banner-INTR

moduleo

edited 2394 mFLOR

rosevloerenpleinbanner

nieuws
Productie bij Witex weer op gang

Het onder curatele geplaatste Witex AG laat weten alles op alles te zetten om zo snel mogelijk weer op de markt aanwezig te zijn. Volgens een persbericht van de laminaatfabrikant uit Augustdorf (D) heeft de voorlopige curator de doelstelling om de onderneming te behouden en de daarmee verbonden werkgelegenheid veilig te stellen. De curator, Wolfgang van Betteray, geldt volgens Witex als een gerenommeerde saneerder van bedrijven. Van de banken heeft hij inmiddels krediet losgekregen voor een herstart van de activiteiten. Eergisteren, dinsdag, is de productie opnieuw gaan draaien, de logistiek was al sinds vorige week woensdag weer operationeel. De sterke positie van Witex als merk, samen met de “goed gevulde” orderboeken rechtvaardigen het nodige optimisme voor de toekomst, aldus Witex AG. Zusterbedrijf Witex USA licht nog een tipje op van de sluier wat betreft de rol van de banken bij de beslissing van Pergo om de geplande fusie met Witex af te blazen. Steve Newman, bestuursvoorzitter Witex USA tegen vakblad FCN: “De twee partijen waren het eens over een fusie en hadden al de benodigde toestemming van de Duitse autoriteiten, met inbegrip van de banken, maar het waren de Zweedse banken die het niet eens waren met de overeenkomst.”

(Vloerenplein/Witex/FCN, 12-06-2003)

Verbeterteam wordt WoonWerk

woonwerkHet Verbeterteam Woonbranche heet vanaf deze maand WoonWerk. Directeur Martin Liefhebber legt een en ander uit in een persbericht: “De naam Verbeterteam Woonbranche zei onvoldoende over ons werkterrein. We hebben bovendien dit jaar een nieuwe start gemaakt. Met als thema’s professionaliteit, arbeidsmarkt en in het verlengde daarvan de kwaliteit van werk en organisatie. In alle activiteiten wordt ‘werk’ de gemene deler.” WoonWerk heeft in zijn logo de woorden ‘Professionalisering & Arbeidsmarkt Woonbranche’ opgenomen. Dat moet verwijzen naar de thema’s waarbinnen de activiteiten worden ontplooid. Volgens het persbericht staan plannen in de steigers met betrekking tot onder meer een vacaturesite, een toekomstvisie voor het scholingsbeleid, een kwaliteitsoordeel over opleidingen, een jongerenbeleid en beter contact met kleine ondernemers. WoonWerk gaat ook optreden als projectbureau bij de invoering van het Arboconvenant in de woonbranche. “WoonWerk is veel meer dan het loket voor subsidie-aanvragen, waarvan men het Verbeterteam vooral kende,” aldus Liefhebber, die de organisatie sinds 1 januari jl. leidt.

(WoonWerk/Vloerenplein, 10-06-2003)

Vorwerk ontevreden over tapijt

Vorwerk meldt tevreden te zijn met de gang van zaken bij het concern in 2002. Niet bevredigend zijn echter omzet en resultaat bij de tapijtdochter, hoewel Vorwerk Tapijt zijn marktaandeel toch nog heeft kunnen uitbouwen in een “drastisch krimpende” markt voor textiele vloerbedekkingen. Over de eerste vier maanden van het lopende jaar is er bij het tapijt niettemin een groei van 7 procent te melden. Vanwege de ruime voorraden werkt dat echter nog niet door in de capaciteitsbenutting bij de hoofdvestiging in Hameln. De omzet van het concern als geheel nam vorig jaar met drie procent toe tot 1570 miljoen euro en ook de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat wordt in orde bevonden, aldus Vorwerk in een persbericht.

(Vloerenplein/Vorwerk, 10-06-2003)

Duitsers testen laminaatvloeren

Het Duitse consumententijdschrift Öko-Test presenteert in zijn juni-editie de uitkomsten van een onderzoek onder 17 laminaatvloeren met klick-systeem, in de gebruiksklasse 23/31. De aspecten milieu, gezondheid en duurzaamheid komen daarbij aan de orde. Het rapportcijfer ‘voldoende’ wordt aan een elftal vloerproducten meegegeven. Aan een zestal vloeren zitten tekortkomingen, niet in het minst vanwege de geconstateerde elektro-statische spanning aan het oppervlak. Vormen van wrijving die in het dagelijks gebruik veel voorkomen, zoals wrijving van schoenen of blote handen, resulteren in het laboratorium tot waarden van minimaal 2000 tot zelfs 10.000 volt. Een test met een kogel die vanuit een bepaalde hoogte op de vloer valt, brengt aan het licht dat bij slechts geringe belasting scheurvorming optreedt aan de onderzijde. Een kogel die vanuit een hoogte van 50 centimeter valt, zorgt er bij de meeste testproducten voor dat de vloeren uit elkaar gaan vallen en alleen door de toplaag een (schijnbaar) geheel blijven. Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek is te lezen op www.oekotest.de.

(Vloerenplein/Öko-Test, 06-06-2003)

Canesis neemt werk WRONZ over

Vorige week werd de vorming van een nieuwe wetenschappelijke en technologische onderneming, genaamd Canesis Network, aangekondigd door de Wool Research Organisation of New Zealand (WRONZ). Canesis wordt gelanceerd op 1 augustus van dit jaar en zal de meeste van de lopende werkzaamheden, het intellectueel eigendom, de uitrusting en middelen van WRONZ overnemen. Aandeelhouders zijn WRONZ (Inc.) met 66 procent en Wool Equities (de Nieuw-Zeelandse wolproducenten) met 34 procent. Canesis zal haar partnerschap in het Wools of New Zealand-merk met de tapijtindustrie, via Wool Interiors, voortzetten.

(Vloerenplein/WRONZ, 04-06-2003)

100% Design 2003 van start

 Op diverse locaties wordt vandaag en morgen in Rotterdam voor vakbezoekers de beurs 100% Design gehouden. Vrijdag krijgt het vakbezoek ook gezelschap van ‘gewone’ consumenten. Op 100% Design 2003 tonen ongeveer 75 geselecteerde deelnemers hun nieuwste producten voor woning-, kantoor-, project-, horeca-, hotel- en retailinrichting. Op de deelnemerslijst staan uit de vloerenhoek onder meer BIC-Carpets, Ege Carpets, Hatéma Contract en Toucan-T.

(Reedexpo/Vloerenplein, 04-06-2003)

Omzetdaling Associated Weavers

 Associated Weavers International (AWI) verwacht voor de eerste jaarhelft van 2003 een omzet van ongeveer 122 miljoen euro. Dat betekent een daling van circa 6 procent in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Ook verwacht AWI voor de eerste zes maanden een negatief netto resultaat van 3 à 4 miljoen euro, in vergelijking met een nettowinst van 1,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De producent van getuft en geweven tapijt schrijft de tegenvaller toe aan de zwakke bestedingen als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden en aan de stijgende grondstofprijzen die niet doorberekend konden worden in de verkoopprijzen. Daarnaast heeft de scherpe daling van het Britse pond, waar AWI ruim de helft van zijn omzet behaalt, omzet en netto resultaat negatief beïnvloed. “Uit ervaring weten wij dat de tweede jaarhelft in onze sector traditioneel beter is dan de eerste. Wij gaan ervan uit dat een beter resultaat in de tweede helft van dit jaar mogelijk is, op voorwaarde uiteraard dat verdere negatieve externe elementen uitblijven,” aldus directeur Henri Van Dierdonck.

(Vloerenplein/AWI, 02-06-2003)

Reactie Pergo op Witex-affaire

Pergo heeft terughoudend gereageerd op de gang van zaken bij Witex. In een persbericht van afgelopen maandag wijst Pergo nogmaals op de financiële crisis waarin Witex AG was komen te verkeren, met name sinds het afgelopen voorjaar. “In het voorjaar is de winstgevendheid van Witex negatief beïnvloed, hetgeen in combinatie met de hoge schuld tot een liquiditeitscrisis heeft geleid bij Witex,” aldus de Zweden. Pergo zegt gezien deze financiële toestand en na de boodschap van Witex op zondag dat het binnen enkele dagen niet meer aan zijn geldelijke verplichtingen zal kunnen voldoen, besloten te hebben de fusie af te blazen. “Pergo bezit nu 25,1 procent van de aandelen in Witex. Gezien de thans geldende omstandigheden gaat de deal met HW Industries ten aanzien van een aankoop van Witex niet door. In dat geval zouden Pergo’s inkomsten nadelig belast worden met kosten in verband met de aankoopprocedure van iets meer dan 20 miljoen Zweedse kronen.” Een mogelijk afschrijven van de Witex-aandelen zal Pergo’s inkomsten negatief beïnvloeden. De boekwaarde van deze aandelen per 31 maart 2003 is 135 miljoen Zweedse kronen. Pergo besluit het bericht met erop te wijzen dat zijn financiële positie goed is.

(Vloerenplein/Pergo, 30-05-2003)

Doek valt voor Witex

Gisteren heeft de Duitse vloerenproducent Witex faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Inmiddels is een curator aangesteld die de verdere gang van zaken gaat begeleiden. Afgelopen zondag al gaf Witex in een persbericht aan vlak voor het faillissement te staan vanwege het “in feite stuklopen” van de onderhandelingen met Pergo over een samengaan van beide bedrijven. Witex klaagt daarin dat de persverklaring van zijn aandeelhouder Pergo, waarin werd gesteld dat de fusie vanwege de verzwakte financiële positie van Witex niet financierbaar was (zie Nieuws van 21 mei jl.), is uitgegaan zonder daarin HW Industries te kennen, de belangrijkste aandeelhouder van Witex. Witex zelf zegt ook verrast te zijn door de mededelingen vanuit Zweden. De daarop volgende gesprekken met de betrokken banken hebben, in de woorden van Witex, het “voortbestaan” van het bedrijf uit Augustdorf “in gevaar” gebracht. Bij Witex werken wereldwijd 500 mensen, waarvan 350 in Augustdorf. Afgelopen november werden in Augustdorf al 100 werknemers ontslagen, vanwege de teruglopende bedrijvigheid. Vakmedium Boden Wand Decke (BWD) bracht gisteren het bericht dat alle productiekrachten bij Witex deze week al verplicht vrijaf hadden moeten nemen en dat de 350 personeelsleden bij de hoofdvestiging in mei geen salaris hebben gekregen. De directie zei evenwel optimistisch te zijn om de firma met hulp van de curator naar rustiger vaarwater te kunnen sturen. “We hopen enige dagen na het faillissement weer terug te kunnen keren naar de normale gang van zaken,” aldus directielid Joachim Plate in BWD. “Want in de kern is Witex absoluut okay. Onze orderboeken zijn vol.” Volgens Plate ligt de oorzaak van het belangrijkste probleem drie jaar terug in de tijd. “Door het partnerschap met Pergo hebben we drie jaar geleden enorme capaciteiten opgebouwd en daarbij 100 miljoen DM in nieuwe productie-inrichtingen geïnvesteerd.” Plate probeert de bal terug te kaatsen naar Pergo door nu te stellen dat de Zweden sindsdien lang niet zoveel hebben afgenomen als verwacht. Mede daardoor was volgens de Duitsers 50 procent van hun machinepark stil komen te liggen. Door het afblazen van de overname hebben de banken uiteindelijk hun kredieten teruggetrokken. Vrijdag op Vloerenplein: de uiterst nuchtere reactie van Pergo.

(Vloerenplein/BWD/Pergo/Witex, 28-05-2003)

Grote brand bij Saffier in Asten

Een zeer grote brand heeft zaterdag een aanzienlijk deel van het bedrijvencomplex van Saffier Flooring en Saffier International aan de Industrielaan in Asten verwoest. In het magazijn van 3.000 vierkante meter lagen laminaat, parket en zachtboard ondervloeren opgeslagen. De totale voorraad, evenals het machinepark, is verloren gegaan. Kantoor- en productieruimtes liepen verder flinke waterschade op. Er zou sprake zijn van een schade van enkele miljoenen euro. Bij de brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is, raakte niemand gewond. Een deel van de 22 personeelsleden van Saffier kon vandaag op een andere locatie alweer aan de slag met kantoorwerk. In een telefonische reactie laat Frenk Stoop van Saffier International weten dat er met man en macht gewerkt wordt om de boel weer op de rails te krijgen en dat de bedrijven eind van deze week weer operationeel hopen te zijn. Zowel Saffier Flooring als Saffier International zijn momenteel bereikbaar op telefoonnummer 024-6485385 of op faxnummer 024-6485377.

(Vloerenplein/Eindhovens Dagblad, 26-05-2003)

‘Tapijt niet voor in de tuin’

Een rechter in Florida (USA) heeft onlangs een echtpaar bevolen om hun voortuin vrij te maken van tapijt. Steve en Mildred Nadwairski hadden hun gazon voorzien van tapijt omdat ze geen geluk hadden met graszaad. En de paar honderd dollar die ze kwijt zouden zijn geweest aan graszoden konden ze niet ophoesten, zodat ze uiteindelijk bewust kozen voor tapijt. Meneer Nadwairski vroeg zich nog af: “Waar staat geschreven dat je geen tapijt in de tuin mag leggen?” - maar de aanklager verwees naar een verordening die het verzamelen van ‘voorwerpen van publieke ergernis’ zoals sloopauto’s en kapotte koelkasten verbiedt. De rechter oordeelde dat dit ook opging voor oud tapijt. De buren spraken hun tevredenheid uit met de beslissing. Een van hen zei dat het altijd vochtige tapijt er ‘onaangenaam’ uitzag en ook zo rook.

(Vloerenplein/Associated Press, 23-05-2003)

Reorganisatie bij B.I.C.-Carpets

De Kortrijkse tapijtfabrikant B.I.C.-Carpets meldde afgelopen vrijdag dat het de onrendabele productie van zwaardere tapijten wil stopzetten. Dat houdt in dat bij de dochterbedrijven Phoenix en Point in Wevelgem ongeveer een derde van de totale personeelsbezetting van circa 75 man zal wegvallen. Phoenix is de weverij, Point doet de logistiek. B.I.C.-Carpets bestaat al een halve eeuw als specialist in wollen geweven vloerbedekking en levert kamerbreed tapijt, karpetten en vliegtuigtapijt. Het bedrijf gaat door met het vervaardigen van producten als vliegtuigtapijt en zet z’n zinnen op de ontwikkeling van nieuwe, minder arbeidsintensieve producten, aldus een bericht in de Gazet van Antwerpen van 16 mei jl.

(Vloerenplein/GVA, 21-05-2003)

Nieuw uitstel fusie Pergo, Witex

Afgelopen maand meldde Pergo dat het de aankoop van de resterende aandelen in Witex, nu in handen van HW Industries, uitstelde tot zeker in mei omdat de financiering van de nieuwe onderneming niet rond was. Nu laat Pergo weten dat de betrokken partijen gezamenlijk de conclusie hebben getrokken dat het opnieuw niet mogelijk is om voldoende financiering te vinden voor de nieuwe groep. Het besluit werd genomen in het licht van de dit voorjaar zwakker geworden financiële toestand bij Witex, aldus het persbericht. Beide partijen bespreken momenteel de huidige situatie en komen op termijn met nieuwe mededelingen.

(Vloerenplein/Pergo, 21-05-2003)

‘Naam van tapijt is gezuiverd’

De Britse belangenvereniging van tapijtfabrikanten, de Carpet Foundation, claimt in een recent persbericht een succes bij de Britse reclame-commissie ASA. Dat toezichthoudende lichaam oordeelde dat een op consumenten gerichte advertentie van een alom bekende fabrikant van elastische vloerbedekkingen, niet in de haak was. Beweringen van de fabrikant dat vlakke vloeren het risico op blootstelling aan allergenen verminderen en dat verwijdering van het tapijt dit risico met een factor 14 zou terugbrengen, konden niet wetenschappelijk bewezen worden. De suggestie dat kinderen groot gevaar lopen omdat ze op tapijt spelen, werd eveneens bekritiseerd vanwege een gebrekkige onderbouwing. De Carpet Foundation spreekt van een ‘health-scare’ campagne richting astma-patiënten, betitelt een en ander als een ‘particularly nasty piece of advertising’ en is blij dat de naam van tapijt is gezuiverd. De adverteerder krijgt het advies mee eerst de ASA te consulteren alvorens opnieuw reclame te gaan maken.

(Vloerenplein/Carpet Foundation, 19-05-2003)

Kwartaalcijfers Tarkett Sommer

Tarkett Sommer is tevreden met de boekhouding van het eerste kwartaal. De netto omzet lag met bijna 334 miljoen euro slechts 0,2 procent onder het niveau van vorig jaar. Afgezet tegen constant gehouden wisselkoersen was er een stijging van 6,9 procent. Het verschil heeft te maken met de zwakte van de Amerikaanse dollar, waarmee 30 procent van de verkopen van Tarkett Sommer betaald wordt, tegenover de euro. De omzet in West-Europa nam toe met 3,4 procent (tegen constante wisselkoersen: +4,4 procent). De elastische vloeren deden het iets beter met +0,7 procent (+7,9), houten vloeren liepen terug met -4,6 procent (+6,3), en laminaat blijft flink ‘plussen’ met +7,5 procent (+12,4). Tarkett Sommer bereikte een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (EBITA) van 26 miljoen euro, tegenover 22,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2002. De netto winst steeg naar 9,3 miljoen euro. De schuld van de onderneming werd met 14 procent teruggebracht tot 330 miljoen euro. Na het positieve eerste kwartaal signaleert Tarkett Sommer nu een groeivertraging - scherp in Noord-Amerika, milder in West-Europa - die de resultaten van de komende maanden zal beïnvloeden.

(Tarkett-Sommer/Vloerenplein, 16-05-2003)

‘Smart’-tapijt denkt met u mee

Infineon Technologies uit het Beierse München toonde eerder deze maand een nieuw staaltje van zijn kunnen op het gebied van in textiel geïntegreerde electronica: het zogenaamde ‘smart’-tapijt. Het tapijt ziet er uit zoals elk ander tapijt, want de microcontroller- en sensorfuncties zitten onder het oppervlak verborgen. De ingebrachte sensoren kunnen aanrakingen voelen en er zitten LED’s (Light Emitting Diode) in die een lichtbeeld kunnen tonen. Een dergelijk tapijt voorzien van deze chips en met deze electronische opbouw kan bijvoorbeeld benut worden om bewegingen of brand te signaleren. Hoe dichter het netwerk, hoe preciezer de meetresultaten. Het ‘electronisch weefsel’ in het tapijt kan via een data interface verbonden worden aan bestaande systemen, zoals die van het alarm of de air-conditioning. Met de geïntegreerde LED’s kan het high-tech tapijt gebruikt worden in openbare gebouwen om looproutes aan te geven, de bewegingen van bezoekers te sturen of om vluchtroutes te tonen in geval van nood. Belangrijk is dat het geheel zelforganiserend is. Dat wil zeggen: als een onderdeel van het netwerk kapot gaat, zoeken afzonderlijke chips volledig automatisch naar manieren om de communicatie met hun ‘buurman’ te herstellen. Het spul op maat snijden doet dus niets af aan de werking ervan.

(Vloerenplein/Infineon, 14-05-2003)

Matige kwartaalcijfers Armstrong

Armstrong heeft in het eerste kwartaal 3,6 procent meer omzet geboekt dan vorig jaar. In dollars gemeten bedroeg de omzet bijna 775 miljoen. Als het gunstige effect van wisselkoersen niet wordt meegerekend, was er een terugloop in de netto omzet van 1,1 procent. Alleen het segment ‘houten vloeren’ deed het beter (+3,9 procent) dan in 2002. De andere segmenten deden het slechter (zonder het voordeel van een zwakkere dollar), vooral door lagere afzetvolumes. Bij de divisie ‘textiel en sportvloeren’ steeg de netto omzet van 54 naar 62 miljoen dollar. Zonder het voordelige effect van wisselkoersen was er echter een terugloop van 6,5 procent. Dit vanwege de zwakke Europese markt. Tegen een operationeel verlies van 1,9 miljoen dollar bij deze divisie in het eerste kwartaal vorig jaar, stond een verlies van 6,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2003. Bij dit resultaat zijn lasten voor herstructureringen, met name in Europa, van 2,3 miljoen dollar inbegrepen. De opbrengsten van het concern als geheel daalden in de eerste drie maanden van ruim 40 tot iets meer dan 11 miljoen dollar.

(Vloerenplein/Armstrong, 12-05-2003)

‘VAE pakt wereldmarkt tapijt’

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) herbergen nu nog slechts een drietal tapijtfabrieken, waaronder een in Abu Dhabi en een in Dubai, maar ze zijn daar stellig van plan om binnenkort een grote speler te worden op de wereldmarkt voor tapijt. “Alle voortekenen zijn gunstig om de globale markten voor getuft tapijt aan te pakken,” aldus de Industriebank van de Emiraten in een recent marktrapport. “Er is een omvangrijke nationale en regionale markt die we kunnen penetreren alvorens de rest van de wereld te penetreren. De vraag uit de Golf-regio kan ondersteuning bieden aan nog een paar meer tapijtfabrieken, die naar verwachting de komende jaren aanzienlijk zullen groeien vanwege de extra vraag die loskomt door de wederopbouw van Irak.” In 2001 was de uitvoer van tapijt uit de VAE al acht keer zo hoog als een jaar ervoor. Het meeste ging naar Maleisië, maar dat betrof vooral niet-synthetische tapijten. Wat de VAE nu willen is inspelen op de groeimarkt voor getuft tapijt, gemaakt van synthetische vezels die de eigen petrochemische industrie moet gaan vervaardigen. “We kunnen zo op prijs gaan concurreren met de Westerse producenten die afhankelijk zijn van de import voor hun grondstoffen,” aldus de bankiers.

(Vloerenplein/Gulf News, 12-05-2003)

Woonbranche begint 2003 slecht

Uit de jongste CBW Omzetenquête blijkt dat in het eerste kwartaal van 2003 de woonbranche als geheel te kampen heeft gehad met een omzetdaling van 5,8 procent. Deze daling komt boven op de daling die in het eerste kwartaal 2002 werd gerealiseerd (toen -3,7 procent), waarmee de negatieve geluiden in de branche worden bevestigd. De kurk- en parketzaken deden het met een omzetdaling van 9,8 procent slechter dan gemiddeld. De woningtextielzaken scoorden -9,0 procent. De gemengde zaken boekten -5,1 procent, de meubel- en slaapzaken respectievelijk -3,1 en -12,0 procent.

(CBW/Vloerenplein, 09-05-2003)

Directiewisselingen Forbo, Rinos P

.C. Hartog (40) en P. de Ruiter (37) zijn gezamenlijk benoemd tot statutair directeur van Forbo Linoleum BV (Forbo Flooring). Zij volgen Jeroen Tak op die in overleg met het bestuur van de Forbo Groep heeft besloten om zijn werkzaamheden te beëindigen. Hartog is sinds september 1999 werkzaam bij Forbo Linoleum te Assendelft als directeur Financiën en Information & Communication Services en sinds augustus 2001 algemeen directeur van Forbo-NL Holding. De Ruiter werkte bij Forbo Linoleum als bedrijfsleider en was vanaf maart 2000 directeur Linoleumdivisie. Sinds januari 2001 is hij werkzaam als Operations Director Linoleum. Bij Rinos BV, de Genemuider fabrikant van kokosmatten, schoonloop matten en tapijt, is R. Rijsdijk (55) met ingang van 20 mei 2003 benoemd tot technisch directeur. Rob Rijsdijk bekleedde diverse directiefuncties in het buitenland. Hij heeft circa 12 jaar ervaring in de tapijtbranche en was onder meer tien jaar werkzaam als directeur van Esco. Zijn voorganger H.J. Schreuder maakt gebruikt van de VUT-regeling, maar blijft betrokken bij Rinos als adviseur.

(Vloerenplein, 09-05-2003)

<< Begin < Vorige 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
tarkett

PPC 24 7 graag gebracht

hamat

meister

meister

allesovertapijt-logo