banner-INTR

moduleo

edited 2394 mFLOR

rosevloerenpleinbanner

nieuws
Red Dot Award voor LayRed 55

LayRed-55 Blackjack-OakLayRed 55 'Blackjack Oak'. (foto: IVC)De 'engineered rigid click' LVT-vloer LayRed 55 van IVC Group is bekroond met een internationaal meetellende 'Red Dot Award' voor 'Product Design'. De vorig jaar gelanceerde innovatie wordt gebracht als een premium LVT-vloer met meerlagige samenstelling die design koppelt aan comfort en duurzaamheid. De collectie omvat 23 natuurgetrouwe dessins, die over sterke akoestische prestaties beschikken en kras-, vlek- en waterbestendig zijn.

De geïntegreerde ondervloer en geavanceerde akoestische laag beperken het transmissiegeluid en zorgen ervoor dat het reflectiegeluid maximaal wordt gereduceerd. De geïntegreerde ondervloer maakt evenzo een snelle plaatsing mogelijk, zelfs op oneffen oppervlakken, waardoor LayRed 55 wordt aanbevolen voor renovaties. Doordat de 'engineered vinylvloer' nauwelijks tot geen voorbereiding van de ondergrond vereist, versneden kan worden met een Stanleymes en de planken zonder lijm worden geplaatst, is een snelle installatie mogelijk. De rigide kern verhindert bovendien het doortekenen van de ondergrond.

De collectie bevat geen orthoftalaat en voldoet meer dan ruim aan de wettelijke vereisten voor de binnenluchtkwaliteit. Hij bestaat voorts voor dertig procent uit gerecycleerd materiaal en door de lijmloze plaatsing kunnen de planken na gebruik gemakkelijk worden weggehaald. De LayRed 55 is zelf ook volledig recycleerbaar. LayRed 55 werd ontworpen en ontwikkeld in IVC's Belgische hoofdkantoor in Avelgem en wordt daar ook geproduceerd.

(Vloerenplein, 01-04-2020)

Loket NOW staat op het punt van opengaan

INretail meldt in een update dat naar verwachting morgen, 31 maart, het loket voor de aanvraag van de tegemoetkoming voor de loonkosten in het kader van de NOW zal worden geopend. "Mede dankzij intensieve lobby van INretail heeft de minister van SZW de heer Wouter Koolmees de toezegging gedaan dat de tegemoetkoming voor de loonbetaling van april op rekening van de ondernemer zal staan," aldus de branchevereniging. INretail zegt zich, zodra de details bekend zijn, te gaan verdiepen in de regeling (zoals de gehanteerde omzetdefinitie, geschreven of gefactureerd) en zijn achterban daarna een aantal richtlijnen en adviezen mee te geven die te gebruiken zijn bij de aanvraag. De branchevereniging adviseert voor het overige om op tijd aangifte loonheffingen te doen.

Dus, heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20 procent? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90 procent van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies. De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv).

NOW is bedoeld voor ondernemers die door een buitengewone gebeurtenis, zoals het coronavirus, minder of geen werk voor hun personeel hebben. Men kan dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kan de ondernemer werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Hij krijgt van UWV een voorschot.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met drie maanden. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming. Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kan men gebruik maken van de NOW-regeling.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90 procent van de loonsom. Wanneer bijvoorbeeld 100 procent van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van een werkgever. Bij 50 procent omzetverlies is de tegemoetkoming 45 procent, bij 25 procent omzetverlies 22,5 procent.

Op basis van de aanvraag krijgt de werkgever van UWV een voorschot van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. De aanvragen lopen via het UWV.

(Vloerenplein, 30-03-2020)

Update: Vanaf 6 april kunnen bedrijven terecht bij de UWV om een aanvraag in te dienen.

Toch TOGS-regeling winkelondernemers

De TOGS-regeling ('Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren') voor ondernemers (mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel) die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19-virus in te dammen, wordt - na de nodige kritiek - alsnog breder toegepast dan afgelopen vrijdag aangekondigd. "Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling," zo verklaart het ministerie van EZK.

Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers, kunnen in beginsel vanaf vandaag dus ook gebruik maken van de regeling. De relevante SBI-codes (die de hoofdactiviteit weergeven) waren om 22.00 uur vanavond evenwel nog steeds niet bekend. Een non-foodretailer moet dus nog even wachten op de aanvulling van de lijst met SBI-codes, voordat hij een TOGS-regeling kan aanvragen.

Gedupeerde ondernemers ontvangen (onder bepaalde voorwaarden) een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is tot en met vrijdag 26 juni a.s. aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona, een webpagina die momenteel overigens niet altijd goed bereikbaar is. (Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij genoemde uitvoeringsorganisatie).

(Vloerenplein, 30-03-2020)

Update: De regeling geldt voor onder meer winkels in verf, verfwaren en behang, in tegels, in keukens, in parket-, laminaat- en kurkvloeren, in vloerbedekking en gordijnen, in meubels, in verlichtingsartikelen en in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment.

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

De organisaties Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld, met preventieve, situatiegebonden maatregelen voor bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden. Uitgangspunt vormen de (tot nader order) geldende adviezen en maatregelen van het RIVM ten aanzien van de gewenste arbeidshygiëne. Het ook door de vakbonden ondersteunde protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken wanneer de situatie daarom vraagt.

Het handvat heeft betrekking op het werken voor particulieren en huurders van woningcorporaties/vastgoedeigenaren, het werken op externe locaties (infra, bouw, utiliteit) en in zorglocaties, en adviseert over het samen in een bus reizen. Voorts zijn er preventieve maatregelen die altijd moeten worden opgevolgd ongeacht welk werk waar.

Het protocol is hier >> te downloaden.

(Vloerenplein, 30-03-2020)

Videoboodschap Klaas Bakker van Cotap

logo-cotapKlaas Bakker, algemeen directeur van vloerengroothandel Cotap te Genemuiden, heeft een videoboodschap online gezet. Middels de video worden de klanten persoonlijk op de hoogte gebracht van de huidige situatie bij Cotap omtrent het coronavirus en wat dat voor hen betekent. De videoboodschap is hier >> te bekijken.

(Vloerenplein, 27-03-2020)

Vloerenbranche aan het woord over corona (5)

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag reacties uit Rotterdam en Genemuiden.

peitsman-logoRichard Lensen (Peitsman): De laatste ontwikkelingen hebben een behoorlijke impact op het maatschappelijk leven. Opvallend is dat wij het continu enorm druk hebben. Storm voor de stilte? Orders worden naar voren gehaald en ook onze klanten zijn denk ik veiligheidshalve aan het hamsteren. We hebben een stuk meer zieken dan normaal, dus het is echt alle hens aan dek. Dat lukt door de bewonderingswaardige inzet van onze medewerkers - die op veilige afstand en rekening houdend met allerlei maatregelen die we hebben getroffen, onze klanten helpen.

Want zoals we eerder hebben gemeld en ook met onze klanten communiceren: de gezondheid van de mensen (onze mensen) staat voorop. Ondanks de situatie proberen we de service naar onze klanten zo goed als mogelijk te houden. We merken ook dat de klanten onze website nu steeds meer en beter gebruiken. In deze tijd bij uitstek een veilige manier van aankopen doen.

rinos-logoArnout Appelo (Rinos): Uit het oogpunt van gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun naasten, werken wij de komende weken met een minimale bezetting van personeel op ons bedrijfsterrein. Om dit te realiseren wordt de productieafdeling voor enkele weken gesloten, tot minstens 13 april. Met deze bezetting kunnen we goederen uit voorraad blijven leveren. Zo staan we onze klanten zoveel mogelijk terzijde.

Al onze verkoopmedewerkers werken vanuit huis en zijn bereikbaar. Daardoor kunnen we orders blijven aannemen en alvast in de planning zetten voor zover niet uit voorraad leverbaar. De beste en geprefereerde wijze van contact met Rinos is per e-mail op customerservice@rinos.com.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om te bepalen of deze periode moet worden uitgebreid. Voor iedereen is dit een onzekere periode. Gelukkig zijn voor ons geen grote verstoringen in de verkrijgbaarheid van grondstoffen. Dat betekent dat we op dit moment verwachten bij hervatting van productie redelijk snel weer op te kunnen starten. Hoe de vraag naar vloerenproducten daarna zal zijn is moeilijk in te schatten. Technisch gezien zou de vraag naar vloeren weer kunnen herstellen na een verruiming van de bewegingsvrijheid. Maar economie is meer psychologisch dan rationeel gedreven. Als we niet uitkijken praten we elkaar nog verder een recessie in dan noodzakelijk. Maar aan ons zal dat niet liggen.

(Vloerenplein, 27-03-2020)

TOZO-noodregeling zelfstandigen geopend

Rijksoverheid-logoOnderdeel van het economisch noodpakket van het kabinet 'ter bescherming van banen en inkomens van mensen' is de zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag door de Rijksoverheid bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. (Meer over de loonkostenregeling voor bedrijven met personeel staat onderaan dit stuk).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa (vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) een ondersteunend pakket voorbereid dat gemeenten in staat stelt zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW): "Om het Coronavirus te bestrijden heeft de overheid stevige maatregelen afgekondigd die veel impact hebben op bedrijven. Dat betekent dat nu veel ondernemers en zelfstandigen de gevolgen merken in hun bedrijf. Het werk kan zelfs helemaal stilvallen. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Over de acute situatie maar ook voor de langere termijn. Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen."

Vanuit de TOZO kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.

De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10157 euro met een rente van 2 procent. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

In vergelijking tot de Bbz bevat de TOZO versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

De zelfstandige ondernemers moeten bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), een andere regeling die zorgt dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, is naar verwachting van de Rijksoverheid over enkele dagen gereed. Een zelfstandige ondernemer met personeel die een omzetverlies van naar verluidt 20 procent of meer verwacht, kan voor zijn loonkosten een tegemoetkoming aanvragen in de NOW-regeling, voor een periode van drie maanden. Men kan een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

(Vloerenplein, 27-03-2020)

Corona-veiligheidsprotocol woonwinkels

inretail-logo-cINretail heeft het protocol 'Veilig winkelen' dat samen met het ministerie van EZ werd ontwikkeld aangevuld met branchespecifieke protocollen, zo ook voor woonwinkels. "Zo blijft veilig winkelen voor alle consumenten en de winkelmedewerkers goed mogelijk," aldus de branchevereniging.

De checklist behandelt wat buiten de winkel moet gebeuren, wat bij binnenkomst en verder in de winkel, wat bij de kassa, en welke aandacht naar de medewerkers uitgaat. Voorts zijn er algemene punten van belang en wordt gewezen op afspraken die met de klant gemaakt moet worden in verband met bezorging en/of plaatsing.

Voorop staat de veiligheidsnorm van anderhalve meter afstand tussen personen, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Aanvullende maatregelen van belang betreffen hygiënetips en acties om te zorgen dat iedere volgende klant ook veilig kan winkelen.

Alle checklists zijn te downloaden, inclusief een poster die duidelijk maakt dat de winkel open is, waarbij aan de voorschriften van het veiligheidsprotocol wordt voldaan. Klik hier: https://www.inretail.nl/winkel-open-dit-zijn-de-veiligheidseisen/

(Vloerenplein, 27-03-2020)

Geen TOGS-regeling voor woonwinkels

Mode-, schoenen-, sport- en woonwinkels komen niet in aanmerking voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis, zo blijkt vandaag. Bepaalde bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket. Vanaf vandaag is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door onder meer eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorging, de evenementenbranche, sportclubs en dergelijke, bepaalde private culturele instellingen, rijschoolhouders, casino's en de reisbranche.

De ontstemde reactie van INretail: "Het is verbijsterend dat ondernemers met mode-, schoenen-, sport- en woonwinkels niet in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. Ze worden door het ministerie niet als rechtstreeks getroffen bestempeld. Minister-president Rutte adviseerde heel Nederland nota bene: 'blijf thuis'. Onderzoek van INretail toont aan dat omzetten sinds de corona uitbraak tot bijna nul zijn gekelderd. Veel winkelondernemers voelen nu de economische noodzaak om hun winkeldeuren weer te openen. De branche heeft strenge brancheprotocollen opgesteld. Zij plaatst desondanks vraagtekens of het TOGS-nieuws past bij het veiligheidsbeleid van een 'intelligente lock down' van de overheid. De non-food retail wordt zwaar getroffen door de impact van het coronavirus. Maatregelen die de liquiditeitspositie van retailers verbeteren zijn keihard nodig. Als de TOGS-regeling niet voor winkels werkt, dan bespreken we nog liever vandaag dan morgen met de ministeries EZ en Financiën een aantal branchespecifieke oplossingen. Iedere dag worden bijvoorbeeld fashion en schoenencollecties minder waard. Een snel werkende oplossing kan niet langer op zich laten wachten."

(Vloerenplein, 27-03-2020)

Vloerenbranche aan het woord over corona (4)

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag een reactie uit Noord-Brabant.

estillon-logoRichard Bosveld (Estillon): Corona zal tot een stevige schok leiden in de economie, ook in Nederland. Vrijwel iedereen zal een corona-slachtoffer kennen die het niet heeft overleefd. De economie zal pas volgend jaar weer wat opleven en dat heeft zijn invloeden op faillissementen en werkloosheid. De impact zal veel groter zijn dan menigeen zich realiseert. We mogen hopen dat de wereldleiders in harmonie deze wereldwijde crisis zullen bestrijden, wat dat betreft zijn de verkiezingen in Amerika van groot belang...

Dichterbij zullen we zien dat de trend van sluitende woninginrichterszaken en parketzaken versterkt wordt en ik verwacht met pijn in mijn hart dat binnen twee jaar 50 procent van deze winkels definitief uit het straatbeeld zullen verdwijnen.

Toch is deze crisis mogelijk ook een keerpunt. Niet voor niks betekent crisis in het Grieks zoveel als 'moment van de waarheid' en in het Chinees staat het teken van crisis ook voor kans en uitdaging. Vanuit een positieve levenshouding hoop ik dat ieder voor zich nog eens gaat nadenken over hoe we omgaan met de mensen om ons heen en met de planeet waarop we leven.

Moeten we echt van elke leverancier stalen hebben, gaan we nu milieuvriendelijke lijmen gebruiken, vermijden we materialen die niet duurzaam zijn? En wie in mijn omgeving kan ik helpen in deze zware tijden?

Ook in de privésfeer zullen we ons vragen moeten stellen. Is het echt nodig om met de vriendinnen naar Alicante te gaan, met je zoon naar een voetbalwedstrijd in Engeland of Spanje, in de winter met het vliegtuig twee keer naar de wintersportgebieden en in de zomer naar Canada voor een campervakantie?

Ook ik heb me hier soms schuldig aan gemaakt, hoor, maar kunnen we nu niet starten met het verduurzamen van onze levensstijl? Minder vlees eten, meer met de fiets, minder vliegen en meer skypen, enzovoort.

Estillon op haar beurt zal onverminderd doorgaan met het ontwikkelen van producten die duurzamer zijn en bijdragen aan een vermindering van de CO2. Wij hopen dat er snel een vaccin tegen corona zal komen dat voor iedereen beschikbaar zal zijn en ondertussen zijn onze gedachten bij de slachtoffers, de hulpverleners en de familieleden.

We wensen iedereen het beste in deze uitdagende tijden.

(Vloerenplein, 26-03-2020)

Vloerenbranche aan het woord over corona (3)

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag nog een tweetal bedrijven.

intr-logo"Alles wat maar thuis kan werken, werkt op dit moment thuis," zo vertelt algemeen directeur Harry Elshof (INTR) over de telefoon. "We houden ons aan de voorschriften en hebben de vereiste maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus zich nog meer verspreidt en dat onze medewerkers ziek worden. Thuiswerken is daar dus een maatregel van. We zijn gewoon telefonisch bereikbaar en ook in onze magazijnen zijn maatregelen getroffen, zodat wij er vooralsnog van uitgaan dat het logistiek traject op een goede manier verloopt."

Elshof is onder de indruk hoe zijn mensen het allemaal oppakken. "Er komt veel te rusten op de schouders van weinigen. Door de omstandigheden en de nieuwe veiligheidsmaatregelen, maar ook zijn er mensen absent omdat ze 'gewoon' ziek zijn. De saamhorigheid is echter enorm en er heerst een unieke sfeer. Het sociaal gebeuren is wel lastiger. Vroeger kon de administratie bijpraten met bijvoorbeeld magazijnmedewerkers. Dat is moeilijker, maar men maakt er wat van. We vragen meer en zij leveren. Ik ben onder de indruk van wat hier gebeurt."

headlam-logoSagitta Tobé (Headlam): Begin dit jaar werd ons op deze plaats gevraagd naar een vooruitblik op 2020. Wij maakten ons motto voor 2020 bekend: Keep Moving! Dit was meer gericht op continuïteit van onze transportservice en het stikstofprobleem. Momenteel heeft onze slogan een heel andere betekenis gekregen: Keep Moving, met daaraan toegevoegd Stay Healthy! De wereld staat stil, maar in beweging blijven is belangrijk. Hoe beperkt de mogelijkheden ook zijn, zowel op persoonlijk vlak als zakelijk gezien is het van belang dat iedereen in beweging blijft. Wij hopen dat iedereen nog in goede gezondheid verkeert en dagelijks nog even van de frisse buitenlucht kan genieten. Even beweging, goed voor de spieren en mindset. Niet alleen lichamelijk in beweging blijven is van belang, ook met je bedrijf. Het zijn tijden die vragen om aanpassingen. Een andere denkwijze. Een andere werkwijze. Kijkend naar de toekomst. Wat kan nog wel en wat kan niet, niet alleen praktisch gezien maar ook financieel.

Het zijn bijzondere en bizarre tijden waarin we ons nu bevinden. Veel retailers zijn al aan de slag gegaan met nieuwe ideeën en daar zijn wij trots op. Headlam denkt mee en helpt daarbij graag, via onze nieuwsbrief geven wij wekelijks tips aan onze relaties. Wij maken optimaal gebruik van de digitale communicatiemogelijkheden en helpen ook onze relaties bij het gebruik hiervan. Als wij onze krachten bundelen, hopen wij dat we ons hier samen doorheen slaan. Het woord 'samen' is zeker momenteel belangrijk. Niet het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Wij blijven telefonisch en via email bereikbaar. Maar ook videobellen via WhatsApp met onze buitendienst behoort tot de mogelijkheden om toch dat persoonlijke contact in stand te kunnen houden. Ons motto voor 2020 hebben wij bijgesteld... Keep Moving & Stay Healthy!

(Vloerenplein, 25-03-2020)

Vloerenbranche aan het woord over corona (2)

tete-logoWat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag een reactie uit Hengelo.

Arie Rikkink (tété total-flooring): Het coronavirus heeft gevolgen voor ons allemaal. Voor tété total-flooring is de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers topprioriteit, daarom hebben wij een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Concreet houdt dit in dat alle buitendienstmedewerkers die in de mogelijkheid verkeren, vanuit huis werken. Fysieke afspraken met onze klanten worden proactief verplaatst of via digitale kanalen gevoerd. Denk hierbij aan Whatsapp, Facetime of Skype, wij proberen op deze manier onze service en dienstverlening op peil te houden.

Ook intern, in kantoren en magazijnen, zijn de veiligheidsvoorzieningen doorgevoerd. Deze maatregelen kunnen waar nodig tussentijds nog verder worden aangepast, waarbij de adviezen vanuit het RIVM leidend zijn. Wij doen ons uiterste best om onze services en dienstverlening niet negatief te laten beïnvloeden door deze maatregelen. Het spreekt voor zich dat onze klanten ook nu, in moeilijke tijden, positief op ons kunnen rekenen!

(Vloerenplein, 24-03-2020)

Vloerenbranche aan het woord over corona

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? De komende dagen laten we een groot aantal van hen hier aan het woord. Vandaag de eerste reacties.

heditex-logoJasper Ringelberg (Heditex): Op maandag 16 maart hebben we 50 procent van het personeel naar huis gestuurd, waarvan er een deel nog vanuit huis verder kan werken. Dit uiteraard om gezondheid van ons personeel te waarborgen en om bij een eventuele besmetting niet heel het bedrijf plat te leggen.

Vertegenwoordigers mogen vanaf die datum ook niet meer op pad om klanten te bezoeken, dit zou onze klanten en onze vertegenwoordigers onnodig gevaar opleveren. Deze proberen nog wel telefonisch contact te houden met onze klanten en waar het mogelijk is deze (op afstand) te helpen.

Voorraden zijn voldoende op peil, wij houden standaard altijd een behoorlijke voorraad en hadden gelukkig voor wat betreft onze voorraad uit het Verre Oosten voor het Chinese nieuwjaar extra ingekocht en dat werkt nu in ons voordeel, er zijn maar enkele artikelen op dit moment niet leverbaar.

Vorige week hebben we gemerkt dat een aantal klanten extra bestelden om hun voorraden op peil te brengen, dat heeft onze medewerkers extra druk gegeven, maar we hebben alles gelukkig op tijd kunnen uitleveren.

Zolang het nog mogelijk is en het de gezondheid van onze medewerkers niet in gevaar brengt, zullen wij bereikbaar blijven voor onze klanten en zorgen dat ze hun bestellingen kunnen ontvangen.

Voor de komende periode zal het dus een enorme uitdaging zijn om onze voorraden op peil te houden, aangezien de leveringen uit China nu wel binnen komen maar we ook leveranciers in een aantal landen hebben die op dit moment zeer grote problemen hebben en waar de productie is stil gevallen (waaronder Spanje en Italië).

Daarnaast hebben we ook vele klanten in het buitenland, waar het steeds moeilijker wordt om hun bestellingen afgeleverd te krijgen.

Op dit moment voor onze klanten in Nederland dus geen problemen, echter we moeten met minder personeel op de werkvloer een hogere omzet wegzetten, dus alleen maar complimenten voor de medewerkers en zeker ook voor het begrip van onze klanten.

bona-logoEric Tersteeg (Bona Benelux): De eerste uitdaging voor mij de komende twee weken is zorgen dat ons voltallige team zo goed mogelijk op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, en voorkomen dat de Bona-medewerkers aan onnodige gevaren door het Coronavirus blootgesteld worden. Dit door zeer periodiek overleg via onder andere Skype.

Voorts heldere communicatie aan onze klantengroep en transporteurs hoe wij de adviezen van het RIVM en de overheid vertalen naar aangepaste procedures.

Verder ook de interne communicatie intensiveren, met als doel de continuïteit van leveringen zo goed mogelijk naar de nieuwe omstandigheden te waarborgen.

Ondertussen zijn we druk bezig nieuwe manieren te bedenken om onze klanten op een vernieuwende manier, welke geheel aansluit bij onze innovatieve manier van denken en werken, te informeren over de laatste ontwikkelingen.

(Vloerenplein, 23-03-2020)

Nieuw rigid-assortiment MeisterDesign
Toepassing-vanToepassing van MeisterDesign. rigid RD 300 S (op de afbeelding Eik Indian Summer 7328) in een woonbadkamer.
MeisterDesignMeisterDesign. rigid RB 400 S (hier de Moon Light 7410) sluit aan bij een moderne woonstijl, waar schoonmaken bovenal ongecompliceerd moet zijn. (foto's: MEISTER)

MeisterWerke brengt onder de naam 'MeisterDesign. rigid' een assortiment Rigid Core-designvloeren op de markt, bestaande uit de collecties RL 400 S, RB 400 S en RD 300 S.

MeisterDesign. rigid RL 400 S (lange planken) en RB 400 S (grote tegels) worden gepresenteerd als uiterst belastbare varianten. De dragerplaat van rigide polymeer zorgt samen met de geïntegreerde contactgeluiddemping voor een zware en daardoor vibratiedempende constructie. De vloerbedekking is zodoende belastbaar en stil tegelijk. Het hoogwaardige oppervlak met excimer-lak staat volgens de Duitse fabrikant garant voor een bijzonder gelijkmatige, matte finish.

De planken uit de collectie RD 300 S zijn vanwege hun dragerplaat van rigide polymeer bijzonder vormstabiel. Een extra elastische tussenlaag dempt het loopgeluid in de ruimte. Het meerlaagse oppervlak van vinyl met PUR-coating maakt de vloer gemakkelijk in het onderhoud. De onderzijde met geïntegreerde contactgeluiddemping zorgt voorts voor meer rust in onderliggende ruimtes. De planken hebben ondanks hun hoge stabiliteit een relatief laag oppervlaktegewicht. Daardoor zijn ze eenvoudig te vervoeren en verwerken.

Qua optiek spreekt MeisterWerke van hoogwaardige, authentiek gedrukte oppervlakken in moderne kleuren, met voor beide plankformaten keuze uit moderne houtdessins met voelbare structuur en voor de eigentijdse tegels hoogwaardige steenimitaties. De waterproof vloeren hebben een voor renovaties aantrekkelijke opbouwhoogte van 5,5 of 6 millimeter en beschikken over het keurmerk 'Indoor Air Comfort GOLD', wat duidt op bijzonder emissiearme producten.

(Vloerenplein, 20-03-2020)

Geen Design District dit jaar

Sfeerbeeld-voorbije-editieSfeerbeeld Design District 2019. (foto: organisatie)Design District 2020, op 3, 4 en 5 juni a.s. te houden in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam, wordt afgeblazen vanwege de coronaperikelen. Organisator Puur Design Producties zegt dat het er niet op lijkt dat de situatie in Nederland begin juni weer 'beurswaardig' zal zijn en heeft het besluit genomen om de editie van dit jaar niet door te laten gaan. "We verwachten dat de maatregelen van de overheid na 6 april niet zomaar allemaal opgeheven zijn, en dat het bij elkaar brengen van duizenden bezoekers de komende maanden nog niet verantwoord is." De beurs slaat een vol jaar over en keert begin juni 2021 terug. (Zie ook de Agenda elders op deze website voor een overzicht van uitgestelde, reeds doorgeschoven dan wel voor dit jaar geannuleerde vakevenementen).

(Vloerenplein, 20-03-2020)

Branche alert op gevolgen Corona
Eric-Tersteeg"We zitten gewoon op schema. Er komen voldoende producten binnen," stelt Eric Tersteeg.
Dick-van-der-Klok-2019Dick van de Klok: "Als de bouw door kan bouwen en de vloerenzaken hun winkels niet hoeven te sluiten, dan rollen we hopelijk zonder al te veel kleerscheuren door deze lastige periode heen."
Eric-Jongmans-2019"We moeten zorgen dat we er dit jaar even doorheen komen," aldus Eric Jongmans van Gaffi Parket uit Breda.
Ronald-Knip-2018Ronald Knip: "Geef de consument de juiste voorlichting en informatie. Dat alle voorzorgsmaatregelen voor veilig werken in een ieders belang zorgvuldig zijn genomen."

Terwijl buiten zo nu en dan een bemoedigend vroeg lentezonnetje straalt, bezint de vloerenbranche zich op de afgelopen turbulente dagen en de dagelijks veranderende ontwikkelingen. Nadat eergisteren minister-president Rutte via nationale televisie live het Nederlandse volk toesprak, is duidelijk geworden dat de komende periode er één van alertheid en terughoudendheid zal zijn. Alertheid wat betreft het adequaat en op een juiste manier inspelen op de laatste ontwikkelingen en terughoudendheid wat betreft het naar buiten treden en aangaan van contacten om hiermee de eventuele gevolgen van het corona-virus 'beheersbaar' te houden.

De vloerenbranche geeft duidelijk gehoor aan deze oproep en hanteert de voorgeschreven maatregelen die zijn gebaseerd op de adviezen en maatregelen zoals die door RIVM en regering worden aangeraden en voorgeschreven. Contactloos betalen, beperken van bezoek, onderling afstand bewaren, strikt aangehouden hygiëne, enzovoorts, lijken in no time te zijn ingeburgerd. Daarnaast houdt men de 'uitdagende' marktomstandigheden nauwlettend in de gaten.

"We houden een vinger aan de pols," vertelt Gitty Gommers van Aspecta. "Vooralsnog verloopt alles op vertrouwde oude voet. Er zijn geen problemen bij het transport. We houden alles nauwlettend in de gaten."

Ook bij Bona verloopt het logistiek traject naar wens. "We zitten gewoon op schema. Er komen voldoende producten binnen," stelt Eric Tersteeg. "We houden op dit moment goed contact met onze klanten. Geven ze met regelmaat een belletje en vragen hoe het met ze gaat en of we ze ergens mee kunnen helpen. Ook onze buitendienst haalt het contact aan met de klant. Natuurlijk vooral via de telefoon, want je kan nu niet meer zomaar voor iemands neus staan. Ook onze buitendienst kijkt of ze 'wat dan ook' ergens mee kunnen helpen. Het is op zijn zachtst gezegd natuurlijk best wel bijzonder en apart wat er gebeurt. Sommigen zitten ineens met een nieuwe lastige situatie vanwege bijvoorbeeld het thuisblijven van de kinderen enzovoorts. Daar bestaan geen draaiboeken voor."

De directie van Interfloor informeert de klanten via een mailing en laat weten er alles aan te doen om "u de benodigde diensten, service en continuïteit te bieden en om verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierin volgen we het beleid van het RIVM." De capaciteit van de binnendienst is volgens Interfloor optimaal. Het bedrijf laat verder weten continuïteitsmaatregelen te hebben genomen vanwege het virus. "We houden onze voorraden op peil en kunnen u blijven leveren wat nodig is. Ook ons distributiecentrum is vol in bedrijf. We onderhouden nauw contact met fabrikanten en onze transporteur. Om hand-tot handcontact te voorkomen tekenen de chauffeurs afleveringen tot nader order zelf af. Wij volgen als gebruikelijk onze voorraadsituatie op de voet en nemen alle acties die nodig zijn. Als er zaken veranderen, dan ondernemen wij passende actie en houden we u uiteraard op de hoogte." Wat betreft buitendienst heeft Interfloor nieuwe richtlijnen verstrekt. "Voorafgaand aan ieder bezoek aan u zal de salesmanager contact met u opnemen of het bezoek uitkomt. Is een bezoek niet gewenst, dan hebben wij daar alle begrip voor."

Interfloor is hierin niet de enige groothandel. Bijna alle leveranciers gebruiken social media, mailings, enzovoorts, om hun klanten van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

Zo meldt Viehoff BV dat het zich houdt aan de adviezen van de overheid die op dit moment gelden. "We zijn in een lastige en voor iedereen nieuwe periode aangekomen die we met zijn allen zullen moeten doorstaan. U kunt gewoon bij ons bestellen. Er is voldoende voorraad voor de komende periode. Wij zijn sinds gisteren gestart met contactloze bezorging."

Bij de Plinten & Profielen Centrale zijn de informatieve Bijspijkerdagen van maandag 30 maart en maandag 20 april geannuleerd. "Dit in verband met de officiële maatregelen rondom het coronavirus." Op een later tijdstip zal worden bepaald of de Bijspijkerdagen opnieuw worden georganiseerd.

Ook andere bedrijven laten via hun website weten dat de leveringen nog via normale diensten verlopen, en afhalen en bezorgen nog via een gebruikelijk schema. De meeste leveranciers kiezen er wel voor de klanten niet persoonlijk meer te bezoeken. Persoonlijk contact wordt vermeden.

"Er wordt op dit moment nog dagelijks besteld," vertelt Francisco Serrato van Koninklijke Peitsman. "Ook wij informeren onze klanten. We doen dit via een up-to-date informatiebrief die we met regelmaat aan de actualiteit aanpassen, indien nodig."

Heditex laat weten dat men telefonisch beperkt bereikbaar is, maar dat via e-mail gewoon contact kan worden opgenomen. "Ons pand is gesloten voor bezoek. Wilt u uw goederen ophalen, dan vragen wij u buiten te blijven. Uw goederen worden buiten voor u klaar gezet bij aankomst."

Flamingo Parket informeert op zijn website duidelijk over de genomen maatregelen en meldt ook dat al de medewerkers zonder klachten aan het werk zijn. Dick van de Klok: "Tot dusver verlopen de zaken normaal. De order intake is goed. Het zou voor ons wat transport betreft lastiger worden als de grenzen worden gesloten. Vanzelfsprekend nemen we de situatie serieus. Maar als de bouw door kan bouwen en de vloerenzaken hun winkels niet hoeven te sluiten, dan rollen we hopelijk zonder al te veel kleerscheuren door deze lastige periode heen."

Ook vloerenleggers maken onzekere tijden door, zo beaamt Eric Jongmans, eigenaar van Gaffi Parket in Breda, de stad die getroffen is door een groot aantal corona-besmettingen. "Afgelopen vrijdag besloot ik al om er twee weken mee te stoppen, nog voor de regering met de aankondiging kwam," vertelt Jongmans. "Ik ben astmapatiënt en heb geen zin om wat dit betreft risico te nemen. Toen de regering de periode afgelopen maandag met een week verlengde heb ik dat zelf ook gedaan. Ik had eigenlijk nu een mooie vloer moeten leggen, maar ik help nu mijn dochter en mijn vrouw met allerlei klussen. Wat je in deze tijd als vloerenlegger moet doen is je klant vragen om mee te denken in het 'niet aanwezig zijn', zodat we zonder risico 'alleen' werken. Maar dat is niet bij iedere klant mogelijk. Sommigen hebben ineens de kinderen over de vloer en dan zijn werkzaamheden vaak niet mogelijk meer. Daarnaast heb ik een aantal klussen verschoven. Als je de klant dit goed uitlegt, in mijn geval de astma, dan is dat vaak geen probleem. Maar je kan niet alles vooruitschuiven want dan heb je in mei/juni weer dubbel werk. Ik heb gelukkig mijn werkzaamheden aan freelancers uit weten te besteden in mijn periode van afwezigheid. Helaas krijgen sommige bedrijven met annuleringen te maken vanwege de financiële onzekerheid waarin sommige mensen terecht komen. Een en ander heeft toch een invloed op het consumentenvertrouwen. Dit zal nog wel even tot na de zomer na-ijlen. Maar het is wel anders dan ten tijde van de economische crisis, toen we in een onzekere periode terecht kwamen en niemand wist waar het zou eindigen. We moeten zorgen dat we er dit jaar even doorheen komen," besluit Jongmans.

Goede voorlichting naar de consument toe kan ook volgens Ronald Knip van Tip Top Nederland veel helpen in de continuïteit van de bedrijfsvoering. "Je merkt dat er bij sommige klanten nu een beetje paniek ontstaat. Werk en opdrachten worden vanwege een haastige eerste reactie door de consument uitgesteld. En dat is op zich begrijpelijk. Maar leg deze uit dat hij niet bij de werkzaamheden aanwezig hoeft te zijn. Geef ze de juiste voorlichting en informatie. Dat alle voorzorgsmaatregelen voor veilig werken in een ieders belang zorgvuldig zijn genomen. Dan is er nog veel mogelijk."

(Vloerenplein, 18-03-2020)

INretail: 'Winkels hebben miljarden nodig'

coronavirusINretail constateert dat winkeliers in de non-food kampen met grote omzetdalingen en bezorgd zijn over hun liquiditeiten. Zo moet binnenkort over het eerste kwartaal enkele miljarden aan btw worden afgedragen. "De situatie die in enorm korte tijd is ontstaan, is uitzonderlijk. De omzetten kelderen. Er ontstaan liquiditeitsproblemen in een sector die aan 400.000 mensen werk biedt. Er zijn miljarden nodig om lucht te creëren," aldus Jan Meerman, algemeen directeur van de branchevereniging, in een persbericht vandaag. "We willen dat de overheid alle regelingen ruimhartig openstelt om ondernemers in de retail non-food te helpen overleven. Het moet mogelijk worden het betalen van alle vormen van belasting uit te kunnen stellen, nationaal én lokaal."

Op zijn website heeft INretail een speciale pagina met aan de actualiteit aangepaste informatie over onder meer het aanvragen van betalingsuitstel van belastingen en BTW, het aanvragen van werktijdverkorting en tips voor hygiënemaatregelen in de winkel. Ook de procedures bij medewerkers die zich ziek melden, of door thuissituaties niet in staat zijn te komen werken zij er te vinden.

Ondertussen doen de onderzoekers van bureau RMC hun best om het corona-effect in de winkelstraat te meten. "De supermarkten draaien op volle toeren, maar de binnensteden komen piepend tot stilstand," zo zien zij. En ook: "Winkelen zal niet bovenaan de agenda staan en hoe de toekomst eruit zal zien, is voor iedereen onduidelijk." RMC moet hoe dan ook vaststellen dat na een goede start in januari, de maand februari al een tegenvaller was voor de winkelstraat met een afname in de drukte van liefst 14 procent. En dan nu: "Het land is inmiddels volledig in de ban van het coronavirus en het effect op winkelomzetten zal ongekend zijn. Nadat afgelopen donderdag om 15.00 uur de minister-president de verstrekkende gevolgen kenbaar maakte, daalde de winkelstaatdrukte op vrijdag met 33 procent, op zaterdag met 36 procent en op zondag (gisteren, red.) met 50 procent."

(Vloerenplein, 16-03-2020)

Meer 'woongezonde' designvloeren MEISTER
Vinylvloer-zonder-vinyl-op-formaat'Vinylvloer zonder vinyl' op formaat van een landhuisdeel, hier afgebeeld de Eik Nordland 6839.
Trendy-Terrazzo-tegeldessinsTrendy Terrazzo-tegeldessins (hier de lichte variant 6859) passen bij tal van woonstijlen. (foto's: MEISTER)

MEISTER is goed te spreken over de ontvangst van zijn in 2018 geïntroduceerde 'vinylvloer zonder vinyl'. De Duitse vloerenmaker zegt voor dit platformconcept, met vier opties voor de productopbouw, veel positieve reacties te hebben ontvangen, van zowel vakhandel als consument. De productreeks wordt nu uitgebreid met planken op royaal formaat en met nieuwe trendy decors voor de korte planken en tegels.

Vanaf nu is zijn designvloer MeisterDesign ook verkrijgbaar in het veelgevraagde formaat van een landhuisdeel. De planken zijn beschikbaar in de watervaste uitvoering met dubbele kurklaag 'comfort' (DL 600 S), in de verbouwingsvriendelijke en watervaste 'flex' (DL 400), en als waterproof allround variant 'life' (DL 800). Met zestien (DL 600 S/DL 400) of acht (DL 800) kwalitatieve decors in eiken is de keuze ruim.

De korte planken en tegels krijgen evenzo een omvangrijke update. Aan de goedlopende items in het huidige 'vinylvloer zonder vinyl'-assortiment, worden vijf nieuwe houtdecors toegevoegd, met zowel lichte kleuren in Scandinavische stijl als momenteel zo gewilde donkere tinten. Bij de tegels treft men onder andere het trendy thema 'Terrazzo', uitgevoerd in een lichte en een donkere variant.

MEISTER zet zijn geurneutrale, weekmakervrije en warmtebestendige 'vinylvloer zonder vinyl' in de markt als het woongezonde antwoord op veel traditionele vloeren van vinyl. De designvloer MeisterDesign biedt naar eigen zeggen alle voordelen van een vinylvloer (zoals robuustheid, onderhoudsgemak en elasticiteit), evenwel zonder de voornamelijk ecologische en technische nadelen. Hij beschikt over het keurmerk De Blauwe Engel.

Men kan kiezen uit vier opties qua opbouw ten behoeve van diverse toepassingen, te weten MeisterDesign. comfort (voorgesteld als een behaaglijke comfortvloer met extra kurklaag), MeisterDesign. flex (slanke designvloer met geringe opbouwhoogte), MeisterDesign. life (ongecompliceerde allrounder om te klikken) en MeisterDesign. pro (extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming).

(Vloerenplein, 13-03-2020)

Januari goed voor woongerelateerde retail

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (+4,7 procent) en de winkels in meubels en woninginrichting (+3,9 procent) realiseren in de eerste maand van het jaar opnieuw de grootste omzetstijging in het segment non-food, zo meldt het CBS vandaag. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) van deze twee clustertjes is toegenomen met respectievelijk 3,6 en 4,5 procent.

omzet-retail-jan20

Wellicht opmerkelijk (ook gezien het verschijnsel van het 'verthuizen') is dat de bouwmarkten het jaar aftrappen met een heel klein minnetje van 0,1 procent, bij een volumekrimpje van 1,1 procent. De omzet van alle winkels in non-food bij elkaar is in januari 2,7 procent opgelopen ten opzichte van een jaar eerder. Het volume is met 1,8 procent gegroeid.

De detailhandel als geheel begint het jaar met 3,7 procent meer omzet. Het verkoopvolume ligt 2,2 procent hoger. Daarnaast is online 9,9 procent meer omgezet, met niet zo veel verschil tussen webwinkels (+10,3 procent) en multi-channelers (+9,4 procent).

(Vloerenplein, 13-03-2020)

'Cradle to Cradle Bronze' voor Rewind

rewindRecycleerbare evenemententapijt Rewind ontvangt 'Cradle to Cradle Bronze'-certificaat. (foto: BFS)Het geheel recycleerbare evenemententapijt Rewind van Beaulieu Flooring Solutions heeft het 'Cradle to Cradle Bronze'-certificaat gekregen. Het afgelopen najaar gelanceerde product bestaat voor honderd procent uit polyolefine en is dus geheel vrij van latex. In het productieproces is bovendien geen water nodig en wordt zeker 80 procent minder gas verbruikt. Zo vermindert de totale CO₂-uitstoot met ruim een derde. Wim Coppens, vice-president Beaulieu Flooring Solutions, beschouwt de toekenning als een bevestiging van het bijzondere concept. "Het is onze ambitie om in de nabije toekomst het zilveren certificaat te behalen."

De vloerenmaker memoreert dat jaarlijks meer dan 120 miljoen vierkante meter beurs- en evenementtapijt wordt geproduceerd. Traditioneel tapijt belandt in een container en wordt gestort of verbrand. Doordat het latex bevat, kan het nu eenmaal niet volwaardig worden gerecycled.

(Vloerenplein, 11-03-2020)

<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
tarkett

PPC 24 7 graag gebracht

hamat

meister

meister

allesovertapijt-logo