banner-INTR

moduleo

edited 2394 mFLOR

headlam-banner-10-24

nieuws
NK Woning- & Projectstofferen: wie durft?

Inschrijving-NKWPInschrijving voor het NKWP 2019 is geopend.Professionals in woning- en projectstoffering kunnen zich vanaf deze week aanmelden voor de eerste editie van het Nationaal Kampioenschap Woning- en Projectstofferen (NKWP). De wedstrijd, de uitgebreide opvolger van het NK Woningstofferen, vindt plaats tijdens de vakbeurs InCoDa van 15, 16 en 17 september a.s. in de Evenementenhal Gorinchem.

Deelnemers aan het kampioenschap dienen verscheidene opdrachten uit te werken en worden daartoe verdeeld over de twee wedstrijddagen, te weten zondag 15 en maandag 16 september. Elke woning- en projectstoffeerder werkt dus op één dag van zesenhalf uur aan de opdrachten.

De professionals gaan voor een eerste, tweede of derde prijs. Ook zijn er diverse machines en gereedschappen te winnen. Iedereen ontvangt bovendien een certificaat. Alle benodigde materialen zullen voorradig zijn, al dienen de deelnemers wel hun eigen gereedschap mee te brengen.

Nieuw dit jaar, naast de strijd tussen de professionals, zijn een NK voor junioren (onder 23 jaar) op dinsdag 17 september en tevens die dag een speciale wedstrijd voor VMBO-leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek te Gorinchem, de zogeheten Forbo Challenge. Op de laatste dag van de beurs staan verder alle prijsuitreikingen gepland.

Het NKWP wordt georganiseerd door een nieuw samenwerkingsverband van het Hout- en Meubileringscollege, de WoonTotaal-Academy, INretail, Branchevereniging Projectinrichting en InCoDa.

Voor inschrijvingen (tot 1 augustus) of meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Peter van der Arend van het Hout- en Meubileringscollege (e-mail: p.vanderarend@hmcollege.nl).

(Vloerenplein, 05-04-2019)

Recordaantal bouw- en afwerkingsbedrijven

Aantal-bedrijven-in-de-bouwAantal bedrijven in de bouw op recordniveau, samenvallend met een eveneens ‘toppende’ omzet (foto: Hollandse Hoogte).Op 1 januari 2019 bedroeg het aantal bedrijfsvestigingen in de bouwnijverheid bijna 182 duizend. Dat is bijna 8 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal ooit gemeten, zo meldt het CBS vandaag.

Het aantal vloer- en wandafwerkingsbedrijven (waaronder plaatsers van allerhande zachte, elastische en harde vloerbedekkingen) is in een jaar tijd gestegen van 8015 naar 8510, een toename van bijna vijfhonderd bedrijven, ofwel 6,2 procent meer. De meeste zijn gevestigd in de provincies Noord-Brabant (1770), Zuid-Holland (1700) en Noord-Holland (1380), de minste in Zeeland (120), Flevoland (185) en Groningen (205).

Het gehele segment afwerkingsbedrijven in de bouw, met behalve vloer- en wandafwerkingsbedrijven ook stukadoorsbedrijven, timmerbedrijven en schilders- en glaszetbedrijven, is in een jaar tijd gegroeid van 46120 naar 48685, ofwel 5,6 procent meer.

Vrijwel de gehele groei van zowat 8 procent van het totale aantal vestigingen in de bouw is te danken aan eenpersoonsbedrijven.

Eerder berichtte het CBS dat de omzet in de bouw in 2018 met ruim 10 procent was gestegen, het grootste groeipercentage in meer dan tien jaar tijd. Kleine bouwbedrijven (tot tien man personeel) presteerden afgelopen jaar het best met een omzetstijging van bijna 12 procent. Gespecialiseerde bouwbedrijven (waarvan er ruim 97 duizend zijn) zagen hun omzet vorig jaar eveneens met iets meer dan 10 procent stijgen, een percentage dat ook opgaat voor de afwerkingsbedrijven binnen dit segment.

(Vloerenplein, 05-04-2019)

5 vragen aan Harry Elshof van INTR.

harry elshofHarry Elshof, algemeen directeur INTR.De groothandels Bosgoed en Forinn zijn samengevoegd in één organisatie: INTR. Voldoende reden om directeur Harry Elshof een aantal actuele vragen voor te leggen. U leest zijn antwoorden in de rubriek ‘5 vragen aan’ onder de button Column & Co op deze site.

“Momenteel kunnen wij tevreden zijn over de economische situatie, maar bedreigingen liggen op de loer. Er is een zoektocht naar veranderingen,” zo benadrukt Elshof. “Die zoektocht geldt voor interieurstijlen, online activiteiten, aanbod van vernieuwende producten en het aanbieden van vakmanschap. Dit alles zal ervoor zorgen, dat onze markt dynamischer en uitdagender wordt.” Vanzelfsprekend gaat de directeur in op de toekomstplannen en verwachtingen van INTR., door hem aangeduid als “een gesmeerde logistieke machine”. Het tekort aan professionele vloerenleggers is ook volgens Elshof dan weer een van de grotere uitdagingen voor de branche. Klik hier voor ‘5 vragen aan Harry Elshof’.

(Vloerenplein, 03-04-2019)

Cyrille Ragoucy permanent CEO van Balta

Cyrille-RagoucyCyrille Ragoucy.De Balta Group meldt dat Cyrille Ragoucy, zijn huidige interim-CEO, deze operationele rol per heden permanent gaat vervullen. Medio 2017 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van de tapijtgroep in Sint-Baafs-Vijve, sinds augustus vorig jaar fungeerde hij ook als interim-CEO na het vertrek van Tom Debusschere.

De onderneming licht toe dat Ragoucy een belangrijk aandeel heeft gehad in het opstellen en invoeren van het recent aangekondigde programma NEXT, dat met een allesomvattende aanpak het rendement van Balta dient te verhogen de komende drie jaar. In een vorige betrekking als CEO van het Britse bouwmaterialenbedrijf Tarmac gaf Ragoucy overigens evenzo leiding aan een driejarig verbeterprogramma, dat destijds resulteerde in een aanzienlijke winstverhoging.

“Met zijn staat van dienst in het doorvoeren van strategische verandering en het realiseren van winstverhoging, in combinatie met zijn impact op het bedrijf gedurende de laatste zes maanden, is de raad van bestuur ervan overtuigd dat Cyrille het best geplaatst is om de implementatie van ons transformatie-programma verder te leiden en voltooien,” aldus het bestuursorgaan.

(Vloerenplein, 03-04-2019)

Forinn en Bosgoed verder als INTR.

Harry-Elshof-INTRHarry Elshof staat aan het hoofd van INTR., de krachtenbundeling van Forinn en Bosgoed.Forinn en Bosgoed, gespecialiseerde groothandels in professionele vloer- en raamafwerking, hebben hun krachten gebundeld. De combinatie is per vandaag als één bedrijf actief onder de naam INTR.

“Met de eenwording willen de beide gerenommeerde spelers hun ambities krachtig gestalte geven en de dienstverlening optimaliseren,” zo valt te lezen in een persbericht. Speerpunten naar eigen zeggen zijn synergie op het gebied van assortimentsbeheer, verdere stroomlijning van de logistieke efficiency en doorontwikkeling van de online dienstverlening. Voor dit laatste werd een nieuwe website met klantenportal ontwikkeld: www.INTR.nl.

Door de samenvoeging beschikt INTR. over twaalf vestigingen op strategische locaties in geheel Nederland. “Ook hierdoor is deze nieuwe organisatie nog beter in staat om de klant te bedienen met kwaliteitsproducten en gedegen advies,” zo stelt de onderneming. De producten en private labels van Forinn en Bosgoed komen ook onder één vlag, het nieuwe huismerk INTR.

INTR. is eigendom van Uzin Utz Nederland bv (voorheen Unipro bv) in Haaksbergen. Uzin Utz maakt deel uit van de internationaal opererende, beursgenoteerde Uzin Utz Group uit Duitsland. INTR., met Harry Elshof aan het hoofd, zal onafhankelijk van Uzin Utz Nederland opereren.

(Vloerenplein, 01-04-2019)

Lichte verbetering barometer woonbranche

De stand van de ‘woonbranche economische barometer’ is de voorbije maand iets verbeterd. De door Van Es Marketing Services opgestelde barometer sluit maart af op een stand van minus 7,3, een lichte verbetering ten opzichte van de minus 8,9 van voorgaande maand. De oorzaak blijkt een minder sterke daling van het aantal woningtransacties. Het consumentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van woondetaillisten lopen daarentegen verder terug.

baro-1903‘Woonbranche economische barometer’ krult wat omhoog (bron: marktdata.nl).

De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalt de afgelopen maand met 2 punten om uit te komen op minus 27,3. Het is de zevende maand op rij dat deze deelindicator daalt. Nog zowat een zesde (16 procent) van de woondetaillisten noteert een toename van de weekomzet, tegenover ruim vier van de tien (43 procent) een daling. Van de ondernemers verwacht slechts een op de zeven (14 procent) dat de winkelomzet in de komende maand een stijging zal laten zien. De helft van hen voorziet een omzetdaling.

Volgens metingen van het CBS is het (op alle vlakken positieve) producentenvertrouwen industrie in maart nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder, maar de stemming onder consumenten voor de achtste maand op rij negatiever dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt uit op minus 4. Ook de koopbereidheid neemt iets af, van minus 3 naar minus 4.

In februari van dit jaar zijn volgens het Kadaster 15.470 bestaande koopwoningen verkocht. Dit is 3,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ten opzichte van januari dit jaar zijn 2,3 procent meer bestaande koopwoningen verkocht. De deelindicator van de woningmarkt staat op minus 3,9. Omdat de cijfers minder negatief zijn dan over het vierde kwartaal van 2018 (minus 14,6 procent) heeft deze deelindicator een positieve invloed op de barometerstand.

(Vloerenplein, 01-04-2019)

Tarkett rapporteert over MVO & milieu

Linoleumfabriek Narni TarkettLinoleumfabriek van Tarkett in het Italiaanse Narni scoort goed op zaken als energie-efficiency, energieverbruik uit hernieuwbare bronnen en verminderde uitstoot van broeikasgassen.Tarkett heeft zojuist de jongste editie uitgebracht van zijn rapport met betrekking tot ‘Corporate Social & Environmental Responsibility’ (CSR). In de publicatie worden de stappen belicht die de vloerenmaker het voorbije jaar heeft gezet op het vlak van zowel maatschappelijk als ecologisch verantwoord ondernemen.

Wat het aspect ‘kwaliteit materialen’ betreft, kan de onderneming onder meer melden dat 98 procent van de grondstoffen (die staan voor ruim 3000 materialen) door een derde partij (in dit geval de EPEA) zijn beoordeeld op hun impact op de gezondheid van mensen en het milieu op basis van Cradle to Cradle-criteria. Op het terrein van de ‘kwaliteit binnenlucht’ geldt dat 97 procent van alle vloeren van Tarkett lage niveaus van uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC) hebben, te weten tien tot honderd maal lager dan de strengste normen. Wat een ‘gezonde binnenruimte’ aangaat, wijst Tarkett erop dat 100 procent van zijn vinylfabrieken in Europa, Noord-Amerika, Servië en China andere weekmakers dan ftalaat gebruiken. Op groepsniveau is 65 procent van de vinylvloeren vrij van ftalaat.

De bijdrage van het concern aan het ‘tegengaan van klimaatverandering’ betreft onder meer een score van 27 procent voor het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen (zoals biomassa, aardwarmte, zonne-energie of aangekochte 'groene' stroom) en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 8,5 procent ten opzichte van 2010.

Wat de uitdaging betreft van het verstandig ‘omgaan met schaarse grondstoffen’ noteert het concern dat 134.000 ton aan gerecycleerde materialen wordt gebruikt als grondstof, wat overeenkomt met 10 procent van het volume aan ingekochte grondstoffen. Voorts leveren 70 procent van de gebruikte grondstoffen geen meetbare bijdrage aan de schaarste van hulpbronnen, aangezien ze overvloedig aanwezig zijn in de natuur, in hoog tempo hernieuwbaar of gerecycled. Bovendien werd tussen 2010 en het verslagjaar 102.000 ton aan vloerbedekking (vinyl, linoleum en tapijt) weer ingezameld via het ReStart-programma dat Tarkett in Europa en Noord-Amerika heeft lopen (en verder hoopt te intensiveren om zijn doelstelling te halen van jaarlijks 38.000 ton).

Op maatschappelijk gebied wijst Tarkett op onder andere zijn inspanningen om zijn werknemers bij plaatselijke goede doelen te betrekken en last but not least op het scholen van ruim 23.000 vakmensen en leerlingen in het installeren van vloeren via de Tarkett Academy de voorbije zes jaar.

Een concreet voorbeeld van de recycling van houten vloeren is het Lignum Aeternam-project, een proefproject in Noord-Frankrijk om hout uit een aantal ontmantelde pakhuizen een nieuwe bestemming te geven. Daar werd 1000 vierkante meter aan oud massief eikenparket teruggewonnen, opnieuw verwerkt en onder handen genomen om een nieuw houten vloerproduct te verkrijgen. Zo kon de haalbaarheid van het recyclen van houten vloeren in het productieproces worden getest en zichtbaar gemaakt. Naar verluidt is er al de nodige belangstelling uit de markt voor deze nieuw gecreëerde, gerecyclede houten vloer, die Tarkett de naam Twirl heeft meegegeven.

(Vloerenplein, 29-03-2019)

Interieurtextiel België kampt met Brexit

fedustria-logoDe omzet van de Belgische textielindustrie is vorig jaar met 1,9 procent gedaald tot 4,36 miljard euro. De afzetprijzen zijn gemiddeld min of meer vlak (‐0,4 procent) gebleven. Tapijt, de op één na grootste productgroep, verliest 8,3 procent omzet en komt uit op 1290 miljoen euro (2017: 1407 miljoen). De omzet van technisch textiel, de grootste productgroep, blijft nagenoeg vlak (+0,3 procent). Aldus rapporteert Fedustria, de beroepsorganisatie van de textiel‐, hout‐ en meubelindustrie, naar aanleiding van zijn jaarlijkse algemene vergadering vandaag.

Zo’n 85 procent van de totale textieluitvoer van België is bestemd voor de EU‐markt. Deze blijft vrij stabiel, hetgeen blijkt uit de drie belangrijkste afzetmarkten: Frankrijk (‐1,3 procent, en met een aandeel van 22,9 procent de eerste exportmarkt), gevolgd door Duitsland (aandeel van 13,3 procent en groei met 0,5 procent) en Nederland (aandeel van 12,6 procent en groei met 1,3 procent).

De textieluitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (aandeel nog 12 procent) is evenwel met 5 procent gedaald. De verzwakking van het Britse pond heeft de inflatie doen stijgen en de koopkracht van de Britten aangetast, zo merkt de federatie op. Het uitblijven van een duidelijk Brexit‐scenario heeft volgens haar de onzekerheid verhoogd, met een uitstel van duurzame aankopen (waaronder woninginrichting en vloerbekleding) als gevolg.

Voor specifiek het interieurtextiel is de Britse markt de belangrijkste exportmarkt voor de Belgen. Een kwart van hun tapijtuitvoer gaat naar het VK en een derde van de meubelstoffen. Door het zwakke pond en de gedaalde Britse consumptie speelt de Belgische tapijtindustrie afgelopen jaar 6,7 procent omzet kwijt op de Britse markt. De leveringen van Belgische meubelstoffen zijn er vorig jaar met 12,5 procent achteruitgegaan.

De omzet van de Belgische houtverwerkende industrie is vorig jaar met 3,6 procent in waarde gestegen, tot 3,13 miljard euro. Het deelsegment van de bouwelementen (met inbegrip van de vervaardiging van parket) doet het goed met een toename van 6,6 procent. De omzet van de meubelindustrie komt daarentegen 3 procent lager uit op 2,07 miljard euro. Alles bij elkaar opgeteld heeft de Belgische textiel‐, hout‐ en meubelindustrie een stabiel jaar 2018 achter de rug, zo mag Fedustria vaststellen.

Op het terrein van de handel vraagt Fedustria onder meer dat de EU strikter toeziet op Chinese import, en prijsdumping en namaak harder aanpakt. Gezien het belang van de Britse markt voor het Belgisch interieurtextiel betreurt de federatie nogmaals de Brexit‐beslissing en de aanhoudende onzekerheid die deze meebrengt voor de bedrijven.

(Vloerenplein, 27-03-2019)

Rinos en Paul van Kassel gaan uiteen

rinos-logoNa een dienstverband van drie jaar, hebben Rinos en zijn commercieel directeur Paul van Kassel besloten om niet samen verder te gaan. In goede onderlinge overeenstemming is tot dit besluit gekomen, aldus een persbericht van de in Genemuiden gevestigde onderneming.

De in schoonlooptapijt gespecialiseerde fabrikant schrijft nu op zoek te gaan naar een nieuwe directeur, die als algemeen directeur tevens verantwoordelijk zal zijn voor commercie en marketing. Van Kassel gaat zich oriënteren op een nieuwe baan en zal tot en met september bij Rinos werkzaam blijven. In geval van een vertrek eerder, zal Martin Mulder de verantwoordelijkheid voor commercie en marketing tijdelijk waarnemen.

“In de afgelopen jaren is intensief gewerkt om Rinos verder te professionaliseren en om te vormen tot een marktgerichte organisatie,” zo vervolgt het persbericht. “De marktomstandigheden zijn lastig en uitdagend geweest. Niettemin is er vooruitgang geboekt en is er een nieuwe strategie gevormd, gericht op verdere groei van het familiebedrijf.” De nieuwe algemeen directeur krijgt om die reden als taak om de strategie te implementeren en te realiseren. Ten slotte wenst de fabrikant de vertrekkende man veel succes toe in diens verdere loopbaan.

(Vloerenplein, 27-03-2019)

Instagram-actie met producten Unifloor

Unifloor-beeld-fotowedstrijdBeeld fotowedstrijd Unifloor.Unifloor heeft een aardige Instagram-actie op poten gezet. Klanten die een aansprekend project met een ondervloer van Unifloor hebben gelegd, wordt gevraagd een aantal foto’s van voor, tijdens en na hun werkzaamheden op Instagram te zetten en hun bericht daar te taggen met #Unifloor. Elke maand van dit lopende jaar wijst de Deventer leverancier, uit de projecten die in de maand voorafgaand zijn geplaatst, de winnaar aan van een dinerbon ter waarde van vijfenzeventig euro. Het project wordt doorgeplaatst op de pagina ‘Inspiratie’ op www.unifloor.nl (onder de knop ‘Actueel’), waar tevens voorbeelden zijn te vinden. Op minstens één foto dient de ondervloer goed zichtbaar te zijn.
Meer info op: www.unifloor.nl/actueel/nieuws/een-mooi-project-met-unifloor-producten.html

(Vloerenplein, 27-03-2019)

Unilin trekt van leer tegen I4F en v.v.

unilin-ip-Logo-i4fUnilin luistert zijn deelname aan Domotex Asia - de editie 2019 van de beurs is gisteren van start gegaan in Shanghai - gewoontegetrouw op met een ferm statement inzake octrooiaangelegenheden. Zo heeft het IP-bedrijf van Unilin eergisteren in de VS, samen met Mohawk en IVC, een klacht ingediend bij de International Trade Commission (ITC) tegen liefst vijfenveertig (!) fabrikanten en verdelers. Gevraagd wordt om een uitsluitingsbevel (‘exclusion order’) om de volgens Unilin onwettige invoer van vinylproducten (lees: LVT, SPC, WPC) die inbreuk maken op bepaalde Unilin IP-patenten te voorkomen. Unilin IP wil een ‘algemeen uitsluitingsbevel’ om de Amerikaanse douane te machtigen om alle vinylproducten die inbreuk maken op zijn octrooien aan de Amerikaanse grens tegen te houden. Een belangrijk deel van de betreffende producten wordt verondersteld te zijn gemaakt onder licentie van concurrent I4F.

De klagende partij verklaart de afgelopen maanden steeds vaker niet-gelicenseerde producten op de Amerikaanse markt aan te treffen. Bovendien zou I4F de markt ten onrechte voorhouden dat de Unilin-octrooiportefeuille niet relevant zou zijn bij het gebruik van hun eigen ‘locking’-uitvoering.

Een besluit van de ITC om een ​​‘algemeen uitsluitingsbevel’ uit te vaardigen en alle inbreukmakende producten direct aan de Amerikaanse grens tegen te houden, kan binnen 12 tot 18 maanden worden aangekondigd.

I4F betitelt de aanklacht van Unilin “tegen vrijwel alle Chinese fabrikanten” in een reactie als “ongepaste bangmakerij”, en een “regelrechte aanval op vrijhandel, evenals op keuzevrijheid, aangezien dit de Amerikaanse consumenten probeert tegen te werken in het kiezen van de vloerproducten naar hun voorkeur.” I4F verklaart met zekerheid dat de producten die gebruikmaken van zijn gepatenteerde technologieën, in het “onwaarschijnlijke geval” van een algemeen uitsluitingsbevel, niet in het geding zijn. “I4F is van mening dat de timing van deze indiening, dat wil zeggen tijdens Domotexasia / CHINAFLOOR 2019, een poging van Unilin is om de relatie van I4F met zijn snelgroeiende aantal licentienemers te ondermijnen of zelfs te saboteren.”

(Vloerenplein, 27-03-2019)

Duits marktvolume woontextiel gekrompen

De markt voor woontextiel loopt terug in Duitsland, zo stellen onderzoekers en bedrijfsadviseurs IFH Köln en BBE Handelsberatung in hun gezamenlijke nieuwe marktstudie ‘Branchenfokus Haus- und Heimtextilien’. Na een per saldo nog vlakke ontwikkeling in 2017, wordt voor het jaar 2018 een krimp opgetekend. De verkoop van woontextiele producten (tapijten, matrassen, gordijnen, enzovoorts) is vorig jaar bij onze oosterburen met 600 miljoen euro, ofwel 6 procent, afgenomen tot 9,52 miljard euro.

Geïndexeerde-omzetontwikkelingGeïndexeerde omzetontwikkeling productgroepen in woontextiel 2018/2014 (bron: IFH Köln, ‘Branchenfokus Haus- und Heimtextilien 2019’).

De onderzoekers veronderstellen dat de tijden dat de omzetdrempel van tien miljard euro kon worden gehaald, de periode 2015 tot 2017, voorlopig voorbij zijn. Hun voorspelling luidt dat de markt voor woontextiel praktisch blijft stagneren, met naar verwachting een gemiddelde jaarlijkse groei van slechts 0,3 procent, waarmee de verkoopwaarde in 2023 een niveau van 9,7 miljard euro zal bereiken.

Een onderverdeling in de drie hoofdproductgroepen laat zien dat de dalende tendens afgelopen jaar overal waarneembaar is, zij het in verschillende mate. Textiel voor de slaapkamer verliest 7,4 procent aan omzet, textiele vloerbedekking noteert een krimp van 5,4 procent en gordijnen/decoratieve stoffen leveren 3,5 procent in. Het onderzoeksrapport stelt ook dat de markt momenteel prikkels ontbeert die het verkoopvolume weten aan te jagen, zoals tot voor kort een thema als ‘gezond slapen’ dat wel kon.

Een vergelijking tussen 2014 en 2018 laat zien dat de rode cijfers de overhand hebben in de tien onderscheiden productgroepen. Alleen de productgroepen ‘getufte tapijten’ en ‘gordijnstoffen/kant-en-klare gordijnen’ en ‘toebehoren’ kennen een positieve ontwikkeling. Afgaand op een indexcijfer van 100 voor het jaar 2014, komen de getufte tapijten tot 107 in 2018. In het bijzonder de geknoopte tapijten zitten volgens de onderzoekers gevangen in een langdurige neerwaartse trend en ook naaldvilt boet aan populariteit in. Voor het overige laat het onderzoek zien dat de vakhandel een aandeel van 43 procent heeft in de verkoop van woontextiel, een score die niet wezenlijk afwijkt van de voorbije jaren. Het volledige rapport is voor 850 euro te koop bij IFH Köln.

(Vloerenplein, 25-03-2019)

Ntgrate introduceert de collectie 2.0

Versatile FairAparte snijvorm ‘Versatile’ in twee ‘Fair’-kleuren.Ntgrate lanceert zijn nieuwe collectie geweven vinyl, simpelweg 2.0 genaamd. Hij bestaat uit de nieuwe dessins ‘Sharp’ en ‘Bold’, plus een aanvulling van het ‘Fair’-gamma met diverse levendige kleuren. De reeks is beschikbaar in tegels en rollen en kan ook in meer ‘gewaagde’ vormen worden versneden, een optie die wordt aangeduid als ’Versatile’.

Sharp biedt de uitstraling van een plankenvloer. Het wat eigenzinnige design is beschikbaar in een zestal populaire tinten, die namen dragen als ‘Claire’ (omschreven als classy chic), ‘Bruno’ (donkerbruin), ‘Pearl’ (gebroken wit) of ‘Mauro’ (mat zwart). Door zijn afmeting van 1000 bij 250 millimeter biedt Sharp diverse legmogelijkheden, waaronder visgraat, ‘zig-zag’ of een vormenspel van planken in een enkele dan wel meerdere kleuren.

Bold kent een patroon dat ritme suggereert dankzij cirkels van gepolierd beton. Dit patroon wordt gebracht in de grijstonen ‘Pierre’ (koel) en ‘Stan’ (warm), in tegels van 500 bij 500 millimeter.

Het bestaande onderdeel ‘Fair’ krijgt er zeventien aan de natuur ontleende tinten bij, die wat Ntgrate betreft sprankelend genoemd mogen worden. Met keuze uit een kwartet groentinten, waaronder ‘Esmée’ (smaragd), voorts bloemtinten in rood en paars, of in geel als van ‘Camille’, evenzo een koperkleur als ‘Sienna’ dan wel de roestrode ‘Coralie’, plus tinten in blauw met ‘Océane’ als voorbeeld. Ook combinaties als zwart en wit behoren tot de mogelijkheden.

De alternatieve snijvormen van ‘Versatile’ zijn van de hand van de Belgische ontwerper Gerd Couckhuyt. “Speel met de vormen en legrichting tot de puzzel past,” zo klinkt de aansporing van Ntgrate. Voorbeelden zijn ‘Bean’ (die wordt neerzet als gedurfd) en Flowerz (futuristisch).

De naar eigen zeggen geslaagde lancering van de collectie 2.0 vond afgelopen week plaats op Architect@Work in Barcelona. Het geweven vinyl van Ntgrate wordt in het algemeen aanbevolen voor intensief projectgebruik, maar ook voor druk belopen particuliere ruimtes. De producten worden gepresenteerd als maat-, slijt- en kleurvast.

(Vloerenplein, 22-03-2019)

Snel door met primer 023 Euroblock Fast

Nieuwe-primer-023-van-EurocolNieuwe primer 023 van het merk Eurocol.Nieuw in het programma van Eurocol is de 023 Euroblock Fast. Zoals de naam al doet vermoeden, droogt deze tweecomponenten-epoxyprimer zeer rap. Al na drie uur valt een tweede primerlaag aan te brengen of kan de vloer op een andere wijze worden afgewerkt. De leverancier in Wormerveer wijst erop dat bij een traditionele tweecomponenten-epoxyprimer de droogtijd van elke laag doorgaans vierentwintig uur bedraagt. De nieuwkomer in zijn assortiment levert de project- of woninginrichter dus ruimschoots tijdwinst op.

De eigenschappen van het nieuwe product komen overeen met die van de tweecomponentenprimer 021 Euroblock Reno, met als belangrijkste verschil een droogtijd van vierentwintig uur voor de laatste terwijl de 023 al na een luttele drie uur beloopbaar is. De 023 dient dan ook te worden aangebracht met een A2-vertande lijmkam, zodat overal een even dikke laag ontstaat. De 021 blijft langer nat en vloeit voldoende uit voor een gelijkmatige primerlaag, zodat deze met een vachtroller kan worden aangebracht.

(Vloerenplein, 22-03-2019)

Brexit en de Britse vloerenmarkt

theresa-may-pm-ukPremier Theresa May probeert het hoofd koel te houden in tijden van Brexit-chaos (foto: 10 Downing Street).Onderzoeksbureau MTW Research berekent, afgaande op gegevens van leveranciers, dat de Britse markt voor vloerbedekkingen door de Brexit tot aan 2019 al zeker 40 miljoen pond aan omzet is misgelopen. Een ontwikkeling die de onderzoekers in hun onlangs verschenen ‘Floorcoverings Market Research & Analysis 2019’ met name toeschrijven aan een haperende projectenmarkt en een algeheel lager niveau van het ondernemersvertrouwen.

In geval van een no-deal-Brexit houdt MTW Research rekening met nog eens 130 miljoen pond aan lagere verkopen op de Britse vloerenmarkt in het viertal jaren tot 2023. Afgaande op een geschatte marktomvang van 2,5 miljard pond in laatstgenoemde jaar toch zo’n 5 procent van de totale waarde.

Niettemin lijkt het bureau de Brexit-perikelen als een probleem voor de korte termijn te beschouwen en zou de komende jaren sprake zijn van een duidelijk waarneembare groei van de markt, in het bijzonder in de betere segmenten. Voor het lopende jaar luidt de voorspelling dat de vloerenmarkt van het Verenigd Koninkrijk met ruim 60 miljoen pond zal aandikken, ondanks de onzekerheden.

De stand van zaken met de Brexit per vandaag is dat de Britten in de EU om uitstel gaan vragen tot 30 juni, waar Brussel minder positief op schijnt te hebben gereageerd vanwege de Europese verkiezingen in mei. Een no-deal-Brexit per de aangekondigde datum van 29 maart (over anderhalve week dus) behoort dan ook nog steeds tot de mogelijkheden.

In geval van een Brexit zonder akkoord, zal de Britse regering een nieuw tarievenstelsel invoeren dat de invoer van producten van buiten de EU per saldo voordeel verschaft, zo werd (pas) op 13 maart aangekondigd. Ruim 80 procent van de import uit de EU zal dan zonder heffing voortgezet worden, tegen nu nog alles. Met name Britse voedselproducten zouden bescherming krijgen, zo heeft de BBC achterhaald. Auto’s uit de EU zouden belast worden met een heffing van 10 procent.

Aan de andere kant zal ruim 90 procent van de invoer van buiten de EU dan tegen een nultarief plaatsvinden, tegen nu iets meer dan de helft. Het huidige tarief van 8 procent op de invoer van tapijten uit landen van buiten de EU zal bij een no-deal-Brexit verrassenderwijs op 0 procent komen te staan. Voor de tapijtinvoer uit de EU zouden geen veranderingen op stapel te staan. Dit tijdelijke tarievenstelsel bij een no-deal blijft een jaar van kracht.

(Vloerenplein, 20-03-2019)

Toscane-SDN, Modern Wood bij Interfloor
Toscane-SDNToscane-SDN.
Modern-WoodModern Wood.
Modern-StoneModern Stone.

Interfloor lanceert met Toscane-SDN een tapijtkwaliteit die een actuele uitstraling weet te koppelen aan duurzaamheid, comfort en uitgelezen eigenschappen. Zijn duurzame kenmerken en lange levensduur ontleent dit eigentijdse tapijt aan het honderd procent polyamide Solution Dyed Soft Yarn. Eenvoudig onderhoud en uitstekende vlekverwijdering zijn evenzo kenmerkend voor Toscane-SDN. De zachte garens met zijdeglans zorgen voor een bovenal behaaglijke vloer.

De hoogwaardige, tweedraads hoog getwijnde SDN-garens zijn door en door geverfd (kleurvast) en meer dan goed bestand tegen zonlicht en gebruikssporen. De nieuwe kwaliteit is bedoeld voor zwaar residentieel gebruik, tevens geschikt voor trappen, en ook bureaustoelen met zwenkwielen vormen volgens de leverancier geen probleem. Het poolgewicht is circa 1250 g/m2.

De gesneden pool heeft een levendige structuur, laat zich gemakkelijk stofzuigen en volledig naadloos leggen. De vloerbedekking is verkrijgbaar in een ‘stijlvol’ kleurenpalet van liefst veertien unikleuren met zijdeglans, van natureltinten tot meer karakteristieke items. Interfloor beveelt Toscane-SDN tevens aan als karpet op maat.

Ook nieuw deze maand bij Interfloor is Modern Wood, voorgesteld als een ‘zeer betaalbare’ vinylcollectie die design verenigt met functionaliteit. De elf natuurgetrouwe houtdessins lopen van klassiek en rustiek eiken tot subtiel licht essen in diverse naturel- en grijstinten. De 100- en 200-serie hebben een dessin met ‘robuuste’ planken van 150 cm lang bij 20 cm breed. De 300-serie heeft ‘fijnere’ planken van 120 x 16,7 cm, die in de juiste richting gelegd een ruimte groter doen lijken.

De naadloze PVC vinylvloer op 400 cm breed is zeer onderhoudsvriendelijk en hygiënisch want naadloos. Regelmatig stofzuigen en het af en toe dweilen van de volledig vochtbestendige vloer volstaat. De ‘Natural Look & Feel’-coating geeft het vinyl een wat Interfloor noemt ‘hyperrealistisch’ uiterlijk en harde natuurlijke touché. De toegepaste ‘Slip Restraint R10’-toplaag zorgt voor voldoende grip op ook een vochtige vloer.

Het vinyl is aangenaam comfortabel, zo vervolgt Interfloor zijn opsomming van pluspunten, warm, zacht aan de voeten, geluidsabsorberend en akoestiek verhogend, mede dankzij de toegepaste Compact Back. Gezien zijn functionaliteit en gebruiksclassificatie 23/31, wordt de vloer zeer geschikt geacht voor zwaar residentieel gebruik, van (bij)keuken tot druk belopen hal.

Alvast aangekondigd voor binnenkort bij de leverancier uit Zwartsluis is de vinylcollectie Modern Stone, die van zich zal doen spreken met realistische steen- en tegeldessins. Met keuze uit bijvoorbeeld robuuste ‘betontegels’ of een deftig driehoekig design.

(Vloerenplein, 18-03-2019)

Gunstige omzetcijfers retail in januari

De woongerelateerde branches zijn het nieuwe jaar lang niet slecht begonnen met een meetellende omzetstijging in de eerste maand, zo valt op te maken uit de jongste cijfers van het CBS over de retail.

cbs-retail-jan19

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (waaronder winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren en winkels in wand- en vloertegels) komen in januari tot een plus van maar liefst 6,2 procent (volume: +7,3 procent). De winkels in meubels en woninginrichting (met inbegrip van verlichtingszaken) halen een bescheidener plus van 2,2 procent (volume: +0,7 procent). Beide scores zijn overigens nog iets ‘naar beneden’ bijgesteld voor de samenstelling van de koopdagen.

De omzet van alle winkels in non-food bij elkaar is praktisch vlak gebleven, bij een lichte krimp van het volume. De detailhandel als geheel tekent een groei van 1,6 procent op, met een 0,8 procent hoger verkoopvolume. Daarnaast is online bijna 16 procent meer omgezet, met voor de multi-channelers een percentage (bijna 22) dat nagenoeg het dubbele is van dat van de pure webwinkels (dik 11).

Los van dit bericht, gaven de jongste cijfers van de INretail Woonwinkelmonitor onlangs ook al een gemiddelde omzetstijging aan voor de woonbranche in januari.

(Vloerenplein, 15-03-2019)

Keuze uit meer kleuren BetonDesign

Toepassing-BetonDesignToepassing van BetonDesign.Forbo Eurocol heeft het palet van zijn goed door de markt ontvangen BetonDesign uitgebreid naar tien standaardkleuren. Bovendien zijn op aanvraag zogeheten ‘specials’ van deze vloer- en wandafwerking leverbaar, vanaf een projectoppervlakte van vierhonderdvijftig vierkante meter.

Grijstinten in diverse schakeringen vormen de basis van het programma, aangevuld met varianten in wit en groen. Hun uitstraling wordt aangeduid als ‘warm industrieel’. In het aanbod van ‘specials’ is ‘rust’ een standaard Eurocol-kleur, met warme tinten van roest. Daarnaast kan de projectinrichter voor een specifiek project een speciale kleur bestellen op basis van RAL, Pantone of RGB.

Het product - ‘Beton, maar dan anders,’ zo stelt de aanbieder - laat zich toepassen in allerlei werkruimtes, winkels en showrooms, maar ook in woonkamers en keukens. Het gevolg is een strakke, industriële look, desgewenst ook op (winkel)meubilair. Voorop staat dat ‘de hand van de vakman’ het eindresultaat bepaalt, met bijvoorbeeld fijne of grove slagen in het werk, of meer of minder kleurschakeringen. Voor de professionele verwerker worden bij de leverancier in Wormerveer periodiek producttrainingen georganiseerd.

(Vloerenplein, 15-03-2019)

F1-actie rond Victory Vinyl bij Headlam

flyer-f1-spaaractieFlyer van de F1-actie.Het Formule 1-circus is afgereisd naar Melbourne, Australië, waar komende zondag de eerste Grand Prix van het seizoen wordt verreden. Ook grossier Headlam trapt vanaf 17 maart het gaspedaal wat dieper in en start met een F1-actie, die op de laatste werkdag van augustus de finish bereikt.

De actie is toepasselijk ‘Go to the Max with Victory Vinyl’ gedoopt. Bij elke besteding van vijfhonderd euro aan deze lifestyle-interior-collectie krijgt de afnemer een digitale bon van vijfentwintig euro cadeau. De waardebon kan men inleveren op www.grandprixfactory.com waar aantrekkelijke F1-artikelen zijn te bestellen. De spaaractie geldt uitsluitend voor de dessins van de Victory-items Vinyl, Extra, Groove, Beton, Lino en Grande. Voor inschrijvingen en meer informatie over de voorwaarden heeft de Zutphense leverancier het e-mailadres victory@headlam.nl beschikbaar.

(Vloerenplein, 15-03-2019)

Slotbericht Domotex USA

Vertegenwoordigers-Domotex-organisatieVertegenwoordigers van de Domotex-organisatie verklaren de eerste editie van de beurs voor geopend. In het midden - met schaar - CEO van Deutsche Messe Andreas Gruchow (foto: organisatie).

De eerste editie van Domotex USA heeft 282 exposanten uit 25 landen aan zich weten te binden, zo blijkt uit het slotbericht van de kersverse ‘Amerikaanse dochter’ van Deutsche Messe. Het bezoek was kwalitatief bijzonder goed op peil, zo vervolgt de organisatie, die dat oordeel ook uit de mond van de exposanten heeft mogen optekenen. De première van het evenement noteerde 5130 inschrijvingen van bezoekers uit de vloerenketen, een getal dat wellicht niet toevallig enigszins ‘naar achteren’ is geschoven in het slotbericht. Circa zeven van de tien bezoekers blijken woonachtig in het oostelijke deel van de VS.

De vloerenvakbeurs werd van 28 februari tot en met 2 maart jl. in het Georgia World Congress Center te Atlanta georganiseerd. Ruim 57 procent van de tentoonstellingsruimte aldaar werd ingenomen door Noord-Amerikaanse vloerenaanbieders, de overige 43 procent was bestemd voor internationale exposanten. Nederland had dit jaar Brink & Campman, DecoRad Systems, Hamat, Terratsa Europe en Unifloor Underlay Systems naar Atlanta afgevaardigd.

Voorafgaand aan de beurs had organisator Hannover Fairs USA voor retailers voorts een informatieve rondrit in de streek op poten gezet, die halt hield bij de fabrikanten Shaw Industries (zeker ook bekend van COREtec), Dixie Group, Engineered Floors en Beauflor USA.

Domotex USA 2020 staat al op de agenda, en wel van 5 tot en met 7 februari, iets dichter op Surfaces in Las Vegas.

(Vloerenplein, 13-03-2019)

Nederlandse voorronde EK LVT installeren

Trainingsruimte-bij-FloorSkillsTrainingsruimte bij FloorSkills (foto: organisatie).Stoffeerders die de strijd durven aan te gaan om zich ‘European LVT Installer of the Year’ te mogen noemen, worden uitgenodigd om zich aan te melden bij de WoonTotaal-Academy, samen met zijn Britse evenknie FloorSkills Training Centre organisator van de nieuwe Europese competitie.

De Nederlandse voorronde vindt plaats op zaterdag 25 mei in de WoonTotaal-Academy in Zoetermeer. Na de beoordeling van de werkstukken, moet duidelijk zijn welke vier deelnemers doorgaan naar de finale. Daar krijgen zij gezelschap van een viertal uitdagers die afkomstig zijn van voorrondes bij FloorSkills. De finale staat gepland op 11 en 12 juli bij FloorSkills in Earlswood in het Verenigd Koninkrijk. Vlucht en hotel worden vergoed vanuit sponsors.

De finaleopdracht bestaat uit het plaatsen van een ondervloer (Jumpax of Floorfixx) en het installeren van een unit van circa 250x200 naar eigen ontwerp. De ter beschikking gestelde producten en kleuren worden pas op de dag van de finale onthuld. Er dient een border te worden toegepast, maar voor de rest is het ontwerp geheel vrij in te delen, zolang alle producten maar worden toegepast. De allereerste winnaar van de wedstrijd, die zich ‘European LVT Installer of the Year 2019’ mag noemen, wordt aangewezen door de stem van alle aanwezigen ter plaatse. Aanmelden voor de Nederlandse voorronde kan via info@woontotaal-academy.nl (Zie ook Nieuws van 20-02-2019).

(Vloerenplein, 13-03-2019)

Nieuw bij mFLOR: Reservoir Oak

Broad-FenBroad Fen.mFLOR introduceert de collectie 20-03 Reservoir Oak. Aansprekende thema’s als duurzaamheid, ecologie en ‘terug naar de natuur’ bepalen mede het kleurenbeeld van deze nieuwe reeks van de Twellose specialist in PVC-designvloeren. De collectie is gebaseerd op eikenhouten planken en verkrijgbaar in een zestal natuurlijke kleuren. De vloer wordt dan ook aanbevolen voor interieurs met een rustige en natuurlijke uitstraling.

Reservoir Oak bestaat uit stroken van 121,92 bij 22,86 centimeter en heeft een dikte van 2,0 millimeter totaal, met een slijtlaag van 0,3 millimeter. Hij is dan ook geschikt voor zwaar huishoudelijk en licht projectmatig gebruik.

De PVC-vloeren in de collectie Reservoir Oak voelen warm aan, zijn geluiddempend (zorgend voor een aangenaam loopgeluid), hebben een hoge slijtvastheid (wat ze goed bestand maakt tegen krassen) en zijn waterbestendig (en dus eenvoudig te reinigen en onderhouden). Deze eigenschappen zorgen volgens mFLOR voor optimaal comfort en gebruiksgemak. Bovendien is de vloer uitermate geschikt voor vloerverwarming en -koeling.

De Reservoir Oak-collectie ligt op voorraad en is leverbaar in een half dozijn aantrekkelijke kleuren, die vergezeld gaan van de namen Lyn (72133), Ardingly (72136), Broad Fen (72138), Foxcote (72140), Chard (72141 ) en Drayton (72143). De aanbieder verzekert dat al zijn producten voldoen aan de hoogst haalbare normen voor emissie en veiligheid. Tot en met donderdag 14 maart is mFLOR overigens present op MaterialDistrict in Rotterdam.

(Vloerenplein, 13-03-2019)

Weer twee geslaagde PPC Bijspijkerdagen

Unifloor-demonsteerdeUnifloor demonstreerde de mogelijkheden van onder meer Jumpax en de droge egalisatie met EcoPearls en schonk voorts veel aandacht aan de 10dB-oplossingen.De PPC blikt met tevredenheid terug op de Bijspijkerdagen die vorige maand en eergisteren op het programma stonden in zijn pand in Wijk bij Duurstede. Het was een drukte van belang, zo constateert het organiserende bedrijf, want in totaal waren ruim tweehonderdveertig klanten op komen dagen om zich te laten ‘bijspijkeren’. Zij namen deel aan vijf workshops naar keuze. Liefst negen leveranciers hadden, verspreid door het pand, hun eigen workshopruimte. Er was telkens ruimschoots gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

“Het waren ontzettend waardevolle dagen voor zowel onze klanten als onze leveranciers, wat ons betreft gaan we volgend jaar weer Bijspijkeren!” aldus een enthousiaste Lisa Klaassen. De leveranciers in kwestie waren Unifloor, Quick-Step, Lecol, Thomsit, Festool, Stauf, Dr. Schutz, Bona en Rigo Verffabriek.

(Vloerenplein, 13-03-2019)

‘Samen circulair op weg’ in Broeinest

Hoe invulling te gevenHoe invulling te geven aan ‘circulaire doelstelling’ van de klant, komt aan bod op de bijeenkomst in Amsterdam.Op donderdag 21 maart a.s. zijn (interieur‑)architecten en interieurontwerpers met belangstelling voor het thema circulariteit welkom op de bijeenkomst ‘Samen circulair op weg’ in het Broeinest Amsterdam. Het programma voorziet in lezingen en rondetafelsessies.

Een drietal lezingen, door kenners van design en duurzaamheid, dient de doelgroep meer inzicht in het centrale thema te verschaffen, mede vanuit de vaststelling dat circulariteit steeds vaker wordt opgenomen in het programma van eisen en een belangrijke rol speelt in het Klimaatakkoord. De lezingen, verzorgd door onder meer mensen van Gispen en Forbo, gaan over de vraag en verwachting van de Rijksoverheid, de ‘wrijving’ tussen duurzaamheid en design en dus ook over het interieur van de toekomst. Daarnaast zijn er vijf rondetafelsessies, gericht op het toelichten of beantwoorden van allerhande vragen die aan bod zijn gekomen. De bijeenkomst (voor maximaal vijftig personen) begint om drie uur ’s middags en wordt om half zeven afgesloten met een hapje en een borrel. Meer informatie: www.gispen.com/nl/event-interieur-2030.

(Vloerenplein, 11-03-2019)

Aspecta Tilt & Tones wint Spectrum Award

Speelse-vloermotieven-Tilt-TonesSpeelse vloermotieven van Aspecta Tilt & Tones nodigen uit om te gaan shoppen.De nieuwe LVT-collectie Tilt & Tones van Aspecta is onderscheiden met een Spectrum Award van het tijdschrift ‘design:retail’. De prijzen worden door een vakkundige jury toegekend aan de best ontworpen producten ten behoeve van winkelinrichtingen. Aspecta Tilt & Tones is als beste uit de bus gekomen in de categorie vloeren.

De nieuwe collectie Aspecta Tilt & Tones, die nog voor de zomer op de markt komt, bestaat uit vierkante tegels (van circa 60 bij 60 centimeter) die in vier kleurgroepen komen, elk bestaande uit vier markante, geometrische Tilt-tegels, die zich laten combineren met twee passende, neutrale Tones-tegels. Samen zorgen ze voor een speels vloermotief dat naar wens toepasbaar is in winkelomgevingen. Door het ‘mixen en matchen’ van de grafische Tilt-ontwerpen en de Tones-kleuren ontstaan velerlei opties op het vlak van bijvoorbeeld ruimteafbakening of bewegwijzering. De vormgeving is overigens geïnspireerd op het zogeheten ‘biophilic design’, ofwel ontworpen vanuit de band die mensen voelen met de natuur. Volgens ‘design:retail’ zorgt de vormgeving van Tilt & Tones onder andere voor een visueel interessante ruimte die mensen ertoe aanzet om te gaan winkelen. De collectie is beschikbaar in rigid core en in dryback/gluedown.

(Vloerenplein, 08-03-2019)

Barometer woonbranche dieper in het rood

De ‘woonbranche economische barometer’ is afgelopen maand wat dieper in het rood beland. De door Van Es Marketing Services samengestelde barometer sluit februari af op een stand van minus 8,9, ofwel twee punten lager dan in de voorgaande maand. De daling wordt veroorzaakt door het afnemende consumentenvertrouwen en slechtere cijfers over de weekomzetmutaties van woondetaillisten.

baro-1902‘Woonbranche economische barometer’ versterkt indicatie van een krimpende markt (bron: marktdata.nl).

De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten zakt de afgelopen maand wederom met 5 punten en komt uit op minus 25,2, de laagste stand in jaren. Het is de zesde maand op rij dat deze deelindicator daalt. Minder dan een vijfde (19 procent) van de woondetaillisten noteert in februari een toename van de weekomzet, tegenover ruim vier van de tien (44 procent) een daling. Nog slechts een zesde (17 procent ) van hen verwacht dat de winkelomzet in de komende maand een stijging zal laten zien. Praktisch de helft (48 procent) voorziet een omzetdaling. De woondetaillist is zodoende weer minder optimistisch gestemd over de komende periode.

Het in de barometer meegewogen vertrouwen van consumenten is voor het eerst na februari 2015 negatief. Het consumentenvertrouwen, door het CBS gemeten, komt uit op minus 2. Ook de koopbereidheid neemt af en belandt op minus 3, tegen minus 1 in januari. Het producentenvertrouwen industrie stijgt daarentegen iets. De score loopt op van 5,8 in januari naar 6,3 in februari. De deelindicator van de woningmarkt tot besluit staat op minus 14,6. Deze stoelt op voorlopige cijfers van het CBS over de verkoop (minus 14,6 procent) van bestaande koopwoningen in het vierde kwartaal van 2018.

(Vloerenplein, 08-03-2019)

Unifloor opent eigen vestiging in VS

UNIFLOOR-Inc.-in-CartersvilleUNIFLOOR Inc. in Cartersville (VS) wordt geleid door Kent Hughes (links), daarin bijgestaan door Gerry Maatjes.Unifloor heeft een vestiging geopend in de Verenigde Staten. De Deventer ondervloerenspecialist is weliswaar via verscheidene vloerendistributeurs al geruime tijd actief op deze exportmarkt, maar veronderstelt de klanten daar nog beter te kunnen bedienen met een eigen vestiging. UNIFLOOR Inc. is gevestigd in Cartersville, in de ‘vloerenstaat’ Georgia. Het bedrijf staat onder leiding van Kent Hughes (National Sales Manager), die de nodige ondersteuning krijgt van Gerry Maatjes (Export Sales Manager van Unifloor BV). Samen waren zij onlangs present op het debuut van vakbeurs Domotex USA in het nabijgelegen Atlanta.

(Vloerenplein, 08-03-2019)

MMFA ontvangt drie nieuwe leden

mmfa-logoDe Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) heeft zich versterkt met een drietal nieuwe leden. Tarkett (Frankrijk) en Corkart Indústria De Cortiças (Portugal) als gewoon lid, Neodecortech (Italië) als geassocieerd lid. De wereldwijde activiteiten van Tarkett behoeven weinig introductie. De Portugees maakt meerlaagse vloeren op basis van kurk, de Italiaan is decorfolieprinter. Het MMFA-netwerk omvat momenteel vierentwintig fabrikanten, zesentwintig leveranciersbedrijven en twee technische instituten als ondersteunende leden.

(Vloerenplein, 08-03-2019)

Nu ook Modint LIGHT-lidmaatschap

modint-logoModint, zakelijk netwerk van fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren in kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel, komt met een LIGHT-lidmaatschap speciaal voor kleinere ondernemers en kleine (startende) bedrijven.

Ten behoeve van een gezonde toekomst van de kleding- en textielsector verklaart de vereniging zich sterk te maken voor thema’s als innovatie, duurzaamheid, internationalisering en human capital. “Wij zijn van mening dat we bij de opbouw van deze toekomst ook de kleinere, opkomende en onafhankelijke ondernemer in de mode- en textielbranche moeten betrekken,” aldus Patric Hanselman, directeur van Modint. “Vandaar Modint LIGHT. Dit geeft kleine ondernemers de kans zich bij ons netwerk en onze activiteiten aan te sluiten en tegelijkertijd verrijken zij ons netwerk. In deze snel veranderende sector is het goed om kennis met elkaar te blijven delen.”

De bedrijven en ZZP’ers die zich aansluiten via het LIGHT-lidmaatschap kunnen kiezen uit een aantal uren dienstverlening en specifieke informatievoorziening. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de collectieve voordelen en zijn seminars en workshops van de vereniging bij te wonen. Contactpersoon bij Modint is Nikki Bosboom (mobiel: 06-20818294), consultant Tapijt & Textiel.

(Vloerenplein, 08-03-2019)

Meepraten over herzien normen dekvloeren

nen-logoHet Delftse norminstituut NEN organiseert op donderdag 9 mei a.s. een bijeenkomst over normen voor dekvloeren. Welke normen aan herziening toe zijn, wordt dan in kaart gebracht. Een en ander betreft kwaliteitsniveaus, specificaties en toetsingscriteria van te leveren producten en de verwerking daarvan. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze middag.

NEN onderstreept dat partijen als gebouweigenaren en –gebruikers, ontwerpers, aannemers, vloerenbedrijven, toeleveranciers en vloerafwerkers er belang bij hebben wanneer kwaliteitsniveaus in breed gedragen documenten helder zijn vastgelegd. De huidige nationale normen voor dekvloeren zijn ouder dan vijf jaar en toe aan periodieke evaluatie. Dat wil zeggen toetsing aan de vraag of ze nog aansluiten bij de markt, de huidige stand der techniek en wet- en regelgeving op Europees (CE-markering) en nationaal gebied.

NEN wil in kaart brengen of er behoefte is aan het herzien van de bestaande normen, maar ook een beeld krijgen van nieuwe wensen. Denk hierbij aan het raakvlak tussen de dekvloer en de gebruiksvloer, zoals bijvoorbeeld laminaat, vloerbedekking en tegels. Annemarie Mewe, consultant Materialen & bouwproducten (e-mail mb@nen.nl) is contactpersoon.

(Vloerenplein, 08-03-2019)

<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
tarkett

PPC 24 7 graag gebracht

hamat

meister

allesovertapijt-logo