banner-INTR

moduleo

edited 2394 mFLOR

headlam-2020

nieuws
Nieuw: Bodiax Hydro-core BP580 Fisk

Na het succes van zijn BP500 Thor en BP400 Ivar, breidt Bodiax, een onderdeel van Heditex in Vlaardingen, zijn collectie Hydro-core clic PVC uit met een vloer in visgraat. De BP580 Fisk met Unilin-clic-verbinding is direct uit voorraad leverbaar in zes eigentijdse kleuren.

bodiax-6-variatiesZes dessins in visgraat van Bodiax Hydro-core BP580 Fisk.

Bodiax logoDe leverancier verklaart met de introductie in te spelen op de op vloerengebied al langer bestaande trend van het visgraatpatroon, maar dan zonder het prijskaartje dat aan deze manier van leggen met houten vloeren hangt. De visgraat-collectie Fisk biedt alle voordelen van een PVC-vloer, zo stelt Bodiax, en is voorzien van een geluiddempende en egaliserende ondervloer. De vloer is net als de Thor- en Ivar-collecties voorzien van het Unilin-clic-systeem, waarmee de Fisk-collectie gemakkelijk en zeer snel is te leggen. De leverancier benadrukt evenzo dat PVC onderhoudsvriendelijk is.

(Vloerenplein, 13-05-2020)

Tarkett terug naar normaal na cyberaanval

tarkett-logoNa de cyberaanval op 29 april die een deel van zijn activiteiten heeft getroffen, heeft Tarkett zijn informatietechnologiesystemen en kritieke applicaties opnieuw opgestart. "Dankzij het reactievermogen en de inzet van de teams van Tarkett, ondersteund door externe IT-experts, is de terugkeer naar de normale bedrijfsvoering nu goed op gang en worden de werkzaamheden van de groep geleidelijk hervat," aldus een mededeling van vandaag. In dit stadium, zo vervolgt het vloerenconcern vanuit Parijs, is er geen bewijs dat persoonlijke gegevens van werknemers, klanten of partners zijn gestolen.

Tarkett heeft een klacht ingediend en staat in contact met de relevante autoriteiten om de oorsprong van de aanval te achterhalen. De groep benadrukt zijn cyberbeveiligingsverzekeraar op de hoogte te hebben gebracht. Het concern heeft voorts alle lof voor de ferme inzet van zijn medewerkers en bedankt graag klanten en partners voor hun steun en vertrouwen.

(Vloerenplein, 13-05-2020)

Nieuwe leden voor EPLF en MMFA

eplf-logo-mmfaDe in Brussel zetelende Europese verenigingen EPLF en MMFA, van respectievelijk de fabrikanten van laminaatvloeren en van meerlaagse modulaire vloeren, hebben zich opnieuw versterkt met een aantal geassocieerde en ondersteunende leden.

Tot de EPLF toegetreden als geassocieerd lid is het bedrijf Fair Underlay, een in 2011 opgericht onderdeel van Fair Packaging en fabrikant van professionele natuurrubberen ondervloeren. Productie (jaarlijks vijfentwintig miljoen vierkante meter) en logistiek centrum bevinden zich in het westen van Polen. De EPLF bestaat nu uit 16 gewone leden (HDM en de joint venture Laminate Park zijn enige maanden geleden weggevallen), 24 geassocieerde en tien ondersteunende.

Bij de MMFA heeft Flooring Industries Ltd. zich aangesloten als geassocieerd lid en Servaco Product Testing - Joint Venture with VITO als ondersteunend lid. Eerstgenoemde (ook bekend als Unilin, division Technologies) beheert en exploiteert de IP-activa van Unilin en de Mohawk Group. Servaco Product Testing – Joint Venture with VITO ging ruim een jaar geleden van start en is gevestigd in België. Het bedrijf verleent laboratorium- en adviesdiensten binnen de nichemarkt van productemissietests en prestatiestests voor het reduceren van vluchtige organische stoffen. De MMFA telt nu 25 gewone leden, 28 geassocieerde en drie ondersteunende.

(Vloerenplein, 13-05-2020)

Ondernemen in de anderhalvemetersamenleving

Ruim twee derde van de Nederlandse ondernemers verwacht ('zeker' of 'waarschijnlijk') te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Dit blijkt uit de derde KVK-Flitspeiling waaraan eind april een kleine 5800 ondernemers hebben meegedaan. Circa een kwart van de respondenten vermoedt ('zeker' of 'waarschijnlijk') niet te zullen overleven, zo'n tien procent weet het (nog) niet.

Merendeel-van-de-ondernemers-verwachtMerendeel van de ondernemers verwacht te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving. (bron: Flitspeiling meting 3 – KvK, mei 2020) *Indicatief in verband met een laag aantal onderliggende waarnemingen.

In de horeca en persoonlijke dienstverlening (zoals rijscholen, kappers) zijn de verwachtingen het meest negatief; circa zes op de tien ondernemers verwacht niet te kunnen blijven bestaan in de 'nieuwe' samenleving. In de gezondheid en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor circa vier op de tien ondernemers. In de overige sectoren zijn de verwachtingen juist relatief positief. In de detailhandel bijvoorbeeld verwacht bijna driekwart zich te kunnen handhaven.

Bijna twee op de tien ondernemers geven aan het bedrijf 'volledig' en nog eens twee op de tien 'grotendeels' al te hebben ingericht voor of aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. Bedrijven met tien of meer werkzame personen zijn vaker 'grotendeels' aangepast dan micro-mkb'ers en zzp'ers.

Bijna vier op de tien ondernemers zijn nog 'helemaal niet' aangepast. Dit betreft relatief vaak zzp'ers of kleinere bedrijven. Zzp'ers geven in hun toelichting aan dat aanpassingen niet nodig zijn doordat ze al vanuit huis werken, werkzaamheden online kunnen uitvoeren of aanpassingen niet nodig zijn aangezien ze alleen werken. Daarnaast geven ondernemers uit de horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie relatief vaker (circa zes op de tien) aan dat ze 'helemaal niet' zijn aangepast. Uit de toelichting blijkt dat dit onder andere te maken heeft met (verplichte) sluiting van het bedrijf, afwachting van het protocol of de onmogelijkheid om in alle ruimtes, zoals bijvoorbeeld de keuken, anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Verrassend is dat ruim twee derde van alle ondernemers verklaart geen hulp of informatie nodig te hebben over aanpassingen aan of voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Opgemerkt dient te worden dat ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis in de peiling zijn oververtegenwoordigd.

(Vloerenplein, 13-05-2020)

Balta begon jaar goed, tot Covid-19 kwam

Cyrille-Ragoucy-CEO-kantoorCEO Cyrille Ragoucy: "Vanaf midden maart werden onze omzet en de gecorrigeerde ebitda, voornamelijk in Europa, beïnvloed door een aanzienlijke vertraging als gevolg van de Covid-19-lockdownmaatregelen."Balta heeft een sterke start gemaakt in de eerste twee maanden van het jaar, zo rapporteert de Vlaamse tapijtfabrikant. Vanaf maart echter werd de impact van Covid-19 voelbaar, met dalende orders in alle bedrijfsonderdelen. In deze derde maand van het boekjaar kukelde de omzet met 29 procent naar beneden. De onderneming zag zich gedwongen om stevige maatregelen te nemen om de situatie op te vangen, waaronder het tijdelijk sluiten grotendeels van zes van de acht fabrieken. Balta verwacht in het vierde kwartaal weer zo'n 85 procent van zijn productiecapaciteit te zullen benutten.

De omzet van de tapijtmaker daalde in het eerste kwartaal per saldo met 13,0 procent naar 159,7 miljoen euro, met een aangepaste ebitda (brutobedrijfswinst) van 17,1 miljoen, ofwel 2,2 procent lager dan een jaar geleden. De ebitda-marge in het kwartaal bedroeg 10,7 procent, toch een verbetering ten opzichte van de 9,5 procent een jaar terug. De divisie Rugs leverde in de eerste drie maanden 25,0 procent omzet in en Residential verloor 14,3 procent. Commercial daarentegen groeide met 2,0 procent, onder meer door goede prestaties in Amerika.

In de eerste twee maanden van het lopende jaar liet de aangepaste ebitda nog juist een sterke verbetering zien met 15,7 procent groei op jaarbasis, wat de producent toeschrijft aan initiatieven in het kader van zijn driejarige, op meer rendement mikkende programma NEXT. De gunstige uitwerking van de NEXT-initiatieven bleef volgens Balta zichtbaar in de margeverbetering in het volledige eerste kwartaal, ondanks de omzetdaling die voornamelijk werd veroorzaakt door de impact van de uitbraak van het coronavirus op de omzet in maart. "Vanaf midden maart werden onze omzet en de gecorrigeerde ebitda, voornamelijk in Europa, beïnvloed door een aanzienlijke vertraging als gevolg van de Covid-19-lockdownmaatregelen. Omzet daalde in maart 2020 met meer dan 29 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, als gevolg van een daling van klantenorders," zo geeft CEO Cyrille Ragoucy als toelichting.

Balta heeft als reactie op de coronacrisis maatregelen genomen om zijn operationele kosten te verminderen. Zo werden zes van de acht fabrieken tijdelijk gesloten, waardoor de operationele kosten in april naar schatting met ongeveer 37 procent zijn gedaald. Balta zegt heden, begin mei, toe te werken naar een meer normale activiteitsgraad. "Wij voorspellen momenteel dat de productie vanaf begin juni 2020 opnieuw zal toenemen. In dat scenario schatten we dat we in het vierde kwartaal van 2020 ongeveer 85 procent van onze capaciteit zullen bereiken." Ook verlaagde het management vrijwillig zijn maandelijkse vergoeding met een naar de top toe oplopend percentage. Uit voorzorg heeft de fabrikant in maart ten slotte nog de doorlopende kredietfaciliteit van 72,7 miljoen euro opgenomen om te voorzien in zijn behoefte aan kortetermijnliquiditeit en werkkapitaal.

(Vloerenplein, 11-05-2020)

InCoDa verhuist naar begin 2021

incoda-banner-nieuwe-datumBeursorganisator Easyfairs heeft in overleg met de branche besloten om de Interieur Collectie Dagen (InCoDa) te verplaatsten van 13, 14 en 15 september aanstaande naar 31 januari, 1 en 2 februari volgend jaar. Tevens wordt gewerkt aan het 'corona-proof' maken van ook dit evenement.

Zoals deze week duidelijk werd op de persconferentie in Den Haag, betekenen de corona-maatregelen die de overheid nu oplegt aan vergunningsplichtige evenementen, dat deze tot 1 september a.s. niet door mogen gaan. "Ondanks dat Interieur Collectie Dagen niet in deze periode plaatsvindt," zo verklaart Mascha de Bruin, Head of Event Interior & Retail, "hebben we in de afgelopen periode nauw contact gehad met onze exposanten en bezoekers. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er draagvlak is vanuit een overgroot deel van de exposanten om hun nieuwe collecties te tonen begin 2021, na de grote internationale beurzen. Ook bezoekers gaven aan dat dit een goed alternatief is." Volgens De Bruin kunnen de exposanten zich op deze manier goed voorbereiden op het evenement en veel nieuwe collecties presenteren.

Easyfairs heeft het voornemen om zijn evenementen vanaf september 'corona-proof' te maken, in de stellige verwachting dat de anderhalvemetersamenleving voorlopig de norm blijft. De beursorganisator ziet in dat dit grote gevolgen heeft voor de wijze waarop bijeenkomsten vorm krijgen. "Het uitgangspunt is dat onze events veilig zijn, en dat iedereen zich veilig voelt. We zijn daarom bezig om verschillende protocollen te maken om onze beurzen op een verantwoorde manier door te laten gaan." Te denken valt, zo opperde Easyfairs onlangs al, aan 'time slots' voor delen van het bezoek, een ruimere indeling voor het geheel en aan (voortzetting van) het gebruik van 'smartbadge'-technologie. Binnenkort volgt meer informatie hieromtrent. De openingstijden en de lokatie van de beurs in Gorinchem (www.interieurcollectiedagen.nl) blijven trouwens ongewijzigd.

(Vloerenplein, 08-05-2020)

Conjunctuurenquête schetst somber beeld

voortbestaan-bedrijf-bij

Ondernemers in alle sectoren van het (niet-financiële) bedrijfsleven vrezen voor de continuïteit van hun bedrijf, zo blijkt begin april uit de Conjunctuurenquête Nederland, een gezamenlijk onderzoek van CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW. Ondernemers in de horeca zijn een maand geleden het meest pessimistisch. Mocht de crisis meer dan zes maanden duren dan verwacht ook een meerderheid van de ondernemers in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt. Ondernemers in de verhuur en handel in onroerend goed zien de continuïteit van hun bedrijf het minst gevaar lopen door de coronacrisis. In de detailhandel kan de helft van de ondernemers geen inschatting maken hoe lang hun bedrijf het kan volhouden. Per saldo zijn kleinere bedrijven het somberst en verwachten grotere bedrijven minder snel in gevaar te komen.

inschatting-ondernemers

Driekwart van de ondernemers gaat voorts uit van een afname van de omzet door corona in het tweede kwartaal, bijna 44 procent verwacht een omzetdaling van meer dan 20 procent. Slechts 6 procent van het totaal aantal ondernemers verwacht een omzettoename. Ondernemers die groei van omzet voorzien komen vooral voor in de detailhandel (27 procent) en vervoer en opslag (8 procent). Naast een omzetdaling verwacht een ruime meerderheid van bedrijven ook een afname van de personeelssterkte in het lopende kwartaal. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht de hoeveelheid personeel met zelfs meer dan 20 procent te moeten reduceren als gevolg van de coronacrisis. In de horeca wordt het meeste verlies aan werkgelegenheid verwacht, maar ook in de auto- en motorbranche en de cultuur, sport en recreatiesector. In de detailhandel verwacht circa de helft een stabiel personeelsbestand - desgevraagd begin april, vóór de aangekondigde versoepelingen. Op 15 mei verschijnt bij het CBS het reguliere nieuwsbericht Ondernemersvertrouwen tweede kwartaal 2020.

(Vloerenplein, 08-05-2020)

Tarkett heeft last van cyberaanval

tarkett-logoTarkett heeft begin deze week meegedeeld het slachtoffer te zijn van een cyberaanval die sinds 29 april een deel van zijn activiteiten heeft getroffen, ondanks de door de groep ingevoerde IT-beveiligingsmaatregelen. Als reactie hierop verklaart Tarkett onmiddellijk zijn informatietechnologiesystemen te hebben stopgezet en de nodige preventieve maatregelen te hebben genomen om zijn activiteiten en de gegevens van zijn werknemers, klanten en partners te beschermen.

"Tarkett's teams zijn momenteel volledig gemobiliseerd met de steun van vooraanstaande externe IT-experts en forensisch onderzoek om de activiteiten zo snel mogelijk weer normaal te laten verlopen. Commerciële en productieactiviteiten blijven momenteel verstoord," aldus een statement van 4 mei vanuit het hoofdkantoor in Parijs. Tarkett zegt verder in contact te staan met de relevante autoriteiten en zijn cybersecurity-verzekeraar op de hoogte te hebben gebracht. De onderneming belooft updates te verstrekken naarmate de toestand zich ontwikkelt.

Op onder meer sociale media, adviseert Tarkett Nederland klanten met vragen omtrent orders en dergelijke om hun contactgegevens te sturen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , waarna de accountmanager contact zal opnemen.

(Vloerenplein, 08-05-2020)

Leoxx komt met nieuw onderhoudsconcept

Icon-XXtra-CareVloerenleverancier Leoxx heeft samen met onderhoudsspecialist Duofort het onderhoudsconcept XXtra Care ontwikkeld, dat bijzonder heet te zijn doordat vloeronderhoud al direct in het aankoopproces wordt meegenomen. Deze 'APK voor vloeren' betreft een aanvullende optie voor de koper van een vloer van eerstgenoemde. De klant krijgt dan een op type vloer, toepassingsgebied en mate van gebruik afgestemd onderhoudsvoorstel. Na installatie van de vloer wordt desgewenst een eenmalige onderhoudsinstructie op locatie gegeven voor de facilitair manager en reguliere schoonmaakdienst. Daarnaast wordt een onderhoudscontract afgesloten voor professioneel periodiek onderhoud door Duofort.

(Vloerenplein, 08-05-2020)

Ook Mohawk levert in door Covid-19

jeffreyLorberbaum-mohawkCEO Jeffrey Lorberbaum: '"De wereld is veranderd in het eerste kwartaal en we leiden het bedrijf nu doorheen een ongekende situatie."Mohawk Industries, 's werelds grootste vloerenconcern, heeft in het eerste kwartaal 6,4 procent netto-omzet prijs moeten geven, van ruim 2,4 miljard dollar vorig jaar naar nu bijna 2,3 miljard dollar. De bedrijfswinst is met 8,4 procent gezakt, van afgerond 165 miljoen naar 151 miljoen dollar. "De wereld is veranderd in het eerste kwartaal en we leiden het bedrijf nu doorheen een ongekende situatie," aldus CEO Jeffrey S. Lorberbaum, die verzekert dat de groep over voldoende liquiditeit beschikt om door de mindere tijden heen te komen en om klaar te staan wanneer de economie zich weer herstelt.

De divisie Global Ceramic Segment verliest 6 procent omzet in de eerste drie maanden, Flooring North America 8 procent en Flooring Rest of the World 5 procent (al blijft die laatste netjes stabiel bij constant veronderstelde wisselkoersen en aantallen werkdagen).

Mohawk schrijft in zijn persbericht dat de resultaten tot aan de uitbraak van Covid-19 volgens plan waren. "Naarmate de tijd verstreek, ondervonden al onze markten de invloed van overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, waarbij sommige activiteiten in de retail en de productie op slot gingen. In al onze markten is de vraag dramatisch gedaald, waarbij de residentiële herinrichting tot nu toe het meest werd geraakt en de doe-het-zelfproducten het beste presteerden, aangezien sommige mensen klussen aanvingen terwijl ze thuis bleven."

"Naarmate de vraag afnam, hebben we de productie aanzienlijk verminderd en worden wekelijks aanpassingen gedaan om ons te voegen naar de veranderende omgeving. Zelfs waar verplichte shutdowns zijn opgelegd, blijven we goederen vanuit voorraad naar onze nog actieve klanten verzenden. We verlagen onze kosten door ontslagen en tijdelijke werkloosheid in te voeren, gebruikmakend van overheidssteun waar deze beschikbaar is en we vangen arbeidskosten op waar dit verplicht is," zo vervolgt het concern. "We profiteren van lagere grondstof- en energiekosten, hoewel de tegenwind aanzienlijk harder waait. We beperken onze uitgaven en investeringen tot wat essentieel is om het bedrijf te runnen en verbeteren de verslaglegging voor het aansturen van wezenlijke aandachtsgebieden, zoals voorraadniveaus, personeelsbestand, vorderingen en schulden."

Ook Mohawk moet vaststellen dat het coronavirus momenteel, begin mei, overal ter wereld economieën danig verstoort. "Sommige landen onderzoeken het versoepelen van de beperkingen, terwijl andere deze uitbreiden. Al onze fabrieken over de hele wereld zijn nu weer in bedrijf, behalve die in Mexico en een kleine fabriek in Pennsylvania." De hierboven geschetste maatregelen worden voortgezet. Het concern waagt zich niet aan concrete winstvoorspellingen voor het tweede kwartaal, aangezien bijvoorbeeld het tempo waarin overheden zaken weer vrijgeven en de daaropvolgende reactie van de consumenten zich lastig laten bepalen. "Aan het einde van april, nu het merendeel van de mensen zich wereldwijd schuil houdt, ligt onze verkoop ongeveer 35 procent onder het voorgaande jaar en we kunnen niet voorspellen in welk tempo het zal herstellen," aldus Mohawk, dat zijn optimistische blik op de toekomst overigens behoudt.

(Vloerenplein, 06-05-2020)

Geen Domotex Turkey dit jaar

sfeerbeeld-domotexturkije-logoSfeerbeeld Domotex Turkey. (foto: Hannover Fairs Turkey)Vakbeurs Domotex Turkey, die gepland stond voor 13 t/m 16 juli a.s. in Gaziantep, is een volgend slachtoffer van Covid-19. Het evenement, met zijn nadruk op machinaal vervaardigde tapijten, gaat dit jaar niet door. Organisator Hannover Fairs Turkey zegt dat gezondheid en veiligheid van betrokkenen voorop staan en suggereert daarnaast zijn deelnemers nu geen geslaagde beurs te kunnen garanderen. Het besluit om te annuleren is naar eigen zeggen genomen in nauw overleg met ondersteunende verenigingen, exposanten in binnen- en buitenland en ook bezoekers. De nieuwe datum van Domotex Turkey, ergens in 2021, wordt binnenkort bekendgemaakt. De vorige, zesde editie was goed voor ruim 200 exposanten en 14000 bezoekers.

Het blijft op de beurskalender overigens niet bij annuleringen in nu ook de zomermaanden. Vanuit een andere tak van de interieurbranche komt vandaag bericht dat de tweejaarlijkse vakbeurs Light+Building te Frankfurt, die al was opgeschoven van maart naar nota bene eind september, begin oktober, geen doorgang kan vinden vanwege 'het virus'. Wordt allemaal vervolgd dus.

(Vloerenplein, 06-05-2020)

Aantal verkochte woningen gestegen in Q1

cbs-logoIn het eerste kwartaal van dit jaar zijn 51.579 bestaande koopwoningen verkocht in Nederland, zo blijkt uit gegevens van het CBS en het Kadaster. Dit is een (voor de interieurbranche gunstige) toename van het aantal verkochte woningen van 4.148 stuks, ofwel een plus van 8,7 procent, ten opzichte van de 47.431 uit dezelfde periode vorig jaar. De cijfers voor afgelopen maart (18.627) laten zelfs een stijging van 10,6 procent zien in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder (toen 16.836).

(Vloerenplein, 04-05-2020)

Nieuws Branchevereniging Projectinrichting

bvp-logo-2020De Branchevereniging Projectinrichting (BVP) meldt in een nieuwsbrief van 22 april jl. dat zijn bestuur weer compleet is na de komst van twee nieuwe mensen. Het bestuur wordt nu gevoerd door Lieuwe Steendam (voorzitter), William Snoeren (vice-voorzitter), Jolanda van der Spiegel (penningmeester), Monique Zuure, Mark Jongkind en beide nieuwkomers Wilco de Ruiter en Leroy Lutterman. Ab Sprong voert het secretariaat. Na toetreding van, als meest recente lid, Object Carpet, telt de vereniging inmiddels al 109 leden, onder wie 64 projectinrichters, 39 leveranciers en fabrikanten en zes vloeronderhoudsbedrijven.

Verder schetst de BVP de gang van zaken bij zijn achterban, in deze tijden van corona. "Het zijn nu onzekere tijden ook voor de leden van de Branchevereniging Projectinrichting. Sommige leden hebben het moeilijk omdat ze veelal in zorginstellingen etc. werken. Andere konden of kunnen het werk amper aan, omdat scholen en vergaderlocaliteiten nu de gelegenheid aangrijpen om werkzaamheden te laten verrichten. Wel blijkt uit onze contacten met de leden dat er ongerustheid is over de komende periode," aldus het bestuur, dat verder aangeeft dat de ledenvergadering van volgende maand komt te vervallen. De BVP hoopt dat het wel mogelijk is om op dinsdag 6 oktober een Dag van de Projectinrichting te organiseren.

Ook meldt de BVP zich als lid te hebben aangesloten bij lobbyorganisatie MKB Nederland, dit met name met het oog op steun aan zijn eigen achterban op het vlak van regelgeving en dergelijke. Verondersteld wordt dat MKB Nederland, als vereniging die uitsluitend brancheverenigingen als lid heeft, kan ondersteunen op gebieden waar (kleinere) verenigingen zelf minder goed voor zijn toegerust.

(Vloerenplein, 04-05-2020)

Protocol veilig winkelgebied in aantocht

inretail-logo-cINretail laat weten, mede naar aanleiding van de media-aandacht vandaag voor drukte in de winkelstraten, in de afrondende fase te zitten van het protocol 'Veilige Winkelgebieden', dat samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), platform De Nieuwe Winkelstraat en partners uit de Retailagenda wordt gemaakt. Deze week nog willen de experts het protocol opleveren.

"We kunnen met z'n allen niet alleen veiliger, maar ook slimmer winkelen," zo klinkt het in een persbericht van de brancheorganisatie. "Ondernemers hanteren vaak langere openingstijden voor meer spreiding. Of ze bieden bijvoorbeeld winkelen op afspraak. We roepen consumenten op om vooral de hele week te gebruiken om te winkelen. Via een advertentie die woensdag in landelijke en regionale dagbladen verschijnt, wordt kopen op rustige momenten gestimuleerd. Weekendpieken willen we vermijden."

INretail en VNG leveren de landelijke richtlijnen voor winkelgebied-protocollen. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) helpt met de regionale uitrol. Vooruitlopend hierop werden in Delft al maatregelen genomen nadat bezoekersaantallen toenamen. De doorstroming is daar inmiddels sterk verbeterd door ruimte te maken voor veilig winkelen. Potentiële knelpunten in bezoekersstromen zijn bijvoorbeeld opgelost met duidelijk grondmarkeringen. Ook in Assen en veel andere plaatsen zijn preventieve maatregelen genomen. De landelijke richtlijnen leveren volgens de initiatiefnemers handvatten voor een zoveel mogelijk uniforme en duidelijke aanpak.

Voor de veiligheid van klanten en medewerkers in de winkel introduceerde INretail eerder een protocol 'Veilig Winkelen', met handige checklists. In het protocol 'Veilige Winkelgebieden' zien de plannenmakers een goede basis voor groen licht van de veiligheidsregio's die eerder ook het protocol 'Veilig Winkelen' positief beoordeelden.

(Vloerenplein, 04-05-2020)

Afbouwbedrijven vooral met zorgen om later

noa-logoDe meeste afbouwbedrijven blijven nog goed aan het werk, zo blijkt uit een rondvraag van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in zijn achterban van stukadoors, vloerenleggers, natuursteenbewerkers, plafond- en wandmonteurs, blokkenstellers en terrazzospecialisten.

Terwijl veel particulieren hun opdrachten momenteel uitstellen, zijn veel projecten in scholen, horeca en kantoorgebouwen daarentegen naar voren getrokken. Veel NOA-leden zijn druk met 'kleinere klussen'. Er wordt gesignaleerd dat opdrachtgevers van grote projecten, zoals woningbouwcorporaties, afwachtend zijn.

Door bijna geen van de ondervraagden is tot eind april gebruik gemaakt van de noodmaatregelen van de overheid. Ze merken wel omzetverlies, ondanks dat de sector geen lockdown heeft, doordat werkzaamheden vanwege de coronamaatregelen 'improviserend' moeten worden aangepakt.

Wel zijn er zorgen over de continuïteit op de langere termijn. Zorgelijk voor veel afbouwondernemers is dat zij nu al moeilijkheden ondervinden om aan de juiste materialen en grondstoffen te komen. De import van grondstoffen uit China en India komt mondjesmaat weer op gang, maar leveringen uit tal van andere landen hebben vertraging.

Voorts wordt gevreesd voor de werkvoorraad na de bouwvak, zo brengt de NOA verslag uit. De opdrachtenstroom moet wat zijn achterban betreft sneller terug op het oude niveau komen en er zouden veel meer vergunningen moeten worden afgegeven en aanbestedingen worden gedaan. Van de overheid wordt gevraagd om toe te staan dat projecten die door de stikstof- of PFAS-problematiek zijn stilgelegd, weer kunnen worden voortgezet. Geen enkele ondervraagde haalt het overigens in zijn hoofd om personeel te ontslaan.

(Vloerenplein, 04-05-2020)

Interfloor introduceert Murano

Interfloor-MuranoMurano heeft een gemêleerd beton-achtig dessin, hier toegepast in hal en woonkamer.Nieuw bij Interfloor is Murano, een tapijtcollectie die zich kenmerkt door een hedendaags dessin in beton-look. Het soft-gemarmerde effect geeft de vloer een industriële en stoere aanblik, die evenzo modern en minimalistisch genoemd mag worden. Zijn uitstraling maakt hem geschikt voor uiteenlopende interieurstijlen. Het als prijsvriendelijk voorgestelde tapijt is aanbevolen voor normaal woongebruik, mits voorzien van ondertapijt ook op trappen. "Een elegante interpretatie van beton," zo omschrijft Interfloor de nieuwkomer in zijn assortiment, "echter aangenaam warm, zacht onder de voeten, geluid absorberend en akoestiek verhogend."

De collectie is verkrijgbaar in een aantrekkelijk mediterraan kleurenpalet, met zowel uitgesproken kleuren als terra en okergeel als naturel tinten die breed toepasbaar zijn. Murano is vervaardigd van honderd procent Soft@Home polyamide 6.0, ultra-zachte garens die volgens de leverancier uit Zwartsluis voor behaaglijk woongenot zorgen en een luxe en comfortabele uitstraling creëren.

In zijn nieuwsbrief van vandaag meldt Interfloor voorts dat er sinds zijn vorige corona-update van anderhalve maand geleden niets is veranderd op het vlak van serviceniveau, diensten en continuïteit. "Onze voorraden zijn geheel op peil en we kunnen u blijven leveren wat nodig is. Ook ons distributiecentrum is vol in bedrijf en we staan dagelijks in contact met fabrikanten en onze transporteur," zo informeert het bedrijf zijn klanten. Tevens blijven zijn salesmanagers hun relaties zoveel mogelijk bezoeken met nieuwe ontwikkelingen en producten die verkoopkansen dienen te bieden.

(Vloerenplein, 01-05-2020)

CBS-cijfers maart in teken coronabeleid

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben een groot, wisselend effect gehad op de detailhandel in maart, aldus rapporteert het CBS. Zo noteren winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren de grootste omzetstijging (+22,6 procent) sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers vijftien jaar geleden, terwijl kleding- en schoenenwinkels een ongekend omzetverlies (beide rond minus 40 procent) optekenen. Supermarkten, drogisterijen en ook winkels in consumentenelektronica en witgoed hebben in maart goede zaken gedaan.

omzet-detailhandel-maart

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren sluiten het eerste kwartaal af met een omzetplus van 13,6 procent, nadat in januari al een groei van 5,4 procent en in februari van 11,3 procent mocht worden bijgeschreven. Deze brede klasse omvat onder meer de winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren, winkels met een assortiment bestaande uit verf en verfwaren, behang, gordijnen en gordijnstoffen, binnenzonweringen en jaloezieën, winkels in wand- en vloertegels en winkels in keukens en keukenkasten. Specifiek de bouwmarkten hebben in maart zelfs 26,1 procent weten te plussen, waarmee zij hun vlak begonnen kwartaal alsnog afsluiten met een groei van 11,8 procent.

De omzet van de winkels in non-food krimpt in maart met 8,0 procent, de grootste omzetdaling in zeven jaar tijd. De winkels in meubels, verlichtingsartikelen en woninginrichting algemeen assortiment sluiten zich hierbij aan met een omzetverlies van 6,6 procent. Het cluster meubels en woninginrichting sluit het eerste kwartaal evenmin af met nog een 'groen' cijfer van 1,5 procent, na groei opgetekend te hebben in januari (+3,4 procent) en vooral februari (+8,7 procent).

De detailhandel als geheel heeft afgelopen maart 3,5 procent meer omgezet dan in maart vorig jaar. Het verkoopvolume ligt 2,0 procent hoger. Het eerste kwartaal is door de verzamelde detailhandel afgesloten met een omzettoename van 4,0 procent.

De online omzet ligt in maart 28,8 procent hoger. Sinds de publicatie van de internetverkopen in januari 2014 is de groei niet zo sterk geweest. Webwinkels hebben 24,4 procent meer omgezet, multi-channelers 35,4 procent meer. In het eerste kwartaal is de online omzet met 19,1 procent toegenomen.

(Vloerenplein, 01-05-2020)

Onzekerheid troef bij brancheorganisaties

Er zijn bijna geen bedrijven meer te vinden die nog weinig ervaren van de coronacrisis, zo blijkt uit een enquête onder de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW die is uitgevoerd tussen 18 en 20 april. De online vragenlijst is door 123 brancheorganisaties ingevuld. Voor 93 procent geldt dat ze nu al enigszins tot zwaar worden getroffen, waarbij 58 procent van de branchedirecteuren meldt dat de situatie de afgelopen maand verder is verslechterd.

impact van de coronacrisis op de omzettenImpact coronacrisis op omzetten, nu en komende drie maanden. (bron: Tweede enquête MKB-Nederland en VNO-NCW onder branchedirecteuren; illustratie: LinkDesign)

De gevolgen van de coronacrisis worden duidelijker: waar vorige maand nog minder dan de helft van de branches een omzetdaling meldde van meer dan 20 procent, is dit nu aan de orde bij bijna zes van de tien. Voor de komende drie maanden verwacht slechts 1 procent een groei van de omzet, met name in de online shopping- en levensmiddelensectoren, 15 procent een stagnatie en de resterende 84 procent een meer of minder grote krimp. De verwachtingen voor de werkgelegenheid houden gelijke tred: 76 procent verwacht een beperkte tot sterke daling van de werkgelegenheid, slechts 4 procent verwacht de komende maanden een toename van het aantal banen.

Veel branches, zo blijkt verder uit de rondvraag, ervaren met name de mogelijkheid tot uitstel van belastingen en de NOW uit het steunpakket als goede en passende steunmaatregelen. Mede daardoor is het percentage dat aangeeft te verwachten dat ondernemingen niet aan verplichtingen voor bestaand krediet kunnen voldoen ten opzichte van vorige maand gedaald van 65 naar 33 procent. Twijfel is er echter bij branches of hun achterban genoeg heeft aan het steunpakket.

Bijna 60 procent van de branches voorziet dat bedrijven met het huidige steunpakket het hoofd niet langer dan drie maanden nog boven water kunnen houden. Veel branches verwachten dat na de zomer de effecten in hun deel van de keten pas echt merkbaar worden. Zo zegt MKB INFRA, de Vereniging van Infrabouwers, dat de orderportefeuilles nu nog vol zitten. "Maar onze sector is laat-cyclisch. De ernstige gevolgen gaan we over een aantal maanden merken. Tenzij alles op alles wordt gezet om opdrachten naar voren te halen." Ook het feit dat nog niet helder is hoe de steunmaatregelen er na de zomer uit zien, leidt tot veel onzekerheid, zo stellen de onderzoekers.

De onzekerheid heeft invloed op de voorgenomen investeringen. Zo'n 45 procent verwacht dat er veel minder geïnvesteerd gaat worden in hun branche, nog eens 43 dat er iets minder geïnvesteerd wordt. Dit duidt volgens de ondernemersorganisaties op een verzwakt verdienvermogen bij bedrijven en is een slecht teken voor een snel en structureel herstel van de economie en de werkgelegenheid.

Wel zien veel branchedirecteuren mogelijkheden voor de anderhalvemetereconomie. Ruim 70 procent ziet daar kansen toe, vooral via de sectorprotocollen die al veelvuldig zijn opgesteld. Veel branches geven wel aan dat een en ander afhangt van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (29 procent) en financiële steun om te komen tot een rendabele business case (24 procent). In die nieuwe situatie zullen veel ondernemers immers nog steeds verlies maken doordat zij substantieel minder klanten krijgen dan normaal.

(Vloerenplein, 29-04-2020)

Lintje voor André Toonen van Cunera

Andre-Toonen-CuneraAndré Toonen.André Toonen, directeur en eigenaar van Cunera in Rhenen, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, zo meldt het lokale nieuwsmedium de Grebbekrant. Toonen heeft het lintje mogen ontvangen voor onder meer het belang dat hij en zijn bedrijf toekennen aan circulaire vloerbedekking en voorts vanwege zijn belangeloze en onbezoldigde inzet in een recent verleden als voorzitter van de Modint-ledengroepering NTC (Nederlandse Textiel Conventie) en als lid van het algemeen bestuur van dit ondernemersnetwerk. Hij is ook een van de grondleggers van de Bedrijvenkring Rhenen, een bloeiend platform voor de bevordering van het ondernemerschap in de regio, en vervulde lange tijd diverse functies bij voetbalvereniging SV Candia '66. De bijbehorende versierselen zullen later dit jaar worden opgespeld door de burgemeester.

(Vloerenplein, 28-04-2020)

Parador komt met online vloervisualisatie

Parador Neuer-RaumdesignerNieuwe ruimteplanner van Parador.Parador stelt een vrij toegankelijke online service beschikbaar die consumenten aan de hand van 'augmented reality' helpt bij het fotorealistisch visualiseren van vloerbedekking in hun woning. De gebruiker hoeft slechts een foto van zijn kamer te maken met zijn smartphone of een bestaande foto te uploaden. De gewenste vloer wordt direct en automatisch op schaal in de ruimte weergegeven, met als bijzonderheid een realistische weergave van het meubilair en de lichtval.

Wat de vloerenmaker in het Duitse Coesfeld betreft, zullen met name zijn afnemers in de vakhandel baat hebben bij de digitale tool. Verkopers kunnen hun klanten, die de vloer immers direct kunnen 'ervaren', zo naar behoren begeleiden richting een aanschaf. Parador oppert dat bedrijven die gebruik maken van de technologie hun verkoopquota zelfs aanzienlijk kunnen verhogen. De 'Parador PlanBar' is (via www.parador.de) bereikbaar onder parador.materialo.com.

(Vloerenplein, 28-04-2020)

<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
tarkett

PPC 24 7 graag gebracht

hamat

meister

meister

allesovertapijt-logo