMFA-voorzitter Matthias Windmöller: “Talrijke nieuwe taken wachten de MMFA in 2018.”

De belangrijkste doelstellingen van de MMFA in 2018 betreffen de voortzetting van de diverse technische projecten, de verdere verfijning van de marktstatistieken, het werven van nieuwe leden en de contacten met de Noord-Amerikaanse collega-organisatie MFA om gezamenlijk internationale normalisatiewerkzaamheden te bevorderen. Marcel Kies (Aspecta) bood de vergadering een overzicht van de technische agenda van de MFA. Windmöller verwees in dit verband naar de snelle technische ontwikkelingen op het gebied van de modulaire meerlaagse vloeren. Om de kwaliteit van de vele nieuwe 'rigid'-producten op de markt te kunnen beoordelen, moeten als het aan Volker Kettler ligt zo snel mogelijk internationaal geldende normen en standaarden worden vastgesteld.

Verder hebben de MMFA-leden unaniem hun verenigingsbestuur de opdracht gegeven om de EuFCA (European Floorcovering Association) op te richten. Stichtende leden worden geacht de verenigingen ECRA (tapijt), ERFMI (elastische vloeren), EPLF (laminaat) en MMFA te zijn. In het geval van de andere drie verenigingen is de machtiging van de leden aan hun bestuur nog hangende, al hoopt de MMFA snel op een gunstige uitkomst. De overkoepelende nieuwe organisatie dient in Brussel de belangen van de verzamelde industrie ‘consistent en effectief’ te behartigen, zo stelt de MMFA.

Volker-KettlerVolker Kettler: “Om de kwaliteit van de vele nieuwe 'rigid'-producten op de markt te kunnen beoordelen, moeten zo snel mogelijk internationaal geldende normen en standaarden worden vastgesteld.” Marcel-KiesMarcel Kies presenteert een overzicht van de technische agenda van de Noord-Amerikaanse collega-organisatie MFA. (alle foto’s: MMFA)

Op de bijeenkomst maakte Sebastian Wendel (Akzenta) verder duidelijk dat de positieve verkoopontwikkeling voor de MMFA-leden voortzetting heeft gevonden, al zijn nauwkeurige vergelijkingen lastig te maken vanwege de groei van het aantal leden. Voor de producten in klasse 1 (vloeren met HDF-drager) schat de vereniging in dat MMFA's aandeel in de wereldwijde markt in 2017 meer dan 90 procent bedroeg. Vorig jaar hebben de MMFA-leden in klasse 1 in totaal 9,9 miljoen vierkante meter wereldwijd afgezet. Niet minder dan 80 procent van het verkoopvolume in deze klasse was te danken aan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

In de ‘oude’ MMFA klasse 2 (polymeer of polymeercomposietbasis) bereikten de MMFA-leden in 2017 meer dan 48 miljoen m2, waarvan 23 miljoen m2 in West-Europa en ongeveer 21 miljoen m2 in Noord-Amerika. Volgens een interne schatting van de vereniging behaalden MMFA-leden in 2017 een aandeel van ongeveer 38 procent in klasse 2 op de kernmarkt van West-Europa. De statistiek van de MMFA voor 2018 zal overigens de nieuwe indeling in de productklassen 1, 2a (LVT-click), 2b (overige polymeer-klick) en 3 volgen. (Zie daarvoor het nieuwsbericht ‘MMFA in de weer met expanderend aanbod’ van 10-01-2018).

(Vloerenplein, 07-05-2018)

Donkersloot Tapijt brengt ‘game changer’

Donkersloot-Serie-BT40---CirculairDonkersloot serie ‘BT40 circulair’ doet ook van zich spreken met ‘stoer’ designDonkersloot Tapijt introduceert zijn nieuwe serie circulair tapijt BT40, met trots voorgesteld als het eerste projecttapijt in Europa dat met DSM Niaga-technologie is ontwikkeld. Het tapijt is volledig te recyclen tot een nieuw tapijt. Telkens weer en met behoud van kwaliteit. Een heuse ‘game changer', zo oordeelt de Bussumse leverancier.

Voor deze ‘doorbraak’ in de tapijtindustrie was tapijt niet volledig te recyclen. Het tapijtgaren werd stevig verlijmd in de latexonderlaag. Scheiden was praktisch onmogelijk. De door DSM en Niaga ontwikkelde component Niaga Duo maakt het gebruik van latex overbodig. “De lijm werkt eigenlijk als een soort schroef,” zo omschrijft Donkersloot het sterke punt van de Niaga-technologie. “Muurvast zo lang het moet. En simpelweg uit elkaar te halen voor een optimale recycling. Tapijtrug, lijm en tapijtgarens, alles is te scheiden. Tot op de laatste draad.”

Het circulaire tapijt van Donkersloot bestaat uit polyamide 6-tapijtgaren, de Niaga-component en een onderlaag van vilt. Het product geeft geen geuremissie, geen rookontwikkeling bij brand en is lichter dan tapijt met latex. De productiemethode van de Niaga-component is bovendien sterk energie- en waterbesparend.

BT40 wordt gebracht als een ‘stoere’ bouclé met een ‘stone washed look’. In breed tapijt is hij verkrijgbaar in veertien kleuren, als karpet in de kleur denim.

(Vloerenplein, 07-05-2018)

Barometer woonbranche zakt ruim een punt

De ‘woonbranche economische barometer’ is afgelopen maand met een dik punt gezakt. De door Van Es Marketing Services opgestelde barometer sluit april af op de laagste stand van het afgelopen jaar. De daling, naar 8,1 punten, wordt veroorzaakt door minder goede cijfers van het producentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van woonwinkels.

baro-2018-04Positieve stand van de barometer duidt onverminderd op een groeiende markt. (bron: marktdata.nl)

De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalt in april met meer dan vijf punten, om uit te komen op een stand van 6,7. Ruim een derde (37 procent) van de woondetaillisten noteert een toename van de weekomzet, tegenover bijna een derde (31 procent) een daling. Van de woondetaillisten verwacht 44 procent dat de winkelomzet in de komende maand een stijging zal laten zien. Dit is een iets lager percentage dan in de voorgaande maand. Slechts een op de zes (17 procent) voorziet een omzetdaling.

De door het CBS bijgehouden stemming onder consumenten is in april daarentegen een fractie verbeterd. Het consumentenvertrouwen komt uit op 25, tegen 24 in maart. De koopbereidheid verbetert evenzo een fractie. Consumenten vinden de tijd ook iets gunstiger voor het doen van grote aankopen dan in maart. Het vertrouwen van de producenten daalt voor de tweede maand op rij, al verbetert wel hun oordeel over de orderportefeuille. In de verslagmaand maart 2018 registreert het Kadaster tot besluit bijna twintigduizend verkochte woningen, een daling van 7,7 procent ten opzichte van een jaar geleden, maar vergeleken met de voorafgaande maand dit jaar een stijging van 24,1 procent.

(Vloerenplein, 07-05-2018)

mFLOR valt in de smaak van vlogster

AuthenticPlank-FerneAuthentic Plank ‘Ferne’.Vlogster Kelly Caresse, van de ‘mama lifestyle blog’ Kellycaresse.nl, kiest voor een PVC-designvloer van mFLOR in haar nieuwe woning. In haar vlog over de verhuizing blijkt dat de keuze is gevallen op de Authentic Plank-collectie in de nieuwe kleur ‘Ferne'. Voor mFLOR is het wel en wee van deze populaire vlogster (lees: beïnvloeder) mede aanleiding om nogmaals te onderstrepen welk belang het bedrijf hecht aan veiligheid en gezondheid.

“Onze designvloeren voldoen aan de strengste normen en daarnaast hanteren we dezelfde strikte richtlijnen die gesteld worden aan kunststof materialen van speelgoed en aan verzorgingsartikelen voor kinderen die in de mond gestopt mogen worden,” aldus de leverancier in Twello. De boodschap aan de consument luidt dus dat kinderen veilig en onbezorgd op een vloer van mFLOR kunnen spelen.

Inmiddels is de Authentic Plank-vloer ‘Ferne' vakkundig geïnstalleerd in de toekomstige woning van het gezinnetje. Hij is voorzien van In Register Embossing, ofwel ‘Natural Touch’. Door de zichtbare structuren en voelbare knoesten is de vloer volgens mFLOR nagenoeg niet te onderscheiden van echt hout. Via www.mflor.com/mama-vlogster-kelly-caresse-kiest-voor-mflor/ zijn haar belevenissen in vloerenland te bekijken.

(Vloerenplein, 07-05-2018)

Duurzame wereldprimeur Uzin

can-uzinUzin Utz Nederland heeft een wereldprimeur in huis in de vorm van een nieuwe can voor zijn merk Uzin. De verpakking is volledig gemaakt van post-consumer recycled afval. Hiermee neemt het bedrijf in Haaksbergen (voorheen bekend als Unipro) als eerste ter wereld een tienlitercan van 100 procent gerecycled kunststof in gebruik. Per 1 mei worden alle primers en anti-slips van Uzin in deze can geleverd.

Omdat ze van afval worden gemaakt, is voor de productie van de cans 95 procent minder nieuwe fossiele grondstoffen nodig en wordt 75 procent minder CO2 uitgestoten ten opzichte van traditionele verpakkingen. De volgende stap, als het aan product manager Tom Borggreve ligt, is honderd procent duurzame doppen en etiketten gaan gebruiken voor de producten van Uzin.

(Vloerenplein, 07-05-2018)

Personele wijzigingen Intertap Flooring

Intertap-Rene-en-Hendrik-JanRené van Dekken (links) schudt de hand van Hendrik Jan van Zanden.Intertap Flooring meldt een paar wijzigingen en een uitbreiding van zijn verkoopteam. Zo is René van Dekken sinds 1 februari jl. eindverantwoordelijk voor alle verkoopactiviteiten van de in Noordwijkerhout gevestigde groothandel. Naast zijn nieuwe functie als salesmanager, blijft hij invulling geven aan zijn dagelijkse verkooptaken in de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. De werkzaamheden van Van Dekken met het accountmanagement in de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel zijn per 1 mei jl. overgenomen door Hendrik Jan van Zanden.

Van Zanden heeft ruime ervaring opgedaan in de vloerenbranche en gaat de relaties en prospects van Intertap Flooring in voornoemde regio’s ondersteunen en uitbreiden. Hij is bereikbaar op het mobiele nummer 06-11296829 of het e-mailadres hendrikjan@intertap.nl.

(Vloerenplein, 04-05-2018)

Nieuwe collectie Egger bij Gelasta

Trendy-decor-EggerTrendy decor uit nieuwe Egger-collectie, in formaat Kingsize en dikte van acht millimeter.Gelasta laat weten dat de nieuwe laminaatcollectie van de fabrikant Egger verkrijgbaar is. De vloerengroothandel in Genemuiden verklaart speciaal voor de Nederlandse markt uit alle stijlsoorten de zestig meest trendy decors te hebben geselecteerd, in een tiental kwaliteiten.

Het breed toepasbare aanbod sluit aan bij de trends, zoals vloeren met betonlook en visgraat. De toplagen zijn harmonieus afgestemd op de vloer, wat zorgt voor een natuurgetrouwe uitstraling. De collectie kent bovendien een scherpe prijsstelling met goede marges voor de winkelier, zo stelt de groothandel.

Het samengestelde assortiment Egger-vloeren bestaat uit de formaten Classic, Large, Kingsize en Long, met diktes van zeven, acht en tien millimeter. Voor de collectie heeft Gelasta ten slotte een ‘uitnodigende’ display van twee meter breed bij twee meter hoog ontwikkeld, met voor elk decor een keurig afgewerkt staalbord, voorzien van sfeerfoto.

(Vloerenplein, 04-05-2018)

Noviteiten Livyn Balance bij Peitsman
Sfeerbeeld-met-nieuwe-BACL40160Sfeerbeeld met nieuwe embossed in register design met plankeffect uit het gamma Balance Click (item BACL40160).
Close-up-van-dezelfdeClose-up van dezelfde vloer laat authentiek plankeffect goed zien, mede dankzij matte afwerking en v-groef rondom.

Koninklijke Peitsman kondigt de komst in zijn assortiment aan van een vijftal meer dan bijzondere dessins in de collectie Livyn Balance Click van Quick-Step. De nieuwe ‘embossed in register designs met plankeffect’ doen van zich spreken dankzij een levendige kleurvariatie. Elke plank is apart, er zijn geen herhalingen in het decor of de structuur van de plank. Bovendien passen de structuren naadloos bij het ontwerp.

De Balance Click-collectie maakt voor de plaatsing gebruik van het gepatenteerde legsysteem Uniclic Multifit. De stabiele vinylplanken zijn 1251 millimeter lang bij 187 millimeter breed. De producten laten zich combineren met vloerverwarming.

Quick-Step prijst zijn gamma luxueuze vinylvloeren van Livyn aan als natuurgetrouw, met daarenboven functionele voordelen op het vlak van waterdichtheid, kras- en vlakbestendigheid en geluiddemping. De toplaag is volledig gesloten en beschermt adequaat tegen vuil en vlekken. De gebruiksklasse is 32.

(Vloerenplein, 02-05-2018)

Groen licht voor omvorming Carpetright

Wilf Walsh Carpetright-logoCarpetright-topman Wilf Walsh: ‘CVA-voorstel zal ons in staat stellen om de lastige maar noodzakelijke stappen te zetten die nodig zijn om onze winstgevendheid te herstellen.’De Britse vloerenketen Carpetright heeft vandaag van de vereiste meerderheid van zijn aandeelhouders groen licht gekregen voor zijn eerder deze maand gepresenteerde CVA-voorstel. Afgelopen donderdag schaarde al de vereiste meerderheid van de schuldeisers zich achter het reddingsplan, dat voorziet in onder meer het afstoten van een kleine honderd Britse winkels en het verlagen van de huurcontracten voor nog eens ruim honderd verkooppunten. (Zie Nieuws van 13-04-2018).

De onderneming benadrukt dat het huidige bestuur aan het roer blijft staan en dat de zaken zonder haperingen worden voortgezet. De inwerkingtreding van de CVA is nog afhankelijk van een financiering voor de korte termijn van ten hoogste 15 miljoen pond en een geslaagde verhoging van het eigen vermogen. Deze beide zaken worden naar verwachting binnenkort afgerond.

“Het CVA-voorstel zal ons in staat stellen om de lastige maar noodzakelijke stappen te zetten die nodig zijn om onze winstgevendheid te herstellen,” aldus commentaar van CEO Wilf Walsh. “Nu we de goedkeuring hebben ontvangen van zowel aandeelhouders als crediteuren, zullen we doorgaan met onze plannen voor de voorgestelde aandelenfinanciering om het bedrijf te herkapitaliseren en Carpetright in staat te stellen de concurrentiedreiging vanuit een sterke positie aan te pakken.”

De vloerenverkoper laat vandaag ook weten dat de marktomstandigheden, sinds de vorige update van 12 april, aanhoudend zwaar zijn voor zowel de Britse winkels als die in de Rest van Europa, waaronder Nederland en België. In het VK zorgde de aanhoudende zwakte van het consumentenvertrouwen, in combinatie met wat Carpetright noemt een onvermijdelijke verstoring van de handel als gevolg van de publiciteit in verband met de lopende reorganisatie, ervoor dat de like-for-like-omzet in het laatste kwartaal van zijn boekjaar met 10,5 procent daalde. De like-for-like-omzet over het tot eind april lopende boekjaar als geheel zal op de thuismarkt 3,6 procent lager uitkomen. Opgemerkt wordt wel dat de gemoderniseerde winkels (circa de helft van de ruim vierhonderd in het VK) beter blijven presteren dan de nog niet onder handen genomen verkooppunten en de strategie van winkelmodernisering zal worden voortgezet na het ophalen van het benodigde kapitaal.

De like-for-like-omzet in de Rest van Europa daalde in het laatste kwartaal met 8,3 procent tegen een volgens Carpetright vergelijkbare achtergrond voor het doen van zaken als in het VK. Voor het volledige jaar wordt een omzetstijging van 1,1 procent voorzien. Als gevolg van een en ander verwacht de groep over het zojuist afgesloten boekjaar een onderliggend verlies vóór belastingen te zullen rapporteren dat inmiddels is opgelopen tot 7 à 9 miljoen pond.

(Vloerenplein, 30-04-2018)

Drukbezette Design District 2018 nadert

van-nelle-fabriek-ddVan Nelle Fabriek.De Rotterdamse Van Nelle Fabriek biedt van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 juni a.s. onderdak aan de zestiende editie van Design District. Het immer inspirerende vakevenement voor interieurdesign mag zich inmiddels toonaangevend noemen en stelt dit jaar een beursvloer van ruim tienduizend vierkante meter in het vooruitzicht, gevuld met de presentaties van zeker tweehonderd meetellende interieurmerken. De beurs wordt zoals gebruikelijk aangevuld met exposities van design-academies en jonge ontwerpers en met een lezingenprogramma.

Op vloerengebied geeft de deelnemerslijst de namen van onder andere B.I.C. Carpets, Bomat, Donkersloot, Forbo Eurocol (met o.a. LiquidDesign), Gerflor Benelux, IVC Commercial, mFLOR, Ode aan de Vloer, Tarkett (met inbegrip van zijn merk Desso) en Toucan-T.

De doelgroep van Design District wordt gevormd door interieurarchitecten, architecten, ontwerpers, projectinrichters, stylisten, detaillisten en andere interieurprofessionals. Het aanbod op de beursvloer bestaat uit onder meer meubilair, verlichting, sanitair, tegels, vloeren, stoffen en andere materialen. De eerste twee dagen zijn uitsluitend toegankelijk voor vakpubliek, op vrijdag zijn ook studenten en particulieren welkom. Meer informatie: www.designdistrict.nl.

(Vloerenplein, 30-04-2018)

Wick van Hees verlaat Object Carpet

Wick-van-Hees-2018Wick van Hees: “Ik heb mijn werk binnen het woningtextiel in diverse functies altijd met plezier gedaan.”Na meer dan 52 jaar werkzaam te zijn geweest in de woningtextielbranche, heeft Wick van Hees besloten ermee te stoppen. Naast Object Carpet was Wick onder andere werkzaam bij Dehnert & Jansen en Wijers Project advies. “Ik heb mijn werk binnen het woningtextiel in diverse functies altijd met plezier gedaan, mede ook door de leuke contacten binnen de branche waarvoor ik iedereen via deze weg hartelijk wil danken. De laatste 23 jaren was ik het aanspreekpunt voor o.a. Object Carpet GmbH uit Duitsland. Maakt u zich vooral geen zorgen dat ik achter de ‘geraniums’ beland, diverse hobby’s krijgen nu de voorrang, daarnaast zal ik mijn opvolger Jhon Campo nog enige tijd op de achtergrond ondersteunen.” Vanaf 1 mei 2018 zal Jhon Campo het nieuwe aanspreekpunt zijn voor Object Carpet. Men kan hem bereiken via: Campo Agenturen, Spoorstraat 18, 6953 BV Dieren. Telefoon: 06-57616849. E-mail: jhon@campo.online ; website: www.campo.online

(Vloerenplein, 27-04-2018)

Tarkett presenteert ‘Earth & Tones’

Desso-AirmasterDesso AirMaster Earth & Tones.Tarkett heeft de DESSO AirMaster-tapijtcollectie uitgebreid. De nieuwste aanwinsten, DESSO AirMaster Earth & Tones, worden uitsluitend vervaardigd uit 100% gerecycled ECONYL®-garen en worden standaard gecombineerd met de recyclebare DESSO EcoBase®-tapijtrug. Daarnaast is de nieuwe AirMaster-collectie verder verduurzaamd door een nieuwe primaire rug met laag antimoongehalte, de Colback® Gold-tapijtrug. Voor dit nieuw op de markt gebrachte product is nauw gewerkt met Low & Bonar, experts op het gebied van hoogwaardige materialen en zijn de Cradle to Cradle®-principes als uitgangspunt genomen. De prestatie is volgens het persbericht hetzelfde gebleven maar het antimoongehalte is met wel 95% verminderd. “In combinatie met de gepatenteerde DESSO AirMaster-technologie, bedoeld om de hoeveelheid fijnstof in het binnenklimaat te verminderen, is dit een prachtige vloerbedekking die in een commerciële omgeving gezondheid en welbevinden bevordert.” DESSO AirMaster Earth is verkrijgbaar in zeven karakteristieke kleuren, waaronder vijf neutrale tinten en twee levendige accentkleuren. In elke tegel is een karakteristieke zwarte draad in het patroon geweven wat resulteert in een boeiend en levendig vloerontwerp. DESSO AirMaster Tones is verkrijgbaar in 12 kleuren, waaronder zes neutrale tinten lopend van donker naar licht en zes zachte pasteltinten als accentkleuren, onder andere roze/rood, blauw en groen. Het resultaat is een delicaat en gedempt kleurpalet zoals niet eerder voorhanden was in de AirMaster-familie. De DESSO AirMaster Earth & Tones tapijttegels kunnen worden gecombineerd zodat ontwerpers zones en routes kunnen creëren in grote open ruimten, of kunnen zorgen voor mooie designs en centrale vloerdecoraties in vergaderzalen en receptieruimten.

(Vloerenplein, 27-04-2018)

Feestelijke opening Forinn Hoogeveen
Harry-Elshof-kniptHarry Elshof, Algemeen Directeur van Forinn en Bosgoed knipt samen met vestigingsleider Dries Smit het lintje door.
De-nieuwe-locatie-is-ruimer-en-lichterDe nieuwe locatie is ruimer en lichter en laat de nieuwste versie van de Forinnstore zien.

Afgelopen woensdag was de Grand Opening van Forinnstore Hoogeveen op de nieuwe locatie Dr. Anton Philipsstraat 7 in Hoogeveen. Harry Elshof, Algemeen Directeur van Forinn en Bosgoed opende samen met vestigingsleider Dries Smit de nieuwe locatie door samen het lintje door te knippen in het bijzijn van alle klanten en leveranciers. De nieuwe locatie is ruimer en lichter en laat de nieuwste versie van de Forinnstore zien, waar de gehele collectie; vloeren, vloertechniek en raamdecoratie goed tot zijn recht komt. Diverse interessante demonstraties en leuke workshops werden verzorgd door de leveranciers Uzin, Wolff, Estillon, Union en Wepro. Tevens kon er ‘geschoten’ worden voor leuke kortingen en waren er diverse openingsaanbiedingen. De bezoekers gingen niet met een lege maag naar huis want een lekker hapje en drankje werd verzorgd door ‘De-Eetkeet’.

(Vloerenplein, 27-04-2018)

Floorify breidt collectie uit

Donkere-kleuren-zorgenDonkere kleuren zorgen voor een sfeer van intimiteit en geborgenheid.Floorify heeft zijn collectie rigide vinyl vloeren uitgebreid met 5 nieuwe kleuren, bovenop het reeds bestaande gamma van 13 houttinten. “Voor de nieuwste uitbreiding aan het gamma heeft Floorify zich laten inspireren door twee opkomende trends: het brutalisme en de opkomst van onbehandelde, ruwe eik,” aldus het bedrijf in een persbericht. Floorify probeert met de designs zo goed mogelijk de natuur te benaderen, en dit zowel op het vlak van structuur als kleur. “De planken zijn dan ook enkel door hun gebruiksgemak van echt hout te onderscheiden. Ook met heersende interieurtrends wordt rekening gehouden. Zo is er een verhoogde vraag naar onbehandelde, ruwe eik en donkere kleuren. Geen vloeren met perfect ogende premium houtlook, maar plankenvloeren met noten die karakter uitstralen.” Floorify ontwikkelde ‘de perfecte, imperfecte eik’ in 5 tinten. Waarvan 3 natuurtinten onbehandeld, afgewerkt met een invisible oil en met een natuurlijke olie, een natuurlijke afwerking gecombineerd met een subtiel passende structuur en uitzonderlijke lengte en breedte van de panelen (1524x225mm), en tot slot 2 donkere tinten, donkere kleuren met een sfeer van intimiteit en geborgenheid.

(Vloerenplein, 27-04-2018)

Itec lanceert Concept Ultimate

Dessin-PinnaclesDessin Pinnacles uit de collectie Concept Ultimate van Itec.Itec lanceert een ultrasterk commercieel vinyl op rol in nieuwe dessins en trendy kleuren en met een volgens Itec revolutionaire toplaag: “strakker en sterker dan ooit.” Met de nieuwe collectie Concept Ultimate wil Itec laten zien hoe veelzijdig vinyl vandaag kan zijn. De commerciële decoratieve vloeren van IVC zijn extrasterk en slijtvast, antibacterieel en beschikken over een uitgebreide range aan dessins en trendy kleuren. “Het product beschikt over de robuuste kwaliteit van commerciële vloeren en de moderne uitstraling van particuliere vloerbekleding.” Concept Ultimate leent zich bij uitstek om de juiste sfeer te creëren in scholen, kinderdagverblijven, studentenvoorzieningen, woonzorgcentra maar evengoed handel, horeca of kantoren. De nieuwe dessins Elias, Harlem en Pinnacles lopen uiteen van een realistische houtlook in naturelle tinten tot een trendy weefpatroon in aardse kleuren of zelfs vrolijke, expressieve schakeringen. De compacte massieve opbouw en de ultrastevige maar zachte toplaag (0,70 mm, met een PU-kern) maken de vinylvloeren volgens Itec geschikt voor intensief gebruik en druk bewandelde zones zonder een restindruk na te laten. “De revolutionaire T-präge tekent voor een stijlvolle matte look en verbetert de slipresistentie, de vlekkenweerstand en het onderhoudsgemak. Bovendien voelen de vloeren comfortabel aan, warm, zachtjes verend, en zijn ze extra hygiënisch door de antibacteriële behandeling. Dankzij een koudlastechniek worden de vinylbanen van 2 én 4 meter in sneltempo geplaatst. Naadloos, onderhoudsvriendelijk en bovendien economisch.” Concept Ultimate is een op en top Belgisch product. Vervaardigd in een door met windmolens aangedreven productie, waar enkel gebruik wordt gemaakt van eco-vriendelijke, watergebaseerde inkten.

(Vloerenplein, 25-04-2018)

<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
desso airamaster

PPC 24 7 graag gebracht

heditex

allesovertapijt-logo