forinn-2018

moduleo

Forbo health 2394 mFLOR

headlam247-a

nieuws
Alloc vecht patent aan

Laminaatproducent Alloc vecht in het federale gerechtshof in Milwaukee (VS) het patent aan dat Pergo onlangs verkreeg op zijn kliksysteem (zie nieuws 28-06-2002). In de rechtzaak vragen Alloc en moedermaatschappij Berry Finance NV het federale gerechtshof het betreffende patent nietig te verklaren. Met de rechtzaak wil Alloc onder meer duidelijk maken dat de producten van Alloc die op de Amerikaanse markt onder andere aan Armstrong Word Industries worden geleverd geen inbreuk doen op Pergo’s patent. Bovendien vraagt Alloc het gerechtshof zich uit te spreken dat andere vloerproducten van Alloc met een mechanisch kliksysteem eveneens geen inbreuk doen op het patent van Pergo. In een eerste reactie laat Pergo’s VS-president Lars von Kantzow weten niet onder de indruk te zijn van de actie van Alloc: “Wij blijven geloven dat ons patent, dat ruim en omvangrijk is, vrij sterk is en dat claims om daar actie tegen te ondernemen ongegrond zijn. We zullen onze positie krachtig verdedigen.”

(FCW/Vloerenplein, 12-08-2002)

Halfjaarcijfers Armstrong

Uit de cijfers van Armstrong over het eerste halfjaar van 2002 blijkt dat de omzet met 1,3 procent is teruggelopen in vergelijking met dezelfde periode over 2001. De totale omzet kwam uit op 1573 miljoen dollar (2001: 1594 miljoen dollar). De veelbelovende omzetstijging in de Verenigde Staten bij het segment houten vloeren werd teniet gedaan door een omzetterugval in Europa bij het segment linoleum. Zo steeg de omzet in houten vloerbedekking in vergelijking met het eerste halfjaar 2001 naar 351 miljoen dollar (2001: 329 miljoen dollar), maar viel de verkoop in elastische vloerbedekking in dezelfde periode terug naar 584 miljoen dollar (2001: 599 miljoen dollar). De goede resultaten bij het houten vloerbedekkingssegment zijn naast een toegenomen afzet te verklaren uit lagere grondstofkosten. Naast verschillende soorten vloerbedekking produceert het concern Armstrong ondermeer ook producten voor de bouw en kasten.

(Armstrong/Vloerenplein, 09-08-2002)

Omzetdaling wonenbranche

Uit recente cijfers van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) blijkt de omzet van de wonenbranche in het tweede kwartaal van 2002 met 1,6 procent te zijn teruggelopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De CBW merkt op dat “ten opzichte van het eerste kwartaal, waar de realisatie nog -3,7 procent betrof, sprake zou kunnen zijn van een licht herstel.” De CBW stelt verder dat de cijfers per deelbranche grote schommelingen tonen. Zo daalde de omzet bij de woningtextielzaken in het tweede kwartaal met 2,6 procent. De gemengde zaken zagen een terugloop van 1,9 procent. Grootste daler waren de slaapspeciaalzaken met een omzetterugval van 3,4 procent. Opmerkelijk zijn de cijfers bij de kurk- en parketzaken. In het eerste kwartaal hadden deze nog te maken met een omzetdaling van 5,3 procent, het tweede kwartaal liet een stijging van 0,7 procent zien.

(CBW/Vloerenplein, 07-08-2002)

Nieuwe types Scotchgard onderweg

Momenteel worden op de Amerikaanse markt nieuwe types van de vuil- en vlekkenbescherming Scotchgard geïntroduceerd. De oorspronkelijke formule werd twee jaar geleden door 3M uit productie genomen vanwege bepaalde milieubezwaren waarover de nodige ophef ontstond. (Zie ook Nieuws van 13 maart). De nieuwe ‘groene’ Scotchgard is gebaseerd op ‘veilige’ fluorochemische bestanddelen. De 3M Specialty Materials Markets Group in Leiden laat weten dat gezien de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese markten, er is besloten om eerst de Amerikaanse markten te gaan voorzien van de vernieuwde Scotchgard types en dat men eraan werkt om deze types om te bouwen, zodat zij geschikt worden voor de Europese markt. Het type Scotchgard dat in maart 2001 op de markt is gebracht voor textiele vloerbedekking zal volgens de vertegenwoordiging in Nederland beschikbaar blijven na invoering van de nieuwe formule. Overigens bestaat het merk volgend jaar 50 jaar. Amerikaanse vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar geven hoog op van het kwaliteitsimago van Scotchgard, zo heeft het moederbedrijf laten onderzoeken. In de ranglijsten staat het merk nog boven Ford, Nike, Burger King of MTV.

(Vloerenplein/3M, 02-08-2002)

Gemengd beeld bij Forbo

Forbo heeft over het eerste halfjaar een omzet gedraaid van 721,9 miljoen Zwitserse frank (circa 490 miljoen euro), een toename van 3,4 procent ten opzichte van vorig jaar. De geconsolideerde winst bedroeg 24,5 miljoen CHF (2001: 33,1). Volgens Forbo heeft het zeer recentelijk aangekochte SWIFT-lijmen al een duidelijk positieve invloed op het bedrijfsresultaat. De onderneming spreekt daarentegen van niet-bevredigende marktomstandigheden wat de vloeren betreft. Linoleum boekte wederom geringe relatieve terreinwinst op de vloerenmarkt als geheel, die in de belangrijkste Europese landen terug liep, met name in Duitsland. Ondanks de gehandhaafde marktaandelen in deze productcategorie, werden lagere omzetten geboekt, vooral in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Lichte omzetgroei was er in de USA en in Groot-Brittannië, stabilisatie in Scandinavië. De toestand waarin vinyl zich bevindt is lastiger volgens Forbo, doordat zijn traditioneel belangrijke markten onder druk bleven staan. De verkopen in Oost-Europa daarentegen zitten in de lift.

(Vloerenplein/Forbo, 31-07-2002)

Interface kruipt uit het dal

Daniel T. Hendrix, de CEO van Interface, blijft ondanks tegenvallende omzetten geloven in de weerbaarheid van zijn onderneming. De topman ziet ook tekenen dat Interface in stabieler vaarwater aan het komen is. Zo rapporteert hij een verhoging van het orderniveau van 7 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. In Europa is het orderniveau in het modulaire segment zelfs met 8 procent gestegen. De oriëntatie op marktsegmenten als overheid en onderwijs loopt voorspoedig. De zakelijke markt blijft daarentegen zwak. Omdat er aan de kostenkant het nodige is verbeterd voorziet de topman qua winstgroei aanzienlijk te kunnen profiteren van het komende herstel van de vraag. De omzetten van Interface in het tweede kwartaal zijn uitgekomen op 240,6 miljoen dollar (2001: 287,3). De netto inkomsten bedroegen 0,8 miljoen dollar in deze periode. Over het eerste halfjaar kwamen de omzetten op 475,0 miljoen dollar (2001: 593,8), een terugval van 20 procent.

(Vloerenplein/Interface, 30-07-2002)

Afvallers ‘Duits PIT-systeem’

Eind vorige maand heeft een aantal prominente tapijtfabrikanten zijn lidmaatschap van de Europäische Teppich-Gemeinschaft (ETG) opgezegd. Dat betreft onder meer DLW AG (Desso DLW Textil), Marka, Forbo, Anker, Globus, Sit-in Westfalia, Orotuft, Ideal Floorcoverings, Ossfloor, Domo Besmer, Hammer Taepper en HTW Design Carpet. De opzeggingen, bij wat feitelijk het Duitse PIT-syteem is, worden effectief op 31 december van dit jaar. In juni kreeg de ETG nog groen licht van de leden voor een nieuwe, op kwaliteit gebaseerde campagne. De Vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF) laat bij monde van Hanneke van Doorn weten dat de ontwikkelingen in Duitsland niets van doen hebben met het breed gedragen en goed functionerende PIT-systeem in Nederland. De VNTF zegt verder dat het overleg tussen Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland om te komen tot een Europees PIT-systeem heel ver gevorderd is. “We zijn het echter nog niet eens over de toepassing,” aldus Hanneke van Doorn. “De VNTF gaat mee als de Europese afspraken niets afdoen aan de kwaliteit van het Nederlandse PIT-syteem.”

(Vloerenplein/BWD/VNTF, 26-07-2002)

Halfjaarcijfers Pergo bekend

De netto omzet van laminaatfabrikant Pergo over het eerste halfjaar van 2002 is uitgekomen op 1740 miljoen Zweedse kronen (SEK), oftewel 184 miljoen euro. Met weglating van wisselkoerseffecten betekent dat een afname van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzetdaling wordt verklaard door druk op de prijzen vanwege concurrentie, vooral in de USA, en door lagere afzetvolumes in Europa. Dat laatste in hoofdzaak vanwege het afbouwen van de levering van laaggeprijsde producten aan ‘landgenoot’ IKEA. Andere Europese klanten namen daarentegen per saldo meer af. De verkopen in het tweede kwartaal zijn afgenomen met 17 procent. De operationele winst over het eerste halfjaar bedroeg SEK 13 miljoen (was SEK 105 miljoen verlies). Pergo schrijft de verbetering grotendeels toe aan zijn vorig jaar gelanceerde actieprogramma. De vaste kosten in de groep werden teruggeschroefd. De netto schuld van Pergo liep fors terug tot SEK 77 miljoen (was SEK 570 miljoen). Prijsdalingen en hogere vergoedingen voor click-licenties (Unilin) hebben aan de andere kant een negatieve invloed gehad op het resultaat. Voor het jaar 2002 als geheel handhaaft Pergo de verwachting van SEK 50 miljoen operationele winst. Pergo slaat zichzelf op de borst door te concluderen dat de markt een stevige belangstelling blijft tonen voor de nieuwe vloerproducten die het bedrijf in de loop van 2001 heeft gelanceerd.

(Pergo/DPN, 24-07-2002)

Classen opent nieuwe fabriek

Laminaatfabrikant Classen uit Kaisersesch (Duitsland) heeft zijn eerder aangekondigde nieuwe productiecapaciteit in Baruth bij Berlijn in gebruik genomen. (Zie Nieuws van 15 februari). De fabriek meet 39 duizend vierkante meter en kan op jaarbasis ruim 20 miljoen vierkante meter laminaatvloer produceren. Classen zegt aldus goed voorbereid te zijn op expansie richting Oost-Europa.

(Vloerenplein/Classen, 22-07-2002)

www.kieswijzervoortapijt.nl

pitvignetDe Stichting Produkt Informatie Tapijt (PIT) laat in een persbericht weten vanaf nu een eigen website te hebben: www.kieswijzervoortapijt.nl. De website is volgens de stichting een van de PR-acties om consumenten en detaillisten te attenderen op de betrouwbaarheid van het PIT-systeem. Het spreekt voor zich dat er op de site ruime aandacht is voor het PIT-systeem en voor de gehanteerde symbolen. Daarnaast bestaat er voor de consument een FAQ-rubriek en komt hij er aanschaftips voor tapijt tegen.De bezoeker van de site kan tevens een tapijtinformatiepakket aanvragen. Verder zijn alle PIT-deelnemers terug te vinden, met doorlinks naar hun eigen internetpagina’s. De stichting belooft de site in de toekomst verder uit te bouwen met interessante en praktische informatie over tapijt. Detaillisten en consumenten mogen dit jaar uitgebreide informatie verwachten over de betrouwbaarheid van PIT, aldus de organisatie. De vorig jaar gelanceerde slogan ‘Kies wijzer voor tapijt!’ is hiervan een voorbeeld. In dit kader is ook het PIT-vignet gemodernisserd.

(Stichting PIT/Vloerenplein, 19-07-2002)

Tapijtexport Pakistan onderuit

De tapijtnijverheid van Pakistan heeft ernstig te lijden onder de gevolgen van ‘11 september’ en onder de terugkeer van ‘goedkope’ Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. Zowel productie als uitvoer zijn gekelderd. De Afghanen, die vooral actief waren rond Peshawar, waren goed voor de helft van de Pakistaanse tapijtproductie, oftewel 60 procent van de totale uitvoer van het land. Vrijwel de gehele tapijtnijverheid produceert voor de export. In de voorbije twaalf maanden is de tapijtuitvoer echter gedaald van 6,4 miljoen vierkante meter (289 miljoen dollar) naar 4,75 miljoen meter (233 miljoen dollar). Na 11 september gaat nog maar 25 tot 30 procent van de totale Pakistaanse tapijtexport naar de Amerikaanse markt. Dat aandeel was 55 tot 60 procent. Het aandeel van Europa bedroeg 25 tot 30 procent, maar is teruggevallen naar 17 tot 18 procent. Mede daarom gaan de Pakistaanse exporteurs op zoek naar nieuwe afzetmarkten in Latijns-Amerika en in Oost-Europa. De gerepatrieerde Afghanen ondertussen laten het tapijten maken noodgedwongen links liggen. Zij worden nu ingeschakeld bij de wederopbouw.

(Vloerenplein/Dawn, 17-07-2002)

Opnieuw Berry versus Unilin

Eerder deze maand, op 5 juli, heeft de rechtbank van het Duitse Hamburg geoordeeld dat het door Berry Floor en Alloc ontwikkelde profiel onder de naam Fiboloc, een inbreuk is op een gebruiksmodel van Unilin. Volgens Berry echter hebben deze gebruiksmodellen vandaag de dag geen invloed meer op de verder ontwikkelde producten van de onderneming. Berry zal derhalve beroep aantekenen tegen de beslissing. Unilin is producent van onder meer Quick-Step en Uniclic.

(BWD/DPN, 15-07-2002)

Domotex koerst af op groei

De internationale vloerbedekkingsbeurs Domotex meldt dat het aantal exposanten voor de editie 2003 (11 t/m 14 januari) al boven het niveau van vorig jaar ligt. Er zit vooral veel groei in het karpettensegment. Kamerbreed zou per saldo teruglopen. Op de beurs in Hannover vindt volgend jaar, op initiatief van tapijtfabrikanten, voor het eerst het Floor Forum plaats. De bijzondere presentatie van hoogwaardig aanbod van enige tientallen exposanten in een specifieke setting, poogt het imago van textiele vloerbedekking wederom flink op te krikken.

(Domotex/BWD/Vloerenplein, 12-07-2002)

Tapijtlegger voor de rechter

Op een zitting van de Utrechtse politierechter is afgelopen maandag een tapijtlegger uit de regio veroordeeld tot honderd uur dienstverlening en een maand voorwaardelijke gevangenis voor brand door schuld. In een verslag in het Utrechts Nieuwsblad staat te lezen dat de man niet goed heeft geventileerd en geen acht heeft geslagen op de waakvlam van de kachel. Bovendien gebruikte de tapijtlegger door de Arbo-dienst verboden tapijtlijm, in januari vorig jaar, om de trap te stofferen. Het gevolg was dat het huis volledig uitbrandde na een ontploffing. “Dit had veel erger kunnen aflopen. Er hadden doden kunnen vallen,” zei de officier van justitie. De 61-jarige tapijtlegger was al sinds zijn vijftiende jaar werkzaam in het vak. “Ik heb mijn hele leven niets anders gedaan dan tapijt leggen,” zo wordt hij geciteerd in de krant. Diens werkgever verklaarde dat hij al zijn leggers had verboden de betreffende Quintus-lijm te gebruiken, omdat die door de Arbo-dienst is verboden. De betrokkene bestelde echter op eigen houtje het product. Op de zitting verklaarde hij dat hij niet op de hoogte was van het verbod. De officier van justitie was van mening dat de tapijtlegger onzorgvuldig had gehandeld door de woning niet goed te ventileren bij het leggen van het tapijt. Hij had alleen de buitendeur op een kier gezet en verzuimd om de kachel uit te doen. “Het was hartje winter,” zo verontschuldigde de man zich. Volgens het Utrechts Nieuwsblad zei hij zich niet schuldig te voelen over het drama. Hij was er zelf bij gewond geraakt aan zijn handen. Het stak hem dat hij een maand voor zijn VUT zo in de problemen was gekomen en hierdoor geen net afscheid heeft gekregen van zijn werkgever.

(Utrechts Nieuwsblad/Vloerenplein, 12-07-2002)

Pergo, Witex: einde partnerschap

De Zweedse laminaatfabrikant Pergo laat in een persbericht van afgelopen woensdag weten zijn partnerschap met Witex (en diens belangrijkste aandeelhouder HW Industries GmbH & Co KG) te zullen verbreken. De reden voor de beëindiging is dat Witex, in de woorden van Pergo “op verscheidene punten inbreuk maakt op de overeenkomst.” Pergo zegt ook een vergoeding te gaan eisen voor de schade die daardoor is opgetreden. Het bedrijf uit Trelleborg voorziet dat het stopzetten van de overeenkomst en de eis om schadevergoeding, zullen uitdraaien op een rechtszaak. Pergo is in het licht van bovenstaande niet van plan om een optie te verzilveren op aankoop van nog eens 23,9 procent van de aandelen van Witex. In april 2000 kocht Pergo 25,1 procent van Witex. Als gevolg daarvan kreeg Pergo toegang tot ‘direct laminated’ (DL) vloeren. Pergo zegt meerdere leveranciers van DL-vloeren te hebben en zich erop te richten deze producten tendele van Witex te blijven afnemen. Vorige maand ondernam Pergo stappen tegen onder meer Witex USA vanwege vermeende inbreuken op een door de Zweden cruciaal genoemd click-patent. (Zie Nieuws van 28 juni).

(Pergo/Vloerenplein, 10-07-2002)

Faus krijgt reliëfpatent in VS

Terwijl de ‘klikstrijd’ om de patenten op de lijmvrije verbindingswijze van harde vloeren nog overal gevoerd wordt, staat voor de nieuwste generatie laminaatvloeren - vloeren voorzien van een ‘net echt’-reliëf - wellicht een nieuwe periode van onenigheid op stapel. De Spaanse Faus-groep, het kersverse lid van de Europese vereniging van laminaatproducenten (EPLF) heeft namelijk afgelopen maand bij het Amerikaanse patenten- en merkenbureau een patent verkregen op het aanbrengen van reliëf op laminaat. Het patent omvat de technologie die door Faus gebruikt wordt om de authentieke ‘look and feel’ van natuurlijk hout, keramiek of steen aan laminaatvloeren mee te geven, aldus de onderneming. Verder dekt het patent een technologie die de voegen van laminaattegels beschermt.

(Vloerenplein, 08-07-2002)

Tapijtnijverheid Perzië in kaart

Iran krijgt binnenkort zijn eerste wetenschappelijke vereniging voor Perzische tapijten. Het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Technologie heeft daar toestemming voor willen verlenen. De Iraanse tapijtnijverheid kent 35 deelgebieden, van schapenscheren tot aan uitvoerhandel. Eén op de acht Iraniërs verdient zijn dagelijks brood met tapijten. Na olie is tapijt het belangrijkste exportproduct voor het land. De nieuwe vereniging moet met name - nu nog ontbrekende - gegevens naar boven halen over de geschiedenis van de tapijtnijverheid. De organisatie omvat verscheidene deskundigengroepen en afdelingen voor onderwijs, informatievoorziening, statistieken, public relations, conferenties, enzovoorts.

(Tehran Times/Vloerenplein, 05-07-2002)

Hoogpolig tapijt maakt dik

Onlangs heeft de Britse wetenschap een belangrijke vondst gedaan waar vloerendetaillisten (sommige althans) profijt van kunnen trekken. Vooral de wat zwaardere klant in spe zal op een bepaald mazzeltje geattendeerd moeten worden. D. Mackay, Universiteit van Cambridge, publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift de New Scientist zijn bevindingen met uitgebreide weegproeven. Het blijkt dat op een harde vloer de weegschaal tot 10 procent minder aangeeft dan op hoogpolig tapijt. De reden is dat op een harde ondergrond de onderkant van de weegschaal een weinig doorbuigt. Dat werkt ‘gunstig’ door op het afleesmechanisme. Elektronische weegschalen hebben hier minder last van.

(Eindhovens Dagblad/Vloerenplein, 05-07-2002)

Prijzen vinyl omhoog in VS

De vier belangrijkste Amerikaanse aanbieders van vinylvloeren - Armstrong, Congoleum, Mannington en Domco Tarkett - hebben hun prijzen voor zowel de woninginrichting als de projectmarkt verhoogd. De ondernemingen rechtvaardigen de prijsverhogingen van 2 tot 7 procent met name door te wijzen op de gestegen kosten voor grondstoffen, verpakkingsmateriaal en energie. Armstrong kondigt tevens gelijksoortige prijsverhogingen aan voor gelamineerde producten. De bestuursvoorzitter van Domco Tarkett, Ulf Mattsson, zei tegen vakblad FCW dat zijn bedrijf de afgelopen twee jaar zijn best heeft gedaan om de kostenstijgingen voor grondstoffen en energie te ‘absorberen’, maar dat het onvermijdelijke niet langer afgeweerd kon worden. Eerder dit jaar (zie Nieuws van 29 april) kwamen de grote tapijtfabrikanten al met prijsverhogingen naar buiten.

(Vloerenplein/FCW, 03-07-2002)

Associated Weavers uit het rood

Associated Weavers laat weten dat de resultaten voor het eerste halfjaar van 2002 positief zijn. Volgens de tapijtgroep uit het Belgische Ronse bracht het eerste semester de bevestiging van de kentering in de resultaten die is ingezet in het tweede semester van 2001. De netto courante winst bedraagt 923.000 euro, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het netto courant verlies van 3.364.000 euro over dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de groep steeg tijdens de eerste zes maanden van het lopende boekjaar met 9 procent tot bijna 130 miljoen euro. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de tuftafdeling. Ongeveer een derde van deze stijging is te wijten aan het feit dat de dochteronderneming Balsan slechts actief werd op 1 januari 2001. De markt van getuft vasttapijt voor residentieel gebruik kende een verdere daling, schommelend tussen stagnatie en -20 procent per land.

De markt van getuft tapijt voor professioneel gebruik reageerde met vertraging op de economische terugval en kende een lichte daling. Niettegenstaande deze marktomstandigheden steeg de omzet in de tuftafdeling met 12,7 procent bij een volumestijging van 0,5 procent. Deze tendens is volgens Associated Weavers het resultaat van de voortgezette strategie tot upgraden van de productmix en penetratie in de contractmarkt. De markt van geweven tapijt kende een plotse, sterke terugval van naar schatting 10 tot 20 procent in nagenoeg alle Europese landen. De weefafdeling Prado kon niet ontsnappen aan deze terugval. De omzet daalde met 15 procent bij een volumedaling van 19 procent. Het segment van hoogwaardige woltapijten bood beter weerstand dan de lichtere woltapijten en de polypropyleen-producten, aldus Associated Weavers. De groep verwacht ook tijdens de tweede jaarhelft een netto-winst te kunnen realiseren.

(Associated Weavers/Vloerenplein, 01-07-2002)

Voortzettingen klik-patentstrijd

De Zweedse laminaatfabrikant Pergo maakt bekend dat het in de Verenigde Staten een nieuw patent voor kliksystemen heeft verworven. Het patent is verstrekt door de ‘US Patent en Trademark Office’. Het patent geldt voor de VS-markt waar Pergo naar eigen zeggen een leidende positie heeft. Pergo’s verkopen aldaar beslaan zo’n tweederde van zijn totale omzet. Volgens Pergo is het patent veelomvattender dan de eerdere patenten die aan Pergo zijn toegewezen en geeft dit het bedrijf een competitief voordeel op de Amerikaanse markt. “Het nieuwe patent is een strategische doorbraak,” aldus Raimo Issal, algemeen directeur. Pergo heeft begin deze week meteen actie ondernomen tegen Armstrong, Mohawk, Shaw en Witex USA vanwege inbreuk op zijn patenten. Van de Duitse markt is te melden dat Unilin Decor (Quick-Step) kort geleden bij de rechtbank van Düsseldorf een klacht heeft ingediend tegen tien collega-producenten. Voor het eerst zijn nu ook parketvloeren betrokken bij de patentstrijd rond kliksystemen. De klacht is gebaseerd op het nieuwe Europese Patent EP 1024234 dat volgens vakblad Boden Wand Decke voor het eerst de wezenlijke karakteristieken van de lijmvrije legwijze vastlegt. De betrokken bedrijven zijn Egger Floor Products, Egger DIY Products, Holzwerke Ötger Terhürne en Gründorf, Hamberger, Kronotex, Kronospan, Kaindl Flooring, Parador en Tarkett Sommer.

(Vloerenplein/BWD/Pergo, 28-06-2002)

Wijzigingen bij Witex Nederland

Mommersteeg BV te Den Bosch laat in een persbericht weten dat de vertegenwoordiging van Witex in de Nederlandse markt onlangs is gewijzigd. Een en ander houdt verband met de ontwikkeling die Witex het afgelopen tiental jaren heeft doorgemaakt van laminaatfabrikant tot aanbieder van een compleet pakket harde vloeren. “De veelheid van producten en daarbij behorende marktsegmenten vraagt om een intensievere en bredere marktbewerking,” aldus de Brabantse onderneming. “Om als agent de belangen van Witex in de Nederlandse markt beter te kunnen behartigen heeft Mommersteeg besloten zich te concentreren op deze functie.” Tot voor kort was Mommersteeg zowel agent als groothandel voor Witex. De groothandelsactiviteiten worden overgedragen aan Bohama te Wijchen of Heditex te Vlaardingen voor de levering van het Witex-assortiment aan de parketteur respectievelijk woninginrichter.

(Mommersteeg/Vloerenplein, 28-06-2002)

Helft Carpetland naar Britten

De holding Interiors for Europe IFE (onderdeel van Mitiska) verkoopt 50 procent van Carpetland Benelux aan het Britse Carpetright. De overnamesom is 50 miljoen euro, bestaande uit 15 miljoen voor het belang van 50 procent en 35 miljoen voor het onroerend goed. De Britse tapijtketen heeft een optie op de resterende 50 procent genomen. Tussen 2005 en 2008 kan Carpetright voor een bedrag van nog eens 30 tot 35 miljoen euro eigenaar worden van het gehele bedrijf. Carpetright heeft zijn oog slechts laten vallen op de vestigingen in Nederland (61 winkels) en België/Luxemburg (31 winkels). De winkels in de Benelux boekten het afgelopen jaar een omzet van 94 miljoen euro en een belastbare winst van 3,8 miljoen euro. Ze zouden een marktaandeel van 5 tot 6 procent hebben. Volgens dagblad de Standaard zijn de Britten erop uit om deze cijfers te verdubbelen. De krant meldt ook dat Carpetright de zeggenschap krijgt over de keten en dat de winkels een restyling zullen ondergaan. Luc Geuten, gedelegeerd bestuurder van Mitiska, is tevreden met de transactie. “Het voornaamste is dat we een stabiele partner voor Carpetland in huis hebben gehaald. Zowel voor onze klanten als voor het personeel van Carpetland is dat positief,” zo zei hij tegen dagblad De Tijd. Diens compagnon Leon Seynave gaf - terugblikkend - als toelichting in de Standaard dat Carpetland een te zware structuur had, te veel de nadruk legde op organisatorische aspecten en te weinig verkoopsgedreven was. “We wisten dat Carpetright in Europa actief wou worden. Ze zijn de beste in hun sector. Daarom was het beter met hen samen te werken. ‘If you can’t beat them, join them’. Financieel was dit de beste oplossing,” aldus Seynave. De verliesgevende winkels van Carpetland in Frankrijk en Zwitserland blijven bij IFE. Carpetright, dat onder leiding staat van Lord Harris of Peckham, expoiteert zo’n 350 verkooppunten en behaalde over 2001 een omzet van 361,5 miljoen pond en een nettowinst van 36,4 miljoen pond. (Zie ook Nieuws van 10 juni jl.).

(Vloerenplein/Standaard/Tijd, 26-06-2002)

Witex USA brengt stenen tegels

De Amerikaanse tak van laminaatfabrikant Witex maakt werk van het aangekondigde streven om een ‘single-source supplier’ te worden. Onlangs maakte Witex USA namelijk bekend de markt te gaan voorzien van een ruim aanbod aan keramische en porseleinen vloer- en wandtegels. De Ceramic Creations collectie wordt geïmporteerd uit Brazilië, Spanje, Italië en Centraal Amerika. Witex zal zijn logistiek centrum in de staat Georgia voor laminaat en fineer uitbreiden met zo’n 6000 vierkante meter voor het nieuwe assortiment. Naast de eigen Ceramic Creations collectie zal Witex USA binnenkort exclusief de Laura Ashley vloerenlijn op de markt brengen, die bestaat uit laminaat, houten vloeren en tegels. (Zie ook Nieuws van 31 mei). Deze lijn wordt hoger in de markt geplaatst en ondersteund door forse inspanningen op het gebied van reclame.

(Vloerenplein/FCW, 24-06-2002)

EPLF-bijeenkomst in teken VS

De jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van de EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten, die onlangs in het Duitse Kaisersesch werd gehouden, stond in het teken van de vloerenmarkt in de Verenigde Staten. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat deze markt met een aandeel van 13 procent is uitgegroeid tot een van de belangrijkste exportlanden van de EPLF. Gastspreker Kimberley Gavin, hoofdredactrice van het Amerikaanse vaktijdschrift Floor Covering Weekly, verwacht de komende jaren een verdere groei van het aandeel harde vloerbedekking op de Amerikaanse vloerenmarkt. Zij schat dat laminaat in 2004 een aandeel heeft verworven van 10 procent (2000: 3,7 procent) en parket en houten vloeren 9 procent (2000: 8,4 procent). Vloertegels zullen in 2004 naar verwachting zelfs een aandeel van 24 procent innemen (2000: 10,6 procent). Het aandeel vloerkleden zal vanwege de groei van harde vloerbedekking ook in aandeel toenemen. De EPLF-bijeenkomst stond verder in het teken van geluidsnormering.

Zoals bekend heeft de EPLF vorig jaar een internationale werkgroep in het leven geroepen die gestandaardiseerde meet- en testcriteria moet opstellen. In deze werkgroep zitten verscheidene, internationaal toonaangevende onderzoeksinstituten. De werkgroep heeft onlangs besloten verschillende geluidsniveaus te vergelijken die ontstaan wanneer men op een laminaatvloer loopt. Dit is gebeurd met behulp van een duidelijk omschreven standaard laminaatvloer. De opgetreden percentuele afwijkingen kunnen nu gebruikt worden bij de waardering van verdere metingen. Op de bijeenkomst werden verder vier nieuwe leden verwelkomd: de Faus Groep (Spanje) als gewoon lid, en Baikowski Chimie (Frankrijk), Lamigraf (Duitsland) en Vits Maschinenbau (Duitsland) als buitengewone leden. De vereniging telt hiermee op dit moment 21 gewone leden, 24 buitengewone leden en 5 ondersteunende leden (instituten, enzovoorts).

(Vloerenplein/EPLF, 21-06-2002)

VNTF: ‘2001 was goed jaar’

vntf“In cijfers uitgedrukt was 2001 een goed jaar voor de Nederlandse tapijtfabrikanten,” zo meldt het zojuist verschenen Jaarverslag van de Vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF). Daarmee heeft de sinds 1995 voortdurende groei van de Nederlandse tapijtindustrie zich ook in 2001 gehandhaafd. Geschat wordt dat de productie met 5 procent in volume is gestegen en met 3 procent in waarde. Hiermee komt de Nederlandse tapijtproductie uit op 152 miljoen vierkante meter met een waarde van circa 850 miljoen euro. De VNTF constateert dat de stijging bij de volumeproducenten groter was dan bij de producenten voor het midden en hogere marktsegment. De opgaande lijn is afgezwakt in de eerste maanden van dit jaar, hetgeen de vereniging toeschrijft aan factoren als de invoering van de euro, het afgenomen consumentenvertrouwen en vooral de nasleep van ‘11 september’ in de USA.

Gelet op de resultaten van het eerste kwartaal, waagt de VNTF zich niet aan een voorspelling voor het lopende jaar. De consumentenmarkt vertoont vanaf 1998 een stabiel, dan wel licht dalend (zoals in 2001) verloop. Vorig jaar kwam het aandeel tapijt uit op 42 procent van de totale vloerbedekking. De projectenmarkt, goed voor een derde deel van de vraag, heeft zich in 2001 positief ontwikkeld. Nederland heeft in 2001 wereldwijd de nummer drie positie ingenomen als tapijtproductieland, na de USA en België. Als exportland van tapijt staat Nederland al jaren op de tweede plaats, de exportquote kwam in 2001 uit op 85 procent. Voor nu en de nabije toekomst staan onder meer een goede milieuperformance (tapijtrecycling), kennismanagement (praktijkgericht opleiden) en de trend van concentratie en internationalisatie hoog op de agenda.

(VNTF/Vloerenplein, 19-06-2002)

VloerenVisie 2002

Op 6 juni organiseerde Stichting Bouwresearch (SBR) in Tilburg ‘VloerenVisie 2002’, een seminar over (afwerk)vloeren. Aanleiding is volgens SBR de noodzaak om het contact tussen ontwerpers, bouwers en beheerders van (afwerk)vloeren te verbeteren. De opkomst, meer dan 100 deelnemers, was voor de organisator reden om te spreken van een succes. Spreker J. Ridderhof van USP Marketing Consultancy wees er onder meer op dat bij het keuzeproces van het soort afwerkvloer in bijna de helft van de projecten de architect de bepalende marktpartij is. Prijs is bij hen het belangrijkste keuzecriterium voor het type afwerkvloer. Tapijt wordt door 72 procent wel eens voorgeschreven op grond van kwaliteit, uitstraling en akoestische eigenschappen. De keuze voor parket wordt gemaakt op basis van uitstraling en esthetica, maar wordt niet zo vaak voorgeschreven, namelijk door 39 procent van de architecten. W. van Hees van Object Carpet Nederland, fabrikant van tapijt, steenvloeren en parket, die onderling compatible zijn, stelde dat voor een goed vloerontwerp het belangrijk is om als leverancier in een zo vroeg mogelijk stadium van een project contact te leggen met de architect en de eindgebruiker. Tijdens de workshops werd onder andere gesproken over de vraag hoe men de samenwerking tussen de verschillende marktpartijen kan verbeteren voor een beter eindproduct. In dat kader signaleerde H. Burger, Federatie van Afbouwbedrijfschappen, het probleem dat de kennis voor het tot stand brengen van het vloersysteem als geheel versnipperd is geraakt.

(SBR/Vloerenplein, 17-06-2002)

Omzetverlies Vorwerk-tapijt

Hoewel de balans van Vorwerk er in 2001 positief uitzag bij de overige activiteiten, heeft de tapijtdivisie van het concern vorig jaar te maken gehad met een omzetverlies van 10,5 procent. De omzet liep terug van 89,9 miljoen euro in 2000 naar 80,5 miljoen euro vorig jaar. Vorwerk wijt de terugval aan de slechte marktsituatie bij woninginrichtingszaken en de tegenvallende koopbereidheid bij de klanten. Het verlies werd echter door de andere activiteiten van het concern ruimschoots opgevangen. Dochteronderneming HECTAS, die zich bezig houdt met onroerend goed dienstverlening met als zwaartepunt het reinigen van gebouwen, groeide in 2001 met maar liefst 32 procent. Wereldwijd bedroeg de omzet van Vorwerk ruim 1,5 miljard euro. Vorwerk verwacht in 2002 een omzet van 1,6 miljard te kunnen realiseren.

(Vloerenplein/Vorwerk, 14-06-2002)

Europarket Euregionaal

De Belgische vakbeurs voor laminaat, parket, kurk en toebehoren Europarket krijgt een internationaal karakter. De vakbeurs die gepland stond voor september 2003 wordt verschoven naar maart 2004. Er is voor een wisselende beurslocatie gekozen: editie 2004 gaat door in Kortrijk Xpo in België en biedt perspectieven naar Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en editie 2006 zal in het MECC in Maastricht worden gehouden, waardoor dan weer ruime mogelijkheden gecreëerd worden naar de Duitse markt. De beursorganisator van Europarket is tot de nieuwe beursopzet gekomen na “uitgebreide consultatie van de firma’s via enquêtes én doorgedreven onderhandelingen met exposantenvertegenwoordigers en brancheverenigingen uit België en Nederland.” Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit beide landen zal de organisator begeleiden in de aanloop naar de beurs, en er zorg voor dragen dat de manifestatie in het beste belang van de branche wordt uitgebouwd. Kortrijk Xpo tot slot: “Doelstelling van de eenheidsbeurs is zeer duidelijk om vanuit de Beneluxmarkt dé gespecialiseerde manifestatie te worden voor een uitgebreide Euregio: Nederland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland en Rijnland-Westfalen in Duitsland.”

(Vloerenplein, 14-06-2002)

Tekort aan wol

Een tekort aan wol speelt de Nepalese tapijtindustrie parten. De situatie is zo ernstig dat de Nepalese vereniging van tapijtexporteurs (NCEA) de regering met klem heeft gevraagd licenties uit te geven die de import van wol mogelijk moeten maken. Slechts weinigen kunnen in Nepal wol importeren, de belangrijkste grondstof van de Nepalese tapijtindustrie. De laatste maanden zijn de prijzen van wol met maar liefst 30 procent gestegen. Volgens de NCEA vraagt het “kunstmatig tekort aan wol om krachtige maatregelen.” Een daarvan zou zijn het toestaan van directe import van wol door de Nepalese tapijtindustrie. “Met dit soort maatregelen zal de zwarte markt dan gemakkelijk worden gestopt,” aldus de NCEA. De tapijthandel beslaat bijna 60 procent van Nepals totale export. Duitsland is in volume de grootste afnemer van de Nepalese tapijten, gevolgd door de Verenigde Staten, Zwitserland, België, Oostenrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

(Vloerenplein/Xinhua, 12-06-2002)

<< Begin < Vorige 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
desso airamaster

PPC 24 7 graag gebracht

heditex

allesovertapijt-logo